Kandidát na hejtmana Rozvoral (SPD): Turecko bude EU vydírat stále a je více než jisté, že stavidla otevře tak jako tak

21.08.2016 15:37

Pokud se politici Evropské unie v čele s Angelou Merkelovou a úředníkem Junckerem budou i nadále chovat tak nezodpovědně, jak se v současné době chovají, bude bezpečnostní situace v Evropě z důvodu nelegální imigrace čím dál tím horší, obává se kandidát na hejtmana ve Středočeském kraji Radek Rozvoral (SPD). Jaká opatření navrhuje? Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura a Strana Práv Občanů nezapomíná ani na regionální témata. Jaké jsou plány koalice s krajem a jaký přístup preferují k řešení jeho problémů?

Kandidát na hejtmana Rozvoral (SPD): Turecko bude EU vydírat stále a je více než jisté, že stavidla otevře tak jako tak
Foto: RadekRozvoral.cz
Popisek: Radek Rozvoral

Mezi celostátní témata strany, potažmo koalice, patří podpora přímé demokracie, odvolatelnost politiků. Zastavení imigrační krize. S jakými regionálními tématy, ale budete chtít přesvědčit voliče ve Středočeském kraji?

Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů (SPO), jejímž čestným předsedou je prezident Miloš Zeman, samozřejmě na regionální témata nezapomíná. Jedním z důležitých bodů je navrácení vodáren a vodárenských spolčeností do vlastnictví obcí a měst za účelem snížení poplatků za vodné a stočné. Voda je národní majetek, nesmí podléhat monopolu cizích firem, které z obchodu s vodou ždímají nekřesťanské zisky bez toho, že by investovaly do rozvoje infrastruktury obcí. Jsme proto pro vykoupení vodohospodářských firem státem a jejich návrat do rukou měst a obcí jako nezcizitelných aktiv. Tím přestane být hlavním cílem vytváření obrovských zisků a jejich vyvádění do zahraničí a dojde k výraznému snížení vodného a stočného.

Dalším důležitým tématem je podpora drobných živnostníků bez zátěže EET, jelikož drobné podnikání tvoří páteř demokratických společností, proto si zaslouží podporu a ne likvidaci ze strany státu. Cestu vidíme v zavedení paušálních daní pro drobné podnikatele a s tím spojené výrazné snížení administrativní zátěže.

Samozřejmě, že myslíme také na naše děti a mládež, pro které se budeme snažit spravedlivě dělit dotace na podporu jejich sportovních aktivit v obcích i městech. Děti jsou budoucnost našeho národa, proto jejich zdravému vývoji musí být věnována maximální pozornost ze strany státu. Namísto stavby nesmyslných rozhleden a cyklostezek odnikud nikam chceme věnovat prostředky na rozvoj sportovních aktivit dětí a mládeže i ze strany obcí a měst. Nebudeme podporovat nesmyslné vynakládání finančních prostředků na předražené projekty z přerozdělovaných grantů Evropské unie, které nejsou nic jiného než byrokratickou obludností šitou na míru jen pro některé vyvolené organizace. Spousta finančních prostředků se takto proinvestovala zbytečně a projekty takto vybudované slouží jen drtivé menšině občanů Středočeského kraje.

Chceme také hospodárné využívat finanční prostředky kraje, které použijeme na postupné opravy nejvíce rozbitých krajských silnic druhých a třetích tříd, které kraje převzaly v tristním stavu od státu v době, když se kraje jako vyšší územní samosprávné celky zřizovaly. Přitom je ale velmi důležité a nutné spolupracovat s dopravními odborníky Policie České republiky, kteří jsou za současného vedení kraje při řešení celé dopravní problematiky včetně bezpečnostních opatření na silnicích upozaděni, a na jejich návrhy není většinou brán zřetel.

Středočeský kraj má kromě Prahy nejhustší, ale také nejpřetíženější dopravní síť v republice. Co se budete v rámci svých možností udělat pro nápravu? Jaké investice do dopravy považujete v kraji za stěžejní?

Pro Středočeský kraj je velice důležité, aby se urychleně zahájila dostavba Pražského okruhu a to hlavně úsek mezi dálnicí D11 a Modleticemi. Hodně by se pak ulevilo přetížené dopravě v okolí Jesenice, Říčan, Úval a dalších měst a obcí v tomto regionu. Myslím si, že se stále jen hledají nějaká řešení a stavba ne a ne začít. Na této stavbě je nejhorší to, že byla v červenci vyřazena ze seznamu projektů, které mají ve zrychleném řízení získat stanovisko EIA, tedy posouzení vlivu stavby na životní prostředí. Projekt totiž nesplnil podmínku, že pro stavbu již musí být vydané územní rozhodnutí. Jinými slovy je vidět, že někdo na Ministerstvu dopravy spal tvrdým zimním spánkem.

Proč podle vás projekt integrace dopravy mezi Prahou a Středočeským krajem funguje jen v části Mělnicka? Kdo za to nese odpovědnost? A co s tím?

Je to proto, že jsou veškerá jednání mezi Středočeským krajem, Prahou a městy těžkopádná a ke všemu je potřeba spousty byrokracie. I když zástupci kraje a Prahy tvrdí, že s městy o chystaném plánu jednají, některé z nich o ničem neví. Odpovědnost za to nese samozřejmě Rada Středočeského kraje v čele s hejtmanem Peterou. Jsem si jist, že města projekt integrace dopravy podporují, vidí v něm smysl a jsou připravena se do něj zapojit. Je potřeba, aby se tomuto projektu kraj cílevědomě a poctivě věnoval a to v těsné spolupráci s Prahou a dotčenými městy. Nesmí se o tom do nekonečna jen mluvit a psát různá prohlášení, je potřeba jednat.

Středočeský kraj je také jedním z nejzadluženějších. Jaký je váš recept na stabilizaci hospodaření kraje?

Je veřejně známe, že Středočeský kraj dluží celkově skoro pět miliard korun a to z dob hejtmanů Petra Bendla (ODS) a Davida Ratha (ČSSD), kteří si půjčovali na investice zejména do zdravotnictví a dopravy. Spousta projektů, které se potom z těchto úvěrů financovaly, bylo velice předražených a zvláště pak z dob pana Ratha se část finančních prostředků odkláněla do krabic od vína. Za zadlužováním krajů stojí také skutečnost, že tyto samosprávy nemají vlastní zdroj příjmů, nemohou si určovat výše daní, tak jako třeba obce u daní z nemovitosti, tudíž jsou zcela závislé na dotacích a míře rozpočtového určení daní.

Kraj také přečerpal svůj rozpočet i z daleko malichernějších důvodů, jakým je například získávání hlasů voličů, tak jak to dělali sociálnědemokratičtí hejtmani, kteří v rámci politického boje platili z rozpočtu kraje poplatky u lékaře, aby si tím získali popularitu pro celostátní volby. Od takovýchto populistických činů a korupce se musí kraj oprostit a musí zarazit další úvěrování. Je potřeba s finančními prostředky zacházet s péčí řádného hospodáře a zavést osobní, hmotnou a trestní odpovědnost politiků.

S ohledem na demografickou křivku, která má ve Středočeském kraji stále vzestupný charakter, plánujete v kraji stavět nová zdravotní nebo školská zařízení? A můžete být případně konkrétnější?

Podle mého názoru není v současné době potřeba stavět další zdravotnická a školská zařízení, jelikož se hlavně do zdravotnických zařízení nasypalo velké množství finančních prostředků. Jiná otázka je o tom, že personální stav nemocnic ve středních Čechách je důsledkem nekoncepčnosti a roztříštěnosti při řízení a financování zdravotnictví na tristní úrovni, v jehož důsledku jsou postupně uzavírány části jednotlivých nemocnic. Nejhůř jsou na tom chirurgie, interna, gynekologie a porodnictví, tedy páteřní obory českého zdravotnictví, které se pomalu hroutí z důvodu nedostatku lékařů. Personální devastace českého zdravotnictví, na který opakovaně upozorňuje ČLK, má na svědomí rušení oddělení, odkládání operací a omezování péče. Jen na internách hlásí více než 75 % primářů nedostatek lékařů. Navíc interny stále častěji musejí přebírat i lékařskou službu první pomoci. Pokud by v českých nemocnicích nepracovali zahraniční lékaři, situace by byla neúnosná. Největší podíl na nedostatku lékařů má na svědomí malý počet absolventů, za což může malá atraktivita některých oborů i jejich vysoká rizikovost a náročnost.

Kritická situace českého zdravotnictví, to není jen nedostatek lékařů, ale na neudržitelnou situaci stále častěji upozorňují i zdravotní sestry, kterých v nemocnicích chybí také velké množství. Ministerstvo zdravotnictví se problém snaží vyřešit zkrácením doby studia, což ale odporuje trendu zemí s vyspělým zdravotnictvím, kde je vyžadována stále vyšší kvalifikace, která pak umožňuje sestrám přebírat určité kompetence lékařů a tak se jejich práce stává zajímavější a odbornější. Skutečné příčiny nedostatku sester souvisejí s jejich přetěžováním, stresujícím pracovním prostředím a nízkým finančním ohodnocením, proto nám také utíkají do zahraničí.

Je velice nutné, aby se s přidělenými finančními prostředky hospodařilo ve všech zdravotnických zařízeních s péčí řádného hospodáře, to znamená, aby se s financemi neplýtvalo při investicích, výběrová řízení byla transparentní a aby se vždy porovnával nákup zdravotnických přístrojů a pomůcek s jinými nemocnicemi. Není přeci možné, aby jedna nemocnice zakoupila stejný přístroj za nějakou částku a druhá nemocnice za částku o hodně vyšší.

Radek Rozvoral

  • SPD
  • Člen předsednictva hnutí SPD. Předseda RK SPD STČK.
  • poslanec

Migrační krize je jedním z témat voleb. Jaké jsou ale možnosti krajských politiků její vývoj ovlivnit?

Koalice hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana Práv Občanů (SPO) má společný postoj s prezidentem republiky v otázce nebezpečí islamizace a nelegální migrace. Svoboda a suverenita České republiky jsou zásadním způsobem ohroženy nelegální imigrací a islamizací probíhající v evropských státech. Projevy ortodoxního islámu považujeme za neslučitelné s evropským pojetím lidských práv a svobody. Odmítáme umísťování nelegálních imigrantů v kraji. Naprosto odmítáme vnucované umísťování nelegálních imigrantů do našich obcí. Nesouhlasíme ani s využitím soukromých ubytoven pro imigranty, nesouhlasíme s jejich možností volného pohybu po našich obcích a městech. Jsou to nezvaní hosté! Toto všechno mohou samozřejmě krajští politici ve svých funkcích ovlivnit a my se o to budeme v případě důvěry od občanů snažit.

Nabízí se také otázka, jaké jsou vaše politické ambice?

Politické ambice hnutí SPD jsou velice jednoduché. Chceme uspět v nadcházejících krajských volbách, které budou referendem o tom, jak jsou občané spokojeni se současnou politickou situací ve společnosti. Jsem přesvědčen o tom, že v několika krajích překročíme pětiprocentní hranici nutnou pro získání mandátů v krajských zastupitelstvech, kde se budeme snažit co nejvíce prosadit náš program. Nadstavbou budou samozřejmě volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, které se budou konat na podzim příštího roku, a ve kterých budeme chtít uspět ještě o něco lépe než v tomto roce. Ty budou totiž o hodně důležitější vzhledem k tomu, že v naší zemi má zákonodárná moc poslanců nejvyšší možnou hodnotu a nemůže jí přehlasovat Senát ani prezident republiky.

Už léta se kvůli terorismu musíme přizpůsobovat přísnějším bezpečnostním opatřením na letištích, ve vládních budovách, země musí vynakládat mnohem víc peněz na policii apod. Lidé se bojí cestovat už i po Evropě. Troufnete si odhadnout, jak bude vývoj bezpečnostní situace v Evropě vypadat v nejbližších letech?

Pokud se politici Evropské unie v čele s Angelou Merkelovou a úředníkem Junckerem budou i nadále chovat tak nezodpovědně, jak se v současné době chovají, bude bezpečnostní situace v Evropě z důvodu nelegální imigrace čím dál tím horší. Zainteresovanost těchto politiků do prosazování multikulturní ideologie, kterou v Evropě řídí pach ropy, zbrojařská lobby a bankovní lichva, je neskutečnou podlostí a zradou svých občanů.

Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) udělá společně s největšími vlasteneckými parlamentními stranami Evropy sdruženými v hnutí Evropa národů a svobody (ENF) pod vedením předsedkyně francouzské Národní fronty (FN) Marine Le Pen maximum pro to, aby se v Evropě nastolila přímá demokracie a aby evropské státy spolu spolupracovaly jako svobodné a suverénní země, které budou mít své hranice, měnu, rozpočet, zákony a samy si budou rozhodovat o své politice, ekonomice, kultuře a společenských tradicích.

Jaké pocity ve vás vyvolává uvěznění prvního Čecha, který se chtěl údajně připojit k Islámskému státu? O čem to podle vás svědčí?

Mé pocity k této problematice jsou rozporuplné, ale dalo se něco podobného očekávat vzhledem k tomu, že se v každé zemi najdou jedinci, kteří inklinují k násilí a k terorismu. Naše země má ale tu výhodu, že těmi nejlepšími vlastnostmi nás Čechů jsou smysl pro humor, mírumilovnost a odpor k násilí. Z toho důvodu bude těch lidí, kteří by se chtěli k barbarské teroristické organizaci Islámský stát připojit, zanedbatelné množství.

Jak zajistit, aby nedocházelo k radikalizaci stoupenců islámu?

Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) prostřednictvím svých poslanců již několikrát a bohužel neúspěšně navrhlo v Poslanecké sněmovně, aby se džihád a právo šaría postavily mimo zákon a to vzhledem k tomu, že je islám netolerantní, krutá a velice násilná ideologie opovrhující ženami, která se schovává za náboženství. Největší hrozbu terorismu jsou radikální muslimští duchovní, které je potřeba deportoval z naší země. Je potřeba zabránit nelegální imigraci a financování muslimských komunit ze zahraničí. Je třeba si uvědomit, že je Korán pouze jeden a jasně říká, že Mohamed je dobrým příkladem. Nařízení šíření islámu hidžrou a džihádem vydal sám prorok Mohamed, takže jej nemůže zrušit nikdo jiný než on sám. Toto nařízení a tím i samotný džihád trvá od 7. století dodnes bez přestávky a všichni muslimové jsou povinni se jím řídit. Každý muslim chce v Evropě vládu šaríe, už z principu a každý pravověrný muslim musí usilovat o prosazení šariátu, jelikož je islám také právním systémem. Islamisté mají čtrnáct století stejný cíl – dobýt svět a podřídit ho islámskému právu.

Co říkáte na to, že Turecko hrozí Evropské unii vypovězením dohody o vracení migrantů, pokud Brusel do října nezruší víza pro turecké občany cestující do unijních zemí? Jaká by podle vás měla být adekvátní reakce?

Ke zrušení víz pro turecké občany nesmí v žádném případě dojít, jelikož tím bychom do Evropy pozvali 75 milionů tureckých muslimů vyznávající sunnitský islám – tedy netolerantní středověkou ideologii vyznávající násilí, zvrácené zvyky a opovrhování ženami a na druhou stranu neuznávající svobodu a demokracii. Sám turecký prezident Erdogan několikrát prohlásil, že je islám pouze jeden, přičemž také nezapomněl dokonce dodat, že je ateismus srovnatelný s terorismem. Na těchto prohlášeních je vidět, že bude Turecko využívat jakéhokoli ústupku EU k příležitosti povinného šíření islámské ideologie do celého světa tak, jak to nařizuje džihád. Turecko bude podle mě Evropskou unii vydírat stále a je více než jisté, že stavidla otevře tak jako tak. Je potřeba chránit vnější hranice schengenského prostoru a vyhlásit nulovou toleranci nelegální imigraci.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Kateřina Synková

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Green Deal zničí Evropu jako světová válka. Je to ideologie, ne věda. EU se rozpadne, prorokuje místopředseda Svobodných

16:11 Green Deal zničí Evropu jako světová válka. Je to ideologie, ne věda. EU se rozpadne, prorokuje místopředseda Svobodných

„Green Deal je svými důsledky srovnatelný s oběma světovými válkami v minulém století,“ nebere si se…