Zfackování nového ministra a pravda o Katce Valachové. Učitel, který odešel ze školství, rázně vystoupil

27.06.2017 8:15

ROZHOVOR Učitelé a zaměstnanci škol se topí a volají o pomoc, zatímco ve vyšších patrech školské hierarchie mezi ministerskými úředníky se ještě tančí jako na Titaniku, když šel ke dnu. „Plivat učitelům do obličeje je možná pro nového pana ministra přirozená forma diskuse. Jeho chování zcela odpovídá jeho komunistické kariéře,“ tvrdí bývalý pedagog na základní škole a nynější podnikatel v informačních technologiích inženýr Daniel Rovný. A ani Katka Valachová podle něj nic dobrého českému školství nepřinesla.

Zfackování nového ministra a pravda o Katce Valachové. Učitel, který odešel ze školství, rázně vystoupil
Foto: SSŠVT
Popisek: Učebna SSŠVT.

Učil jste informatiku na ZŠ. Proč jste odešel, stála za tím platová situace, či něco jiného?

Práci učitele vnímám především jako poslání, nikoliv jen jako povolání vykonávané za trapně nízkou a naprosto neadekvátní mzdu. Kdybych neučil rád, neměl bych jistě žádnou jinou motivaci pro práci ve školství. Jsem přesvědčen, že bohužel právě na takové lidi stát v otázce směšných platů v tomto resortu spoléhá. Rozhodně tedy nepovažuji výši platů učitelů ani dalších zaměstnanců v oboru školství za přiměřenou úsilí, času ani nárokům, které jsou na ně kladeny. Já jsem však nemusel svou práci na pozici učitele skončit z finančních důvodů, ačkoliv věřím, že mnoho zkušených a kvalitních lidí právě kvůli výši, respektive níži platu resort opouští. Můj tehdejší pracovní poměr byl ukončen bez oficiálních důvodů, patrně jen proto, že s funkcí a mocí roste pýcha, hloupost a strach z těch, kteří jsou zkušenější a nebojí se jít proti proudu.

Jak byste charakterizoval aktuální poměry či atmosféru v českém školství?

Situace v českém školství je jako atmosféra na palubě potápějícího se Titaniku, osazenstvo dolních pater (učitelé a další personál) se již topí a volá o pomoc. Z balkonů je pozorují úředníci různých úřadů, organizací a státních složek, kteří radí tonoucím, kam plavat, i když jim pomalu teče do bot. Zatímco v horních patrech se ještě vesele tančí, elitní osazenstvo – ministerští úředníci jsou přesvědčeni, že situace není tak vážná, jak se zdola ozývá.

Čeští učitelé jsou placeni nejhůře ze zemí OECD. Valachová by to prý ráda změnila. I kvůli tomu prý prosazuje kariérní řád pro pedagogy. Řád ale aktuálně narazil u odborné veřejnosti z řad pedagogů, konkrétněji asi nejvíce u iniciativy Pedagogická komora. Petici proti kariérnímu řádu v podobě, v jaké je schvalován, podepsalo ke dnešnímu dni 20 tisíc učitelů. Proč jim kariérní řád vadí?

V první řadě oceňuji, že jsme konečně svědky událostí a legislativních záměrů v resortu školství, které donutily pedagogické pracovníky vyjádřit nesouhlas alespoň podpisem této petice. Jsem přesvědčen, že učitelé jsou v naší zemi rozsahem svých práv a výší svých platů sprostě degradováni na úroveň nesrovnatelnou s ostatními vyspělými zeměmi. Učitelé jsou ohroženi nízkou životní úrovní a nedostává se jim žádného přiměřeného ocenění ani úcty. Taková dehonestace nositelů vzdělání nemá v našich dějinách, myslím, obdoby.

Pokud by došlo ke schválení kariérního řádu, vznikl by tak administrativně složitý a organizačně náročný moloch, který zavalí učitele a ředitele škol zbytečným papírováním. Na vyšší plat v tomto systému dosáhne první učitel až za pět let po jeho schválení, a to jen v případě, že projde náročným rok trvajícím atestačním řízením. Naopak začínající učitelé, o které nám jde v tuto chvíli nejvíce, neboť jsou pro práci v resortu nejméně motivováni, se propadnou o platovou třídu níže, a po další dva roky tak budou pobírat nižší plat, než je tomu dnes. Jediný důvod, který odborná veřejnost spatřuje v záměru schválit kariérní řád, je skutečnost, že z evropských fondů lze čerpat dotaci ve výši dvou miliard korun na implementaci kariérního systému učitelů (IMKA), na čemž vydělají jen instituce jako Národní institut pro další vzdělávání, který již obdržel půl miliardy korun, ačkoliv norma ještě neprošla schválením Parlamentu ČR. Nabízí se tedy otázka, zda jediným důvodem návrhu kariérního řádu a enormní snahy o jeho přijetí není něčí zájem o čerpání uvedených dvou miliard z evropských fondů. Učitelé však z těchto peněz neuvidí ani korunu, komu tedy existence této novely hraje do karet?

To, že se nově nastupující učitele propadnou po zavedení kariérního řádu o platovou třídu niž a tak si pohorší, s čímž operuje i iniciativa Pedagogická komora jako s jedním z argumentů proti kariérnímu řádu, ministerstvo vehementně popírá. O co opíráte svůj názor, že tomu tak bude?

Ministerstvo školství tuto informaci zveřejnilo ve FAQ na svém webu, Radek Sarkozi z iniciativy Pedagogická komora sdělení jen citoval. Je jasné, že informace budou již smazané. Následovalo totiž tvrzení ministerstva, že tarif bude v kompetenci ředitele. Vzhledem k tomu, že nejsou hotové podzákonné předpisy, tak nikdo neví, jaký skutečný stav má vejít v platnost. Myslím, že taková manipulace ze strany MŠMT, kdy jsou na oficiálních webových stránkách zveřejněna zásadní sdělení k novým předpisům, které se dotknou desítek tisíc učitelů, ale jakmile je někdo zprostředkuje široké veřejnosti, je zpráva stažena, a MŠMT tak může směle tvrdit, že se snížením platových tarifů nebylo vůbec  v kariérním řádu počítáno, je sprostá a nepřijatelná. Občané mají právo na pravdivé informace, žádáme MŠMT, aby tento demokratický princip respektovalo.

Jak vidíte budoucnost českého školství v případě, že se řád neschválí anebo naopak chválí?

Kariérní řád ve své stávající podobě pouze zkomplikuje život a  práci učitelům i vedení škol ve všech úrovních vzdělávacího systému. Kromě neúměrného nárůstu byrokracie a vymýcení motivace k práci v tomto resortu nepřinese školám žádné výhody. Již dnes je velmi složité sehnat kvalitní a leckdy vůbec nějaké zájemce o práci učitele, s vyhlídkou profesní šikany kariérním řádem jsem opravdu zvědav, kdo bude ve školství pracovat a na jakou úroveň kvalita vzdělávání v důsledku tohoto činitele klesne.

Kvalita výuky a tedy i úroveň pedagogického sboru vychází vždy ze schopností ředitelů škol a jejich snahy o motivaci a ocenění učitelů. Pokud školu vede špatný ředitel, nebo nezohledňuje rozdílné výsledky práce svých pedagogů a v souladu s tím jim neposkytuje finanční či jinou podporu v rámci svých kompetencí, pak ani kariérní řád takovou školu a výuku v ní nespasí. A naopak kvalitní, dobře fungující školy, v jejichž čele stojí schopný ředitel, nebo schopná ředitelka, nepotřebují svá manažerská rozhodnutí opírat o nějaký předpis.

Ony 2 miliardy korun (500 milionů ze státního a 1,5 miliardy z EU fondů) představují podle ministerstva školství minimální náklady na zavedení kariérního řádu. Jak to vidíte vy?

Pokud by předmětné dvě miliardy byly rozděleny mezi školy, a každé tak přibylo na kontě cca 200 tisíc korun, věřím, že by školy takové finance dokázaly efektivně zhodnotit. Neprůhledné spláchnutí v součtu dvou miliard do penězovodů předem nedefinovaných příjemců však nemůžu podpořit. Celkově je třeba přiznat, že kdyby stát využíval statisíce a miliony z resortní kasy na skutečnou podporu škol, namísto zbytečných plošných testování ČŠI a dalších obdobně netransparentních akcí bez přínosných výsledků a jakéhokoliv užitku, rozhodně by to více připomínalo dobré hospodaření. Zatím však zájmy ministerstva směřují spíše k vynakládání financí do projektů, o něž školy nemají zájem, a které ve svém důsledku jen tvoří další a další náklady samotným školám.

Nový ministr školství Stanislav Štech se ve svém příspěvku nevybíravým způsobem navezl do lidí, kteří petici podepsali. Mezi nimi je převážná část učitelů ze škol nejrůznějšího typu. Štech naznačil, že tito lidé, kterým se řád nelíbí, jsou negramotní. Jak myslíte, že tato invektiva působí na učitele?

Plivat učitelům do obličeje je možná pro nového pana ministra přirozená forma diskuse, ale osobně bych mu doporučil nabýt alespoň nějaké praktické zkušenosti s prací ve školství a poté soudit jednání učitelů. Myslím, že základem demokracie je diskuse a ta má být, a ze strany učitelské veřejnosti také je, vedena na úrovni, tedy legitimní formou na základě faktů. S hulvátem však diskuse nemůže vést k uspokojivým výsledkům. Připomněl bych také, že nový pan ministr ještě jako náměstek ministryně Valachové při jednom z jednání o kariérním řádu označil učitele, kteří vyjádřili svůj nesouhlas, za póvl a s bouchnutím dveří se odporoučel.

Učitelé disponují vysokoškolským vzděláním. Negramotní by tedy rozhodně neměli být. Prozrazuje nám Štechovo vyjádření něco o jeho znalosti školské problematiky?

Je zřejmé, že pan ministr, který během své profesní kariéry poznal pouze vysokoškolské prostředí, nemá dostatečné znalosti o poměrech v nižších stupních vzdělávacího systému. Z toho patrně pramení jeho neomalené vyjadřování a neochota jednat se členy „nižších učitelských vrstev“. Je třeba si uvědomit, že vysoké školství je velmi specifické, a nelze tak srovnávat možnosti a potřeby škol a jejich zaměstnanců v obecní malotřídce s nároky a potřebami výzkumného ústavu třeba na ČVÚT. Ze životopisu pana ministra chápu, že ani dlouholeté působení v KSČ jeho chování dobrým směrem nepoznamenalo.

Měl by podle vás Štech rezignovat, po čemž nyní volají někteří učitelé? Například předseda iniciativy pedagogická komora R. Sarkozi řekl, že pokud tak ministr neučiní, připraví iniciativa v této věci výzvu?

Ano, měl by rezignovat bez ohledu na to, že se pokusil svá slova nyní, když proti němu povstalo celé školství, korigovat.

Některá média oceňovala působení ministryně Valachové na resortu školství. Vy jste ji na Facebooku označil za „nekompetentní ministryni, která když jí nešlo prznit školství podle představ neziskovek a spolubydlících přítelkyň, maximálně brečela“. Co si o jejím působení na MŠMT myslíte? Narážím především na navýšení platů o pět procent, zavedení inkluze a nyní i projednávaný kariérní řád pro pedagogy.

Paní bývalá ministryně podle mého názoru v podstatě nic dobrého českému školství nepřinesla. Jediným hmatatelným pozitivním důsledkem jejího působení je nepatrné zvýšení platů. Považujete snad zrušení speciálních škol, které obdivovali odborníci z celého světa, a jejich nahrazení inkluzí za přínos našemu školskému zřízení?

V souvislosti s paní Valachovou vzpomínám na natáčení pořadu Máte slovo, kterého jsem se zúčastnil také s ředitelem Miroslavem Korandou, jenž byl odvolán z funkce ředitele základní školy v Praze za pohlavek žákovi. Kateřina Valachová si patrně z důvodu vlastní argumentační indispozice přivedla do studia skupinku „fanoušků“, kteří na povel nejmenovaného novináře: „Když Katka mluví, všichni tleskáme,“ zajišťovali bývalé ministryni podporu.

Na Facebooku jste uvedl, že uvažujete i přes svou vrozenou toleranci o fyzické inzultaci ministra Štecha prostřednictvím fackování. Zasloužil by si pan Štech opravdu za svůj výrok facku?

Principiálně nejsem nakloněn žádné formě násilí. Bohužel se však v současné společnosti a především v české politice setkávám s personami, na které prostě dobré slovo neplatí. V takových situacích často lituji, že právě takoví lidé, jako třeba nový ministr školství, nepoznali váhu dobře mířených „argumentů“ z rukou Miroslava Korandy již v žákovských letech. Možná by to pro vývoj jejich chování, a tedy i pro naši společnost bylo do budoucna přínosem.

Napsal jste na Facebook, že dobře mířená facka podle vás s odkazem na případ Macek vs. Rath stojí cca 2000 kč. Hodláte si prý našetřit na šest kousků. Plánujete do této aktivity zapojit i další lidi – učitele s tím, že by se na to složili?

Petici proti kariérnímu řádu jsem jako učitel podepsal, a tím se na mne také vztahuje prohlášení pana ministra, že jsem negramotným. Tento výrok považuji za urážku a očekávám omluvu pana ministra všem dotčeným signatářům petice. V opačném případě bude třeba pohlížet na situaci tak, že je nezbytné při jednání používat takové argumenty, kterým porozumí obě strany sporu.

Učitelka Petra Mazancová ze Žalhostic ve facebookové diskusi Pedagogické komory vyzývá, aby Štech kvůli svému výroku vrátil ocenění Řádu akademických palem. Podle šéfa komory Radka Sarkoziho (napsal v diskusním vláknu na Facebooku) by zase Štech měl odstoupit. Myslíte, že bude mezi pedagogy podobných výzev přibývat?

Pan Štech svým jednáním poněkud degraduje ocenění Řádu akademických palem, což mě velmi mrzí. Osobně podpořím vznikající petici za odvolání tohoto člověka, neboť není důstojným reprezentantem českého školství.

Sepisování petic je obecně chápáno jako rys demokratických společností stejně jako konání referend. Stanislav Štech byl před listopadem členem komunistické strany. Vypovídá nám jeho zkratkovitý výrok, jak jej sám prý popsal, něco o jeho vztahu k formě budování demokracie tzv. zdola?

Jak jsem vyjádřil již v předchozích otázkách, pohlédneme-li do kurikula pana ministra, řekl bych, že jeho chování zcela odpovídá jeho komunistické kariéře. Není se tak čemu divit, když jej projevy demokratických principů dráždí natolik, že se musí chovat jako hulvát.


 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jonáš Kříž

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Normalizace? Vždyť ti umělci netuší, o čem mluví. Režisér Ilja Racek natvrdo hovoří o urážce národa

16:30 Normalizace? Vždyť ti umělci netuší, o čem mluví. Režisér Ilja Racek natvrdo hovoří o urážce národa

POLOČAS HORKÉHO ROKU „Co mi spíš vrtá hlavou je vize, že po možném odchodu premiéra budou demonstrac…