Juchelka (ANO): Cílem je, aby generální ředitel měl to správné jméno

11.01.2023 12:09

Projev na 50. schůzi Poslanecké sněmovny 11. ledna 2023 k zákonům o České televizi a Českém rozhlasu

Juchelka (ANO): Cílem je, aby generální ředitel měl to správné jméno
Foto: Daniela Černá
Popisek: Poslanec Aleš Juchelka

Já moc děkuji paní předsedající. My tady probíráme druhé čtení novely zákona o České televizi a Českém rozhlase. My jsme připravili několik pozměňovacích návrhů. Nejdříve pozitivně. Já samozřejmě děkuji moc panu ministrovi a Ministerstvu kultury, že přijalo některé pozměňovací návrhy i opozičních poslanců. Co dále kvituji je, že my v rámci tohoto druhého čtení a projednávání tohoto zákona budeme konečně měnit název volebního výboru na název výbor pro mediální záležitosti, aby bylo už konečně jasné, že volební výbor se nezabývá obecně volbami, ale pouze volbami do mediálních rad. Nicméně v tuto chvíli to mé pozitivum končí a já bych nějakým způsobem v pár bodech shrnul to, co se tady všechno odehrávalo a proč tento zákon nechceme, aby byl přijat, a nebudeme rozhodně hlasovat ve třetím čtení pro jeho přijetí.

A ten hlavní důvod není to, aby se pravomoce volby do rad rozdělily mezi Poslaneckou sněmovnu a Senát, ale je to obecně z jiných důvodů. Tím prvním důvodem je rychlost projednávání. Mě opravdu velmi tíží to, že se dělají zákony, které účelově, opravdu účelově, mají změnit nějaký běh do budoucna, ať se to týká čehokoliv - v tuto chvíli se to jednoduše týká volby generálního ředitele, která by měla být do konce září. A musím to říct, i pan senátor Smoljak i, vaším prostřednictvím, pan senátor (poslanec) Lacina, kteří dirigují pro vládní koalici změnu tady tohoto zákona a strašně to tlačí, tak jejich cílem je, aby generální ředitel měl to správné jméno, aby generální ředitel byl ten správný muž nebo ta správná žena, která jednoduše bude právě pod...

Já tomu říkám a pan ministr to nemá rád - bačovat, ale který prostě a jednoduše bude poslušný vládní pětikoalici a skrze Radu České televize a potom i skrze Radu Českého rozhlasu si takovéto jméno chtějí najít a potřebují k tomu právě tu většinu. A toto se mění. Toto se mění hlavně v té malé novele zákona o České televizi a Českém rozhlase. A to je kvorum, které má volit generálního ředitele, potažmo ho odvolávat. Důležitá je věc, že se navyšuje počet radních z 15 na 18 a samozřejmě krásným pseudoargumentem je, aby to vycházelo matematicky s tím, že se navýší počet na 18 díky tomu, že se rozdělí ta pravomoc mezi Senát a Poslaneckou sněmovnu.

Bohužel pokud by všechny tyto argumenty měly být skutečné a neměly by být liché, tak bychom klidně mohli počkat s tímto zákonem třeba až na rok 2024, mohli bychom to zakomponovat do té velké novely zákona o České televizi a Českém rozhlase, o které tady mluvil pan ministr Martin Baxa, a my bychom neřekli ani popel. Ale v tuto chvíli, protože se to rozdělil na takzvanou malou novelu, která má za cíl jenom změnit vliv rad na odvolávání a volbu generálního ředitele, je to jasná, účelová novela k tomu, abychom si pohlídali, koho budeme volit jako generálního ředitele do České televize.

Samozřejmě, že rychlost projednávání je tady v tomto případě důležitá, proto i jak říkal můj ctěný kolega Martin Kolovratník, vaším prostřednictvím, tak místo, abychom řešili problémy, kterým čelí Česká republika a potažmo celá Evropa, tady ve Sněmovně, tak tady máme mimořádné schůze Sněmovny právě k tomu, abychom změnili počet radních a jejich vliv na Českou televizi, a přitom máme před sebou ještě tři roky vládnutí této pětikoalice, pokud se nerozpadne, a můžeme to kdykoliv, kdykoliv tady toto téma otevřít, ale my ho musíme otevírat právě teď v tuto chvíli, právě před volbou před volbou generálního ředitele České televize. A my víme, že Česká televize, což je možná tím nejpodstatnějším argumentem, hospodaří se sedmimiliardovým rozpočtem.

Co se týká změn kvora, já mám tady pozměňovací návrh, poněvadž opravdu jste různými pozměňovacími návrhy do toho, jak se říká, hodili vidle, poněvadž v tuto chvíli my můžeme volit a odvolávat generálního ředitele dvěma třetinami radních. Tady toto se mění. Nerozumím tomu, že se to mění, že úplně nesmyslně se kvalifikovanou většinou bude odvolávat generální ředitel v radách, ale dvěma třetinami se volit.

Anketa

Koho nejvíc chcete ve 2. kole volby prezidenta?

hlasovalo: 33825 lidí

Já tomu nerozumím, proč se tady toto mění, proč tady tento pozměňovací návrh, ale rozumím samozřejmě podstatě té věci, tomu vlivu a tomu, jakým způsobem chceme do budoucna generální ředitele mít v šachu. Rozumím samozřejmě tomu, kam vládní koalice mocensky míří. Ale samozřejmě nerozumím tomu logicky, proč máme jiný počet lidí na volbu generálního ředitele a jiný počet lidí na odvolávání generálního ředitele.

Já mám obavu, že to, co se odehrálo i mezi svátky vánočními, skutečně zavdává mou obavu v tom, že tato vládní koalice nemá ráda svobodná média. Je mi to strašně moc líto, protože si velké spousty poslanců ve vládní koalici vážím, věřím tomu, že jsou bytostní demokraté, ale to, co se postupně odehrává na vládě, například díky vládnímu zmocněnci pro média, pro potírání dezinformací pana Klímy, je skutečně, skutečně skandální.

To znamená, že soukromá média my budeme řešit právě do budoucna tady tímto, řekl bych, sešněrováním soukromých médií tím, že budeme říkat, co mají, co nemají psát, budeme na to používat neziskový sektor, který budeme dotovat padesáti miliony korun, aby nám říkal, tak jako za komunistů, když museli například všichni zpěváci v předehrávkách před komisí předehrávat své umělecké výkony a kontrolovat texty, v tuto chvíli budou soukromá média úplně stejně pod drobnohledem neziskového sektoru, který bude mít takhle zvýšený prst a bude říkat - pozor, my vás sledujeme, kontrolujeme, my budeme kontrolovat to, co vy budete psát. Stejně, úplně stejně, tak jako sto miliony dotací pro soukromá média?

Myslím si, že se tato vládní koalice úplně zbláznila, když bude chtít dotovat ta hodná média, která jsou ta skutečně skvělá, řekl bych až provládní, na úkor těch, které asi by psala něco jiného nebo měla i jiné názory, protože ten názor a dezinformace má mezi sebou velmi, velmi tenkou hranici, a myslím si, že spíše bychom měli investovat do osvěty, do toho, jakým způsobem informace vyhledávat, jakým způsobem je tříbit, než dělat tady tato cenzurní opatření. Bohužel takhle to je a demokracii nemůžeme nějakým způsobem budovat na totalitářských kontrolách. Bohužel.

No a s tím souvisí samozřejmě, že když budeme kontrolovat soukromá média, tak vám chybí ta veřejnoprávní. A tady to puzzle krásně do sebe zapadá, poněvadž teď tady máme ve druhém čtení zákon o České televizi a Českém rozhlase, který má změnit pouze, pouze ty vlivové a mocenské věci, ne to, co trápí veřejnoprávní média, jako je financování, jako je 21. století a redefinice poplatníka a další věci, ale pouze, jenom volbu do rad a samozřejmě tím volbu generálních ředitelů a celého managementu. A pak už samozřejmě si to můžete domyslet až do úplného konce.

Můj pozměňovací návrh, který reaguje na pozměňovací návrh pana poslance Laciny, vrací zpět kvorum na dvě třetiny jak u odvolávání, tak u volby generálního ředitele. Já bych byl moc rád, aby Sněmovna tady tento návrh podpořila, aby to byla skutečně dvanáctka těch radních, kteří v České televizi budou volit generálního ředitele a ne deset. A úplně stejně, aby tomu bylo u Českého rozhlasu.

Tam samozřejmě návrh je nesmyslný u té kvalifikované většiny i z toho důvodu, že my máme poté, co přijmeme tento zákon v České televizi, osmnáct radních, což je sudé číslo, tím pádem tam vždycky může být 9/9 a můžeme takhle do nekonečna samozřejmě generálního ředitele odvolávat a nebude ho možné odvolat, pokud to bude 9/9, ale u Českého rozhlasu máme lichý počet radních, což je devět radních a tam to vždycky, vždycky po každém hlasování vyjde, protože samozřejmě to bude vždycky 5/4, tou nejtěsnější volbou.

Opravdu, logika tady tohoto zákona postrádá veškerou logiku hlavně v tom, že tady počet radních na sudý a lichý je argumentován právě tím, že se musí rozdělit vliv mezi Poslaneckou sněmovnu a Senát, proti čemuž my nemáme vůbec nic, vůbec nic, ale nesmí se to dít za těchto okolností zrovna, když to režíruje pouze část poslanců a ti ostatní jim slepě důvěřují a budou hlasovat podle toho, jak oni to nakáží, protože pravděpodobně, jak všichni víme, jakákoliv vládní koalice, která je spojena mocensky právě tím, aby měla více než 101 hlasů v Poslanecké sněmovně, tak je - a myslím to mírně, pragmaticky - vydíratelná tím, že třeba některé strany by v té vládní koalici skončily, pokud by samozřejmě tady tento zákon neprošel.

Mám pocit, že i tady toto je tento případ a že pouze jeden senátor a jeden poslanec řídí, řídí celou tady tuto změnu v rámci rad, jak České televize, tak Českého rozhlasu. Snižování kvora pro jmenování a odvolání generálního ředitele nevhodně oslabuje mandát generálního ředitele jako jediného statutárního zástupce Českého rozhlasu, například, který je jako médium veřejné služby - a to je velmi důležité - v souladu s protokolem 29 (o?) připojení ke smlouvě o fungování Evropské unie, takzvaným Amsterdamským protokolem přímo, který je spjatý s demokratickými, společenskými a kulturními potřebami a potřebou zachovat mediální pluralitu.

A ta mediální pluralita je tady v tuto chvíli tímto zákonem nabourána. A neříkám, znovu, že bychom tady tento zákon nějakým způsobem nepodpořili, pokud by měl hlavu a patu, to znamená, rozdělení moci mezi Senát a Poslaneckou sněmovnu, ale tím, že se jedná o jeho rychlé, zbrklé projednávání v rámci mimořádných schůzí. Na úvod jsme například viděli, kdy paní předsedkyně Poslanecké sněmovny nesmyslně proti rozhodnutí předsedy výboru změnila svévolně na organizačním výboru zpravodaje tohoto tisku, aby to nemohl být Martin Kolovratník, který je v tuto chvíli tady, protože je výborovým zpravodajem, ale aby to byl znovu pan poslanec Lacina, vaším prostřednictvím, protože jedno přednostní právo je samozřejmě skvělé, prostě a jednoduše pohlídat si tady toto projednávání od A do Ž.

To je v tuto chvíli, myslím si, že všechno, co bych rád k tomu dodal. Já se potom v podrobné rozpravě přihlásím ke svému pozměňovacímu návrhu a pevně věřím, že ve třetím čtení tady tento návrh zamítneme, vrátíme se k němu ve velké novele zákona o České televizi a Českém rozhlase třeba na konci tohoto roku bez jakýchkoliv obav (a?) toho, že se jedná, jak říkám, o účelovou změnu zákona, což samozřejmě všichni - přiznejme si to podvědomě - víme, ale budeme samozřejmě držet koaliční basu. A já tomu rozumím, já tomu opravdu rozumím, ale jak říkám, nelíbí se mi to, protože se nejedná o nějaký zákon, který by, já nevím, změnil někde nějakou marginálii. Ale jedná se o skutečně zásadní zákon, který má změnit demokratické hodnoty tady v této společnosti, na kterých my už 33 let stojíme. A bohužel říkám, a je mi to strašně moc líto a koukám na to celou dobu, to jde od tady této vládní koalice.

Děkuji moc.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Kocumová (LOL!): Bazén za 1,5 miliardy je úlet

6:37 Kocumová (LOL!): Bazén za 1,5 miliardy je úlet

Nově vypočtená cena rekonstrukce bazénu se vyšplhala už na 1,5 miliardy. Za tuto cenu, kterou nově p…