THMP: Neoprávněná instalace bezpečnostních kamer na stožárech veřejného osvětlení

02.01.2020 19:05

Jak upozornila televize Prima v rámci hlavní zpravodajské relace dne 28. 12. 2019, došlo v parku Stromovka, v blízkosti ambasády Ruské federace, k instalaci nových bezpečnostních kamer na stožáry VO, což vyvolalo nevoli obyvatel Prahy 7. Společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s. („THMP, a.s.“) byla dotazována, zda se jedná o protiprávní instalaci kamer na stožárech VO, které pro hlavní město spravuje.

THMP: Neoprávněná instalace bezpečnostních kamer na stožárech veřejného osvětlení
Foto: thmp.cz
Popisek: Technologie hlavního města Prahy - logo

Na základě detailního šetření tímto sdělujeme, že bezpečnostní kamery byly instalovány na základě smlouvy o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení uzavřené dne 31. 7. 2019 mezi Hlavním městem Prahou (zastoupeným správcem VO, tedy THMP, a.s.) a ČR -Ministerstvem vnitra (Policejním prezídiem ČR - Správa logistického zabezpečení). Policejní prezidium již v létě avizovalo rozšiřování počtu bezpečnostních kamer na některých lokalitách Prahy a po jejich instalaci a uvedení do provozu vždy uzavírá dílčí dodatky k výše uvedené smlouvě.

Tak tomu je i v případě parku Stromovka. Předseda představenstva THMP ,a.s. pan Tomáš Jílek dodává k situaci ve Stromovce: “Technologie hlavního města Prahy jako správce veřejného osvětlení pouze uzavřela s Policejním prezidiem smlouvu o poskytnutí stožárů VO pro umístění bezpečnostních technologií. Umístěné kamery nejsou součástí městského kamerového systému a THMP, a.s. ani Hlavní město Praha nejsou zpracovatelem obrazu, tedy nerozhodují ani o způsobu technického řešení, ani o směrování kamer, a ani o způsobu splnění návazných povinností vyplývajících z platné legislativy pro provozovatele kamerových systémů. Naše společnost bohužel nebyla přizvána k instalaci a nemohla tak reklamovat některé vážné výhrady k technickému provedení instalace i ke splnění dalších smluvních povinností tak, jak je ukázala reportáž televize PRIMA. V souladu s platnou smlouvou vyzveme v nejbližších dnech Policejní prezídium ČR - Správu logistického zabezpečení k nápravě a odstranění nedostatků.

Vzhledem k vánočním svátkům nebyla prvotní informace poskytnutá reportérům televize PRIMA detailní a úplná, a z tohoto důvodu vydává společnost Technologie hlavního města Prahy ,a.s. tuto zpřesňující informaci.“

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Marian Jurečka byl položen dotaz

Demokracie

Přijde vám demokratické někoho vyloučit ze strany a rozhodovat o tom bez toho, aniž by byl dotyčný na jednání pozván a měl možnost se hájit? A opravdu si myslíte, že to jak se vyjadřuje Svoboda je důvod, proč vám klesají preference? Já teda nevím, ale mě jste zklamali tím, jak nás necháváte na holi...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ombudsman: V domovech pro lidi s duševním onemocněním nebo závislostí převládají potřeby zařízení nad potřebami klientů

22:17 Ombudsman: V domovech pro lidi s duševním onemocněním nebo závislostí převládají potřeby zařízení nad potřebami klientů

Návštěvy pracovníků Kanceláře ombudsmana v domovech se zvláštním režimem ukázaly, že život tamních o…