Je tady problém globálního rozsahu a v našich médiích ticho po pěšině, varuje Martin Koller

09.07.2018 20:22

ROZBOUŘENÝ SVĚT MARTINA KOLLERA Analytik Martin Koller se vrací k událostem minulého týdne, konkrétně "vypískání" premiéra Andreje Babiše na XVI. všesokolském sletu v Edenu a vedle toho více podrobně k výročí Mistra Jana Husa a předně jeho odkazu, stejně jako mýtům kolem něho upředených. Mimo tyto dvě události ale burcuje pozornost čtenářů, protože se odehrála ještě jedna důležitá událost, které podle něho média nevěnují dostatečnou pozornost.

Je tady problém globálního rozsahu a v našich médiích ticho po pěšině, varuje Martin Koller
Foto: Hans Štembera
Popisek: Martin Koller
reklama

V minulém týdnu se událo leccos zajímavého. Osobně jsem nejvíc vnímal výročí upálení Jana Husa, pískot Sokolů a začínající celní válku mezi Čínou a USA. Článek by se mohl jmenovat Hus a pískající Sokolové. Zatímco ke středověku se vyjadřoval kdekdo, k Sokolům pouze někdo a kolem dalšího ekonomického problému (řečeno slušně) globálního rozsahu je téměř ticho. Pravděpodobně se čeká na instrukce z Washingtonu a Bruselu, u nás možná i z Berlína.

Nebude líp

O tom, že před již téměř třemi týdny byl snížen rating Deutsche Bank, je v našich médiích rovněž ticho po pěšině, přestože je to informace jak puma v Hirošimě. Znamená to, že Německo, hlavní země EU a ideologické měny euro, má finanční, takže pravděpodobně ekonomické, případně hospodářské problémy. Zdá se, že očekávání řady ekonomů ve formě další ekonomické krize se začíná plnit. Problém Deutsche Bank a německé ekonomiky, na niž jsme navázáni jako kolonie, celní válka mezi dvěma největšími světovými ekonomikami USA a Čínou a k tomu jakési snahy EU, opět především Německa, o jakousi celní válčičku s USA.

Problém je v tom, že Čína je dnes ekonomickou jedničkou a ovládá polovinu Afriky s jejími přírodními zdroji, posiluje svoje postavení v Latinské Americe. Dokáže to bez válek, imperialismu a kolonialismu, zatímco všemožných misí NATO a EU pod vlajkou lidských práv mají všude plné zuby. Evropa se bez čínského spotřebního zboží neobejde, nemá čím je nahradit a navíc se likviduje sankcemi proti Rusku na podporu ukrajinského fašismu. Přitom zrovna Ukrajina je vzorovým potvrzením Masarykova názoru, že fašismus vytváří oligarchii a platí to i naopak. Sen vládců současné EU, soukromá Evropa oligarchů podle ukrajinského vzoru.

Anketa

S odstupem času: Je dobře, že byla zavedena Elektronická evidence tržeb (EET)?

81%
19%
hlasovalo: 11332 lidí
Čína navíc drží obrovský americký dluh. Z vojenského hlediska spolupracuje s Ruskem, které je stále vojenskou a jadernou velmocí, i když výrazně slabší, než NATO. Čínský vojenský průmysl navíc pomalu a jistě dotahuje technologický náskok USA. Spojené státy sice mohou nasadit cla na čínské zboží, ale krátkodobě ho nemají čím nahradit, protože nemají odpovídající průmysl a v EU rovněž není, takže ceny v USA vyletí vzhůru. Bohužel nelze vyloučit, že celní válka mezi USA a Čínou se promítne i do EU. Zdá se, že nebude líp a je to parádní důvod k tomu, aby komplot Babiš-Hamáček-Filip-Zeman nemusel plnit sliby voličům. Mluvil jsem se známou, která bydlí v méně bohatém kraji. Sdělila mi, že mluvila s řadou nadšených voličů ANO, kteří již nejsou voliči ANO.

Z historického hlediska bych dodal pro pobavení, že za takzvané druhé republiky, mezi mnichovskou dohodou a okupací vznikla strana ANO – Akce Národní Obrody, která sdružovala zbohatlíky, šlechtu, pseudovlastence a všemožné podezřelé živly. Šéfredaktorem jejího tisku byl mezinárodní podvodník Harry Jelinek, který prodal jakémusi potroublému Američanovi státní hrad Karlštejn. Historický vzor opravdu následování hodný.

Sokolové jako vždy

Velmi mne potěšilo, že Sokolové dali najevo svůj názor tvůrci komplotu, multimiliardářskému oligarchovi Babišovi, dlouhodobě premiérovi vlády bez důvěry. Je třeba zdůraznit, že Sokolové byli vždy vlastenecká organizace. Vystupovali proti rakouské okupaci českých zemí a pangermánským snahám. Sokolové z emigrantských kruhů v Rusku zahájili odboj proti Rakousku již v roce 1914 a mnozí z nich posléze vstoupili do československých legií. Sokolové v Paříží stáli u protirakouské demonstrace a stržení rakouské vlajky z velvyslanectví v Paříži při vyhlášení první světové války. Předseda pařížských sokolů Pultr byl zakladatelem roty Nazdar, která jako první vyrazila v rámci cizinecké legie do boje proti Němcům. Rovněž mezi rozvědčíky v Itálii a zakladateli domobraneckých praporů dominovali Sokolové. Slety Sokolů před první světovou válkou i v období mezi světovými válkami byly národní manifestací, mnohdy ve spolupráci s dalšími tělovýchovnými jednotami, konkrétně DTJ-Dělnické tělovýchovné jednoty a Orel. Sokolové se výrazně opírali o husitskou tradici a jeden ze sletů ve dvacátých letech byl věnován přímo husitství. Rovněž za druhé světové války se odboje proti německému nacismu zúčastnilo mnoho Sokolů a legionářů, krajanské organizace působily v zahraničí. Poslední všesokolský slet po válce byl manifestací proti vládě jedné strany spojené se sociální demokracií. I v současnosti je pískot českých vlastenců, kteří mají organizace po celém světě, hlasem národa proti vládě jednoho oligarchy spojeného se sociální demokracií, aspoň té části národa, která se nedala ohloupnout demagogií a komplotem Babiš-Hamáček-Filip-Zeman.

Nicméně i zde lze připojit humornou doložku ve formě vystoupení pana poslance Kalouska. Rovněž on s radostí kvitoval sokolský pískot, nicméně se prohlásil za Orla podle tradice katolických tělocvikářů. Lze jen doufat, že již poměrně opelichaný Orel Kalousek nebude testovat svoji letuschopnost skokem ze střechy sněmovny, aby nám mohl i nadále připravovat komická představení se svými komoni Bartošem, Ferim, Halíkem, Hermanem, Bělobrádkem a Drahošem.

Česká vlajka s kalichem

Husitství je jedním z nejslavnějších období českých a slovenských dějin. Jan Hus je nepopiratelným hlasatelem pravdy, vlastencem, morálním bojovníkem a obráncem naší země proti germanizaci a vládě cizáků. Proto jsou Hus i husité od roku 1990 cílem dlouhodobé nenávistné propagandy, především ze strany sudeťáků, zaměřené na ponižování českého národa a likvidaci jeho tradic, především v hlavách mládeže trpící v inkluzivních školách.

Především lze připomenout, že husitství nikdy nebylo útočné a pouze bránilo svůj názor na vnější formu křesťanství. Jednalo se o hnutí především lidové, spojené s částí vlastenecké nižší šlechty. Snažilo se napravit tehdy morálně zcela rozvrácenou křesťanskou římskou větev církve, kde papežem počínaje a mnohými faráři konče docházelo k zásadnímu porušování přikázání bible. Typickým příkladem je prodej odpustků, soužití některých církevních prelátů s celými harémy prostitutek a korupce při prodávání církevních úřadů osobám morálně zcela nevhodným. V nedávné minulosti i současnosti vidíme osoby odborně i morálně zcela nevhodné i na pozicích ministrů a nikomu z reprezentantů naší státnosti, ani EU to nevadí. Doklad morálního rozkladu těch, kteří nám vládnou a hlásají morálku i celé společnosti.

Z aktuálních kritiků husitství pravděpodobně největší veledílo porodila Jitka Lenková na Náš REGION pod názvem Deset omylů o mistru Janu Husovi a převzal to Seznam. Jak na objednávku sudeťákům v boji o českou historii. Autorka říká, že koncil se nesešel kvůli Husovi. A on někdo něco takového tvrdí? Zde je třeba dodat, že církev s třemi papeži, což vytvářelo takzvané schizma, které se mělo v Kostnici řešit, neměla ani právo Husa soudit. Můžeme v klidu mluvit o justiční vraždě politického protivníka, nikoli popravě. Dále vysvětluje, že Hus není autorem myšlenek, které hlásal, protože vycházel z Wyclifa. Opět se mýlí, protože Hus sám argumentoval Wyclifem, takže si nic nepřivlastňoval. Navíc měl řadu jiných aktuálních a českých témat, o nichž Angličan ani nevěděl. Poté se probírá tím, že ochranný glejt císaře Zikmunda byl vystaven pouze na cestu, nikoli na koncil, takže císař za nic nemůže. Další omyl, protože Zikmund provedl jako zástupce světské moci popravu Husa, neboť církev popravovat nesměla, a to mimo Kostnici a tím pravomoc koncilu. Úplnou lahůdkou jsou další výtvory autorky. Uvádí, že Hus byl tlustý, proto by ho neunesl kůň. Evidentní specialistka v oblasti kavalerie přehlédla, že rytíř v brnění a se zbrojí byl podstatně těžší, než nějaký mnich, byť otylý, aniž víme jak. Autorce aspoň došlo, že po dlouhém vězení, údajně vylepšeném díky Zikmundovi, kde málem zemřel hladem a zimou musel Hus zhubnout. Na závěr přichází s objevem, že Hus se vlastně jmenoval Husa, ale jeho obdivovatelé ho překřtili na Hus. Nelze to zcela vyloučit, ale dost pochybuji. Tehdy jako dnes se používala běžně zvířecí jména, mohu připomenout Stehlíka, Slavíka, Husáka, Vlka, Lva, Vopičku, Zajíčka, Berana, Pštrose a další, některá méně slušná i z oboru hovězího dobytka v mužské i ženské verzi. Všemožní rytíři a vyšší šlechtici měli v erbech všemožné vepřové, koňské i hovězí hlavy a ještě se jimi pyšnili. Pokud se nemýlím, tak mistr se i před cestou do Kostnice podepisoval Hus, mimo jiné proto, že pocházel z vesnice Husinec. Autorka evidentně přehlíží, že středověké být in je trochu odlišné od současného.

Další pomlouvačný mýtus šíří bojovníci proti českému národu a jeho historii tvrzením, že husité byli lupiči. Jenže to je velmi zvláštní argument. Téměř všichni vojáci ve válce jsou lupiči. Nechci připomínat systematické vylupování evropských uměleckých sbírek, stejně jako bankovních pokladů nacisty a následně rozsáhlé loupení americkou, stejně jako sovětskou armádou. Američtí vojáci ve Vietnamu kradli jako straky a ještě hromadně znásilňovali, sovětští vojáci v Afghánistánu kradli taky. Ze všech nejhorší jsou islámští teroristé, ať už v Iráku, Afghánistánu, takzvané Palestině, nebo Sýrii, mnohdy podporovaní ze strany EU. Válka je jedna velká zlodějna a kradou státy i vojáci.

Nicméně ve středověku to platilo víc, než později. Kořistění bylo zcela normální způsob získávání majetku. Navíc ničení ekonomiky nepřítele, počínaje vylupováním sýpek a vypalováním úrody, podlamovalo jeho bojeschopnost. Zde si můžeme připomenout německý plán na zničení českého průmyslu a dopravní sítě koncem války, stejně jako americké bombardování Plzně, Záluží i Prahy poté, co bylo na základě mezinárodních dohod jasné, že Československo bude ponecháno v sovětském bloku výměnou za sovětskou pomoc ve válce v Tichomoří. Navíc ve středověku byly velmi omezené možnosti skladování potravin (konzervy se objevily až v napoleonských válkách), takže armády se zásobovaly na místě působení. Ostatně stačí si připomenout, že uherský král Béla poslal svoje jezdectvo na část jedné z křížových výprav, která mu drancovala zemi na pochodu do svaté země. Bohabojní křižáci drancovali a byli pobiti. Nicméně husité jsou pro současnou propagandu lupiči.

Další prolhaná protičeská legenda říká, že díky husitům zpustlo a zchudlo království. Zase lež na objednávku. České království zchudlo. Mimo jiné proto, že výrazně pokleslo množství stříbra dolovaného v Kutné Hoře. Dále se nacpalo obrovské množství peněz do megalomanských projektů Karla IV., typu církevních staveb a uplácení církevních hodnostářů. To pokračovalo i za jeho syna, kdy stále početnější církev v době nevýkonného středověkého hospodářství odsávala stále větší díl peněz, což vedlo k chudnutí obyvatel.

K tomu je třeba dodat, že husitství nebylo útočné, v naprosté většině případů se jednalo o obranu českého území proti útočníkům z Německa a Uherska. Velké škody napáchala právě útočná křížová tažení, která pustošila zemi. Nebýt křižáků, ekonomika by se rychle srovnala, protože došlo k odstranění části největších parazitů z hlediska církve a šlechty. Bohužel české země byly cílem útočných válek, sabotáží a nenávistné propagandy, možná pravzor hybridní války. Jen proto, že obyvatelé si chtěli vyznávat upřímnou křesťanskou víru po svém způsobu a nechtěli se nechat okrádat německým městským přivandrovalým patriciátem, zvýhodňovaným královskými zákony a církví, která jej podporovala.

Anketa

Věříte, že za 10 let se naše země bude mít lépe než dnes?

13%
hlasovalo: 9388 lidí
Na závěr bych připomněl, že budoucí prezident Masaryk vyhlásil boj Rakousku a za samostatný Československý stát ve Švýcarsku při projevu k 500. výročí upálení mistra Jana Husa. Tentýž prezident Masaryk vyvěsil po vzniku republiky při dalším výročí justiční vraždy Jana Husa na Hradě místo státní a prezidentské husitskou vlajku s kalichem (dnes tam různá individua vyvěšují trenky jako doklad toho, kam jsme pokročili a oficiálně tam visí i vlajka EU, která nás utlačuje, vykořisťuje a ohrožuje). Papežský nuncius, velvyslanec Vatikánu tehdy v zuřivém vzteku odcestoval a byla z toho komická diplomatická zápletka. I to je ukázka úcty k našemu národu a jeho historii. Po vzniku republiky byla založena nová církev, opírající se o husitský vzor a do ní vstoupilo 700 000 lidí, především v Čechách.

Ani komunisté v poválečném období se nesnažili urážet český národ a nebrali nám naši historii a tradice, natož aby nám vnucovali islám, sexuální zvrácenosti a primitivní africké migranty a ekonomické parazity prolezlé infekcí agrese a lenosti a tropických chorob. Naopak v období od roku 1990 je evidentní systémová snaha o účelové přepisování českých dějin a ponižování národa s cílem ho podřídit německé nadvládě skrývající se pod značkou EU. Dokladem je i mizení husitských názvů vojenských útvarů. Dočasně byl dokonce jeden z nich pojmenován po Albrechtu z Valdštejna. Jen bych připomenul, že tento žoldnéř začal svoji slibnou kariéru krádeží stavovské pokladny a dezercí k císaři. Poté se projevil především jako úspěšný logistik na panstvích uloupených českým vlastencům. A nakonec byl zlikvidován jako zrádce. Český vojenský útvar byl pojmenován po dezertérovi, zloději a zrádci. Jak typické v evropské demokracii a polistopadové české realitě.

Jan Hus položil život za pravdu a český národ a husitství bylo nejskvělejším obdobím českých dějin. Nemáme se za co stydět. A zde je vodítko pro budoucnost. Je načase, aby národ začal používat mozek a nenechal se jako tupé stádo honit protinárodními politiky a jejich médii v čele s ČT mezi dvěma ohradami, přičemž na obou je napsáno EU-Prolhaná propaganda, Afroislámská invaze, Inkluze, Sexuální zvrácenost, Korupce, Drogy, Kolonizace, Chudoba, Politická korektnost, Cenzura a Válka. Existují i jiné možnosti, než na jedné skupině komplot oligarchy, socialistů a komunistů SDK (Strany Držitelů Koryt) a na druhé Orel Kalousek a jeho komoňové SDK.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Martin Koller
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Karel Gott byl hladové prase, Hřibe? udeřil Hrad. 28. říjen se ruší. A je zle

11:50 Karel Gott byl hladové prase, Hřibe? udeřil Hrad. 28. říjen se ruší. A je zle

Ceremoniál udílení státních vyznamenání se neuskuteční ani v omezeném formátu. Prezident rozhodl, že…