Luzar (KSČM): Vyšetřovací komise ke covidu není náš šálek čaje

15.07.2021 13:57

Projev na 112. schůzi Poslanecké sněmovny 15. července 2021 k návrhu na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k řešení pandemie koronaviru COVID-19 v ČR

Luzar (KSČM): Vyšetřovací komise ke covidu není náš šálek čaje
Foto: KSČM
Popisek: Leo Luzar, KSČM

Vážený pane předsedající, dámy a pánové.

Budu teď hovořit vaším prostřednictvím ke kolegovi Volnému. On se nedíval. Pan Volný - vaším prostřednictvím - se přihlásil z lavice asi o pár sekund dříve než jsem tu ruku zvedl já, abych se přihlásil také. Kdyby se díval na tu stranu, tak by to viděl. Ale chtěl jsem mu umožnit vystoupit, protože opravdu nebyl nikdo přihlášen, a mě to také překvapilo. Tak jsem mu umožnil, aby šel a nezneužil jsem svého přednostního práva. Pokud má zájem o tu pravdu, tak si zajde k paní zapisovatelce, která zapisuje přihlášené, a ona mu řekne, že hned jak vystoupil, jsem tam byl já, chtěl jsem se zapsat. A jak už mluvil, tak jsem řekl, dobře, už to nepište, já vystoupím s přednostním právem. Čili, pane kolego, abyste věděl, až budete instruovat své fanoušky, ať nám píší maily, že máme umožnit vystoupit konkrétním lidem, zkuste také vy číst ty maily a zkuste nám umožnit vystoupit, když o to máme zájem a neblokujte nám vystoupení k tomuto důležitému tématu.

To bych prosil, protože samozřejmě PR, které vyčítáte ostatním, děláte velice dobře také. Ty maily, které vaši příznivci rozesílají, které vy instruujete, protože jste tady jasně řekl, že vy je vzděláváte v těch parlamentních procedurách a institutu parlamentní demokracie, tak by měly být aspoň v tomto duchu korektní. Ano, zopakoval jste, že vy jste jediný vyzval voliče KSČM, aby vaši členové mailem psali a posílali a vyzývali nás, tak zkuste trošku vzdělat a instruovat ty, kteří posílají tyto maily, protože v těch mailech, které jsem dostával, a předpokládám, že i mnoho kolegů, jsem byl nazýván posledním pravicovým politikem, který má hájit Havlovu historii a demokracii a bít se pro to. Ti lidé, které jste vy instruoval, mě nazývali předsedou ODS, a že jako předseda ODS bych měl - a toto jsou lidé, kteří vlastně ani nečetli, co píší, a hlavně komu to píší. Prostě dostali řádově 10 předloh, kde pozměňovali jména, upravovali a posílali. Skoro to vypadalo jako najatá klaka v divadle při potlesku, aby tam aspoň něco zaznělo. To je trochu PR, ale to jistě víte, protože jste v tom docela dobrý a poučujete nás, všechny ostatní, jak ten PR je špatný, a vy děláte ten dobrý PR. Ale jsou tam droboučké chybičky a stojí za to se nad tím možná zamyslet a upřesnit ty věci, když už je tady u toho mikrofonu opakujete.

Hovořil jste o významných jménech. Hovořil jste o prof. Beranovi. Já pana prof. Berana znám a mám, ho rád. Když se podíváte, tak mé jméno je pod jeho návrhem na státní vyznamenání. Já jsem ho navrhl na státní vyznamenání na tento rok, protože pan Beran, profesor Beran učinil první krok v té vědecké sféře a poukázal na možnosti generických léků, které tady jsou. Že neprošel ten návrh, není moje chyba, ale já jsem ho obhajoval a snažil jsem se, aby to vyznamenání dostal. Nejste jediný, který tyto věci vnímá, a tady v tomto sále je více lidí, kteří také komunikují a debatují s těmito vědci, kteří mají jiný názor, než mainstreamový názor. Přesto se na něho dívají a přesto se snaží ty názory dát dohromady. Ale neodsuzuji ostatní a nesnažím se je dehonestovat jenom proto, že prostě mají jiný názor. Stejně jak ti lidé venku, lidé venku mají také různé názory a já je vnímám a nevyvracím jim je. Předkládám fakta - udělejte si vlastní názor. A to já považuji za možná důležitější, než jim říkat - to je pravda, tak to je, protože já si to myslím. Tak to přece vůbec není!

A teď to mé vystoupení, které mělo završit tu debatu. Vy jste hovořil o tom, že jedině Lubomír Volný a jeho blok, pardon, ještě pan Bojko bych dodal, ve Sněmovně, jste vy ti, kteří hájíte a vyzýváte, aby ti komunisté něco dělali a fungovali ve prospěch lidí. Ale já chci říci, že členové KSČM a jejich sympatizanti moc dobře vědí, kdo je to Tomáš Vandas, co to je dělnická strana. To jsou ti, co pochodovali se zdviženými pravicemi. To jsou ti, co mají vytetované SS na hlavách. To jsou ti, co vykřikovali nacistická hesla. To je Tomáš Vandas a jeho společnost. Když se podíváme na jeho Facebook, dneska je to největší příznivec Volného bloku, a neslyšel jsem, že by kolegové z Volného bloku, kteří tak myslí na tu levici a tak myslí na ty levicové politiky a levicové voliče a levicové myšlenky, se od toho distancovali. Naopak, všemu tleskají a nechávají se s nimi fotit. Takže, milí občané, pokud víte, kdo to je Tomáš Vandas a co má za sebou a jakou skupinu lidí reprezentuje, zamyslete se, jaké jsou cíle té politiky a jaké jsou cíle PR, mediálních výstupů, které tady slyšíte.

Vyšetřovací komise. My jsme deklarovali, a tady to zaznělo z úst našeho předsedy, že vyšetřovací komise k covidu není náš šálek čaje. Ne ty důvody, které tady zazněly, protože mnoho z těch důvodů jsou ty, které my tady neustále opakujeme už rok a na základě toho kritizujeme a upozorňujeme ministra zdravotnictví a žádáme ty odpovědi. Naši lidé pracují ve výborech a ty odpovědi také požadují. Hanka Aulická by mohla desetkrát tady vykládat, jaké otázky od nás dostala a přenášela je na ministra, jestli dostala odpovědi, jak nám je předávala. My se snažíme pro ty lidi dělat tu reálnou politiku, aby ty výstupy byly známy. My jsme nepotřebovali výzvu vašich příznivců, my jsme se dotázali našich představitelů na okresech, ve městech, jak se dívají na nouzový stav. My jsme si udělali vnitrostranické referendum malého slova smyslu, protože to nebylo díky covidu možné, ale získali jsme širokou představu názorů našich voličů a našich členů, a podle toho jsme se rozhodli. My nepotřebujeme jako Komunistická strana Čech a Moravy žádnou výzvu.

A teď, proč my nechceme a díváme se střízlivě na vyšetřovací komisi covidu z úplně jiného pohledu, než jste tady zmiňoval vy. Všechny ty věci, na které vy poukazujete, jsou z větší části dnes pod trestním oznámením. Mnoho věcí je šetřeno policií, protože samozřejmě vy se odvoláváte zcela oprávněně na zprávu NKÚ, ale i v ní jsou skutečnosti, které opravňují policisty konat a vyšetřovat. A já teď nevím, jak by ta komise, paralelní vůči vyšetřování policie a orgánů státu pověřených vyšetřováním, měla postupovat. Nedokážu si představit, že by vyšetřovatelé umožnili té komisi nahlížet do spisů, popřípadě čerpat z údajů vyšetřování. Nedokážu si představit, jak by se dalo zabránit únikům informací z komise, které se v rámci toho vyšetřování dozví, aby nenabourala vyšetřování policie. Protože si každý asi dokáže představit, že když v tom vyšetřování je někdo podezřelý a dostane se byť zprostředkovaně k nějakým informacím, tak je samozřejmě použije pro svoji obhajobu a bude se snažit to vyšetřování vést mimo. To jsou hlavní důvody, proč máme obavu z té vyšetřovací komise mimo ten časový důvod, ten je také logický, tři měsíce opravdu je velice málo na tisíce a tisíce problémů, které s tím covidem budeme muset řešit. Ale také KSČM již na začátku celého covidu, když začaly první výkřiky o tom, jak je vše špatně a co se tady všechno s tím děje, poukázala na to, že teprve čas přijde, toto vyšetřovat, protože těch případů je obrovské množství a teprve časem, po ukončení covidu se začne rozevírat ta opona a začnou ty jednotlivé věci vycházet na povrch. Opona se rozevírá, zpráva NKÚ je ta první, řekněme, úvodní, která vychází ven, ale těchto zpráv bude podstatně více. Už vím o vysokoškolských pracích, které se zaměřují na toto téma, už vím o dalších, které probírají jednotlivé věci. Vím o kontrolních mechanismech, které se začínají spouštět, dokonce i na těch ministerstvech, která jsou zainteresována, se o tom začíná mluvit a začínají se dostávat na povrch věci, které mohou být nemilé určitým lidem, a budou muset na ně odpovídat. Ale tak to má být, tak je to přece správné. A nebude se nic zametat pod koberec, to tady KSČM jasně slibuje, protože my jsme od začátku na to upozorňovali, že nemůžeme souhlasit se zametáním pod koberec věcí, které se dotýkají většiny občanů České republiky.

Anketa

Souhlasíte, aby se pokuty za opakované přestupky odečítaly ze sociálních dávek?

97%
1%
hlasovalo: 17387 lidí

Proto bych byl velice rád, abychom k této věci přistupovali korektně. A korektní je také, aby předkladatelé toho návrhu na zřízení vyšetřovací komise tady nám všem řekli, a hlavně měli tu možnost říct, aby se dostali tedy - s prominutím - ke slovu, měli tu možnost říct, jak chtějí zabezpečit, aby z té komise nedocházelo k prolínání, ovlivňování a popřípadě brzdění vyšetřování orgánů činných v trestním řízení, které se zabývají mnoha z těchto kauz. Když si předvolají někoho z ministerstva, kdo je zároveň svědek v té vyšetřované kauze, aby něco řekl, už je to určitá možná podjatost, už se může dostat do střetu zájmů, konfliktů, asi nebude moci reagovat a vypovídat. A ta témata, která tady byla řečena předkladatelem v rámci vyšetření, jsou natolik obsáhlá, natolik široká, že si opravdu nedokážu představit, jak v reálu by byla pojata.

Pokud nebudou konkrétní a jasná, tak to bude opravdu možná stejná kupa informací, jakou jsme tady teď dvě hodiny slyšeli, bez reálného výstupu, pouze konstatování, konstatování, konstatování, konstatování, jak si to představují, představují, představují. Ale reálnou informaci ten občan opravdu nedostane.

Proto pokud by mělo být něco takového, vezměte opravdu to, co jsme schopni za tři měsíce zvládnout, řekněte, toto je konkrétní věc, ať to jsou třeba dovozy roušek. Nevím. Ale něco konkrétního, hmatatelného pro občana. A řekněme, toto je první krok, který bude dělat parlamentní vyšetřovací komise v tomto volebním období, protože toto volební období končí. Máme na to tři měsíce. A zkusíme se dobrat nějakého výsledku. A ještě ideálně by to byl případ, který už prošel vyšetřováním policie, která třeba nezjistila nějaká pochybení, a my jsme přesvědčeni, že tam ta pochybení byla. Protože to by mělo být cílem vyšetřovací komise, která vyšetřuje tam, kde už státní orgány i ostatní jaksi selhávají, popřípadě nemají šanci dále šetřit, pokud takovéto případy jsou.

Ale vy se tím zabýváte, pane předkladateli, tak předpokládám, že jste schopen specifikovat konkrétní zadání této komise. Ale v tom zaměření, jak ta komise v zadání má, které jste vy citoval na začátku, ho opravdu nelze podpořit.

O to víc mě zaráží, že v projevu kolegy Volného, vaším prostřednictvím, zaznělo, že oni to podpoří, že kolegové Bojko a Volný podpoří vyšetřovací komisi, která tady je na tabuli vůči covidu. To mě překvapilo. Dvě hodiny tady hovoří, jak je to zbytečné, a nakonec její zřízení podpoří. Takže je to otázka.

Ale my KSČM tady deklarujeme, a deklarovali jsme to již včera nebo v úterý na tiskové konferenci, že nepodpoříme zřízení této komise. Nebudeme ji blokovat, ale nepodpoříme zřízení, protože ji vnímáme jako nereálnou ve výstupu, pokud nebude zkonkretizována a nebudou odpovězeny ty otázky, aby nedocházelo ke střetům a konfliktům v rámci vyšetřování. A my máme důvěru k Policii České republiky. My máme důvěru k policistům. A věříme, že je v našem společném zájmu všech, ať to jsou policisté, ať to jsou politici, ať to jsou občané, se dobrat výsledků, protože ten covid pomalinku končí. A nastane čas vyrovnání účtů.

Děkuju.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: PV

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Premiér Babiš: Jednoznačně jsme splnili všechno, co jsme slíbili

7:00 Premiér Babiš: Jednoznačně jsme splnili všechno, co jsme slíbili

Přepis pravidelného 'Čau lidi', který pronesl premiér České republiky Andrej Babiš.