Tolik blbých lidí! Vládnout ovcím? Český vědec odpískal covid

06.04.2021 13:58

„Je naprosto jasné, že naše civilizace covid-19 buď zcela vymýtí, nebo se z něj nanejvýš stane problém na úrovni chřipky,“ říká renomovaný český fyzik Luboš Motl. Zkušený vědec, který pracoval třeba na Harvard University, ukazuje na případ Švédska, které si podle něj skutečně dokázalo vytvořit kolektivní imunitu. Potřebujeme tedy vakcíny? „Je to naprosto šokující a nikdy si nebudu schopen zvyknout na to, že se těmto neskutečně blbým lidem tak daří, obzvláště pokud jsou ke své blbosti ještě agresivní,“ fascinují Motla ti, kteří zdůrazňují, že bez vakcín to nepůjde a podle kterých je kolektivní imunita mýtus.

Tolik blbých lidí! Vládnout ovcím? Český vědec odpískal covid
Foto: Repro ČT
Popisek: Mgr. Luboš Motl, PhD.

Kolektivní imunita na covid-19 neexistuje? Podle některých ne. Toto tvrzení v rámci debaty o pandemii posunuli někteří dál, když k němu připojili druhé – že doposud jediným způsobem, jak lidstvo dosahovalo kolektivní imunity v boji s viry, byly vakcíny. Český fyzik Luboš Motl, který se v rámci své vědecké činnosti zabývá problémy kvantové gravitace, se tedy tomuto tvrzení podíval na zoubek. Vedl ho k tomu jednoduchý důvod.

Anketa

Jste pro okamžité otevření restaurací?

43%
57%
hlasovalo: 17059 lidí

Čtenář k jedné z předchozích Motlových analýz totiž připsal, že: „jakákoli zmínka o ‚přirozené‘ kolektivní imunitě by měla být doprovázena povinným ‚disclaimerem‘, že doposud jediným způsobem, kterak lidstvo dosahovalo kolektivní imunity v boji s viry, byly vakcíny“. V úvodu projevuje fyzik Motl zděšení nad tím, že by se mělo jednat o jakési povinné přípisky. „Tvrzení, které tento troll chce učinit povinným, je nejen nepředstavitelně pitomé, ale zároveň v té větě můžete najít obrovské množství arogance. Pokud by ten člověk tuto moc skutečně měl, jakékoli vědecky gramotné příspěvky o virech a bakteriích by byly zakázány. To není žádná legrace,“ varuje Motl.

Motl připomíná, že k podobné věci již v historii došlo, když sovětský diktátor Josef Stalin nechal zastavit a zakázat prakticky veškerou vědeckou činnost, týkající se genetiky. Éra, zvaná podle svého hlavního aktéra Lysenkismus, znamenala konec pro mnoho nadějných ruských vědců. Agronom Trofim Lysenko totiž nadřadil vědě politickou moc a ideologii a v podstatě v rámci stalinismu zavedl zcela nové učení. Jak Motl připomíná, prakticky k tomu samému došlo i v tehdejším Československu, tedy v rodišti Řehoře Mendela, zakladatele genetiky. Na příkladu děsivého Lysenkova diletantství pak Motl ilustruje, jak může věda trpět. „Tento troll by chtěl zakázat Darwinovu evoluci, všechny myslitelné souvislosti a dokonce všechen selský rozum v jeho/její zemi,“ vrací se pak opět k podstatě komentáře, na který reaguje. Podle Motla je nutné nedopustit, aby lidé, jako byl Stalin, opět nepoškozovali svobodu, důstojnost a základní pilíře civilizace.

Poté se Motl vrací k tomu, proč je komentář přispěvatele tak hloupý. Přispěvatel totiž vlastně tvrdí, že viry a bakterie, které lidem působí nemoci, mají nárok žít věčně, přičemž vakcína je jedinou výjimkou, která tento nárok může vyrušit a dohnat tyto viry a bakterie k vymýcení. Motl se čtenářů táže, zda tomu někdo vlastně věří. Připomíná, že první vakcína proti neštovicím byla Edwardem Jennerem vyvinuta již v roce 1796.  

„Od té doby byly vakcíny vyvíjeny a masivně distribuovány jen proti několika nemocem – plané neštovice, zarděnky, příušnice, pásový opar, obrna, dobytčí mor a několik dalších,“ připomíná Motl a uvádí, že takových nemocí bylo zhruba tucet. „Opravdu věříte, že všechny nemoci, které kdy terorizovaly lidstvo, jsou tu s námi stále a nadále nás terorizují, pouze s výjimkou toho ‚tuctu‘, který byl vymýcen vakcínami?“ ptá se čtenáře Motl. „Věříte, že zatímco covid-19 si za rok vytvořil své výrazně odlišné varianty, ostatní infekční choroby zůstaly po miliony let existence druhů ‚homo‘ stejné?“ pokračuje.

Celý text Luboše Motla najdete ZDE:

Anketa

Necháte se očkovat proti covidu-19? (Ptáme se od 1.4.2021)

hlasovalo: 19294 lidí
„Pokud věříte, že až do jakési změny paradigmatu před 225 lety (zavedení vakcín do praxe, pozn. red.) byly viry a bakterie výjimkou z přirozené selekce a potřeby bojovat o přežití, věříte také tomu, že evoluce nových druhů a variant po miliony a miliardy let neprobíhala (a je nanejvýše dnešním fenoménem),“ pokračuje Motl a ptá se, proč by někdo takové věci, která popírá učivo páté třídy základní školy, vůbec věřil.

Český fyzik dále připomíná, že fenomén vymírání existoval vždy a podle současných poznatků se zrychluje – nyní je zhruba 10 000x rychlejší než dříve. Planeta Země ztrácí každý rok mezi tisícinou a desetitisícinou existujících druhů, ale viry a bakterie by podle tvrzení předřečníka měly z tohoto procesu mít jakousi výjimku, žasne Motl. „Možná také dostávají penzi a požívají ochrany proti mikroagresím,“ poznamenává k tomu ironicky.

Jak připomíná, viry a bakterie jsou paraziti. „Když vir nebo bakterie snižují něčí kvalitu života (využitím zdrojů, které by hostitel využil lépe), nebo zvyšují riziko předčasné smrti, je to problém. Hostitel proti tomu musí bojovat. Protože lidé ještě nevymřeli, vždy existoval způsob, jak vytvořit zbraně, kterými se s dostatečně smrtícími nemocemi vypořádat. O to se stará imunitní systém,“ vysvětluje Motl a přirovnává roli, kterou v našich životech hraje imunitní systém, k roli armády při obraně státu. Dále český vědec připojuje vcelku detailní popis složek lidského imunitního systému a jeho srážku s virem připodobňuje k válce a ukazuje, že v přírodě takových soubojů (i mezi jednotlivými živočišnými druhy) probíhá nespočet. Ty, které mají jasného vítěze, končí vyhynutím poraženého. A ty bitvy, které probíhají již dlouhou dobu, jsou tedy z logiky věci „těsné“.

„Je to stejné, jako když naše imunita bojuje s infekcí. Výsledek není předem jasný. Každý, kdo si myslí opak – a také si myslí, že jen byrokrat se zázračným moderním lékem a poslušný elektorát, složený z lidských ovcí může tento předem daný výsledek změnit – je kolosální idiot,“ rozohnil se Motl. „Štve mě, že takové idioty necháváme chodit po ulicích. Občas jim dokonce dovolujeme, aby vstupovali na univerzitní půdu, do televizního vysílání nebo psali komentáře na internetu. Je to naprosto šokující a nikdy si nebudu schopen zvyknout na to, že se těmto neskutečně blbým lidem tak daří, obzvláště pokud jsou ke své blbosti ještě agresivní,“ dodává.

Anketa

Přivolali byste policii na shlukující se a popíjející spoluobčany?

30%
70%
hlasovalo: 12888 lidí

Interakci mezi virem/bakterií a hostitelem popisuje jako velkou válku, ve které mnoho komponentů pracuje s odlišnými časovými rámci. Některé bitvy trvají kratší dobu, ale jiné problémy mohou přetrvávat a musí si s nimi poradit jiné složky imunitního systému. „Na příkladu covidu-19 můžeme pozorovat, jak důležitá je pro obě strany adaptace na změny. Lidé si zcela očividně začali vytvářet imunitu. Virus zmutoval, protože všechny obecné formy života tak činí. Namísto zdánlivě jasného poklesu epidemie v lednu jsme si tak přidali dva měsíce a můžeme pozorovat dostatečně jasný pokles v dubnu 2021,“ popisuje Motl aktuální vývoj pandemie v Česku s tím, že britská mutace viru navýšila reprodukční číslo o polovinu a brazilská mutace je zhruba z poloviny „neviditelná“ pro imunitu, vytvořenou staršími variantami, což viru v některých zemích vdechlo nový život. Motl dodává, že toto je zhruba rychlost, s jakou se musí bojující strany vyvíjet, aby se vyhnuly svému konci, což je ovšem případ jen SARS-CoV-2, nikoli lidského pokolení.

Podobně se podle Motla vyvíjely všechny předchozí souboje nemocí s jejich hostiteli. Každá z chorob, která nebyla vymýcena pomocí hromadné vakcinace, na své dnešní neexistenci pouze dokládá skutečnost, že byla lidmi, nebo přesněji jejich imunitními systémy, poražena. Takových případů již pravděpodobně byly tisíce. Motl dále odkazuje na článek od BBC, který popisuje případy virů, které v minulosti zmizely zdánlivě beze stopy a říká, že se to děje zcela běžně. Jako příklad nabízí SARS-CoV-1, tedy mnohem smrtelnějšího předchůdce covidu-19.

„Nikdy jsme nedisponovali vakcínou proti němu (SARS-CoV-1, pozn. red.), přesto jednoduše zmizel, a to po tisících zaznamenaných případů nákazy v desítkách zemí,“ přidává Motl. I podle článku z BBC vir zmizel díky kombinaci sofistikovaného trasování kontaktů a vlastností samotného viru – kvůli čemuž zkrátka nepřežil.

Anketa

Viníte Babišovu vládu za počty českých mrtvých na covid-19?

22%
78%
hlasovalo: 14458 lidí
Vědec Motl upozorňuje, že i tak existuje možnost, že se covid-19 může vrátit do neprovakcinovaných a dřívějším variantám nevystavených komunit, takže se s ním svět může potýkat ještě roky nebo i déle. Zároveň ale zmiňuje negativní korelaci mezi Českem a jinými regiony, kde byl covid-19 vysoce aktivní v minulosti. „Virus ale také může zmizet,“ pokračuje s odkazem na případ Švédska, coby exemplární případ kolektivní imunity. Na datech je skutečně vidět, že v poslední době jsou případy úmrtí v jednotkách denně. Motl pokračuje s tím, že na grafu jsou viditelné dvě vlny, kdy každá z nich zabila zhruba 6800 Švédů a trvala okolo tří měsíců.

„Kolektivní imunita, získaná Švédy na jaře 2020 nebyla pro zimní sezonu dostatečná, kdy se nemoc šíří snadněji. Nyní ale mají Švédové kolektivní imunitu i proti tomu. Nyní jsou celkové přírůstky mrtvých nad obvyklou míru k nerozeznání od statistického šumu,“ píše Motl. Je přesvědčen, že v dalších měsících ve Švédsku naopak uvidíme „deficit“ úmrtí kvůli tomu, že starší ročníky, které by jinak byly ohroženy celou řadou civilizačních i jiných chorob, již ve zvýšené míře podlehly covidu-19.

Závěrem své reakce Luboš Motl připomíná obyčejnou chřipku. I u té se většina kmenů, které lidstvo trápily po celá pokolení, již vytratila. „Je těžké, zda tito lidé opravdu věří těm neskutečným blbostem, které šíří,“ podivuje se fyzik nad těmi, kteří odmítají princip kolektivní imunity a věří, že jedinou nadějí jsou vakcíny. A dělí se o svůj dojem z těchto lidí: „Myslím, že tito lidé jsou tak fanatičtí levicoví radikálové, kteří ve skutečnosti chtějí připravit lidstvo o svobodu (a v mezičase získat bohatství, moc a důležitost), že o vědu ztratili jakýkoli zájem a nemají problém lhát 24 hodin denně, 365 dní v roce. Užívají si šikanu těch, kteří si dovolí přemýšlet racionálně, nebo se orientovat ve vědě. Je to lůza, která je pro lidstvo mnohonásobně větší hrozbou než covid-19, nebo jiné podobné nemoci.“

A Motlův verdikt ohledně covidu-19? „Je naprosto jasné, že naše civilizace covid-19 buď zcela vymýtí, nebo se z něj nanejvýš stane problém na úrovni chřipky. Do tohoto stavu se již v současnosti posouváme,“ uzavírá vše český vědec s doktorátem z Rutgers a pracovní zkušeností z Harvard University.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

Předpokládané složení nové vlády:

předseda vlády: Petr Fiala (ODS), ministr vnitra: Vít Rakušan (STAN), ministr pro místní rozvoj a digitalizaci: Ivan Bartoš (Piráti), ministr zemědělství: Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), ministr financí: Zbyněk Stanjura (ODS), ministr zdravotnictví: Vlastimil Válek (TOP09), ministr školství: Petr Gazdík (STAN), ministr práce a sociálních věcí: Marian Jurečka (KDU-ČSL), ministryně obrany: Jana Černochová (ODS), ministr spravedlnosti: Pavel Blažek (ODS), ministr průmyslu a obchodu: Josef Sikela (BPP), ministr dopravy: Martin Kupka (ODS), ministr zahraničí: Jan Lipavský (Piráti), ministr životního prostředí: Anna Hubáčková (BPP), ministr kultury: Martin Baxa (ODS), ministr pro evropské záležitosti: Mikuláš Bek (BPP), ministr pro legislativu: Michal Šalomoun (BPP), ministryně pro vědu a výzkum: Helena Langšádlová (TOP09).

reklama

autor: Marek Korejs

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

„Mám s vámi osobní problém.“ Ledecký nakládal Prymulovi. Ale pak přišel obrat jednou větou

22:12 „Mám s vámi osobní problém.“ Ledecký nakládal Prymulovi. Ale pak přišel obrat jednou větou

Mělo jít o debatu o povinném očkování a vládních protiepidemických opatřeních, nakonec se ale pořad …