Úřad vlády: Premiér Fiala se připojil k otevřenému dopisu předsedů vlád šéfům technologických gigantů

29.03.2023 17:56 | Tisková zpráva

Předsedové vlád osmi evropských zemí, včetně českého premiéra Petra Fialy, se otevřeným dopisem obrátili na ředitele největších technologických platforem provozujících sociální sítě s výzvou k efektivnějšímu boji proti dezinformacím.

Úřad vlády: Premiér Fiala se připojil k otevřenému dopisu předsedů vlád šéfům technologických gigantů
Foto: Hans Štembera
Popisek: Před Úřadem vlády

Upozorňují, že sociální média se v demokratických zemích stala virtuálním bojištěm a nepřátelské mocnosti využívají online služby k provádění dezinformačních kampaní s cílem destabilizovat a oslabit demokratické země. Předsedové vlád v dopise vyzývají technologické společnosti k přijetí konkrétních opatření a rovněž ke zlepšení spolupráce s vládami, odborníky či akademickou obcí. Své podpisy pod dokument připojili předsedové vlád Moldavska, České republiky, Slovenska, Estonska, Polska Litvy, Lotyšska a Ukrajiny. 

Anketa

Má vláda zvýšit základní sazbu DPH z 21 % na 23 %?

4%
96%
hlasovalo: 26158 lidí

Vážení generální ředitelé,

Obracíme se na vás s velkou naléhavostí a vyzýváme vás k jednání. Demokracie napříč celým světem bojují proti dezinformacím, které podkopávají náš mír a stabilitu, a abychom z tohoto boje vyšli vítězně, potřebujeme vaši podporu.

Technologické platformy, jako je ta vaše, se staly virtuálním bojištěm a nepřátelské zahraniční mocnosti je využívají k šíření falešných zpráv, které protiřečí zprávám zpravodajských serverů opírajících se o fakta. Jednou z jejich nejdůležitějších a nejrozsáhlejších zbraní jsou dezinformace. Vytváří a šíří falešná sdělení, aby strategicky podpořily škodlivé cíle.

Moldavsko se po brutální ruské invazi na Ukrajinu, se kterou sousedí, ocitlo v čele informační války. Útoky jsou však vedeny i na všechny naše země, protože i když se přímé cíle liší, konečné cíle informační války jsou univerzální.

Manipulace s informacemi ze zahraničí a zásahy do nich, včetně dezinformací, jsou využívány k destabilizaci našich zemí, k oslabení našich demokracií, ke zmaření vstupu Moldavska a Ukrajiny do Evropské unie a k oslabení naší podpory Ukrajině v době agresivní války vedené Ruskem.

Sociální média se stala významným kanálem pro šíření falešných a manipulativních zpráv. Placené reklamy a umělé posilování na platformách společnosti Meta, včetně Facebooku, jsou často využívány k výzvám k násilným sociálním nepokojům, k vyvolávání násilí v ulicích a k destabilizaci vlád.

Velké technologické společnosti by měly být ostražité a bránit se tomu, aby byly využívány jako prostředek k prosazování takových cílů. Měly by přijmout opatření vedoucí k tomu, aby jejich platformy nebyly využívány k šíření propagandy nebo dezinformací, které podporují válku, ospravedlňují válečné zločiny, zločiny proti lidskosti nebo jiné formy násilí.

Měly by posílit spolupráci a zapojení širokého spektra zúčastněných stran – vlád, občanské společnosti, odborníků, akademické obce, nezávislých médií a subjektů zabývajících se prověřováním faktů. Jsou klíčovými partnery pro účinnou celospolečenskou reakci na tuto hrozbu.

Je sice chvályhodné, že společnosti, které působí v oblasti sociálních médií, průběžně aktualizují své zásady moderování obsahu, zdokonalují své možnosti moderování, používají označení obsahu nebo zavádějí omezení pro sdílení obsahu prostřednictvím aplikací pro zasílání zpráv, nicméně je třeba vyvinout větší úsilí.

Naší společné věci může pomoci několik konkrétních kroků:

Online platformy by měly přijmout konkrétní opatření, aby zabránily využívání svých služeb jako nástrojů a prostředků k prosazování nekalých cílů. Patří sem i to, že nebudou přijímat platby od osob, na které byly uvaleny sankce za jejich jednání namířené proti demokracii a lidským právům.

Návrhy algoritmů by měly při propagaci obsahu upřednostňovat přesnost a pravdivost před zapojením. Musí být rovněž transparentnější. Veřejnost by měla znát zásady online platforem a způsob jejich prosazování. Pro pochopení taktik a technik manipulativních kampaní a nepřátelských aktérů je klíčové, aby výzkumná komunita měla bezplatný nebo cenově dostupný přístup k datům platforem.

Platformy by měly vyčlenit dostatečné personální a finanční zdroje, aby mohly účinně reagovat na výzvy spojené s moderováním obsahu, zejména pak pokud jde o komplikovanou problematiku nenávistných projevů, kde automatické algoritmy nemusí stačit a rozhodující je lidská kontrola.

Platformy by se měly zabývat narůstající hrozbou, kterou pro demokracie představují deepfakes a další dezinformace vytvářené umělou inteligencí, zejména ze strany zahraničních nepřátelských aktérů. Platformy musí zajistit, aby deepfakes a texty napsané umělou inteligencí byly jasně označeny, aby bylo možné identifikovat automatizované manipulativní kampaně. Proto je třeba dlouhodobě investovat do nástrojů pro identifikaci deepfakes a automaticky generovaných textů.

K řešení těchto problémů je zapotřebí důsledný globální přístup k regulaci – a také samoregulaci ze strany velkých technologických firem. A vzhledem k celosvětové dominanci omezeného počtu hráčů se tato potřeba stává ještě naléhavější.

Je to výzva k činům, protože manipulace s informacemi ze zahraničí a zasahování do nich, včetně dezinformačních kampaní, představují hrozbu pro demokracii, stabilitu a národní bezpečnost. Velké technologické společnosti se mohou stát důležitými spojenci v našem společném úsilí v boji proti nepřátelským informačním útokům proti demokraciím a mezinárodnímu řádu založenému na pravidlech. Naléhavě vás proto žádáme, abyste spojili své síly s demokratickými vládami a občanskou společností a spolupracovali na ochraně důvěryhodnosti informací a zajištění bezpečnosti našich společností.

S pozdravem

Jeho Excelence Dorin Recean, předseda vlády Moldavské republiky
Jeho Excelence Petr Fiala, předseda vlády České republiky
Jeho Excelence Eduard Heger, předseda vlády Slovenské republiky
Její Excelence Kaja Kallasová, předsedkyně vlády Estonska
Jeho Excelence Krišjanis Karinš, předseda vlády Lotyšska
Jeho Excelence Mateusz Morawiecki, předseda vlády Polska
Její Excelence Ingrida Šimonyteová, předsedkyně vlády Litevské republiky
Jeho Excelence Denys Šmyhal, předseda vlády Ukrajiny

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Mgr. Jaroslav Bžoch byl položen dotaz

migrační pakt

Nepřijde vám divné, že se o migračním paktu hlasovalo těsně před volbami? A bude tedy ještě po volbách něco změnit nebo je to už hotová věc? Taky by mě zajímalo, nakolik se nás týká, protože Rakušan tvrdí, že tu máme uprchlíky z Ukrajiny, takže nebudeme muset přijímat další ani se nebudeme muset vyp...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Za DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT kandiduje do Evropského parlamentu 90 procent žen

23:08 Za DSZ - ZA PRÁVA ZVÍŘAT kandiduje do Evropského parlamentu 90 procent žen

Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT jde do nadcházejících eurovoleb s plnou kandidátní li…