Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vprvním pololetí uhájil státu přes 11,7 miliardy korun

20.07.2020 11:48

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl v prvním pololetí 2020 úspěšný v soudních sporech v částce 11,7 miliardy korun. Za první pololetí ÚZSVM uzavřel také celkem 672 dohod o zastupování jiných organizačních složek státu.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vprvním pololetí uhájil státu přes 11,7 miliardy korun
Foto: ÚZSVM
Popisek: Logo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)

„Prvních šest měsíců tohoto roku bylo pro naše právní služby velmi úspěšné období. Díky kvalitní práci právních zástupců dokázal ÚZSVM státu uhájit téměř 12 miliard korun. ÚZSVM dlouhodobě brání zájmy státu v tuzemských soudních sporech vlastními zaměstnanci a bez externích advokátních kanceláří, navíc se stabilní úspěšností přes 90 %, to považuji za velký úspěch,“ řekla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

K nejvýznamnějším úspěchům co do uhájené částky patřil například spor, ve kterém právní zástupci ÚZVSM zastupovali Ministerstvo spravedlnosti. Žalobce, První novohradecká a.s., se domáhal náhrady škody, která byla dle názoru žalobce způsobena tím, že jemu postoupená pohledávka společnosti Kotva a.s. byla účelově znehodnocena a následně vyvedena z konkurzní podstaty úpadce, společnosti Trend – všeobecný investiční fond. Žalobu o uhrazení náhrady škody ve výši 1,4 miliardy korun odvolací soud na návrh ÚZSVM pravomocně zamítl.

Právní zástupci ÚZSVM byli také úspěšní ve sporu o zaplacení 1,3 miliardy korun, kdy se, společnost TH systém domáhala náhrady škody, která jí měla údajně vzniknout v důsledku nesprávného postupu Finančního úřadu ve Fulneku. Tento postup měl dle argumentace žaloby vést k ukončení podnikatelské činnosti a krachu společnosti. Fakticky však došlo k přesunutí podnikatelské činnosti žalující společnosti na jinou společnost, která vykazovala před přesunem nulový obrat a po přesunu obrat žalující společnosti. I v tomto případě, kdy ÚZSVM zastupoval Ministerstvo financí, byla žaloba pravomocně zamítnuta.

Dalším úspěchem je výhra ve sporu s Grandi Stazioni ohledně náhrady škody ve výši 1,25 miliardy korun kvůli skončení pronájmu na pražském Hlavním nádraží. Žalovaných státních institucí bylo několik, ÚZSVM zastupoval Ministerstvo financí. Žaloba byla nalézacím soudem zamítnuta. Celkem  842,4 milionu korun se ÚZSVM podařilo uhájit také ve sporu s fyzickou osobou, ve kterém právní zástupci hájili zájmy Ministerstva spravedlnosti. Žalobce se v tomto případě domáhal náhrady škody, která mu měla být způsobena Policií ČR v souvislosti s trestním řízením a nevrácením originálu vkladového certifikátu vystaveného bankou v roce 1995. Soud žalobu zamítl.

Ministerstvo spravedlnosti zastupovali právní zástupci ÚZSVM  také v dalším ze sporů s investiční společností AKRO. Jednalo se o zaplacení částky 717,1 milionu korun, kdy byla žalobcem požadována náhrada údajné majetkové újmy. Žalobce v žalobě tvrdil, že újma mu měla být způsobena jednak v důsledku nezákonného rozhodnutí a jednak z důvodu nepřiměřené délky soudního řízení. Nemajetkovou újmu ve výši 3 miliony korun pak žalobce nárokoval jako zadostiučinění za nesprávný úřední postup. Žaloba byla Obvodním soudem pro Prahu 2 zamítnuta.

K dalším nedávným významným sporům patří úspěch v kauze, ve které právní zástupci ÚZSVM zastupovali Státní pozemkový úřad. Žalobci se po státu domáhali finanční náhrady ve výši 63,8 milionu korun za pozemky v Praze. Úspěchem je také pravomocný rozsudek, který se týkal případu, ve kterém ÚZSVM úspěšně zastupoval Ministerstvo spravedlnosti. Žalobce – fyzická osoba se domáhal náhrady škody kvůli domnělému průtahu v jiných řízeních, které žalobce před soudy vedl. Celkově požadoval částku 114,4 milionu korun představující náhradu škody za ušlý zisk, náhradu škody za propadnutí patentu a ochranné známky a za nemajetkovou újmu. Městský soud v Praze pravomocně žalobu zamítl.

Za první pololetí roku 2019 ÚZSVM státu uhájil přes 10,6 miliardy korun, ve stejném období v roce 2018 uhájil přes 18,3 miliardy korun a v roce 2017 pak přes 13,5 miliardy korun.

Celkem ÚZSVM v roce 2019 uhájil státu v majetkových soudních sporech 36,9 miliardy korun a převzal rekordních 1 486 soudních sporů od státních institucí. ÚZSVM zastupuje v tuzemských sporech sám sebe i ostatní organizační složky státu vlastními zaměstnanci, čímž šetří finanční prostředky státu za externí advokátní kanceláře. K nejčastěji zastupovaným státním institucím patří Státní pozemkový úřad, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí. Od ledna do konce června roku 2020 uzavřel ÚZSVM zatím 672 dohod.

Další zajímavosti z oblasti  právního zastupování si můžete poslechnout také v podcastu Úředníci z Náplavky. Příběh soudního sporu o svatební cestu nebo o zastupování hasičských sborů je k dispozici v díle Úředníci z Náplavky a perličky z právního zastupování. O metodice právního jednání a zajímavostech z našich právních statistik se dozvíte v epizodě Úředníci z Náplavky a metodika právního jednání. Podcast je dostupný na Spotify (ZDE), Youtube (ZDE), Audiolibrix (ZDE) a Apple podcasts (ZDE). 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo dostavbu mimoúrovňové křižovatky Palackého na silnici I/37

22:30 Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo dostavbu mimoúrovňové křižovatky Palackého na silnici I/37

Ředitelství silnic a dálnic dnes slavnostně uvedlo do provozu dostavbu mimoúrovňové křižovatky Palac…