Martin Koller dohrává pařížský masakr: Merkelová podporuje zločin, a na to jsou zákony. Paraziti, příběh s českými cikány, ti pracovití...

16. 11. 2015 12:35

Poté, co vojenský analytik Martin Koller vzbudil bezprostředně po útocích v Paříži enormní pozornost svým komentářem, ve kterém tvrdil, že nejde o běžný teroristický útok, se nyní vrací k situaci, která po masakrech nastala – s odstupem a v širších souvislostech. Rozporuje také některá vyjádření, která v posledních hodinách padla k problematice soužití Evropanů a muslimů.

Martin Koller dohrává pařížský masakr: Merkelová podporuje zločin, a na to jsou zákony. Paraziti, příběh s českými cikány, ti pracovití...
Foto: ČT
Popisek: Martin Koller
reklama

Anketa

Bojíte se teroristického útoku na území České republiky?

hlasovalo: 13749 lidí

Zločin na pokračování 

Redaktoři a reportéři se v médiích sugestivně vyptávají, zda se po islamistickém teroristickém útoku změní svět. Někteří politici, takzvaní bezpečnostní experti a samozvaní analytici, kteří v životě nenapsali žádnou analýzu, nám to přímo tvrdí, což je důkaz jejich vlastní pitomosti. Útok se stovkou mrtvých na zeměkouli nezmění vůbec nic. Je to jen epizoda; notně nafouknutá médii a využívaná politiky. Stačí připomenout počet mrtvých na komunikacích, zemřelých následkem drog a povražděných v občanských válkách účelově vyvolávaných světovou osou zla (Washington, Brusel, Rijád, Ankara, Teherán, Karáčí), především v Asii a Africe, ale v posledních desetiletích i v Evropě. Negativní zprávy se však dobře prodávají, zvláště v době chronické hospodářské krize a ožebračování celých národů, lidé je doslova chtějí, aby zapomněli na realitu. 

Hybridní válka v „demokratické“ Evropě 

Jedním z termínů, kterými se vojenští a bezpečnostní „experti“ snaží v médiích ohromovat občana, je hybridní válka. Samozřejmě ji vedou zlí Rusové proti demokratické Ukrajině a Evropě. Hybridní válka přitom není nic nového, znali ji už staří Číňané i evropský středověk. Výraznou postavou byl z tohoto hlediska kardinál Richelieu. Vydatně se využívala za druhé světové války i po ní. Zabývá se jí i americká vojenská příručka ze šedesátých let. Ruský generál tedy pouze opsal cizí práci a vymyslel si název hybridní válka. A kdejaký trouba a samozvaný bezpečnostní expert na to skočil a bezmyšlenkovitě to omílá v evropských médiích. 

Ukázkovou hybridní válkou byla americká operace zaměřená na rozbití Jugoslávie, včetně propagandistických lží o srbských masakrech. Největším podvodem je známá Srebrenica, kde se při vymýšlení a vyrábění důkazů proti Srbům a komediantském lhaní překonali paní Allbrightová a kuřný Bill (Clinton). Výsledky demokratického tažení osy zla a Německa vidíme všichni, především v narkomafiánském státě Kosovo. Tam dodnes bojují gangy na ulicích a nemovitosti si kupují pohlaváři Al-Káidy. To vše za evropské peníze, které mizí jak v černé díře. A evropská média o tom mlčí. Kdo předvádí lepší hybridní válku na Ukrajině, se můžeme přít. Každopádně tam dlouhodobě zvítězila privatizace státu několika oligarchy, kteří ho doslova rozkradli. Podpora osou zla tuto krádež legitimizuje. 

Každopádně hlavním problémem v EU je jednostranná propaganda sil, které reprezentují malou menšinu obyvatel, ale získávají výhradní prostor ve většině médií. U nás můžeme bez nadsázky uvést ČT, kam se kritik islamizace dostane jen omylem. 

Z toho vyplývá, že jedním z hlavních volebních témat mimo islamizace je občanská kontrola médií, právo na obsahově a politicky vyvážené informace bez politické korektnosti a všeobecně právo na nesouhlas s oficiálními ideologiemi v politice i médiích. Pokud toto neprosadíme, staneme se úplnými otroky. Za otřesnou situaci v ČT je v plné míře zodpovědný ministr kultury Herman (KDU-ČSL), rada ČT a její vedení. Je neuvěřitelné, že přes nesouhlas výrazné většiny obyvatel čeští politici nic nedělají. Z toho lze vyvozovat, že dělat nechtějí a veřejně či skrytě podporují islamizaci ve spolupráci s osou zla. Mnozí se odvolávají na NATO. Jeho šéf Stoltenberg prohlásil, že NATO stojí při Francii, ovšem zapomněl, že se zbraní u nohy a staženým ocasem. Umí tak nanejvýš provokovat na ruských hranicích, neboť ví, že Rusko nezaútočí. O to víc se provokuje a lže v médiích. 

Objevují se úžasné teorie o rozptýlení obyvatel sociálně vyčleněných ghet mezi ostatní obyvatele. Dokonale stačí rozptýlení žáků praktických škol, prováděné reprezentanty ČSSD Dienstbierem a Valachovou, mezi žáky standardních základních škol. To bude další rána našemu kolabujícímu školství. Rozhodně by měl být přidělen dostatečný počet žáků z praktických škol do elitních, kam chodí potomci většiny našich politiků. A pokud ne, musíme se zeptat, kdo tady vytváří v demokracii dva světy a nezapomínat na to při volbách. 

Různé pokusy o etnicko-sociální inženýrství jsme již zažili v šedesátých letech s tehdejšími slovenskými cikány exportovanými v hojném počtu (oficiálně jako Slováci) do českých zemí a rozmísťovanými po rodinách do vesnic a do činžáků ve městech. Právě z tohoto období pocházejí špatné vztahy „rasistických“ Čechů k současným Romům (dříve cikánům). Integrace se podařila jen z malého procenta. Kdo byl civilizačně na výši, ten se bezproblémově integroval bez socialistického etnicko-sociálního inženýrství. Tyto lidi ani nevnímáme jako cizí živel. Jsou mezi nimi umělci, podnikatelé, obchodníci i šikovní řemeslníci. Další skupina se rozhodla parazitovat na většinové společnosti, včetně svých romských příbuzných. Všude docházelo k problémům z hlediska různého vztahu k hygieně i soukromému majetku. Začínalo to už ve školách. Necivilizovaní se pod tlakem civilizovanějšího okolí a policie (tehdy Veřejné bezpečnosti) chránící zájmy a nárok slušných občanů na klid a bezpečí, pomalu přestěhovali a soustředili v ghetech, kde jsou pod slabší kontrolou, mohou žít po svém a mezi svými. Nikdo je tam nenutil. Pokud je v současnosti někdo rozptýlí, vznikne silné rasové napětí s odrazem v politice a oni se stejně do 20 let vrátí do ghet, která si vytvoří. Ale všichni z nich uměli česky nebo slovensky, vychodili aspoň pět tříd základní či pomocnou školu a byli zaučeni nebo vyučeni, znali prostředí a zákony. Většinou i pracovali. Přesto jsou s nemalým počtem z nich problémy dodnes a neintegrují se pravděpodobně nikdy, protože se jim dostává nezasloužené podpory státu i neziskovek, které se tím živí. 

A teď si představte, že přijdou jiní, kteří rovněž většinou nemají zájem o práci, neznají jazyk ani prostředí a absolvovali školu v mešitě, jež má hodnotu 20 % evropské. Následky nastěhování africké rodiny do činžovního domu v Paříži popisoval nedávno na internetu jeden náš občan. Začaly problémy s čistotou, nočním hlukem, krádežemi. Do roka se všichni Evropané odstěhovali a obchod v přízemí zkrachoval. Prázdné byty obsadilo za peníze sociální pomoci další etnikum. Představa, že budeme stále někomu něco dávat bez zásluhy, je sebevražedně scestná. To bychom museli každému z nich postavit luxusní vilu, přidat dvě auta a bílé služebnictvo a doplňovat konto. Poté by byli možná částečně spokojení. 

Zde je cestou pouze singapurský princip zásluh. Podporu od státu dostávají pouze ti, kteří žijí civilizovaně, zvyšují si studiem kvalifikaci, řádně pracují, podílejí se na blahobytu státu a neporušují zákony. Přistěhovalci nemají nárok na nic. Jestliže přišli za prací, ať pracují a postaví se na vlastní nohy. Ostatní ať jsou hlídáni policií a deportováni, odkud přišli. Podobný systém by měla urychleně převzít celá EU. Necivilizované rodiny, jejichž členové nemají dlouhodobě zájem o práci, podílejí se opakovaně na kriminální činnosti a parazitují na sociálním systému, by měly dostat pouze omezenou sociální podporu, a nanejvýš na dvě děti, protože preferováni mají být ti občané, kteří přispěli k rozvoji státu. Měli bychom dost pro civilizované a možná i na důchody pro ty, kteří celý život poctivě pracovali. Jakási vesmírná morálka, jak řekl krásně pan Robejšek, ale také vesmírná láska s neomezenými zdroji peněz, prostě neexistují. Je třeba preferovat vlast, národ a civilizovanou, perspektivní rodinu, pořádek, spravedlnost, úctu k práci, znalostem a zkušenostem jako v celé dosavadní pozitivní evropské historii. 

Dva muslimské světy 

Nelze přehlédnout, že mezi muslimy existují dva přístupy k okolnímu světu. Základem je vztah k práci, který bychom mohli označit za úroveň civilizovanosti. A podle některých ideologů údajně právě práce přispěla k polidštění opice. Ve východní, případně jihovýchodní Asii, se apoštolům agresivního islamismu příliš nedaří. Pracovití muslimští Asiati si totiž vesměs vybudovali země a vytvořili majetek podobným způsobem jako Evropané. Jestliže někdo pracuje a cosi vlastní, obvykle to neriskuje pro nějakou ideologickou revoluci se zničenými městy a sebevražednými atentátníky. 

Naopak v násilně islamizované části Afriky a dále na východ po Pákistán, Bangladéš a Afghánistán je situace jiná. Tam se uchoval vztah k původnímu islámu jako agresivní doktríně kočovných lupičů-velbloudářů. S určitou nadsázkou bychom mohli mluvit o rasové dělicí čáře mezi civilizovaným východním a necivilizovaným západním islámem. V západním se vytvořily dvě skupiny. V bohatých zemích vznikl komunismus, kde místní nepracují a dostávají peníze, přičemž práci za ně vykonávají občané druhé a nižší kategorie především z Asie. V chudých zemích prostě práce není, a nějak se přežívá s pomocí z EU, případně USA nebo bohatých islámských zemí. V obou případech však chybí vztah mezi majetkem, postavením ve společnosti a prací. Výsledkem jsou již generace povalečů zvyklých mít vše a dostat vše zdarma. Ten západní islám se bohužel již stovky let pokouší nacpat všemi způsoby do Evropy a ovládnout ji. Výsledky si dovedu představit. Bylo by to asi stejné, jako kdyby někdo donutil Izrael, aby si pustil na svoje území miliony muslimů s palestinských území. To by byl multikulturalismus typu Holocaust. Používají se k tomu i smyšlenky o jakési islámské vědě a civilizaci, která obohatila Evropu. Při bližším pohledu zjistíme, že agresivní kočovníci převzali či ukradli antické a byzantské vědění na dobytých územích, značná část jejich vědců byli Židé a techniků hinduisté a Evropané, někteří násilně obrácení na islám. Vítězství islámu ve Středomoří se stalo údobím temna a pádem zpět z hlediska vývoje lidstva. Země, kde se později pomalu dařilo civilizaci jako Irák, Libye nebo Sýrie, byly či jsou ničeny islamisty podporovanými silami osy zla. 

Reprezentanti osy zla „bojují“ proti islámské invazi 

K celé slavné migrační vlně by nedošlo, kdyby námořnictva a pobřežní i pozemní stráže zemí na jihu Evropy plnily svoji povinnost. Tou bylo zastavit osoby snažící se proniknout nezákonným způsobem do Evropy, přesněji schengenského prostoru, a poslat zpět, odkud přišly či připluly, včetně použití násilí. Všechny tyto ozbrojené složky údajně selhaly. Jenže ony neselhaly, jak lkají při svých výmluvách europolitici, ale vědomě porušily svoje povinnosti z hlediska obrany jasně vymezeného prostoru, což je závažný trestný čin. A kupodivu se v EU, stejně jako v jejích údajně právních státech nikdo ani nepokouší stíhat osoby, které pronikly nezákonně do EU, ani další, které jim to porušením povinností umožnily. Je evidentní, že v EU neplatí pro ilegální imigranty evropské zákony. Jak může potom vedení EU požadovat respektování zákonů po svých občanech? EU tedy evidentně není právní soustátí a jednotlivé země právními státy. Je to konstrukce ovládaná zvrhlými ideologiemi a americkými zájmy bez ohledu na zájmy občanů. Nelze přehlédnout, že o problému, který trvá řadu měsíců, všichni dobře vědí, ale nikdo nerealizuje efektivní opatření. Stále se žvaní a zasedá a opatření se odsouvají, aby mohli přijít další ilegálové. I ty ostrahy hranic jsou pouze komedie. Co budou dělat ozbrojení strážci hranic, když dosud nedělali nic? Zabrání ilegálům projít všemi prostředky? Ani náhodou. Budou je tahat do táborů, kde se budou povalovat za naše peníze a dělat problémy, následně se budou bez kontroly pohybovat po celé EU a zase dělat problémy. Nadšení politiků a některých médií nad impotentní ostrahou hranic je tedy ubohou komedií. 

Kdyby ozbrojené strážní lodě zemí EU v souladu s námořním právem zastavily lodě i s ilegálními imigranty a poslaly je zpět, celá bezpečnostní krize a pravděpodobně ani islamistický atentátnický test ve Francii by se nekonaly. Strážní lodě mají právo zastavit podezřelou loď, která vnikne do výsostných vod státu, počínaje výzvou a konče použitím palubní výzbroje. První rána do vzduchu, druhá před příď. Pokud plavidlo pokračuje v plavbě bez ohledu na varovné výstřely, je povinností stráže je obsadit, případně potopit, protože porušuje zákony a vynucuje si cestu násilím. Jedná se tedy o nepřátelský akt. Která ze strážních lodí vystřelila? Žádná! Dokonce nebyly zabaveny a zničeny ani lodě pašeráků, chudáci by prý neměli z čeho žít. Můžeme tedy mluvit o vědomé, spíše záměrné podpoře organizovaného zločinu ze strany vedení EU a Merkelové jako reprezentantů osy zla. A kdo podporuje zločin je sám zločincem i podle platných zákonů v zemích EU, a nejen tam. 

Politici zblblí pseudohumanistickým, multikulturním a Spojenými státy ovládaným vedením EU a především Mutti Merkelovou, zabránili svým vojákům, policistům a námořníkům v plnění povinností ukládaných jim přísahou a služebními předpisy. Přitom, kdyby byly první lodě s ilegály vypravované pašeráky zastaveny násilím, případně potopeny, další by nevypluly a žádná bezpečnostní krize by nevznikla. I případné ztráty na životech by byly nižší, než počet Evropanů zavražděných islamisty v Paříži. Navíc, v Paříži byli zavražděni naši lidé z Evropy, kde je méně než dvě děti na ženu, zatímco na straně ilegálů by se jednalo o jejich lidi, tedy ztráty ze zemí, kde je většinou víc než šest dětí na ženu. Při tom, jak „civilizovaně“ se chovají sami k sobě, by si takových ztrát ani nevšimli. 

Jenže si dovedu představit reakci americké služky Merkelové, která si možná léčí i trauma svojí bezdětnosti, coby matka všech Afričanů. Byla by schopna ve spolupráci se sobě podobnými individui z vedení EU uvalit na Řecko nebo Itálii zničující sankce, možná i poslat Bundeswehr, aby vraždil řecké a italské vojáky bránící svoji zemi. 

Jen pro doplnění popisu evropských bojovníků za humanitu a multikulturalismus bych zdůraznil, že o křesťany brutálně pronásledované v Africe a Asii islamisty se v Evropě nestará téměř nikdo, přestože právě jim by měla být otevřena cesta. Kašlou na ně i křesťanské strany, jejichž reprezentace mnohdy doslova ostudně leze do muslimských zadků. Čestnou výjimkou jsou pouze stateční Slováci vedení premiérem Ficem. Je tedy evidentní, že vedení EU jde především o islamizaci za každou cenu, nikoli o humanitu. V prostoru bojů se křesťanům dostává podpory pouze v Sýrii od vojáků prezidenta Asada a formací, které jej podporují, a místy v iráckém Kurdistánu. 

Možná řešení 

Problémy jsou od toho, aby se řešily, což potvrzuje celá lidská historie. Neřešený problém a netrestané zlo radostně bují. Vidíme to i v naší společnosti, která nadržuje kriminálníkům a parazitům. Kupodivu vedení EU a mnozí čeští politici se neustále snaží být chytřejší než příroda a její zákony, pro věřící bychom mohli mluvit o božských zákonech, na nichž je příroda – včetně člověka – postavena. K evropským reprezentantům osy zla se podlézavě připojují i někteří vědci a vysokoškolští pracovníci, naštěstí nepočetní. Pravděpodobně zapomněli, že vystudovali za peníze svých spoluobčanů, Evropanů a křesťanů, a jim jsou vděčni za své posty, případně plná koryta a všemožné tituly, nikoli islamistům a evropským reprezentantům osy zla. 

Základem úspěšného odporu proti islamizaci jsou znalosti a informace. Kdo zná pravdu, nemůže být oblbován – především redaktory ČT a různými proislamistickými výrony, jimiž nás obšťastňují především Britské listy, ale i Echo 24 a média pana Babiše. Agromédia už objevila v Paříži hrdinného muslima, přesně, jak jsem předpovídal. Je třeba se vyhýbat jednostranné propagandistické produkci médií řízených osou zla a vyhledávat především na internetu zdroje pravdivých informací. Naštěstí už i některá hlavní média, v první řadě TV Prima pochopila, že lhát a oblbovat nelze. Jsem docela zvědav, kdy TV Barrandov konečně zastaví vysílání islamistického propagandistického seriálu Velkolepé století, který podává doslova lživý obraz z historie Turecka zaměřený na vymývání evropských mozků. 

Zde bych chtěl upozornit, že v Brně bylo nedávno zřízeno Centrum pro studium politického islámu, vedené americkým profesorem Billem Warnerem. Letitý excelentní znalec problematiky islámské agrese proti civilizovanému světu, především křesťanskému a hinduistickému, je zdrojem špičkových vědecky doložených informací a argumentů. Pan profesor se již setkal s reprezentanty Bloku proti islámu, který rozhodně nepovažuje za extremistický. 

S okamžitou platností zrušit sebevražedný program EUROMED (součást lisabonské smlouvy), který má do Evropy integrovat s využitím volného pohybu osob veškeré země kolem Středozemního moře, které ještě nejsou v EU. Jedná se o 100 milionů lidí, většinou muslimů. Zvláštní status poskytnout pouze Izraeli, který je baštou civilizace v tamním prostoru a významným spojencem v boji proti islamistickému terorismu. Etničtí Izraelci jsou navíc bezproblémovou, široce integrovanou a vesměs přínosnou komunitou ve všech zemích Evropy. Je třeba neodkladně a všemi prostředky zastavit pohyb ilegálů z Turecka a dalších zemí na jih Evropy. Místo uplácení jasně dát Turecku ultimátum k zastavení podpory ISIL a teroristů v Sýrii, což generuje uprchlíky, jinak končí veškerá spolupráce s EU a domů budou posláni všichni turečtí ekonomičtí paraziti, bez ohledu na to, zda již získali německé občanství, jejichž integrace v Německu selhala, aspoň podle Mutti Merkelové. Se všemi zeměmi severní a střední Afriky uzavřít smlouvy o extradici (zpětném odsunu) veškerých ilegálů, jinak budou zastaveny převody peněz a jakákoli podpora ze strany EU. Dále bychom neměli zapomínat, jak se kdo stavěl či staví k otázkám islamizace, případně kdo hraje komedii jako vedení hnutí ANO. 

Každá osoba, která není občanem EU a překročí hranice EU i hranice kteréhokoli z členských států, ilegálně nebo jako legální azylant, bude muset podepsat prohlášení (vybavené fotografií a otiskem prstu), že neuznává právo šaríja a džihád a bude proti nim aktivně bojovat. Dále, že nebude obracet občany EU na islám, nebude se podílet na organizovaném zločinu, především drogovém a nebude provádět finanční transfery mimo Evropu jinak, než bankovní cestou. V případě porušení souhlasí s okamžitou deportací sebe i celé svojí rodiny do země, odkud přišli, nebo do uzavřeného prostoru mimo EU určeném pro ilegální imigranty. K tomu jsou potřebné výše uvedené extradiční smlouvy, aby státy původu nedělaly problémy a nesly náklady za svoje občany. 

Azylant nebude mít právo na volný pohyb, dostane základní životní potřeby a po ukončení konfliktu, před nímž prchá, odejde dobrovolně domů. Na integraci nemá právo, pokud nevstoupil na území hostitelského státu legální cestou. Ilegální ekonomický imigrant bude uzavřen do tábora a bude co nejrychleji poslán domů. Odtamtud může požádat o vstup za účelem získání práce. Náklady bude hradit mateřská země na základě extradiční smlouvy. Ilegální imigranti nebudou mít právo na spojování rodin, protože je vědomě opustili v době ohrožení. 

Ilegálové budou odsunuti z Evropy do prostoru, odkud budou odesíláni domů, nebo tam zůstanou na útraty domovských zemí. Jako uvedený prostor využít nějaký ostrov či ostrovy ve Středozemním moři vybavený nejnutnějšími prostředky pro přežití. Případné evropské obyvatelstvo odsunout a poskytnout mu zdarma veškerý komfort a náhrady do konce využívání ostrova či ostrovů. 

Mimoevropský cizinec může přicestovat do EU za účelem získání práce pouze na základě platného víza. Náklady na pobyt si bude zajišťovat sám. Pokud nebude v průběhu dvou let aspoň jeden rok bez přerušení pracovat a platit daně a odvody, případně se dopustí vědomého právního přestupku nebo porušení zákona, bude okamžitě deportován i s rodinou. Školní a zdravotní péči si v plné výši bude hradit. Pokud se tato navrhovaná opatření nelíbí někomu z profesionálních humanistů a služebníků osy zla, může se podívat, jak zacházejí se zahraničními pracovníky ve většině islámských zemí, mnohdy spojenců USA. 

Pokud bude EU prosazovat vůči členským státům jiná řešení nevýhodná pro domácí obyvatelstvo z bezpečnostního nebo ekonomického hlediska, bude třeba z EU vystoupit. 

Každopádně je třeba ve volbách preferovat vlastenecké strany a osobnosti. Nezapomínat na ty, kteří včera podporovali islamizaci a dnes mění názor, aby si zachovali koryta. Po volbách udělají to, co vždy. Na sliby, voliče a většinu členské základny zapomenou. A nenechat se ohloupit tím, že jeden reprezentant nějaké strany a hnutí se vymezuje při islamizaci, ale všichni jeho kumpáni a média hlásají pravý opak. 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Jaroslav Polanský
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Amerika? Tereza Spencerová nemá dobré zprávy. Změna v Itálii. Kafrání o Číně. Info, které jinde není

8:42 Amerika? Tereza Spencerová nemá dobré zprávy. Změna v Itálii. Kafrání o Číně. Info, které jinde není

OKNO DO SVĚTA TEREZY SPENCEROVÉ „Americké Centrum pro kontrolu nemocí má za to, že někdy až za tři č…