Karel Januška: Žaloba na funkcionáře KSČ

02.12.2019 20:53

Úvaha pro Parlament, vládu, soudcům a občanům. Stav v naší justici je tristní. Nedodržují se základní práva občanů demokratického státu.

Karel Januška: Žaloba na funkcionáře KSČ
Foto: FB Karel Januška
Popisek: Karel Januška
reklama

Třicet let po sametové revoluci republika tápe, doplácí na problematické znalosti a vlastnosti zákonodárců a soudců. Třicet let je porušovaná Ústava, a nyní slyšíme ze sdělovacích prostředků, že ČR podává obžalobu na pány Štrougala, Jakeše a Vajnara.

Páni žalobci, vám nevadí, že desetitisíce občanů je doslova vydíraných na základě předpisů, které současní a bývalí zákonodárci vymysleli? Vymysleli takové zákony, které umožňují exekutorským úřadům provozovat lichvu. Do osobních zaručených občanských práv nyní vstupují státní úředníci (zástupci) a jednají bez souhlasu moci soudní. Stát měl povinnost po vítězství sametové revoluce vyrovnat se s proviněním bývalých představitelů vlády, ale také se soudci minulého režimu. Sametovost to pominula.

Žalobou na bývalé funkcionáře státu se žalobci dopouštějí nových trestných činů. Pouze jednotlivý občan má právo takovou žalobu podat. Pravomoc žalobci „zdědili“ z doby totality, Takový stav je v právním státě nemožný. Do práv svobodného a bezúhonného občana může vstoupit pouze moc soudní. Spory mezi jinými právními subjekty může řešit pouze správní (kasační) soud. Když soudy nejednají podle své příslušnosti, výsledek vidíme u případu H-System.

Základem právního státu je oddělení moci soudní od moci výkonné. V právním státě nemůže výrok soudu nikdo zpochybňovat. Každé rozhodnutí soudu je pravomocné. Pouze účastník sporu může požádat soud druhého stupně, aby prozkoumal pravdivost výroku soudu prvního stupně.

Zákony přírodních, technických a lékařských věd jsou nedílnou součástí zákona.

Rovnost svéprávných občanů před zákonem je deklarována jak v Ústavě, tak v Listině práv. Tato rovnost byla občanům odebrána tím, že některé právní úkony mohou činit pouze „občané s právnickým vzděláním“ (dovolání, obrátit se na Ústavní soud). Povinné zastoupení občana je zdůvodnitelné pouze tehdy, když by občan mohl utrpět újmu, pokud takové zastoupení nemá.

Každá smlouva je projevem svobodné vůle mezi různými subjekty. Soudy musí respektovat, že jednou uzavřená smlouva je platná. Uzavře-li stát smlouvu, je tato smlouva zákonem pro současnou i následující vlády. Žádný státní úředník, nebo jiná firma (Kapsch) nemůže tuto smlouvu zpochybňovat.

Posuzování vzájemných občanských práv, nebo možného trestného činu musí učinit soudce obecných soudů (nikoliv správních). Když soudce připustí, že předložené důkazy jsou dostatečné, stává se zákonným soudcem tohoto sporu. Může nařídit vazební stíhání občana. Obviněný se stává trestně stíhaným.

Policie bez svolení soudce nesmí zasahovat do práv občana. Stát se nesmí dopouštět trestného činu omezováním základních práv občana. Bývalí ministři spravedlnosti a "občané s právnickým vzděláním" a moderátoři ČT by to mohli pochopit.

Prvním krokem k tomu, aby se situace zlepšila, je přikázat všem soudcům, že nerespektování Ústavy soudcem nepřichází v úvahu. Zákony matematiky a nejnovější poznatky ze všech věd jsou nedílnou součástí zákona. Bez zásahu zákonodárců se nápravy nedočkáme.

Dovolil jsem si navrhnout potřebné doplnění a úpravu současných právních norem takové, které zaručeně vrátí republiku mezi právní státy:

§ 1. Hierarchické uspořádání lidského poznání a právních norem tvoří zákon, podle kterého soudci rozhodují. Jsou to:
(1) Zákony přírodních a matematických věd, nejnovější poznatky věd lékařských a technických,
(2) Ústava, Listina základních občanských práv a svobod,
(3) nařízení nadnárodních orgánů, kterých je republika členem (EU, NATO),
(4) zákony a zákonná nařízení uvedené ve Sbírce zákonů,
(5) nařízení institucí a osob, které jsou zmocněné nařízení vydávat.
§ 2. O vazebním zadržení občana rozhoduje soudce, který se stává jeho zákonným soudcem.
§ 3. V soudním řízení musí soudce vyhodnotit každý předložený důkaz.
§ 4. Soudnictví je dvoustupňové. Každý spor má nárok na dva zákonné soudce, případně rozhodnutí dovolacího soudu.
§ 5. Státní úředníci plní cíle, které si současná vláda stanovila. Vedoucí státních úřadů jsou za to zodpovědní.
§ 6. Lichva je trestný čin. Vláda stanoví podmínky, kdy se půjčka stává lichvou.

Přijetím těchto "doplňků" Parlamentem se časem z republiky stane demokratický stát. Pravda bude nejvyšším kriteriem každého sporu.
Soudci, kteří nebudou soudit v duchu těchto doplňků, nemohou zastávat funkci soudce. K soudům se bude chodit pro spravedlnost. Trvání soudních sporů se podstatně zkrátí. Ušetří se náklady na soudní procesy i náklady za špatná rozhodnutí soudů. Přínosy do státní pokladny budou značné..

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PV
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

František Kašpárek: Až nás budou milióny

20:44 František Kašpárek: Až nás budou milióny

Pokud klademe nepříjemné otázky ohledně vakcíny na Covid 19, tedy otázky, na které máme jistě právo,…