„Šabatová si žije někde, kde cikána znají akorát ze starých knížek, a chce radit.“ Na severu Čech je zle, místní boss se chystá k akci

06.06.2018 20:47

ROZHOVOR Některé obce zavedly bezdoplatkové zóny, kde už si sociálně slabší ´ani neškrtnou´. Podle předsedy největšího bytového družstva a sekretáře Sdružení Mostečané Mostu by na to Most měl jít ve velkém a zabránit příchodu „nepřizpůsobivých“ do kteréhokoliv domu. „Šabatová si žije někde, kde cikána znají akorát ze starých knížek, a chce radit, jak se k cikánům máme chovat,“ říká mimo jiné v rozhovoru František Ryba, který je háklivý na slovo rasista, protože zde podle něj funguje humanita naruby: „Nemůžeme koukat na ´vyžrané nezaměstnané´, když pak slyšíme, jak tu máme babičky bez příjmu nebo invalidy, kteří přišli o důchod.“ Vyjadřuje se i ke ´spasiteli´ Babišovi, který loni sliboval nápravu, nebo k soudcům bez selského rozumu.

„Šabatová si žije někde, kde cikána znají akorát ze starých knížek, a chce radit.“ Na severu Čech je zle, místní boss se chystá k akci
Foto: Lucie Bartoš
Popisek: Romové v Mostě

Jste výkonným tajemníkem Sdružení Mostečané Mostu (SMM), které má zástupce v městském parlamentu a požádalo primátora o svolání mimořádného zasedání zastupitelstva, aby vyhlásilo celé město „vyloučenou lokalitou“. Takže by na celém území Mostu nemohli přistěhovalci žádat doplatky na bydlení. Jaký je výsledek - bude se konat mimořádné zasedání zastupitelstva k tomuto tématu?

Anketa

Je dobře, že Zeman jmenoval Babiše znovu premiérem?

79%
21%
hlasovalo: 12073 lidí

V pondělí jsme obdrželi dvě odpovědi z radnice. V první se píše, že sice o svolání požádali oba předsedové klubů zastupitelů (SMM a ANO), což reprezentuje 15 zastupitelů a byl by naplněn požadavek zákona, ale mimořádné zastupitelstvo nebude. Primátor suše oznámil, že „není zcela prokazatelné, že o svolání žádají všichni členové výše uvedených poslaneckých klubů“.

Ve druhé odpovědi se zase uvádí, že „vyhlášení opatření obecné povahy na celé území města by mohlo zavdat příčinu k jeho zrušení pro zjevnou absenci proporcionality opatření ve vztahu k situaci ve městě, čemuž obyvatele města nechceme (magistrát) vystavovat. Závěrem bychom chtěli dodat, že bez zákonných podkladů nelze ve věci dále jednat“.

Jak tomu máme rozumět?

Přeloženo do češtiny, jde asi o toto:

Za prvé - Předsedové poslaneckých klubů jsou předsedové jenom tehdy, když se to primátoru Paparegovi hodí. Teď zrovna ne, tak mu 15 zastupitelů může skočit na šos.

Za druhé - Občané nás nezajímají. Jejich problémy jsou jejich, tak proč bychom se jimi zabývali. To, že někdo vymyslel hloupou legislativu, je jedno, nám se to hodí. A bojovat proti ní? Proč?

Infobox

Primátor Mostu Jan Paparega (BPP za volební stranu Severočeši Most)

V dubnu primátor Mostu Jan Paparega na webu města odpovídal na dotaz:

Proč vyhlášení Opatření obecné povahy platí jen v určitých lokalitách, díky tomu bude i v relativně klidných, čistých a bezpečných čtvrtích zanedlouho stejná situace jako v dnešních vyloučených lokalitách, protože nepřizpůsobiví občané pobírající sociální dávky a dávky na bydlení, se do těchto lokalit začnou stěhovat.

"Vyhlášení opatření obecné povahy, tedy o nevyplácení příspěvku na bydlení novým občanům v daných lokalitách, musí být podloženo výskytem sociálně nežádoucích jevů. Právě proto jsme vybírali ty lokality, které se s těmito problémy potýkají. Tedy ty, kde dochází ke zvýšenému páchání přestupků, požívání alkoholu či omamných látek, kde se vyskytuje násilí, záškoláctví a podobné negativní jevy. Důvodem k zavedení opatření byla snaha omezit migraci rodin, které způsobují uvedené problémy, jak do našeho města, tak v něm samotném. Takové lokality jsou především v místech, ve kterých vlastní byty majitelé bez osobní vazby k danému bytu, domu, ale i městu. Ti do nich nastěhují kohokoli, pouze za účelem zisku. A takové problémy se ve všech čtvrtích ve městě nevyskytují. Nelze tedy z preventivních důvodů označit za takovou lokalitu celé město. Nicméně ověřujeme, zda následkem uvedeného opatření nedochází ke zhoršení situace v jiných částech města a jsme připraveni v případě potřeby lokality rozšířit."

Proč vlastně chcete označit celé statutární město za lokalitu, které se jinak říká také „ghetto“? Proč nestačí jen vybrané „bezdoplatkové zóny“?

Především se musím ohradit proti názvu ghetto. To, že je část města, nebo dokonce celé vyhlášeno vyloučenou lokalitou, neznamená, že je to ghetto. Naopak bychom nechtěli, aby z města vzniklo ghetto typu Chanova. Chceme-li s nešvarem zneužívání sociálních dávek bojovat, musíme v celém městě. Až boj vyhrajeme, může se vše vrátit do starých kolejí.

Opravdu se sem stěhuje tolik lidí, kteří mohou život ve městě ohrozit? Nevypovídají čísla spíše o tom, že počet obyvatel klesá?

Já neumím přesně stanovit, kolik lidí z Mostu odešlo a kolik naopak přišlo a kolik jich přišlo jenom proto, že jsou zde příznivé podmínky na pobírání sociálních dávek. Tento přehled má město. Já jenom každý den vidím, jak to vypadá kolem stovek, v Dobnerově ulici a sedmistovkách a podobně. A hlavně mám informace o tom, že již v mnoha společenstvích vlastníků jednotek (SVJ) je více než polovina bydlících v nájmu. A řada z nich je na dávkách. A vidím, že mnoho bytů skoupily realitky a spekulanti s byty. To vše ohrožuje život slušných lidí v Mostě.

Když ale ti lidé nepůjdou do Mostu, půjdou „vyžírat systém“ jinam, ne? Kdyby se k tomu tak postavila všechna města, kam by se tito sociálně slabí či nepřizpůsobiví odsunuli? Tedy – v čem tkví druhá půlka řešení?

Pro nás je to naprosto jasné. Města s problémy jako máme my musí vybudovat „vesnice pro lůzu“ a do těchto „vesnic“ někde za městem se prostě nepřizpůsobiví musí vytlačit. Nejde přece připustit, aby slušná většina doslova trpěla zlovůli, aroganci, výsměch a sociální vyčůranost nepřizpůsobivé menšiny jenom proto, že se pár politických jedinců chce zalíbit Evropské unii a hrají si na humanisty. Buďme humanisté především ke slušné většině.

Nehází podobné kroky – jako vyhlášení celého města za vyloučenou lokalitu - na město Most stále dokola jen černé světlo? Neuškodí tyto věci jak pověsti krajského města, tak Mostu?

Černé světlo na město Most a Mostecko hází různé zkreslené filmy a hloupé reportáže a pořady, kde autoři úmyslně přehlížejí krásná místa našeho regionu. Kupodivu ale škodí také naši vlastní, regionální novináři. Nedávno v Mosteckém Deníku vyšla rádobyodborná studie o tom, kolik je v městech zeleně a Most vyšel špatně. Byli jsme v šoku, protože pohled na město například z hradu Hněvín je nádherný – tolik zeleně uvidíte jenom málokde. A důvod tohoto blábolu? No použitá metodika. Sečetli se sady a parky a zahrádky, lesy, prostě zeleň, a vydělily se katastrálním územím města. No jo, ale tam jsou také šachty a … Tak to škodí městu v jeho pověsti. Vyhlášení vyloučenou lokalitou ničemu neuškodí.

K nápadu vyloučené lokality z celého města přistupujete po vzoru krajského Ústí nad Labem, kde mimochodem nyní jeden provozovatel zrušil ubytovnu a 230 lidí nemá kam jít, město to řešit nebude. Most by asi jednal stejně? Nemá městské byty, vyjma Chanova. Jak by se taková situace měla řešit? Nechat to na bedrech lidí a nájemním trhu? Mnozí to bez doplatků na bydlení – aniž bych je paušálně hájila - právě nezvládnou...

Ti lidé přece odněkud přišli, tak ať se tam vrátí. No a navíc tady musí nastoupit zmíněné „vesnice pro lůzu“. Nikdo nemůže po slušných lidech požadovat, aby trpěli jenom proto, že „chudáci“, kteří jim 24 hodin denně ztrpčují život, nemají kam jít.

(Primátor města Mostu Jan Paparega návrh na vyhlášení Mostu sociálně vyloučenou lokalitou zřejmě předloží k projednání Radě města Mostu na jejím nejbližším zasedání a její stanovisko – ať doporučující či nedoporučující – postoupí Zastupitelstvu města Mostu. To by mělo rozhodnout v zájmu obyvatel města, nejbližší zasedání se koná 21. června. Pozn. red.)

Někdy je Most vnímán jako město rasistické vůči menšinám, váš návrh mohou někteří brát jako přilévání do ohně... Jako například ve vaší nedávné kauze mezi ombudsmankou a bytovým družstvem Krušnohor, kterému Anna Šabatová doporučila nezveřejňovat na webu příběhy lidí o jejich trápení s nepřizpůsobivými lidmi a nepoužívat slovo „cikán“...

No, to je přesně ono. Šabatová si žije někde, kde cikána znají akorát ze starých knížek, a chce radit, jak se k cikánům máme chovat. Když jí naposledy požádalo několik lidí ze slušné většiny z různých míst města Mostu a Litvínova o pomoc proti uzurpující menšině, tak odpověděla, že jim pomoct nemůže. Protože ona pomáhá menšinám. Absurdní. A tak nepomůže-li ombudsmanka, musíme se starat sami. A co se týká rasismu: My jenom chceme, aby pro všechny občany města platily stejné zákony a stejná pravidla. Co je na tom rasistického? Ostatně, kdo je vlastně větší rasista? Ten, kdo chce stejná práva a povinnosti pro všechny bez rozdílu rasy, nebo ten, kdo při každém článku, projevu, přijaté vyhlášce a podobně okamžitě zdůrazňuje, že je to rasistické a že to znevažuje nějaké etnikum a že to je diskriminační… Tak kdo je vlastně ten rasista?

Ve vaší tiskové zprávě, kterou jste před pár dny rozeslali, stojí: „Je zcela lhostejné, o čem bude v budoucnu rozhodovat Ústavní soud nebo o čem se domlouvají senátoři.“ Co jste tím chtěli naznačit, předznamenat, na co tím narážíte? Opravdu je náš stát v takovém stavu, že nemá Ústavní soud dostatečnou důvěru obyvatel?

Ale Ústavní soud důvěru má. Horší je to se zákonodárci. Protože kdyby ti nezmrvili zákony kolem bydlení a kolem sociálního zabezpečení a kolem neziskových sfér, tak nejsme v takovém srabu. Problém je, že Ústavní soud bude rozhodovat až „někdy“. A co do té doby? A navíc. To, že někdo vymyslí blbý zákon, znamená, že všichni sklopíme uši a budeme jej tupě dodržovat? Tak když není zákon dobrý, tak se podle praxe musí opravit.

Na Mostecko loni přijel Andrej Babiš a v Janově, který je vyloučenou lokalitou s romským obyvatelstvem, sliboval tak, že jste si byl jist, že konečně dojde k nápravě. Jak to vidíte?

Nejsem naivka. Neříkal jsem, že si jsem jist, ale že věřím, že nám pan Babiš pomůže. Zatím to tak sice nevypadá, ale věříme, že až se konsoliduje vláda, tak na naše problémy přijde řada. Jak říkám, zatím si musíme pomoci sami.

V současnosti dochází k dohadování o vládě, mohli jsme si číst návrh Programového prohlášení – máte pocit, že záchrana měst se sociálně vyloučenými lokalitami by byla prioritou případné nové vlády s Babišem v čele a ČSSD po boku? Například dle zkušeností s těmito partajemi v minulosti...

Nemám. Ale věřím. Když ztratíme víru, ztratíme všechno. Není přece možné, aby se problém tisíců lidí pořád jenom přehlížel.

Babiš je některými vnímán jako „spasitel“, který se postará o všechny. Zaznívá to z některých jeho rozhovorů. Sociologové tvrdí, že český národ je zaměřen spíše středolevicově a čeká, že stát zajistí blahobyt a pořádek. Je to tak? „Vyhmátl“ to Andrej Babiš? A je to dobře?

Já nevnímám Babiše jako „spasitele“. Jedno se mi na něm ale líbí. Pojmenovává věci pravými jmény, má pragmatický náhled na problémy a často se je snaží řešit. Je pochopitelně otázkou, jestli a kdy ho semele soukolí politických alibistů, eurohujerů a kecalů, kteří pro nikoho nic konkrétního neudělají, ale umí to krásně okecat. Potom by z něj byl politik na nic.

Dokáže se tedy náš stát vůbec starat o sociálně slabé, důchodce, postižené, samoživitelky? Lze schvalovat záměr Andreje Babiše razantně zvýšit důchody? Mají mladé rodiny šanci na slušný život?

To už jsou na mě příliš státnické otázky. Já jsem šmudla z venkova a chci řešit naše místní problémy. Obecně si myslím, že systém sociální péče by mohl být lepší. Hlavně takové ty výstřelky – babička bez příjmů, invalidní člověk, kterému vzali část důchodu, invalida, který přišel o speciální vůz a nemůže se dostat k novému a další, který nemá na invalidní vozík – ty by neměly vůbec nastat. Protože potom vidíte ty vyžrané nezaměstnané, kteří se válí kolem našich paneláků a jediné, kdy ze svého „pouličního křesla“ vstanou, je, když si jdou pro dávky. A to je špatně.

Sociolog Daniel Prokop publikoval nedávno studii, podle které dorostla do věku 50 let života generace, která sice uvítala listopad 89, ale nyní volí Babiše a Zemana, protože je systémem zklamaná. Dává dnešní doba důvod zříkat se listopadových hodnot a přistupovat na politiku Zemana (Ústecký kraj je jeho „typický“ volební kraj) a Babiše?

A co jsou to listopadové hodnoty? Bezbřehá „svoboda“, kdy si každý dělá, co chce? Arogance a ztráta morálních hodnot? Nebo co vlastně myslíte? Divíte se, že je tato generace zklamaná? A potom přijde politik, který pojmenovává, co lidé potřebují, nebojí se věci nazvat pravým jménem, snaží se věci napravovat, nežvaní o nesmyslných strategiích a plánech jako řada „kamenných“ stran, a vy se divíte, že ho lidé volí? Já ne.

Jak se tedy vlastně máme? Dle makroekonomů už předstihujeme některé západní země, spíše ty jižní. Praha je jedním z nejbohatších regionů EU. Na druhou stranu - řada občanů nemá rezervy k přežití ani na jeden měsíc, řada nemá ani kde bydlet. Jsou ti, kteří se mají 25 let od revoluce špatně, hlupáci?

Já si myslím, že většina se má materiálně lépe. Pochopitelně je zde část lidí, kteří na tom dobře nejsou. A ty by měl zajistit stát. Oni za to většinou nemohou. Co mi ale na dnešku vadí, je naprostá morální devastace, ale to je na jiný článek.

Zmínili jsme Ústavní soud. Jaký je náš vztah k právu? Jak pracují soudy? Třetina voličů podporuje Andreje Babiše navzdory jeho trestnímu stíhání... Je to známka toho, že Babiš zasáhl srdce českého voliče svou politikou, nebo zavládl právní nihilismus?

Myslím si, že je u nás velmi malá vymahatelnost práva. Moc mi vadí neschopnost řady soudců používat vedle paragrafů i obyčejný selský rozum. Nemyslím si, že zavládl právní nihilismus, problém vidím spíše ve velmi pokřivené morálce celé společnosti.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Lucie Bartoš

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Hokejový srdcař Jiří Hrdina: Babiš, co to bylo v minulém režimu za člověka? Ne, o Jágrovi se bavit nebudu

19:58 Hokejový srdcař Jiří Hrdina: Babiš, co to bylo v minulém režimu za člověka? Ne, o Jágrovi se bavit nebudu

ROZHOVOR „Za svobodu se musí stále bojovat,“ říká Jiří Hrdina – bývalý vynikající hokejový reprezent…