,,Očkování jak prodej hrnců. Trestní odpovědnost!" Jde po vládě. Má návrh Moravě

07.07.2021 11:26 | Komentář

„Prostě to zkusili, zda jim to vyjde.“ Známou advokátku Janu Zwyrtek Hamplovou šokovaly podmínky udělování dotace lidem, které zasáhlo tornádo. I když ministerstvo spornou pasáž v programu Živel odstraní, obdobně podle Hamplové testují, co národ vydrží i v případě covidových opatření. „Vyžaduje se slepá poslušnost i u naprostých stupidit.“ Jak říká zkušená advokátka, politikům se zalíbilo nás ovládat, a zneužívají k tomu vše – včetně veřejných prostředků a veřejnoprávních médií. „Žaloby podávám na zrušení všech opatření mimo těch, kde už podali žaloby kolegové – advokáti. V těchto věcech úzce spolupracujeme.“ A očkovací kampaň? „Jako kdysi ti prodejci hrnců…“

,,Očkování jak prodej hrnců. Trestní odpovědnost!" Jde po vládě. Má návrh Moravě
Foto: Hans Štembera
Popisek: Návštěva předsedy vlády Andreje Babiše v Národním očkovacím centru, kde proběhla generální zkouška očkování proti nemoci covid-19

Program Živel, který má pomoci lidem zasaženým tornádem, přinesl překvapení. Ukázalo se totiž, že pokud někdo využije peníze z pojištění nebo z veřejných sbírek na opravu zničeného domu, stát mu sníží původně přislíbenou dotaci. V programu bylo doslova napsáno:  „Maximální podpora se vypočítává jako rozdíl mezi celkovými náklady na obnovu nebo pořízení, výší vyplaceného pojistného plnění, výší jiné podpory státu a příjmem z veřejné sbírky.“ Ministerstvo pro místní rozvoj už přislíbilo změnu. 

Anketa

Která volební strana předvedla zatím NEJHORŠÍ kampaň?

4%
10%
2%
2%
4%
hlasovalo: 45121 lidí

„Došlo tady k naprostému otočení rolí,“ reaguje známá advokátka Jana Zwyrtek Hamplová, která rychle na problém upozorňovala. Stát má dát jasná pravidla. „Já chápu, že nějaká být musí, ale protože ne vždy musí být tato plošná pravidla spravedlivá, a ne vždy státní podpora může vyřešit a obsáhnout vše, nastupuje pak podpora z veřejných sbírek, které mohou tuto státní podporu znásobit nebo doplnit tam, kde organizátoři sbírky uznají za vhodné. Třeba i tím, že se zaplatí dětem tábory, jako to udělal třeba Ivo Valenta, nebo se koupí důchodcům televize, oblečení… prostě cokoli, co v tu chvíli usnadní smíření se s tak vekou ztrátou někdy všeho. A jsem ráda, že lidé ukázali tak obrovskou solidaritu, protože té podpory se vybralo neskutečně. O to víc mne doslova šokovalo, že si stát o výši veřejné podpory chtěl snížit tu svoji základní a logicky limitovanou pomoc,“ dodala. 

Ministryně pro místní rozvoj za hnutí ANO Klára Dostálová ujistila, že podmínka spojená s dary ze sbírek bude odstraněna. Úředníci to podle Dostálové mysleli dobře, ale v konečném důsledku vyzněla tato podmínka nešťastně. „Spornou větu o darech z pravidel vyjmeme. Úředníci to mysleli dobře, ale je to nesmysl, vyvolává to jen nejasnosti. Proto jsem se rozhodla, že navrhnu vládě vypuštění, aby měli lidé jasno a nebáli se. Dary se z dotace odečítat nebudou!“ napsala na sociální síti. V prohlášení pro média Dostálová uvedla, že Ministerstvo pro místní rozvoj nikdy nemělo v úmyslu krátit pomoc státu o veřejné dary. Úřednická formulace podmínek podpory měla podle ministryně technicky usnadnit dodržování pravidel, cílem bylo zabránit proplacení jednoho nákladu dvakrát a předejít problémům, které by žadatelům mohly nastat. 

„Já jsem to při prvním přečtení nazvala ‚znárodněním‘ těchto finančních prostředků – a ty uvozovky by tam snad nemusely ani být. A co si o tom myslím? Nemohlo to být psáno nevědomě. Přece vím, co dávám na papír, zvláště v tak důležité věci. Na to ta slova byla prostě jasná. To by to museli psát absolutní amatéři,“ komentuje Hamplová. „Co jediné si podle mého názoru nemuseli uvědomit, to byly ty právní souvislosti. Prostě to zkusili, zda jim to vyjde. Po vlně odporu jim musela dojít i ta právní úskalí – třebaže nikdo jim nemusí sdělovat, co od koho dostal za podporu. Otázka je, co je pro naši zemi horší varianta – že na nás politikové tyto věci zkouší, nebo opravdu zcela ignorují platné právo. Ostatně obdobně je to s těmi covidovými opatřeními – i tady se asi čeká na to, až lidem dojde trpělivost, a zatím se ‚zkouší‘ – co lidi snesou,“ dodala. 

Jak rozdělit peníze? Víc přemýšlet

Záležitost dopálila i bývalého poslance TOP 09 Miroslava Kalouska. „Ten text schválila vláda, paní ministryně. Té vládě jste to předložila Vy, žádní úředníci. Je dobře, pokud své selhání napravíte, ale nesvádějte ho na úředníky, je to trapné. Když už to budete spravovat, tak odečítání pojistky je stejně nemravné, jako odečítání darů,“ konstatoval také na sociální síti. Krácení státní podpory o peníze z pojištění čelilo kritice už před schválením programu Živel vládou. Třeba starostka tornádem zasažené obce Hrušky Jana Filipovičová vyslovila obavu, že plátci pojistek se po této zkušenosti rozhodnou se do budoucna dál nepojišťovat.

„Absolutní spravedlnosti asi dosáhnout nelze. Taky jsem zaznamenala názory, že ti, kteří se nepojistili, by neměli dostat nic, a podobně. Myslím si, že taková apokalypsa, jaká byla na Moravě, by podobné argumenty měla škrtnout tam, kde toto škrtnutí má logiku. Je rozdíl, když někdo není léta vůbec pojištěn a pak shoří dům, nebo není pojištěn a přijde plošné tornádo,“ uvedla advokátka. „Na druhé straně sama vím, že řadu starších lidí ani nenapadne, že by měli v průběhu let pojistku navýšit, rozestavěné stavby taky vždy nejsou včas pojištěné, protože mladí počítají každou korunu, v řadě pojistek žádné tornádo není, a na pojistné není nárok…“ dodala.

Uvádí příklad obce, která nepojistila svůj majetek v průběhu let na vyšší částku, a když jí dům shořel, dostala jen čtvrtinu jeho ceny. „Podle mého názoru by měl stát odlišovat, kdo nebyl pojištěn vůbec, tam by náhrada měla být krácena (a je tam pak prostor pro ony veřejné sbírky), kdo pojištěn byl, jen prostě na plnění nedosáhne, což jim nelze při plošném tornádu až tak zazlívat, a řádně pojištěné, kterým bude pojišťovna plnit – ti by měli od státu dostat třeba určitý bonus. A tam, kde na to státní tabulky nebudou, je prostor pro veřejné sbírky. Ty mohou snížit ‚nespravedlnosti‘, reagovat na opravdovou potřebnost, a tam, kde stát peníze vynakládat nebude – třeba věci osobní potřeby. Chce to jen více přemýšlet, než něco pustím ven,“ podotýká Hamplová. 

V obecné rovině stát projevil přiměřenou velkorysost

A jak hodnotit celý dotační program a způsob kompenzací škod, ať už soukromým osobám, firmám nebo obcím? „Jak jsem uvedla, úplná spravedlnost nebude, a stát udělal třeba onu opravdu do nebe volající chybu s těmi dary. Nicméně v té obecné rovině stát projevil přiměřenou velkorysost, jakou si podobná smršť, která není běžná, žádá, a rozhodně jsou to smysluplnější výdaje, než vydává jinde,“ uvedla Hamplová. „Na jižní Moravě se prostě stala nečekaná tragédie, jsou tam mrtví, zranění… Tedy vše ani penězi měřit nejde. Nicméně finanční podpora státu byla a je samozřejmě nezbytná. Z mého pohledu měl dát jasná pravidla, ale k tomu ještě připustit individuální žádosti umožňující individuální přístup a speciální posouzení tam, kde by to bylo důvodné,“ dodala.  

Zrušit. „Podávám žaloby na zrušení všech opatření“

Chyby v nejrůznějších materiálech vydávaných ministerstvy se už stávají evergreenem. Nejvyšší správní soud jen minulý týden projednával devět žalob proti omezením, která ministerstvo vydalo, a šest z nich, nebo jejich část, označil za nezákonné. Naposledy v pátek, kdy konstatoval, že ministerstvo v květnu nedostatečně odůvodnilo potřebnost testování při vstupu na restaurační zahrádky. Resort zdravotnictví ohledně protiepidemických opatření k 17. červnu prohrál celkem 17 soudních sporů, 65 naopak vyhrál a 35 řízení soudy zastavily.

„Nejenže jsem žaloby podávala, ale aktuálně jich budu několik podávat. To, co se tu děje s právem, je totiž skutečně nevídané. Ne nadarmo hovoří předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. Josef Baxa, že řada těch opatření je jak z doby nesvobody. Kdyby to nebylo alarmující, patrně by jako soudce takto tvrdě nevystoupil. A já jsem moc ráda, že to udělal,“ říká advokátka. „Politikům se zkrátka zalíbilo nás ovládat, a zneužívají k tomu vše – včetně veřejných prostředků a veřejnoprávních médií. Řekla bych to asi tak, že jsme nyní v situaci, kdy nám ministerstvo přikazuje protipovodňová opatření a protipovodňové zákazy v době, když voda dávno opadla. A po nás se vyžaduje slepá poslušnost i u naprostých stupidit. Třeba nošení roušek v této době je jako nošení gumáků tam, kde už ta voda není. Přitom každý doktor vám řekne, že nošení roušek a vdechování toho, co vydechneme, škodí zdraví,“ dodává. A přidává velmi zajímavou poznámku: „Víte, já v přípravě na ty žaloby spočítala, že pozitivně otestovaných, tedy ani ne nemocných, je 266x méně, než se vyžadovalo pro epidemii chřipky, a to muselo jít o nemocné. Ta statistika je všeříkající, a už řadu měsíců. Přesto se uměle udržuje stav pandemické pohotovosti, protože se politikům zalíbilo nám ze dne na den poroučet,“ dodala.    

„Žaloby podávám na zrušení všech opatření mimo těch, kde už podali žaloby kolegové – advokáti, v těchto věcech úzce spolupracujeme,“ předesílá Hamplová. Chtěla by vyzdvihnout hlavně platformu Zdravé fórum, kterou podporuje řada osobností medicíny, práva a dalších profesí. „Na žalobách pracuji už několik dnů, a podstatou všech je, že ministerstvo hrubě zneužívá pandemický zákon v době, kdy tady není ani náznak epidemie, a kdy žádná opatření není už dávno oprávněno vydávat. Zneužívá pouze toho, že pandemická pohotovost nebyla formálně zrušena, a viditelně mu to vyhovuje,“ popisuje advokátka. „Zvažuji i trestní odpovědnost, pokud jde o pravomoc úředních osob, které nekonají, i když by konat měly – tedy podat návrh na zrušení pandemické pohotovosti. Osobně proto ještě zkouším zformulovat návrh, který by zabránil zneužívání pandemického zákona obecně, tedy aby už žádné opatření nemohlo být vydáno, protože zpětná rušení jsou nám k ničemu, a ministři si z toho evidentně nic nedělají. Je to ale docela právní rébus, protože pandemickou pohotovost má zrušit Sněmovna, ta je ale zcela nečinná, návrh jí nepodala ani vláda… Soud Sněmovně přikazovat nemůže, ani měnit text zákona… Ale aspoň to zkusím. Třeba mě něco právně kreativního napadne,“ dodala. 

Očkování není prodej hrnců

Mezi tím pokračuje kampaň. V obchodním centru Chodov a na Hlavním nádraží v Praze by měla vzniknout očkovací místa pro očkování proti covidu-19, kam budou moci lidé přijít bez předchozí registrace. Zazněly také úvahy o tom, že by už stát nehradil testy. Na Slovensku už spustili loterii pro očkované.

„To, čeho jsme svědky, je civilizované společnosti nedůstojné. Ten tlak a vydírání směrem k dobrovolnému (!!!) očkování je tak nevídaný, že každý trochu inteligentní člověk musí zapochybovat o tom, že jde skutečně jen o naše zdraví,“ uvedla advokátka. „Svéprávnost autorů všech těch náborových reklamních spotů, které lživě tvrdí, že očkování udělá za covidem tečku, vymýšlení protiprávních bonusů pro ty, kdo se nechají očkovat, a nápady typu loterie (!!!) snad ani nebudu komentovat. To už můžeme dát s očkováním poukázku do kasina. Bude to stejně ‚inteligentní‘. Logicky uvažujícího člověka musí zákonitě napadnout, že tato hysterie není normální. Víte, nemám vůbec nic proti očkování, bude-li opravdu dobrovolné a vynechají se z něj děti do 18 let. Proti všemu ostatnímu, co se kolem očkování a vůbec covidu děje, mám ale absolutně všechno. Politikové ničí pod záminkou boje proti covidu vše, co by nám mělo být drahé – naše zdraví, mezilidské vztahy, odpírají vzdělání našim dětem, mají nulový respekt k právu a šlapou dnes a denně po naší lidské důstojnosti,“ dodala.

Hamplová hovoří o skryté a protiústavní segregaci lidí na „poslušné“ a „neposlušné,“ a jediné, co nás zachraňuje před nástupem očividné nesvobody, je nezávislé soudnictví. „A to ještě ne vždy, protože ani ono nezmůže vše. Jinak po očkovacích centrech v obchodních domech už schází jen podomní prodej – možná bychom se tedy měli začít ptát, kdo inkasuje provize,“ říká s ironií advokátka. „Skutečně je to celé nedůstojné nás všech, to, jak nás neodbytně nahání, opravdu jako kdysi ti prodejci hrnců, kterých jsme se v 90. letech nemohli zbavit. Očkování ale opravdu není prodej hrnců. Velmi se mi líbil nedávný výrok kolegy JUDr. Zdeňka Koudelky: ‚To očkování začíná být dobrovolné, jako kdysi účast v prvomájovém průvodu.‘ Líp bych to neřekla. Až na to, že ta mávátka nebyla experimentální vakcínou vpravovanou do těla. To si musí každý opravdu rozhodnout sám,“ dodává.

Podle Hamplové nastal čas jít cestou Velké Británie. „Tedy zrušit tuto covidovou diktaturu, a přijmout covid jako další virovou nemoc, na kterou se bude pružně reagovat dle aktuální situace, na kterou budou zavčas připraveny léky, a proti které se bude očkovat, kdo bude chtít. Protože daň za všechna ta omezení a příkazy kvůli několika promile ani ne nemocných, ale jen nositelů viru, je neuvěřitelně vysoká. U řady lidí je to jejich zdraví – ze stresu, z ničení dýchacích cest v rouškách a z odkládání běžné lékařské péče... A u nás všech je tou daní naše svoboda, naše důstojnost a právní stát,“ uzavírá advokátka.  


reklama

COVID

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

autor: Daniela Černá

nálepkování

Čemu pozitivnímu podle vás přispívá to věčné nálepkování? Vaše vláda a Vy nevyjímaje, dost často nálepkuje demostranty. Proč? Co tím získáváte?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

„Hrozný, ta drahota.“ Ceny v Těšíně: Dvacetkrát víc Čechů pro maso a sýry. Poláci jenom pro pivo

17:17 „Hrozný, ta drahota.“ Ceny v Těšíně: Dvacetkrát víc Čechů pro maso a sýry. Poláci jenom pro pivo

Levné potraviny, benzín a další výrobky v Polsku. To je stále téma na českém břehu a proto ten polsk…