Teď ty přistěhovalce pošleme na kurs a budou z nich civilizovaní Evropané. Historik se chytil za hlavu a sepsal, jak podobná školení vždycky v minulosti dopadla

07.08.2016 13:49

HISTORIE A SOUČASNOST OČIMA VLASTIMILA VONDRUŠKY Tradice není něco, co lze odložit jako zimník. Spisovatel a historik Vlastimil Vondruška tvrdí, že školením migrantů se problém nevyřeší a nás neochrání před návyky a postoji nepřizpůsobivých, protože to, co je správné ve světě islámu, není správné v Evropě a naopak. Školení migrantů o úctě k ženám a o našich kulturních hodnotách je tak jen pračkou, aby se mohly obrovské částky v eurech posílat do kapes aktivistů a kamarádů, kteří naprosto neužitečně školí někoho, kdo se převychovat nedá.

Teď ty přistěhovalce pošleme na kurs a budou z nich civilizovaní Evropané. Historik se chytil za hlavu a sepsal, jak podobná školení vždycky v minulosti dopadla
Foto: Hans Štembera
Popisek: Spisovatel a historik Vlastimil Vondruška
reklama

Se školením na věčné časy a nikdy jinak! Tak by se dala nazvat obludná naivita (nebo záměrná hloupost?) současných vládnoucích elit, které mají pocit, že změní lidské myšlení, duše a víru rychlokurzem na téma „jak se stanu kultivovaným Evropanem snadno a rychle“. Je asi naprosto zbytečné uvádět příklady z historie, jak je podobná činnost marná.

Od středověku se věřící kultivovali kázáními a později povinnou výukou katechismu. Navzdory tomu vznikl protestantismus a ateismus. Za komunismu se konala výchova pracujících formou besed, veřejných schůzí, nekonečných školení. Navzdory tomu komunismus padl. Příčinou fatálního neúspěchu podobných ideologických pokusů je základní omyl, že tradice je něco, co lze odložit jako zimník.

Anketa

Na hranice bych v souvislosti s migranty poslal/a nebo postavil/a

73%
23%
hlasovalo: 15371 lidí

Kromě historie jsem také studoval etnografii a mou zálibou byla kulturní antropologie. Pokud by posluchač prvního ročníku národopisu zacházel s fenoménem tradice stejně hloupě, jako to dělají některé evropské země v kurzech přizpůsobivosti, byl by z univerzity bez milosti vyhozen jako ignorant, který nemá elementární schopnost studovat lidskou společnost. Ze školy můžete neschopného žáka vyhodit (tedy, za našich časů to šlo, dnes si tím už nejsem vůbec jistý), ale jak vyhodíte neschopného politika či byrokrata, zvláště je-li jich armáda a má v ruce moc?

Skončete s nesmyslem zvaným školení migrantů

Kdyby to šlo, kleknu si před vchodem do budovy Evropské komise se sepjatýma rukama a v slzách je budu prosit, ať si něco přečtou o tom, co je tradice. A ať skončí s nesmyslem zvaným školení migrantů. Ať si nenamlouvají, že tím problém vyřeší a nás ochrání před návyky a postoji nepřizpůsobivých (tím nemyslím jen muslimy, ale celou širokou škálu lidí nábožensky, sociálně, politicky či kulturně nesnášenlivých nebo patologicky narušených a deviantních). Školit můžete ty, kteří se chtějí něco dozvědět a sami touží se adaptovat a změnit. Aby člověk pochopil morální apel školení, je třeba určité ochoty a inteligence, jenže aniž bych chtěl jakkoli segregovat, jak školit feláha-analfabeta, patologického vraha, nebo třeba lenocha, lháře a lempla, který žije na dávkách a odmítá pracovat?

Abych nemluvil abstraktně, vraťme se k etnografii a teoriím o síle tradice. Základní postoje k nejbližšímu okolí se u každého jedince formují v prvních rocích života. Na to navazuje formování sociálních postojů v dětství, a to jak v rodině, tak i ve škole, sledováním světa dospělých dětskýma očima. Psychologové samozřejmě zvednou prst a dodají spoustu vysvětlujících pouček, ale v principu je ten proces takový, jak jsem ho právě pojmenoval. Právě tyto postoje tvoří základ jednání, na kterém funguje každá společnost, vyspělá, ale i ta primitivní.

Komunistům se také nepodařilo navzdory represím vymýtit víru

Tradice je proces, jímž se automaticky předávají z generace na generaci právě ony představy, které člověk absorbuje v mládí a dětství, a které pak hájí v dospělosti. Je naprosto iluzorní si myslet, že lze školením tyhle postoje změnit z hodiny na hodinu. Změna je proces, který trvá obvykle mnoho generací. Historické příklady říkají, že zlomení staré tradice lze urychlit jedině represí. Ale ani tak to nelze zvládnout za jednu či dvě generace.

Záleží také na tom, jakou podobu mají tradice, které se snaží vládnoucí elity nahradit. Pokud jde o niterné věci, především náboženskou víru, pak obvykle ani tři nebo čtyři generace nestačí. Copak se u nás podařilo komunistům vymýtit navzdory represím katolickou a protestantskou víru? Copak se podařilo komunistům v Sovětském svazu zlikvidovat pravoslaví? Copak v Číně zanikl v běsu kulturní revoluce buddhismus? Ať se nám to tedy líbí, či nikoli, je faktem, že duchovní a morální hodnoty, postoje k světu, pohled na rodinu a stát, to nelze změnit ani během desítek let, natož několika hodin školení. A to samozřejmě platí i o islámu.

Na začlenění Romů se vynakládají obrovské částky, ale nepomáhá to

Už dvacet let se vynakládají obrovské částky na začlenění Romů do naší společnosti. Naprosto neúspěšně, protože to, nač se peníze vynakládají, prostě nelze uskutečnit. Začlenění všech Romů by bylo hypoteticky možné jen tehdy, pokud by ti problémoví přestali být Romy a přijali hodnoty většinové společnosti. Znám několik romských rodin, které to udělaly, a funguje to. Jenže to jsou výjimky, obecně platí, že tradice jsou krunýř, který odložit nejde. A Romové to dobrovolně neudělají. A to pořád hovoříme o lidech, kteří tu žijí po generace, známe se, víme, co můžeme jeden od druhého očekávat, a přesto si mnohdy nerozumíme.

A teď si vezměte, že chceme stejný způsob adaptace na život ve standardní evropské společnosti uplatnit na běžence, kteří vyrostli v úplně jiném prostředí, po generace mají svou víru, svůj pohled na rodinu a ženy, své vnímání práce, kariéry, štěstí a pořádku. Jen naprostý ignorant si může myslet, že tohle odloží na základě školení a přijmou náš způsob života. Jistě, třeba odloží burku, třeba se naučí chodit k volbám, třeba začnou pracovat. Ale to přece neznamená, že odložili své niterné tradice.

Globalizace je politický a hospodářský zločin, který vyhovuje mocným

Na toto téma existuje několik skvělých románů, nejznámější je určitě kniha Bez dcerky neodejdu. Muslim studující v americké společnosti se chová stejně jako jeho okolí, ožení se s ženou z tamního prostředí, pak se s ní vrátí domů a ta americká slupka z něj spadne, protože je duší a srdcem muslim a takový zůstane.

Ale pozor, pokud se tak muslim chová, není to zločin, není to deviace, není to hanebnost! Je to prostě logika, na základě níž se svět vyvíjí, protože je mnohovrstevný, duchovně, kulturně a sociálně různorodý. Jenže my to nechápeme a máme pocit, že jedině demokratické volby, hamburgery, nezávislá média, Amnesty International a lidská práva jsou to, co musí mít naprosto všichni na světě, jinak zahynou v temnu nevědění a slizu totality. Smiřme se prostě s tím, že globalizace je politický a hospodářský zločin, který vyhovuje nadnárodním korporacím a vládám velkých hráčů naší zeměkoule, ale rozhodně ne lidem násilně globalizovaných zemí.

Svobodnou dceru, která se vrátí domů těhotná, necháte ukamenovat

Pokud někdo přichází do Evropy, musí se řídit našimi zákony. Jistě, ano! Jenže je mnoho postojů, které naše zákony nedovolují, ale příchozí to netuší, protože jejich tradice je odlišná. Po celé generace se jejich předkové, rodiče i oni sami dívali jinak na ženy. A my jim najednou v několikahodinovém školení vysvětlíme, že se musí dívat s úctou.

Představte si to obráceně, jak byste místní normy vstřebávali vy, vážení čtenáři, pokud byste se museli uchýlit do muslimské země? Tam by vám poskytli školení, jak se dívat na nový svět, a jak se máte chovat. Dozvěděli byste se, že svobodnou dceru, která se vrátí domů těhotná, máte nechat ukamenovat. Pokud manželka neuvaří večeři, jak si představuje manžel, je nutno ji pro výstrahu tělesně potrestat. Pokud se chcete koupat v moři, nesmí žena odložit šat (tedy za předpokladu, že ji muž vůbec k tomu moři vezme). A pokud se řeší nějaký politický problém, pak nerozhodujete vy, ale imám. Pak je tu ještě několik drobností, třeba to, pokud se věnujete zemědělství, jak si máte halal zabíjet dobytek (musí se nechat vykrvácet, obrácený ránou k Mekce). A vše z toho je v jejich světě správné!

Školení migrantů je pračka, aby se obrovské částky posílaly aktivistům

Nebudu tu vršit řadu norem, kterými se islám odlišuje od naší civilizace. Jsou tradiční, mnohé mají kořeny starší než tisíc let, stejně jako naše tradice. A stejně jako nehodláme odložit my ty naše (alespoň doufám), neodloží je ani vyznavači koránu. Multikulturalismus je absolutní nesmysl, protože tyhle dva systémy nemohou vedle sebe rovnocenně existovat. To, co je správné ve světě islámu, není správné v Evropě. A samozřejmě naopak.

Školení migrantů o úctě k ženám a o našich kulturních hodnotách je jen pračka, aby se mohly obrovské částky v eurech posílat do kapes aktivistů a kamarádů, kteří naprosto neužitečně školí někoho, kdo se převychovat nedá. Abychom si rozuměli, nezpochybňuji ideu výuky lidí, pokud se učí ti, kdo se učit chtějí, a učí se to, čemu rozumějí a věří. Ale naprosto odmítám představu, že lze školením naučit demokracii, úctě k ženám, pracovitosti či slušnosti (chápané v evropském duchu).

Místo lektorů nesmyslných kurzů je třeba zaměstnávat více policistů

Máme tu běžence, stoupence islámu, a nevíme, co s nimi. Stejně jako nic nevyřeší impotentní summity evropských politiků a nic neřešící sliby Turecka, že nám pomůže, nevyřeší nic ani školení migrantů, protože tím z nich Evropany neuděláme. Ti, co sem přišli se zlobou v srdci, stejně dříve nebo později někoho – navzdory absolvovanému školení – zabijí. A ti ostatní, co nepřišli se zlobou v srdci a nebudou páchat násilné činy, dříve nebo později pocítí nutkavou touhu, abychom se školení podrobili my a tam se dozvěděli, jak máme správně žít podle slov Proroka. A možná to budou myslet i dobře, protože nám chtějí darovat světlo svého poznání. Stejně jako my jim chceme darovat světlo demokracie.

Jsme na historickém rozcestí a měli bychom místo lektorů nesmyslných kurzů zaměstnávat více policistů a vojáků. A politika by měla respektovat generacemi prověřené zkušenosti lidí a místo žvanění si přečíst analýzy společenských věd. 

Titul nominovaný na ocenění Nejkrásnější kniha roku 2015. Čtivá encyklopedie tradičních svátků, doplněná přehledem významných světic a světců a poutních míst. Se slevou 20% možno objednat na http://shop.mobaknihy.cz/knihy/cesky-lidovy-a-cirkevni-rok

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Jiří Hroník

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Svět potřebuje Hitlera, vzkázal Izraeli korespondent CNN. Vyletěl a je šťastný

14:50 Svět potřebuje Hitlera, vzkázal Izraeli korespondent CNN. Vyletěl a je šťastný

Pákistánský novinář Adeel Raja má ohledně izraelsko-palestinského konfliktu jasno. „Dnešní svět potř…