ÚOHS: Praha chybovala v zakázce na rekonstrukci Průmyslového paláce, pokuta činí 2,6 milionu korun

13.02.2023 7:32 | Tisková zpráva

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil rozhodnutí, jímž byla hlavnímu městu Praze uložena pokuta ve výši 2 600 000 korun za porušení zákona o zadávání veřejných zakázek v souvislosti se zadávacím řízením na zhotovitele rekonstrukce a dostavby Průmyslového paláce.

ÚOHS: Praha chybovala v zakázce na rekonstrukci Průmyslového paláce, pokuta činí 2,6 milionu korun
Foto: ÚOHS
Popisek: ÚOHS

Hlavní město Praha v zadávacím řízení „Stavba č. 45029 Rek. a dost. Průmyslového paláce; zhotovitel“ stanovilo kritéria pro kvalifikaci dodavatelů nepřiměřeně vzhledem ke složitosti a rozsahu předmětu veřejné zakázky, čímž nezákonně omezilo okruh potenciálních dodavatelů, kteří se mohli soutěže o zakázku zúčastnit. Zadavatel konkrétně požadoval, aby hlavní restaurátor působící v týmu dodavatele měl zkušenost v obdobné pozici na nejméně 2 zakázkách, z nichž každá zahrnovala provedení restaurování „polychromovaných a nepolychromovaných sochařských uměleckých děl z kamene a štuku, a/nebo dřeva“ v rozsahu odpovídajícím finančnímu plnění v částce nejméně 10 mil. Kč bez DPH. Tato částka přitom podle Úřadu výrazně překračovala finanční objem restaurátorských prací plánovaných v souvislosti s rekonstrukcí Průmyslového paláce.

Předseda Úřadu zamítl rozklad zadavatele, přičemž se zabýval zejména námitkou týkající se přiměřenosti zadávací podmínky a objemu restaurátorských prací. Uvedl, že: „Jestliže zadavatel požaduje od této osoby doložení zkušenosti s realizací plnění v hodnotě 10 000 000 bez DPH, není jeho požadavek přiměřeným, pokud tato osoba bude zastřešovat dozor nad pracemi v hodnotě nižší, než jaký je objem prací, s nimiž má mít požadovanou zkušenost.“ Ostatně také dotazování jednotlivých restaurátorů potvrdilo, že zadávací podmínka má diskriminační efekt.

Předseda Mlsna zamítl rovněž námitku proti nepřiměřenosti pokuty, neboť pokuta mohla být uložena ve výši téměř 264 milionů korun a uložená částka je tedy na úrovni cca 1 % možné výše. Současně došlo také k absorpci pokuty v souvislosti se souběžně spáchanými přestupky, za něž byl již zadavatel rovněž potrestán.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Petr Liška byl položen dotaz

Regiony potřebují odvykačku, jsou závislé na dotacích

V tomto vašem článku píšete, že stát musí připravit plán na komplexní péči o řadu oblastí společnosti, počínaje výchovou a vzděláváním, sociální péčí (ale přísnou, neumožňující zneužívání), bydlením, bojem s dezinformacemi... Můžete mi vysvětlit, co mají dezinformace společného s tím, jak se některý...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

DIAMO: Odstřel skipové věže Dolu Lazy proběhne 27. 7. 2024

19:15 DIAMO: Odstřel skipové věže Dolu Lazy proběhne 27. 7. 2024

Státní podnik DIAMO pokračuje s demolicí bývalého Dolu Lazy. V sobotu 27. 7. v 10:00 hodin dopoledne…