Sobotka (ČSSD): Ve Šluknovském výběžku je kritická sociální a bezpečnostní situace

30.08.2011 15:24

Projev na 21. schůzi Poslanecké sněmovny, dne 30. 8. 2011

Sobotka (ČSSD): Ve Šluknovském výběžku je kritická sociální a bezpečnostní situace
Foto: Hans Štembera
Popisek: Bohuslav Sobotka
reklama

Hezké odpoledne.

Vážená paní předsedkyně, vážená vládo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi, abych předložil celkem dva návrhy na rozšíření schůze Poslanecké sněmovny. Ten první návrh se týká zařazení nového bodu.

Ten první návrh se týká zařazení nového bodu. Navrhuji zařadit tedy po projednávaných návrzích, které byly Poslanecké sněmovny vráceny ze Senátu, a tento bod by zněl "Stanovisko předsedy vlády ke kritické sociální a bezpečnostní situaci v Ústeckém kraji".

Dámy a pánové, chtěl bych vás informovat o tom, že dne 30. května roku 2011 se na předsedu vlády obrátilo Sdružení pro rozvoj Šluknovska, což je sdružení, které sdružuje samosprávy obcí a měst, které působí v tak zvaném Šluknovském výběžku. Já bych vám citoval velmi stručně alespoň pár pasáží z tohoto dopisu, abyste pochopili, do jaké míry to byla skutečně velmi naléhavá výzva adresovaná právě předsedovi vlády.

"Vážený pane předsedo vlády, obracíme se na vás s naléhavou žádostí o pomoc při řešení zhoršené bezpečnostní situace ve městech a obcích Šluknovského výběžku a zároveň vás žádáme o vaši osobní návštěvu v tomto regionu a setkání se zástupci místních samospráv. Dovolte nám, abychom vám ve stručnosti nastínili současnou situaci v tomto regionu, v němž v osmnácti městech a obcích žije více než 53 000 obyvatel. Nachází se na samotné severní hranici České republiky. Nezaměstnanost zde dosahuje až 22% a vyhlídky na zlepšení jsou v nedohlednu.

Vzdělanostní struktura obyvatelstva je velmi nízká. Mladí vzdělaní a schopní lidé odtud odcházejí. Region žije především z turistiky a zemědělství. Když před časem první senátor Parlamentu České republiky za okres Děčín nazval tento výběžek Náhorním Karabachem, netušil ještě, jak je tento příměr trefný a výstižný.

V posledních měsících zaznamenala se znepokojením města a obce Šluknovského výběžku značný příliv nepřizpůsobivých občanů z Teplicka, Mostecka a dalších větších měst Ústeckého kraje, ale i ze Slovenska. Je nepochybné, že se jedná o organizovaný exodus financovaný pravděpodobně třetí stranou. Problém je v tom, že region Šluknovska není v tuto chvíli schopen nabídnout kvalitní životní podmínky ani pro stávající obyvatele, natož pro tisíce obyvatel odjinud. Chybí zde školy a školky, učitelé, chybí řada praktických lékařů, chybí pracovní místa. V souvislosti s přenesením agendy sociálních odborů na úřady práce přestává fungovat i práce sociálních pracovníků s rodinami sociálně slabých osob. Vytvářejí se zde nepřehledná gheta, v nichž nelze zmapovat ani počty jejich členů, ani jejich skutečné sociální poměry. Nelze zjistit, jaká minulost tyto občany provází.

Vzhledem k tomu, že s tímto masivním přílivem lidí, kteří během prvních čtyř měsíců dosahuje tisíců, značně ve městech vzrostl i nápad trestné činnosti, například ve Šluknově o 200 %, a lze předpokládat, že budoucnost bude více než komplikovaná."

V další části tohoto dopisu předsedovi vlády starostové z těchto obcí píší: "Vážený pane premiére, dovolujeme si upozornit, že plošné snížení počtu příslušníků Policie České republiky by mohlo být značně nebezpečné. Snížení počtu příslušníků Policie České republiky v regionu Šluknovského výběžku by mohlo být až destruktivní a mohlo by ohrozit bezpečnost, stabilitu a ochranu obyvatel. Dovolujeme si proto důrazně požádat o zajištění bezpečnostních zájmů našich měst a obcí a současně vás také zveme na setkání se zástupci našich obcí k osobnímu projednání této problematiky."

To byl dopis, který odeslali starostové obcí a měst Šluknovského výběžku 30. května letošního roku.

Já myslím, že nám všem a veřejnosti jsou také známy události, ke kterým došlo v uplynulých dnech v Rumburku, Varnsdorfu a dalších městech. Musím říci, že mě skutečně velmi zarazila odpověď předsedy vlády, která se mi dostala v uplynulých dnech do rukou.

Ta odpověď předsedy vlády na tento naléhavý a skutečně vážný dopis starostů z regionu Šluknovska má, tuším, deset řádek. Je velmi stručná, já vám ji přečtu:

"Vážený pane senátore, vážený pane starosto, vážený pane tajemníku, v minulých dnech mi byl doručen váš dopis z 30. května 2011. Situace na Šluknovsku mi není neznámá a už vůbec mi není lhostejná. Váš dopis jako podnět předávám panu ministrovi vnitra a panu ministrovi práce a sociálních věcí, tedy ministrům v této věci příslušným. O návrhu řešení vás budou příslušné rezorty informovat. Cestu na Šluknovsko bych velmi rád uskutečnil a určitě se jí nezříkám, ale v dohledné době to můj pracovní program neumožňuje. Přeji vám mnoho úspěchů v práci a osobním životě. S pozdravem Petr Nečas, předseda vlády."

Dámy a pánové, vážená vládo, já se skutečně nedomnívám, že toto je adekvátní reakce předsedy vlády na situaci, která se v této části Ústeckého kraje vytvořila. Já se skutečně nedomnívám, že lze situaci řešit pouze tím, že do oblasti vyšle ministr vnitra jednotky těžkooděnců. Tu situaci nelze řešit tím, že tam tito těžkooděnci zůstanou rok, dva nebo snad tři roky. Myslím, že bude důležité si uvědomit, že kroky, které realizuje tato vláda, včetně kroků, které realizovala minulá vláda Mirka Topolánka, vedly k tomu, že se sociální napětí v tomto regionu dále stupňuje a vláda nenabízí žádnou adekvátní reakci. V tuto chvíli se provádí nesmyslná chaotická reorganizace úřadů práce, dochází k destrukci aktivní politiky zaměstnanosti, snižují se plošně stavy policistů včetně krajů, jako je Ústecký kraj nebo Moravskoslezský kraj, kde už dnes je nepoměr mezi počty policistů a skutečnou trestnou činnosti.

Já bych skutečně velmi rád požádal Poslaneckou sněmovnu, aby umožnila předsedovi vlády se k této věci vyjádřit. Rád bych požádal Poslaneckou sněmovnu, aby umožnila debatu nad tímto tématem. V části Ústeckého kraje je kritická sociální a bezpečnostní situace. Pokud se podíváte na vývoj statistik trestné činnosti ve zbylé části Ústeckého kraje nebo v Moravskoslezském kraji, je možné, že podobné napětí a možná výbuchy násilí a nesnášenlivosti se mohou opakovat i v jiných lokalitách a je rolí vlády, aby tomu zabránila.

Je rolí vlády, aby jednala a je naší rolí tady v Poslanecké sněmovně, abychom tato vážná rizika nepřehlíželi.

Proto bych vás chtěl požádat o to, abyste zařadili nový bod na schůzi Poslanecké sněmovny - Stanovisko předsedy vlády ke kritické sociální a bezpečnostní situaci v Ústeckém kraji. Chtěl bych požádat o to, aby ten bod byl zařazen hned za tisky, které jsou vráceny ze Senátu.

Dovoluji si také požádat o zařazení ještě jednoho bodu pro naše jednání a tento bod se týká otázky pronikání lidí s extrémními názory do státní správy. My jsme tady v uplynulých týdnech byli konfrontováni s jakousi politickou stávkou ministrů za stranu TOP 09, kdy tato koaliční strana kritizovala účast či pozici, kterou zastává na Ministerstvu školství úředník jménem Ladislav Bátora. Od samého počátku, kdy Ladislav Bátora nastoupil z rozhodnutí ministra školství do úřadu Ministerstva školství, byl jeho nástup kritizován jak Českou sociální demokracií, dalšími politickými stranami, ale také občanskými sdruženími a iniciativami. K našemu překvapení se z pana Bátory stal dokonce ředitel personálního odboru. Pan Bátora začal velmi brzy zneužívat této pozice ve státní správě k tomu, aby zviditelnil své politické názory - politické názory, které velmi často obsahují extrémní polohy. Koneckonců byl to pan Bátora, který byl kandidátem za Národní stranu ve volbách v roce 2006. A to, že Národní strana zastává celou řadu xenofobních a často i rasistických postojů, o tom nemůže být vůbec žádná diskuze.

Musím říci, že my jsme jako sociální demokraté nespokojeni se způsobem, jakým tato věc byla vyřešena. Pokud se podíváme do dnešního tisku, tak dokonce předseda strany Věci veřejné pokládá to rozhodnutí za kariérní postup pana Bátory. Není možné souhlasit s tím, aby řešení, které bylo zvoleno, ve skutečnosti znamenalo povýšení tohoto kontroverzního úředníka. My jsme včas upozorňovali předsedu vlády Petra Nečase na to, jaký problém se na Ministerstvu školství v souvislosti s angažmá pana Bátory rodí. Včas jsme upozorňovali na konflikty, které toto angažmá přinese. Předseda vlády nezasáhl a to současné řešení, které nabízí včerejší dohoda mezi ministrem školství a ministrem zahraničí, za žádné skutečné řešení nepokládáme.

Proto bych chtěl požádat o to, aby na program schůze Poslanecké sněmovny byl zařazen bod Stanovisko předsedy vlády k pronikání extrémistů do státní správy, tak, aby na toto téma mohla na půdě Poslanecké sněmovny proběhnout diskuse. Děkuji.

##PROFIL 252##


Ptejte se politiků, ptejte se Vašich volených zastupitelů, pište, co Vám osobně vadí. Registrujte se na našem serveru ZDE

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: PSP ČR
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ministryně Dostálová: Děláme věci tak, aby co nejvíc pomáhaly obcím, ne abychom si něco odškrtli

9:15 Ministryně Dostálová: Děláme věci tak, aby co nejvíc pomáhaly obcím, ne abychom si něco odškrtli

MMR je nuceno s lítostí konstatovat, že aktuální závěry kontroly NKÚ podprogramu č. 17D081 – Demolic…