Dvě firmy, personálně propojené, měly od kraje získat 45 milionů za dvoudenní průvody s rytíři. Vše řešil tento politik ODS. On jakékoli pochybení odmítá

10.04.2019 17:33

Je to sotva týden, kdy za středočeské ANO Martin Herman v tiskové zprávě vyzdvihl poměrně závratné sumy týkající se akce nazvané „Královský průvod“. Podle zástupce vládnoucího hnutí mělo být za čtyři roky této společenské události vyplaceno bezmála 43 milionů korun privátním subjektům. ParlamentníListy.cz se podívaly do detailů smluv a podkladů, které Hermanova slova skutečně potvrzují. Martin Kupka, který tyto průvody za kraj řešil, ovšem ParlamentnímListům.cz řekl, že od prvního ročníku šlo o akci prokazatelně úspěšnou a odmítl jakékoli možné pochybení či nejasnosti.

Dvě firmy, personálně propojené, měly od kraje získat 45 milionů za dvoudenní průvody s rytíři. Vše řešil tento politik ODS. On jakékoli pochybení odmítá
Foto: Hans Štembera
Popisek: Martin Kupka
reklama

Připomeňme týden stará vyjádření ANO, že v září roku 2008 uzavřel Středočeský kraj Dohodu o schválení rozpočtu a produkčního scénáře na Královský průvod Praha – Karlštejn, který se měl konat v červnu 2009 za celkovou sumu 10.699.290 korun.

Nicméně v únoru volebního roku 2008 uzavřel kraj smlouvu o komplexním zajištění akce „Královský průvod“ na dobu čtyř let se stejnou společností za celkovou sumu neskutečných 42.797.160 korun. „Jak jsou lidé z různých společností na těchto smlouvách provázaní, nebo jakou měli tenkrát příslušnost k ODS, to už ať posuzuje někdo jiný,“ stojí v materiálu, který máme k dispozici.

Anketa

Chcete, aby Václav Klaus ml. šel do sněmovních voleb s vlastní politickou stranou?

92%
8%
hlasovalo: 15798 lidí
Všechny akce přitom nespojují pouze nadstandardně vysoké rozpočty, ale především postava Martina Kupky, který je se Středočeským krajem provázán jak pracovně, tak i politicky. Kupka totiž prakticky ve všech případech na smlouvy dohlížel a je v nich veden i jako kontaktní osoba. Naše redakce se do jednotlivých smluv podívala a našla hned několik zarážejících skutečností.

Průvod z Prahy na Karlštejn se totiž odehrál už v roce 2007. O program se staral jistý Petr Vlasák. Kraj s ním uzavřel smlouvu za 950 tisíc. Vlasák měl zajistit 40 koní s jezdci v historických kostýmech nebo tři koňská spřežení a povozy. Vlasák také musel obstarat císaře a císařovnu v dobových hábitech, herolda, tambory, kejklíře a další historický komparz. Mimo to zajišťoval historický program s ukázkami rytířských soubojů a středověkých řemesel.

Tentýž rok kraj uzavřel ještě dvě smlouvy. První s akciovou společností R.V.M. Ta už nebyla na 950 tisíc, ale na 2.280.635 korun. Dotyčná akciovka se zavázala k technickému zabezpečení. Druhá (celkově třetí) smlouva zavazovala společnost JRP management k „propagačnímu zajištění akce“. To stálo dalších 952.000.

Hrubým součtem tak kraj za dvoudenní veselí vyplatil okolo čtyř milionů korun. 

Ta suma zcela zjevně nestačila, neboť o dva roky později se měla konat obdobná akce s mnohonásobně vyšším rozpočtem. Královský průvod pro rok 2009 měl vyjít pokladnu Středočeského kraje na neuvěřitelných 10.699.290 korun. Vyšší peníze přinesly i změnu týmu. Průvod chtěla zajišťovat MVP agency s.r.o. Při pohledu na rozpočet je patrné, že kraj při jeho schvalování opravdu nešetřil. Honoráře produkce vyšly na 889 tisíc, zábory a dopravní značení vyšly na 180 tisíc, technické zajištění stálo 1.530.000 (a projekční plocha čtvrt milionu), inzerce nebo orientační značení stály 705 tisíc, tištěné materiály 450 tisíc.

Akce se měla konat 6. a 7. června 2009, podepsána však byla v září 2008, tedy ještě před volbami do krajů. Ty se konaly 17. – 18. října 2008. Smlouva, o které zástupce ANO Martin Herman hovořil v souvislosti s desítkami milionů, skutečně existuje a máme ji k dispozici. 

Tato "smlouva o komplexním organizačním zajištění akce Královský průvod" byla podepsána krajem 29. února 2008 a jménem samosprávy jednal Martin Kupka. Její výše byla astronomických 42.797.160 korun a organizátorem byla opět MVP agency s.r.o. Ta měla „Královský průvod“  organizačně zajišťovat následující čtyři roky. Tuto smlouvu během své vlády na kraji zrušil tehdejší sociálnědemokratický hejtman David Rath.

Společnost MVP agency tak stihla uspořádat „jenom“ průvod za rok 2008, který Středočeský kraj stál zhruba 12 milionů korun, pakliže bychom sečetli všechny parciální smlouvy, které se této akce týkaly.

Anketa

Prospívají Piráti české politice?

hlasovalo: 28740 lidí
Zajímavá je taktéž personální provázanost jednotlivých firem. Smlouvu v roce 2008 za společnost MVP agency s.r.o. podepisoval jednatel Marek Vocel, který byl v té době členem představenstva ve společnosti R.V.M. a.s., která měla „Královský průvod“ na starosti v roce 2007.

Těmto dvěma subjektům chtěl kraj jenom za průvody vyplatit dohromady téměř 45 milionů korun.

Aby těch náhod nebylo málo, ParlamentníListy.cz našly propojení skrze fyzické osoby také u dalších firem, které na průvodech participovaly. Jedná se o Jiřího Růžka, který byl jednatelem firmy JRP Management s.r.o. a také seděl v letech 2004 - 2015 ve společnosti R.V.M. a.s.

Firma JRP Management s.r.o. získala za královský průvod necelý milion korun, akciová společnost RVM pak 2.280.635 korun.

K celé záležitosti se vyjádřil také Martin Kupka. Krom toho, že ParlamentnímListům.cz nabídl „všechny argumenty a samozřejmě i všechna svá přiznání podle zákona o střetu zájmů - nejen ta, která jsou v současnosti přístupná v elektronickém registru, ale i ta, která jsem odevzdával Obecnímu úřadu v Líbeznicích“, tak zmínil, že v nejbližších dnech chystá seminář, kde bude představena historie královských průvodů.

Odpovědi Martina Kupky vydáváme bez redakčního krácení či jakýchkoli jiných zásahů:

Z jakého důvodu vyplácel za průvody kraj tak obrovské sumy? V roce 2007 šlo o více jak čtyři miliony, v roce 2008 až 12 milionů?

S myšlenkou založit tradici královských průvodů jsme s kolegy a kolegyněmi z krajského úřadu přišli v roce 2006. Hledali jsme způsob, jak pro prezentaci kraje v zahraničí vytěžit blízkost Prahy a zájem lidí o historii regionu i výjimečnou postavu Karla IV. Královský průvod z Prahy na Karlštejn připomíná skutečnou událost, kdy Karel IV. nechával každoročně vystavit říšské korunovační klenoty v Praze a následně je vracel zpět do bezpečných zdí Karlštejna.

Od první chvíle bylo zřejmé, že organizace takové akce si vyžádá značné náklady. Největší položku v organizaci akce představovaly pronájmy kočárů a koňských spřežení, dále půjčení kostýmů, náročná logistika a dopravně organizační zajištění celého průvodu. V místech zastavení průvodu se rozpočet akce podílel jak na technickém zajištění (pódium a ozvučení), tak na zajištění programu. V případě Staroměstského náměstí, Dobřichovic i Karlštejna šlo například o samostatné plnohodnotné kulturní akce s ukázkami rytířských turnajů a dalšími vystoupeními. Náročností organizace se tento průvod z logiky věci nevyrovnal žádné podobné historické akci organizované v té době v České republice. Průvod tehdy začínal v chrámu sv. Víta a pokračoval do Dobřichovic, odtamtud druhý den až na Karlštejn. V případě prvního ročníku bylo nutné přistoupit na řadu omezení – zejména z časových důvodů. Nebylo možné věnovat například tolik pozornosti historickým dekoracím, propagaci ani programu na jednotlivých místech.

V případě druhého ročníku jsme se snažili posílit historický ráz průvodu. Významně se zvětšil rozsah průvodu co do počtu kočárů i účastníků průvodu v historických kostýmech. Pořizovaly se nové dobově věrné dekorace. (To všechno je zachyceno ve fotografické dokumentaci průvodu i v televizních záběrech z akce.) Nesrovnatelně rozsáhlejší byla prezentace doma i v zahraničí. Podařilo se tehdy zapojit i partnerské regiony Středočeského kraje. Přímo v průvodu se objevili v kostýmech vyslanci z Burgundska, Porýní-Falce, Opolského vojvodství a z dalších regionů. Všude tam se dařilo informace o průvodu úspěšně šířit. Akce nabyla řádově většího rozsahu. A ukázalo se, že potenciál akce se jak z hlediska prezentace v zahraničí, tak z hlediska samotného kulturního života regionu a rozvoje cestovního ruchu naplňuje.

Zároveň jsme tehdy hledali způsob, jak tradici ukotvit natrvalo a zajistit dostatek prostředků do budoucna i mimo rozpočet samotného kraje. Podařilo se získat také podporu EU, kterou se ale další politická reprezentace kraje rozhodla nevyužít. Všechny tyto informace jsou prokazatelné a doložitelné. Je jasné, že se bez nich částky vynaložené na organizaci akce mohou jevit vysoké. Ve skutečnosti se ale jednalo o akci kvalitně zajištěnou a smysluplnou. Kraji pomáhala s propagací doma i v zahraničí. Nikdo se na ní neobohatil.

Organizaci Královského průvodu projednávalo ve své době samozřejmě také krajské zastupitelstvo, i jeho příslušné výbory a komise. Šlo o veřejné a opakovaně prezentované informace.

Co Královský průvod kraji přinesl? Jaká byla návratnost této investice?

Od prvního ročníku šlo o akci prokazatelně úspěšnou. Přímo se jí účastnily tisíce lidí a stovky lidí se do ní aktivně zapojily. Podařilo se ji prezentovat i v zahraničí a mezi návštěvníky bylo množství zahraničních turistů. Rozvíjeli jsme spolupráci s agenturou CzechTourism, aby se naplnil smysl akce. Distribuovali jsme prezentační materiály i mezi cestovní kanceláře, které organizují pobyty cizinců v České republice. Dopad byl jednoznačně pozitivní a podle tehdejších odhadů se jeho finanční vyjádření pohybovalo v řádech miliónů korun. Publicitu je možné i dnes snadno dohledat na internetu. Doma i v zahraničí vyšla celá řada článků. Skutečný dopad je možné vidět i v tom, že zásluhou měst, obcí a řady nadšenců překonala tradice královských průvodů období, kdy kraj svou podporu zásadně omezil. Teprve v posledních letech se podařilo podporu královských průvodů ze strany kraje obnovit.

Věděl jste o vzájemné propojenosti firem, které se podílely na Královském průvodu? Jde zejména o firmy R.V.M. a.s., MVP agency s.r.o. a JRP Management s.r.o.

Nevěděl. V případě společnosti MVP Agency jsem jako vedoucí tiskového oddělení nejčastěji jednal s Markem Vocelem a Davidem Kašparem, který měl na starosti produkční zajištění Královského průvodu. V případě společnosti R.V.M. jsem byl v pracovním kontaktu s Martinem Voňkou. Ve všech případech se jedná o špičkové profesionály, kteří měli za sebou přípravu respektovaných kulturních akcí (United Islands of Prague, Znojemské historické vinobraní, Ladronkafest a další). I to je možné snadno ověřit. Vedle zmíněných agentur jsme spolupracovali s řadou dalších subjektů – agenturou Orca, agenturou Firma 6P a dalšími.

Kdo dané subjekty přivedl na kraj, na základě čeho byly vybrány právě ony? 

Spolupráce začala na základě úspěchu v poptávkových a výběrových řízeních. Podotýkám, že „velké“ soutěže podle zákona o zadávání veřejných zakázek administrovalo na krajském úřadě jiné oddělení.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Tomáš A. Nový
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Bobošíková? Tak to je otevřené vyhlášení války, bije na poplach senátor Smoljak. Zpražila jej novinářka ze slavné rodiny

22:11 Bobošíková? Tak to je otevřené vyhlášení války, bije na poplach senátor Smoljak. Zpražila jej novinářka ze slavné rodiny

Novinářce Lucii Groene Odkolek ruply nervy nad facebookovým výlevem senátora Davida Smoljaka (STAN),…