Lachnit (ANO): Drahou vlast vovinuly nějaké rozpočtové mraky

03.03.2023 8:36 | Komentář

Před časem mně potvrdil vnuk Jaroslava Haška, že slavný spisovatel vymyslel svoji „Stranu mírného pokroku v mezích zákona“ při pivíčku v hostinci Pod Černým vrchem v Erbenově ulici. Kdyby ji založil na stejném místě dnes, patrně by tato strana měla své zastupitele i na smíchovské radnici. Autor Švejka by tedy nejspíš měl svoji komunální zastupitelskou vlast v Praze 5. Večer před schvalováním letošního rozpočtu by tak určitě řekl své bytné paní Müllerové, že jeho drahou komunální vlast vovinuly nějaké rozpočtové mraky.

Lachnit (ANO): Drahou vlast vovinuly nějaké rozpočtové mraky
Foto: Archiv Petra Lachnita
Popisek: Petr Lachnit

Zastupitelstvo Prahy 5 se 7. března chystá schvalovat rozpočet pro rok 2023, předložený současnou koalicí. Rozpočet na výdajové straně představuje 1,141 miliardy korun a na straně příjmové (očištěno od dotace z přebytků minulých let) 696 milionů korun. Faktický schodek rozpočtu páté městské části pro letošní rok tak činí naprosto hrozivých 445 milionů korun.

Radniční koalice (SEN, Piráti) vůbec nepředložila zastupitelstvu svoje programové prohlášení. Proto nelze posuzovat rozpočet podle priorit. Nikdo je nezná.

Někteří členové současné koalice v procesu přípravy letošního rozpočtu tvrdili, že opozice kvílí jako cestující na Titaniku. Další pak doplňovali, že tento rozpočet je nutnou reakcí na vše předcházející. Opozice byla ubezpečena, že od roku 2023 bude vše úsporné, krásné a zalité sluncem. Všechno by bylo vlastně fajn, až na tradiční rituální tanečky mezi opozicí a koalicí při přípravě rozpočtu.

Bohužel však situace je o něco zašmodrchanější. Minulé zastupitelstvo v prosinci 2021 schválilo rozpočet Prahy 5 na rok 2022 spolu s rozpočtovým výhledem na rok 2023, který závazně potvrdil výdaje městské části Praha 5 pro rok 2023 částkou 1,014 miliardy korun, při příjmech 609 milionů korun.

Takto namalovaná budoucnost Prahy 5 dávala jistou naději, že rezervní fond smíchovské radnice poroste a budoucí generace občanů budou klidně usínat s tím, že je o ně báječně postaráno. V předloženém návrhu rozpočtu 2023 však náklady vzrostly a činí 1,141 miliardy. Nárůst výdajů proti výhledu rozpočtu, schválenému zastupitelstvem v prosinci 2021, je tedy celkem 127 milionů korun.

Ví vůbec levá ruka, co dělá pravá? Před 14 měsíci schválí jedno zastupitelstvo rozpočtový výhled pro rok 2023 a v březnu 2023 přinese nová radniční koalice návrh rozpočtu s navýšením výdajové stránky o 127 milionů. Co si o rozpočtu myslí opozice, je současné koalici jedno, ale nejsou jí stejně jedno občané městské části? Je možné, že zastupitelstvo v prosinci 2021 schválí tak závažný dokument, jako je rozpočtový výhled, a za rok na něj nová koalice zapomene a přinese do zastupitelstva rozpočet zásadně odlišný od schváleného výhledu, aniž to v předloženém dokumentu řádně odůvodní a vysvětlí, proč k tomu došlo?

Kladu si otázku, jak je to tedy s dodržením předpisů při předkládaném rozpočtu městské části na rok 2023 ve vazbě na rozpočtový výhled? Podle zákona vypracovává městská část svůj rozpočet v návaznosti na svůj rozpočtový výhled! Rozpočtový výhled by měl kromě prognózy celkových příjmů a výdajů na následujících dva až pět let obsahovat i další základní souhrnné ukazatele, jako jsou dlouhodobé závazky a pohledávky, finanční zdroje na dlouhodobě realizované záměry. Alokace disponibilních rozpočtových zdrojů by pak měla těmto dlouhodobým cílům (záměrům) odpovídat.

Dá se říci, že čím větší pozornost věnuje městská část vypracování rozpočtového výhledu, tím kvalitnější je to podklad pro schvalování rozpočtu. Důležité je, aby rozpočtový výhled uváděl pravdivé a reálné informace, aby se při jeho schvalování nevycházelo například z nadhodnocených příjmů, nebo naopak z podhodnocených výdajů!

Rozpočtový výhled by měl být pro veřejnost přínosem z pohledu snadné a rychlé orientace v hospodaření městské části, měl by občany seznámit s dlouhodobými závazky radnice, kterým je nutné dostát, popřípadě jim může poskytnout představu o budoucím rozvoji městské části a dalších zdrojích finančních prostředků. Může posloužit i pro přípravu podkladů při žádosti o poskytnutí dotací.

Aby byl rozpočtový výhled co nepřesnější, je vhodné vycházet z analýzy hospodaření městské části za uplynulé dva až tři roky, neboť z této analýzy příjmů a výdajů lze vysledovat určité závislosti, a následně i správně vytušit možný vývoj pro následující roky. Pro správné sestavení rozpočtového výhledu je dále nutné posoudit vedle povinných závazků obce i hlavní záměry a cíle zastupitelstva, jakož i další faktory (např. programy, na které lze získat prostředky z EU, apod.). Při sestavování rozpočtového výhledu je důležitý i plán investic, vyplývající ze schváleného plánu či programu rozvoje městské části.

Podle § 11 odst. 1 zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů městská část vypracovává svůj rozpočet v návaznosti na svůj rozpočtový výhled. Z čeho tedy mohlo vedení smíchovské radnice při zpracování rozpočtu 2023 vycházet? Ze schváleného rozpočtového výhledu určitě ne! Je vůbec městská část oprávněna předkládat rozpočet městské části, který ze schváleného rozpočtového výhledu zásadně nevychází? Zdaleka nejsem jediný, kdo je přesvědčen, že nikoliv.

Vzhledem k tomu, že rada městské části předložila rozpočet, sestavený v nesouladu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona o územních rozpočtech, patrně porušila právní předpis. Za této situace by měla vzít návrh rozpočtu zpět, přepracovat ho v návaznosti na schválený rozpočtový výhled, a teprve poté přepracovaný rozpočet znovu s řádným zdůvodněním předložit do schvalovacího procesu.

JUDr. Petr Lachnit (ANO 2011)
zastupitel MČ Praha 5

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: PV

Mgr. Aleš Dufek byl položen dotaz

Uznáváte, že nedostatečně řešíte problémy, které trápí většinu z nás?

Pane Dufku, teď jsem si přečetl tento váš komentář nebo jak to nazvat - https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Dufek-KDU-CSL-Volici-maji-tendenci-se-vymezovat-proti-vladnouci-garniture-756812. Uvádíte v něm, že úspěšná strana bude ta, která dokáže vyřešit reálné problémy lidí - na...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Rozvoral (SPD): Požadujeme od státu větší ochranu všech slušných a pracujících občanů

22:01 Rozvoral (SPD): Požadujeme od státu větší ochranu všech slušných a pracujících občanů

Česká tisková kancelář tento týden zveřejnila výsledky průzkumu agentury STEM, ze kterého vyplývá, ž…