Úspěšné podnikatele vnímáme v Česku negativně, povzdechl si starosta Litovle

20.06.2014 12:23

Již delší dobu volá Zdeněk Potužák (SNK) po změně volebního a obměně stranického systému. Jak nyní vnímá nejsilnějšího hráče na politické scéně Andreje Babiše a spolu s tím hnutí ANO? A jak hodnotí návrh na zavedení přímé volby starostů? V rozhovoru, který poskytl naší redakci, se rozpovídal také o plánované novele zákona o veřejných zakázkách a především o svých plánech, s nimiž by na podzim chtěl obhájit svůj mandát. Ohlédli jsme se však i za jeho současným působením v čele Litovle či oceněním, které radnice nedávno získala.

Úspěšné podnikatele vnímáme v Česku negativně, povzdechl si starosta Litovle
Foto: archiv starosty
Popisek: starosta Litovle Ing. Zdeněk Potužák

Pane starosto, jste zastáncem změny volebního systému. Nyní se blíží komunální volby. Jak se stavíte k návrhům na zavedení přímé volby a starostů a primátorů? A co říkáte na návrh Úsvitu, podle jehož představ by měli být také starostové a primátoři přímo odvolatelní?

Přímá volba starostů a primátorů je zavedena na Slovensku. Máme zde dlouhá léta družební spolupráci s městem Revúca a diskutovali jsme i toto téma. Zkušenosti jsou dobré a jsem pro. Voliči však musí se vší vážností volit odborníky, pracovité  lidi - není to o volbě populárních osobností, jejichž profese není např. ekonomika nebo investice.

Je také podle vás také nutné, aby občané volili zcela nové strany se zcela novými tvářemi. ,,Nové strany potřebujeme právě proto, že současné jsou už navzájem propojeny s podnikatelskou sférou a jsou ovlivňovány dlouholetými vazbami, které vyúsťují v narůstající korupční prostředí.“ Platí to ale podle vás i o hnutí ANO, které výrazně uspělo již v druhých volbách, a v jehož čele je jeden z nejvlivnějších podnikatelů Česka?

Nové schopné lidi do státní správy potřebujeme. U nás se bohužel negativně díváme na toho, kdo má úspěch v podnikání. V Rakousku je například starosta města, který je schopný podnikatel, vlastní hotel… A lidé ho uznávají. Ví, že má zkušenosti a může obci pomoci v rozvoji. To je v naší zemi ještě stále nemyslitelné. Proto i na hnutí ANO se díváme s nadějí, ale i s obavou - co velký podnikatel dokáže nebo co zneužije. To ukáže čas.

Jak byste Andreje Babiše jako politika hodnotil? On sám o sobě totiž stále říká, že politikem není.

Já o sobě také říkám, že nejsem politik a že práce starosty je práce jako každá jiná, má-li být dobrá, musí se makat. Dělám to proto, že chci, aby město i obce byly stále hezčí, aby se nám dobře žilo.

Věřme, že Andrej Babiš má stejné pohnutky.

Nyní ale k praktickým otázkám. Pomalu ale jistě končí vaše první funkční období v čele úřadu. Když se ohlédnete zpět, jak byste po stránce rozvoje města uplynulé 4 roky hodnotil?

Mohu říci, že je to opravdu záběr a času se nedostává.

Z následujícího přehledu nejvýznamnějších akcí je vidět, že tempo bylo a je vysoké:

Podařilo se zlepšovat vybavenost škol, řešit nárůst dětí podporou nové církevní školky s využitím stávajícího objektu.

S městským úřadem byly zahájeny elektronické aukce na dodávky stavebních prací, elektřiny a plynu. Pro pomoc občanům byla provedena i e-aukce elektřiny a plynu pro domácnosti.

Na úseku majetku města jsme odprodali nemovitosti, na které jsme neměli dobré využití – ubytovnu v Savíně, objekt v Přemyslově, energeticky náročný objekt v Sušilově ulici.

Podařilo se vybudovat kanalizaci v dalších obcích – Tři Dvory, Chořelice.

Podařilo se připravit infrastrukturu pro výstavbu RD v lokalitě Pavlínka – první pozemky jsou již prodány.

Vybudovaly se cyklostezky do Rozvadovic a Unčovic, do Třech Dvorů a cyklotrasu do Haňovic.

Pro dopravní bezpečnost se realizovaly autobusové zálivy a nové čekárny v Chořelicích, Rozvadovících, Unčovicích, Nasobůrkách a v Nové Vsi. Nyní se  provádí ve Třech Dvorech s novou komunikací.

Podpořili jsme vznik vodáckého kempu a rozvoj dalších aktivit v této oblasti.

Došlo k opravám KD v obcích, sokoloven.

Vybudovala se nová dětská hřiště v Chudobíně, Unčovicích, Chořelicích, Třech Dvorech.

Došlo k rekostrunkci 12 ulic ve městě a obcích.

Byly zahájeny opravy náměstí, interiéru radniční věže, dům č. p. 800 – kde bude nově depozitář muzea.

V bytovém fondu se provedla první etapa zateplení fasád v ul. Revoluční, v bytových domech se zateplovaly fasády, vyměňovala okna, dveře, provádělo se odvlhčení – ceny nájemného  jsou na rozumné úrovni na rozdíl od soukromých pronajímatelů.

Prosadili jsme rozšíření výstavních ploch muzea s cílem vytvořit trvalou expozici Gustava Frištenského, našeho nejvýznamnějšího občana – prezentujeme se jako město Gustava Frištenského.

Zahájila se dekontaminace skládky v Nasobůrkách s podporou 90 % dotace a dalších financí od OLK.

Po mnoha letech máme krásné biokoupaliště.

Podařilo se obnovit výsadbu na městském hřbitově a podpořit údržbu významných hrobů.

Společnými finančními prostředky ML a Tatranu byla provedena oprava fotbalových šaten a házenkářského hřiště.

Cestovní ruch – další „průmyslové odvětví" - jsme podpořili vznikem nového TIC na Záložně. Byla postavena socha Gustava Frištenského, vyznačena Lesánkova cyklotrasa, opravena lesní cesta do Březového. Mikroregion Litovelsko zřídil půjčovnu kol a vyznačil další turistické trasy s KČT. Připravilii jsme tradici zahajování turistické sezony, vydali dvě nové cyklomapy.

Děkuji všem, kdo přispěli k rozvoji města a obcí.

A jak se proměnil chod úřadu?

Došlo k několika organizačním změnám s cílem lepší obsluhy občanů – dopravní odbor, odbor vnitra. Zaměstnanci ví, že musí umět být vstřícní  - jsem optimista a snažím se svým přístupem pomáhat ostatním. Připomínky občanů řeším přímo se zaměstnanci, mohu říci, že stížnosti jsou ojedinělé a úřad funguje dobře.

Nabízí se i otázka, zda budete chtít obhájit váš mandát. A pokud ano, prozradíte nám, s čím do voleb jdete?

V SNK bylo dohodnuto, že budu lídrem kandidátky a chtěl bych v práci starosty pokračovat.

Mezi důležité potřeby města a obcí bude nadále patřit realizace protipovodňových opatření, kde využijeme s Povodím Moravy nově schválená dotační pravidla.

Jsou připraveny projekty pro revitalizace sídlišť. Po dokončení kanalizace v pěti obcích, která nyní začíná, bude konečně možné rekonstruovat komunikace a chodníky.

Jako nová potřeba se ukazuje zřízení azylového domu pro sociálně slabé občany.

Nastartované aktivity v rozvoji cestovního ruchu budou pokračovat. Nejnáročnější bude zprovoznění hotelové části Záložny.

Více se dozvíte v našem volebním programu – nemohu z taktických důvodů nyní sdělit další záměry.

Město je úspěšné v čerpání dotací. Jaký vliv to má na hospodaření města? V jakém stavu jsou městské finance?

Největší objemy dotací jsme obdrželi na roky 2014-15. K pokrytí vlastních podílů jsme v zastupitelstvu rozhodli o získání úvěru. Realizace investičních akcí tím pádem nebude na úkor financování provozu města, příspěvkových organizací, potřebných oprav. Finance města jsou zdravé, výše cizích zdrojů je pod limitem kritéria stanoveného MF ČR.

Využití dotačních prostředků urychlí rozvoj města a obcí.

I vám osobně dělá vrásky zákon o veřejných zakázkách. Pokud vše půjde dobře, nejpozději v roce 2016 by měla vzejít v platnost novela zákona. Jaké změny byste vy osobně oproti současnému zákonu uvítal?

Zákon měl zamezit korupci. Jak vidím v médiích, tak se to nepodařilo především u zakázek centrálních orgánů, kde zjištění NKÚ jsou stále negativní. Bohužel z toho vznikají zákony a byrokracie směrem dolů, kde to není ani tak moc zapotřebí.

Přivítal bych zvýšení limitů prací a služeb, které by zákonu nepodléhaly a obce si je řeší vnitřními výběrovými pravidly. Pravidla zákona by měla být jednoznačná a ne aby si je kontrolní orgány vykládaly různě. Pravomoci obcí by se měly posílit, ony financují, zadávají práci, hlídají průběh – a při tom jsou v nedobrém postavení.

Dám příklad: Zakázku musí obec zpracovat – to jsou výběrová kritéria, technické ukazatele, rozpočty, termíny, návrhy smluv… Potom se zakázka zveřejní, vyhodnocují se zájemci a nakonec se vybere většinou ten nejlevnější, protože jiná kritéria daná zákonem jsou problematická. Nejlevnější je ale rizikové vzhledem ke kvalitě díla. Nastává realizace a hlídání zakázky, dohadování se o použitých materiálech – nechceme přece nejlevnější.  Když dojde k rozporu, jaké má obec možnosti? Zastavit práce, vypovědět smlouvu? Ale pokud je akce dotovaná, je to v praxi nemožné, nesplní se termín dokončení, nárok na dotaci mizí, akce zůstane rozestavěná - katastrofa. I pokud akce není dotovaná, ale financovaná z vlastních zdrojů – je zastavení stavby problém, padají smluvní záruky, nedokončené akce ohrožují bezpečnost obyvatel, tahanice právníků trvají léta. Myslíte si, že silnější pozici má ten, kdo platí? Tedy obec? To je pravda asi jen při nákupu a prodeji zboží.

Vzhledem k tomu, že firmy se předem domlouvají, ve výběrových řízeních si navzájem pomáhají, je nutné posílit pravomoc zadavatele, investora aby si opravdu mohl vybrat za dobrou cenu odpovídající kvalitu. Na druhou stranu o výběru zhotovitele nerozhoduje jedna osoba, ale komise, která potom navrhuje radě města pořadí a až ta schválí vítěze zakázky – na straně obcí riziko nevidím.

Město získalo cenu týdeníku Ekonom pro nejvhodnější město k podnikání v Olomouckém kraji. Co stojí za tímto úspěchem? A jaký vliv to má na nezaměstnanost? Jaká je její aktuální míra?

Naše město má silný potravinářský průmysl i strojírenské firmy. Přestože počet zaměstnanců v tradičních firmách výrazně klesl, vznikly nové podniky. Výhodou je také umístění města na dobré dojízdné vzdálenosti za prací do Olomouce, Uničova, Mohelnice a Šternberka – ležíme uprostřed této lokality.  Nová průmyslová zóna je situovaná u dálnice. Bohužel zde na svoje vyšší využití čeká. Změna v legislativě – zvýšení poplatků za vynětí ze ZPF – odrazuje nové investory. Snad se v dohledné době schválí úprava zákona a otevře se tak i zde možnost nových příležitostí pro zaměstnání.

Máme dobré podmínky v nízkých cenách vodného a stočného. Se školami prosazujeme zájem žáků o technické obory. Na SOŠ vznikly nové učební obory po schůzkách s místními firmami. Podařilo se po letech schválit nový územní plán, který umožňuje rozvoj podnikání. Protože ve městě byla výrobní tradice různých oborů, jsou zde lidé se zkušenostmi, aktivní. Ti vytváří po ekonomických transformacích své firmy. Vedení města se s nimi schází a společně hledáme možnosti rozvoje.

Jsme v Olomouckém kraji s mírou nezaměstnanosti 8,4 % druhým nejlepším místem. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Kateřina Synková

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

V troskách. Skandál se valí. Za covidová opatření hrozí velká pomsta

12:21 V troskách. Skandál se valí. Za covidová opatření hrozí velká pomsta

Ačkoliv někteří již zapomněli, Ministerstvo zdravotnictví bývalo kritizováno novináři, advokáty i ve…