Plukovník: Schengen je mrtvý, von der Leyenová lže. NATO už jen na papíře. Vyrábět u nás, nehledět na cenu. Opřít se o V4. Nadávky vládě? O tomto se mlčí

01.04.2020 11:12

ROZHOVOR „Co dělaly do této doby kraje, respektive management nemocnic, aby zdravotníci měli včas dostatek ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků? A jak byla plněna ze strany krajů a obcí opatření ve smyslu usnesení vlády ohledně zamezení šíření nákazy koronavirem do těchto zařízení včetně zajištění ochranných a dezinfekčních prostředků v potřebném množství a skladbě?“ ptá se místopředseda sněmovního výboru pro obranu Radovan Vích (SPD). Vysvětluje také, proč se EU otřásá v základech, proč je podle něj Schengen mrtvý, či že NATO existuje jen na papíře.

Plukovník: Schengen je mrtvý, von der Leyenová lže. NATO už jen na papíře. Vyrábět u nás, nehledět na cenu. Opřít se o V4. Nadávky vládě? O tomto se mlčí
Foto: Hans Štembera
Popisek: Před pražským magistrátem probíhá registrace dobrovolníků, kteří chtějí pomoci v souvislosti s epidemií Covid-19. Více informací na pomahamepraze.cz
reklama

„Koronavirus odhalil nepřipravenost nás všech,“ píšete ve svém textu. Kritika se snáší hlavně na vládu, že chybějí roušky i další věci. Není to ale hlubší, dlouhodobý, problém, který zahrnuje podcenění připravenosti na krizové situace , takže značný díl odpovědnosti spadá i na předešlé vlády. Ale nejen na ně. I na kraje, ale i na další, třeba manažery jednotlivých zařízení?

Anketa

Vláda dá živnostníkům příspěvek 25 000 Kč. Je to moc, nebo málo?

63%
17%
20%
hlasovalo: 20213 lidí

Máte pravdu. Česká republika je špatně připravena na krizové situace tohoto typu. Krizové plány na všech úrovních nejsou aktuální, chybějí strategické zásoby, je špatná potravinová soběstačnost. Metodiky, standardní operační postupy a dílčí plány nejsou reálné, anebo někde chybějí úplně a je špatná informovanost veřejnosti obecně. Nemáme adekvátně připravený systém zdravotní péče pro případ pandemie. Vlády dělaly a vláda dělá dluhy i v době hospodářského růstu. Současnou „krizovou“ legislativu považuji také za nedostatečnou. Bylo chybou zrušení Hlavního úřadu Civilní ochrany ČR v podřízenosti MO a chybou jsou také nízké zásoby v SSHR, za jejichž stavy nesou dlouhodobě odpovědnost vlády ČR. Problémem podle mě je i tříštění orgánů krizového řízení. Byly zrušeny okresní úřady, což celému systému dalo také solidní ránu.

Anketa

Obstála Evropská unie jako instituce v současné ,,koronakrizi"?

1%
99%
hlasovalo: 30399 lidí

Aktuálně je moderní kritizovat ze strany některých hejtmanů vládu za nedostatek ochranných prostředků pro nemocnice a domovy pro seniory, ale každý by si měl nejdříve zamést sám před svým prahem. Krajské nemocnice jsou v gesci krajů a domovy pro seniory zřizují také převážně kraje a obce. Co dělaly do této doby kraje, respektive management nemocnic, aby zdravotníci měli včas dostatek ochranných pomůcek a dezinfekčních prostředků? A jak byla plněna ze strany krajů a obcí opatření ve smyslu usnesení vlády ohledně zamezení šíření nákazy koronavirem do těchto zařízení včetně zajištění ochranných a dezinfekčních prostředků v potřebném množství a skladbě? Krajské páteřní nemocnice se posuzují podle výkonů a nikoliv podle zásob, a to je chyba! Za to by měla být přijata jednoznačná politická odpovědnost příslušných funkcionářů na úrovni municipalit, a nikoliv se pouze ukazovat s rouškami před televizními kamerami a tvářit se, jak se kraje a obce starají tam, kde stát selhal.

Plk v.z. Ing. Radovan Vích

Anketa

Kalousek je připraven na ozbrojený odpor proti Babišově vládě. Šli byste s ním?

hlasovalo: 26647 lidí

Nejde však o nějaký náš specifický problém, v potížích se ocitá i Evropa, ale i jiné země. A mnohde ještě více než my. Není hlavní problém v globalizaci ekonomiky, že se strategické věci vyrábějí v Číně? Nechce to změnu a výrazně větší podporu lokální ekonomiky?

Aktuální stav je cenou za globalizaci v podobě novodobých neomarxistů. Ochrana proti biologickým virům je ale problém, který nepochybně podcenili všichni. Stát nelze řídit jako firmu, která nevytváří zásoby. Řešením je mít dostatečné zásoby, mít tyto výrobní prostředky, když ne u nás, tak minimálně v okolních státech (V4), a mít také schopnosti v případě krize vyrábět to, co stát akutně potřebuje pro zvládání jednotlivých krizových stavů podle reálně zpracovaných plánů. Je to především věcí Výboru vlády pro civilní nouzové plánování (VONP), který je stálým pracovním orgánem BRS, potažmo vlády ČR, který nese jasnou odpovědnost za stav strategických komodit. Samostatnou kapitolou jsou kovy. Jednotlivé komodity a odvětví jsou zejména v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. Bude se to také týkat například i oblasti zadávání veřejných zakázek. Je jasné, že rozhodujícím kritériem nemůže být pouze cena, ale zejména skutečnost, jestli je státním zájmem vyrábět uvedené produkty doma, popřípadě v okolních státech (V4), a to i za cenu vyšší. To se netýká pouze roušek, respirátorů a rukavic, ale všech výrobků zajišťujících bezpečnost našich občanů a obranu republiky včetně subjektů a prvků kritické infrastruktury. Potravinová soběstačnost bude opět muset být prioritou, protože spoléhat v tomto ohledu třeba na Itálii a Španělsko prostě nelze. Obecně je potřeba podpory domácích firem ve všech odvětvích.

Jakou vidíte roli EU v době pandemie?

EU v otázkách pandemie koronavirem je skutečně doslova tragická. EU se tím otřásá v základech. EU ani nebyla schopna pomoci Itálii, na kterou dopadá pandemie koronaviru v Evropě nejvíce. V Itálii dnes na ulici pálí vlajky EU. Paradoxně na pomoc Itálii, která je jako stát EU zasažena koronavirem nejvíce, přispěchaly na pomoc týmy z Ruska, Číny, a dokonce z Kuby. V plné nahotě se také ukázala pravá tvář některých států třeba v tom, že na svých územích pod různými záminkami zadržovaly ochranné prostředky přepravované pro jiné členské státy, které na ně zoufale čekaly. EU nám ale za to milostivě dovolila naše peníze (co tam odvádíme všichni) použít trochu jinak. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se kvůli krizi způsobené koronavirem právem obává o její soudržnost a připravuje společnou strategii, jak co nejrychleji omezení přeshraničního pohybu zrušit. To je skandální! Tak EU hledá způsoby, jak rychle opět otevřít Schengen, přitom nejdříve státy plísnila za uzavírání svých hranic, aby následně vydala prohlášení, že EU situaci s koronavirem podcenila, a nakonec uzavřela Schengen na měsíc. Hnutí SPD dlouhodobě předkládá návrh zákona o referendu, které by umožňovalo našim občanům hlasovat o zásadních politických otázkách, jako je například členství v EU. Sněmovna nám ale jeho projednání dlouhodobě odkládá.

Fotogalerie: - Zavřené krámy

Projděte si s námi pár cedulí na dočasně zavřených...
Projděte si s námi pár cedulí na dočasně zavřených...
Projděte si s námi pár cedulí na dočasně zavřených...
Projděte si s námi pár cedulí na dočasně zavřených...
Projděte si s námi pár cedulí na dočasně zavřených...
Projděte si s námi pár cedulí na dočasně zavřených...

Uvádíte, že Schengen je mrtvý. Proč si to myslíte?

Protože situace v jednotlivých státech Evropy je rozdílně složitá počtem infikovaných. Jinými slovy, dokud bude v jediném státu EU registrován ve větším měřítku výskyt koronaviru a nebude vyvinuta vakcína, kterou budou všichni postupně naočkováni, tak do té doby si budou jednotlivé státy přijímat svá opatření k uzavírání hranic. To je otázka nikoliv měsíců, ale let. Nechci být zlým prorokem, ale navíc se nyní jedná pouze o COVID-19, a co když přijde druhá a další vlna v podobě COVID-20 atd? Ursula von Leyenová také používá nepravdivé argumenty, protože převoz zboží přes hranice omezen není a tato klíčová část volného hospodářského prostoru nadále pokračuje. Ostatní volný pohyb v současné době není žádoucí, a byl proto omezen. Schengen je mrtvý.

Také bráníte armádu, kterou postihnou škrty. Proč? Peníze teď bude potřebovat kdekdo, hlavně zdravotnictví...

Celou dobu se vojákům jenom slibovalo, co kdy dostanou nového. Vždy zůstalo u slibů, zejména u pozemního vojska a protivzdušné obrany. Vojáci například stále jezdí legendárními vozy UAZ-469 a P-V3S, na kterých jsem se učil základy řízení vozidel před třiceti lety ve vojenském učilišti. Podobně s pásovými obrněnými vozidly a tanky. Z nedostatku finančních prostředků si armáda vytvořila pomyslné akvárium ve formě nadstandardního vybavení vojáků do zahraničních operací a všechno ostatní doma je torzo a přežívající a umírající armáda, která se potácí mezi permanentními reorganizacemi a neucelenými koncepcemi včetně té současné. Některé druhy vojsk jsou již dávno po smrti, jenom se tváříme, že tomu tak ve skutečnosti není. Je evidentní, že tato koncepce se bude muset také předělat, některé strategické zakázky osekat, některé posunout a některé prostě zrušit úplně. Ale priorit bude mít vláda samozřejmě více, zejména hospodářství, seniory, zdravotnictví, sociální služby. Bylo by ale z mého pohledu chybou osekat rozpočet armádě. Naopak se ukazuje, že armáda trpí více než kdo jiný nedostatkem zdrojů lidských, finančních a materiálních.

Nicméně když Miroslav Kalousek kritizoval navýšení rozpočtu s deficitem s tím, že nesplníme v rozpočtu závazky vůči NATO, předseda SPD Tomio Okamura uvedl: „To myslí NATO, které nechalo Evropu a Řecko na holičkách při migrační krizi? To má na mysli to NATO, které nepomohlo Řecku, když ho de facto napadlo Turecko? To má na mysli to NATO, jehož členem je islamistické Turecko, které podporuje džihádismus?“

NATO existuje pouze na papíře a je pro mě velkým zklamáním zejména od doby humanitárního bombardování Jugoslávie. Původně to byl projekt kolektivní obrany, který se ale změnil na agresivní politiku ve smyslu všeobecného zaklínadla: „boje proti terorismu a plnění závazků z NATO“. Za vše alespoň Afghánistán, Irák, Libye. Turecko je problém a všichni vědí, že je z NATO nevyloučí a oni sami neodejdou. Chce se stát novým geopolitickým hegemonem a bude vydírat i nadále, buďto EU zadržovanými imigranty na svém území, anebo požadavkem podpory od NATO při své nezákonné invazi do Sýrie. Od roku 2004 všechny vlády na armádu kašlaly, protože byly jiné priority, a armáda se stala užitečným idiotem pro plnění závazků, co naslibovali jednotliví ministři a premiéři na různých summitech NATO. Dávat 2 % HDP na obranu je nesmysl. Armáda ale musí dostávat tolik, aby to byla schopna pojmout a překlápět staré výzbrojní projekty na nové. V současné době je to bohužel jediný (a nutno dodat, že nespolehlivý) koncept naší společné obrany. Proto je potřeba zásadně posilovat vlastní obranné schopnosti a nespoléhat na NATO, a už vůbec ne na EU. Také je potřeba usilovně hledat koncept kolektivní obrany jiný, třeba na půdorysu států V4+.

Co říkáte na výroky, že situace nahrává čínské propagandě? V Číně dnes roušky, ochranné a testovací prostředky kupuje celý svět, přesto to některým lidem vadí...

Takovéto výroky jsou nemístné a nepatřičné. Zpravidla je papouškují neúspěšní kandidáti na prezidenta anebo tzv. pražská kavárna. Každému dnes musí být nad slunce jasné, že kdyby nebylo Číny, prezidenta Miloše Zemana a několika dalších jedinců, tak bychom dnes neměli nic, protože v takovém množství je schopna ochranné pomůcky produkovat dnes pouze Čína; a všichni je chtějí a podle toho jsou za to i schopni zaplatit.

Ing. Radovan Vích

  • SPD
  • Člen předsednictva SPD, předseda Regionálního klubu SPD LBK
  • poslanec

Objevuje se kritika, že vláda měla přijít s razantními opatřeními dříve. Což je sice fakt, ale přesto jsme byli možná první země s Maďarskem a rychle nás následovalo Slovensko, kdo tato opatření zavedl. A před jejím zavedením se vyjadřovalo o tomto koronaviru mnoho pochybovačů, kteří tvrdili, že je to něco jako chřipka, nebo dokonce že chřipka je horší... Co k tomu říci?

Že je to chřipka, se vyjadřoval principál jednoho pražského divadla, který nestojí za to, abych jeho jméno uváděl. Pandemie koronaviru ve světě ale byla jasná již během první poloviny února. Vláda a premiér nepochopitelně odkládali zřízení Ústředního krizového štábu (ÚKŠ), chyběla koordinace a součinnost a chybělo odborné rozhodování. ÚKŠ vláda (resp. BRS) ale aktivovala až po dvou týdnech dne 16. 3. a zároveň účelově a nepochopitelně změnila jeho statut. Statut ÚKŠ a jeho mechanismy řízení jsou nastaveny v míru s klidným vědomím v rámci všeobecného konsenzu, kdy předsedou ÚKŠ je v nevojenském ohrožení MV a v případě vojenského ohrožení MO. Měnit jej v krizové situaci, ať již z neznalosti nebo jiných důvodů, především politických, je nedemokratické, nezodpovědné a trestuhodné. Tady došlo k nadřazení prezentace členů vlády nad optimální postupy při řešení krizového stavu. Vláda měla podle mého názoru přijímat různá opatření o 14 dnů dříve a dopadů na ekonomiku a občany by bylo méně.

Mluví se o dividendách zahraničních vlastníků českých firem. Mělo by se jim nařídit, aby v této době z naší země neodváděli dividendy?

Samozřejmě! Jedná se o zákon o tzv. kapitalizaci majetku, který má hnutí SPD dlouhodobě programově připravené. Obecně se jedná o to, aby nadnárodní korporace podnikající u nás (banky, potravinové a obchodní řetězce) musely značnou část svých dividend a zisků zpětně reinvestovat u nás. Současná vládní koalice ANO a ČSSD s podporou KSČM toto v programovém prohlášení a koaliční smlouvě bohužel nemá.

Jak na naše omezení nahlížet v porovnání třeba s Velkou Británií či USA, kde k věci přistupovali zpočátku dost laxně a teď čelí dost těžké situaci?

Je potřeba našim lidem poděkovat. Národ pochopil to, že se musíme vlastní disciplínou a pílí postarat sami o sebe a naše spoluobčany tam, kde vláda a kraje zklamaly. Výsledkem bylo sjednocení a mobilizace v oblasti podomácku šitých roušek, a to je potřeba ocenit. Řada dobrovolníků je stále šije a rozdává seniorům. Zrovna tak je potřeba ocenit práci všech lékařů, zdravotníků, příslušníků složek IZS, tedy hasičů, záchranářů, policistů, vojáků. Poděkování patří i pracovníkům krizových pracovišť, organizacím, skupinám dobrovolníků a dalším jednotlivcům, kteří se bez ohledu na čas podílejí na eliminaci šíření nákazy koronaviru. Tady prostě USA, Itálie, Německo, Velká Británie, Španělsko, Francie a další státy zaspaly. Cenu za to budeme ale platit společně všichni. A že ten účet bude astronomický, tak o tom již dnes nepochybuje snad vůbec nikdo.


Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Oldřich Szaban
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Na Nohavicu už nejdu, odplivl si Dominik Hašek. A komentátor padl smíchy: Z toho bude profitovat Hutka. Na jeho koncertě teď bude 13 lidí

17:15 Na Nohavicu už nejdu, odplivl si Dominik Hašek. A komentátor padl smíchy: Z toho bude profitovat Hutka. Na jeho koncertě teď bude 13 lidí

PÁTEČNÍ ZÚČTOVÁNÍ TOMÁŠE VYORALA „Myslím, že je smutné, že někteří lidé – jejichž typickým příkladem…