Zbyněk Fiala: Před druhým kolem

12.10.2016 8:14

Podporujete TTIP? Jste pro umístění zahraniční vojenské základny? Podporujete výstavbu jaderných elektráren? To byly otázky, které se objevily – spoustou dalších – v anketě Alternativy Zdola mezi kandidáty senátních voleb. Z těch, kteří odpověděli, sedm postoupilo do druhého kola a můžeme tak nabídnout jejich názory.

Zbyněk Fiala: Před druhým kolem
Foto: archiv
Popisek: Zbyněk Fiala

Anketa Alternativy Zdola mezi kandidáty se opakuje při všech volbách, metodika se ladí, ohlas roste. Pravidelně se ptá zejména na to, co považuje za důležité pro posílení reálné demokracie, včetně demokracie ekonomické, a na co také obyčejně v předvolebních debatách nepřijde řeč. Napřed začali hledat mailové adresy 233kandidátů, to se podařilo u 206. Odpovědí dostali 56. Nějak se to nepovedlo s ANO, komunikace se zasekla, tohle tam tedy není.

Z těch, kdo odpověděli, postoupilo do druhého kola senátních voleb jen sedm kandidátů. Tři jsou z ČSSD - primář českokrumlovské nemocnice MUDr. Jindřich Florián a senátoři Zdeněk Škromach a Dagmar Telermešová. ODS je v této skupině zastoupena dvěma senátory, Jiřím Oberfalzerem, místostarostou Králova Dvora, a Milošem Vystrčilem, učitelem a někdejším hejtmanem. Další kandidáty v našem výběru představují občanský aktivista a opoziční zastupitel v Praze 11 ing. Pavel Kos, který reprezentuje pestré volební seskupení lidovců, zelených a Hnutí za Prahu 11 a pirátů, a krnovský trafikant Ladislav Sekanina za KSČM.

Co jsme se dozvěděli: Jen Oberfalzer podporuje TTIP a umístění zahraniční základny, v tom se neshodne ani se svým stranickým kolegou. Přijetí zákona o obecném referendu podporují všichni, ale Vystrčil s celkem věcnou poznámkou, že záleží na tom, jaký bude. Slušná je podpora participativního rozpočtování v obcích a městech i krajích. Jen Telermešová píše, že neví, zda to podpořit (mohou být i špatné zkušenosti) a Vystrčil dává přednost pouhému sběru návrhů a názorů.

Tabulka odpovědí sedmičky kandidátů z druhého kola, kterou tu uvádíme, je koncentrát. Pokoušel jsem se ji maximálně zestručnit, takže někde musí respondenti tolerovat mé zásahy. Přeformuloval jsem totiž některé odpovědi tak, aby se na ně dalo odpovědět ano, ne nebo nevím a vyšlo to na přijatelné množství řádek. Vynechal jsem obsáhlý energetický dotazník, abych uhlídal proporce. Komu se to nelíbí, ať nadává mně.

Dotazník AZ pro kandidáty senátních voleb v r. 2016

Na žádnou otázku dotazníku není odpověď povinná.

A = ano, N = ne, 0 = nevím

Otázka

Florián

Kos

Oberfalzer

Sekanina

Škromach

Terelmešová

Vystrčil

Přijetí zákona o celostátním referendu podporuji

A

A

 

A

A

A

Záleží na podobě

zákona

Témata celostátního referenda mají být omezena

A

N

A

N

N

A

dtto

Platnost celostátního referenda má být podmíněna určitou výší účasti

A

A

A

A

A

N

A

Výsledek hlasování celostátního referenda má být závazný

podle vyhlášení

A

podle vyhlášení

A

podle vyhlášení

 

0 (viz předchozí)

Zavádění participativních rozpočtů v obcích a městech podporuji

A

A

A

A

A

0

Spíše sběr návrhů

a názorů

Zavádění participativních rozpočtů na úrovni krajů podporuji

A

A

A

A

A

0

dtto

Zavádění účasti zaměstnanců na řízení, kontrole a výsledcích firem podporuji

N

A

N

A

A

A

Záleží na firmě

dostatečná je současná pozice odborů

A

 

A

       

Současnou míru potravinové bezpečnosti ČR je třeba zvýšit

A

A

A

A

N

A

A

· na úroveň soběstačnosti v širším spektru potravin

 

A

 

A

     

· na úroveň soběstačnosti jen u nejzákladnějších potravin

         

A

A

(minimálně tam)

· ale nemusí to být až na úroveň soběstačnosti

A

           

· jen u některých položek

   

A

       

· stačí udržet

       

A

   

· u některých položek lze ještě snížit

             

· lze snížit

             

Současnou energetickou bezpečnost ČR je třeba posílit

N

N

A

A

N

A

Je třeba udržovat

· je dostatečná

A

A

   

A

   

· lze snížit

             

Pokud je třeba ji posílit, tak i výstavbou:

             

· jaderných bloků

   

A

A

 

A

 

· uhelných elektráren

             

Lokální ekonomické cykly(propojování místních producentů, výrobců a poskytovatelů služeb)podporuji:

A

A

 

A

A

A

A

· včetně legislativní podpory vzniku místních kampeliček

A

A

         

· nevyžadují podporu veřejné správy

   

A

       

Lokální řešení v komunitách různého druhu, včetně krajů, měst a obcí(spolupráce, vzájemné poskytování výhod, služeb a zboží, využití lokálních měn atp.) podporuji

0

A

A

A

A

A

A

Družstva (výrobní, odbytová, zemědělská, bytová nebo družstva v sociální a kulturní oblasti) podporuji

A

A

 

A

A

A

A

· zasluhují podporu veřejné správy, včetně zvláštního zákona

 

A

 

A

 

A

 

· jejich stávající postavení je dostatečné

   

A

       

Sociální bydlení musejí řešit obce vlastní výstavbou či rekonstrukcí:

A

N

 

A

A

A

Viz poznámka

· za finanční podpory státu

A

   

A

A

A

 

· z pronajatého bytového fondu

             

· stačí řešit sociální podporou

             

· současný stav není třeba měnit

   

A

       

· není věcí veřejné správy

 

A

         

Řešení nezaměstnanosti za pomoci veřejné správy podporuji

A

0

A

A

A

A

Ve formě

veřejné služby

Uzavření dohody TTIP mezi USA a EU podporuji

N

N

A

N

N

0

0

Uzavření dohody CETA mezi Kanadou a EU podporuji

A

N

A

N

0*

A

0

Umístění zahraniční vojenské základny v ČR

N

N

A

N

N

A

Záleží

na podmínkách

S vysíláním vojenských misí Armády ČR do zahraničí souhlasím

A

N

A

N

A

A

Na základě

souhlasu

parlamentu

· i bez mandátu RB OSN

   

A

       

· jen na základě mandátu RB OSN

A

     

A

A

 

· jen na základě souhlasu přijímající země

             

Doplňující poznámky respondentů:

* Zdeněk Škromach

Na základě dosud známých informací uzavření Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Kanadou a EU lze uvažovat o podpoře za podmínek výhod pro EU.

Senátorské obvody svou velikostí umožňují osobní kontakt senátora s občany. Senátor se z principu způsobu volby zodpovídá sám za sebe svým voličům v regionu. Toto je nutné v povědomí občanů posilovat, aby fungovala interakce mezi občany a jejich volenými zástupci.

Dagmar Terelmešová

Je nutné více věřit samosprávě obcí a podporovat vznik celostátních dotačních programů na opravy starých objektů – na byty pro seniory, pro lidi v těžké životní situaci. Programy na opravu veřejných shromaždišť - kulturní domy, hasičárny sokolovny a výstavbu sportovních a dětských hřišť na malých obcích. Dotační programy z EU jsou příliš složité na administrativu. Krajské dotační programy nestačí na vše a jsou oblasti, kde by se měl iniciativy chopit stát – např. peníze na opravy nebo výstavbu bytů, viz. zájem státu o sociální bydlení.

Miloš Vystrčil

K energetice: musí jít o rozumný energetický mix založený na ekologické a ekonomické výhodnosti souběžně s kombinací úspor a chytré regulace

Sociální bydlení: musí být řešeno ve spolupráci a v dohodě obcí, krajů, státu

K dotazníku: Formulace otázek velmi často neumožňuje odpovědět podle představ žadatele.

Vlastní priority: Podpora rodin a mezigenerační solidarity, ochrana bezpečí, rozvoj obcí, omezení byrokracie

Celkový přehled

Neméně zajímavé je nahlédnutí do souboru všech 56 odpovědí, tedy včetně těch, kdo v prvním kole skončili. Shrnul je manažer celé operace a předseda AZ Karel Růžička. Jeho tiskovou zprávu v úplnosti spolu se všemi podklady najdete na www.alterantivazdola.cz .

Tady vytáhnu jen to nejzajímavější. Zaujme zjištění, že ideologická dělící linie mezi stranami někdy zřetelně vystupovala, ale jindy zcela mizela. Vysoké shody kandidátů bylo dosaženo například ve prospěch dostavby jaderných elektráren, přestože veřejnost je v tomto směru velmi rozpolcena. Avšak ještě vyšší shody bylo dosaženo v tom, že už by se neměly stavět žádné další elektrárny na uhlí. Bezvýhradná je podpora zateplování, zatímco fotovoltaika na polích je takřka neprůchozí. Panely na střeše politickou podporu mají.

Velmi vysoká shoda se ukázala v názoru, že sociální bydlení má zajišťovat obec, a s finanční podporou státu. Jen pár hlasů z pravice tvrdí, že to není věc veřejné správy. Takřka shodu najdeme v tom, že participativní rozpočty na obcích a krajích si zaslouží podporu.

Vysokou podporu nachází potřeba zákona o celostátním referendu, ale v pravé části spektra slábne. Napříč politickému přesvědčení šel hlas, že platnost referenda má být podmíněna vyšší účastí, byť právě senátní volby, do kterých tyto hlasy kandidují, vykazují nejnižší účast, a to dlouhodobě.

Postavení družstev je vnímáno v rozmezí dostatečností stávajícího stavu (pravice) a podpory včetně přijetí samostatného zákona (levice). Mnoho kandidátů by podpořilo vznik lepších kampeliček.

Rozdíl mezi pravicí a levicí byl nejzřetelnější ve vztahu ke smlouvám TTIP a CETA, k umístění cizí vojenské základny v ČR a k vysílání českých vojáků na zahraniční vojenské mise. Kandidáti parlamentní pravice se vyslovovali pro a kandidáti levice (ale také mimoparlamentní pravice) proti. Nemalá část zastánců vojenských misí dokonce nevyžaduje souhlas Rady bezpečnosti nebo přijímající země, ač to požaduje mezinárodní právo. Kandidáti KSČM se stavěli proti vojenským misím vůbec.

Dotazník nabízel i možnost volných doprovodných poznámek. Není jich mnoho, najdeme tam například doporučení, že lidové hlasování by mělo být jen výjimečné. Mezi osobními prioritami zaznělo snižování byrokracie, užší kontakt s voliči apod. Miroslav Sládek a jeho stranický kolega (za SPRRSČ M. Sládka) uvedli jako prioritu zrušení Senátu.

Na www.alternativazdola.cz najdete individuální odpovědi všech kandidátů podle volebních obvodů a souhrnné výsledky početněji zastoupených stran a seskupení (min. tři kandidáti). Souhrny jsou dvojí. Jedny reprezentují pouze strany (např. ČSSD, KSČM, ODS), další patří volebním koalicím (např. „ČSSD plus“ obsahuje také kandidátku ČSSD/SZ, nebo souhrn „ODS plus“ zahrnuje společné kandidáty s KDU-ČSL, Moravany ap.). Máme tak možnost porovnat názory kandidátů s hlavním proudem jejich politické strany.

Vyšlo na Vasevec.cz. Publikováno se souhlasem vydavatele.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Mgr. Ondřej Kolář byl položen dotaz

Navrácení Ukrajinců

Proč by měli Ukrajinci, kteří už na Ukrajině nežijí třeba 20 let jít nyní za Ukrajinu bojovat? Nebo i ti, co jít bojovat nechtějí z jakýchkoliv důvodů, proč je nutit? Navíc nechápu to, že nejdřív jste vehementně podporovali přijetí uprchlíků z Ukrajiny a teď je zas tlačíte k návratu. Zamýšlel jste s...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ivan David: Cestou ke zlepšení

11:34 Ivan David: Cestou ke zlepšení

Vlastenectví pěstuje to, co je určitým lidem vlastní: Vlastní bývají příbuzenské vazby. Národy mívaj…