Ministryně Černochová: Rusko, terorismus, nelegální migrace i epidemie...

13.01.2023 12:18

Projev na 50. schůzi Poslanecké sněmovny 13. ledna 2023 k návrhu změny ústavního zákona o bezpečnosti České republiky.

Ministryně Černochová: Rusko, terorismus, nelegální migrace i epidemie...
Foto: Hana Brožková
Popisek: Ministryně obrany Jana Černochová

Děkuji, paní místopředsedkyně. Vážené kolegyně, vážení kolegové, předložený návrh novely Ústavy reaguje na zásadní změny bezpečnostního prostředí ve světě v posledních letech. Bezpečnostní prostředí je v současné době silně zasaženo zejména agresivním jednáním Ruska, které vyvrcholilo vojenským napadením Ukrajiny v únoru 2022 a které představuje bezprostřední ohrožení bezpečnosti České republiky. 

Anketa

Koho nejvíc chcete ve 2. kole volby prezidenta?

hlasovalo: 33852 lidí
Mezinárodní bezpečnostní prostředí se vyznačuje též vzrůstajícím množstvím hrozeb v podobě terorismu, nelegální migrace a nestability v oblastech sousedících s územím NATO a Evropské unie. Na naši bezpečnost dále dopadá nepředvídatelný vývoj epidemií a pandemií se závažnými důsledky pro zdravotní, sociální a ekonomickou situaci ve světě. Zhoršování bezpečnostního prostředí vede ke vzniku situací, kdy je nutné rychle rozhodovat o vyslání našich ozbrojených sil do zahraničí nebo o přijetí ozbrojených sil spojeneckých zemí na našem území, a to zejména za účelem záchrany našich občanů a případně i dalších osob v zahraničí, zajišťování ochrany života a zdraví osob ohrožených nelegální migrací, poskytování zdravotnické pomoci obyvatelstvu například v případě epidemií a pandemií. Jako konkrétní příklady lze uvést evakuaci našich občanů a místních spolupracovníků českých misí z Afghánistánu v srpnu 2021, přijetí vojenských zdravotníků ze států NATO během pandemie covid-19 na konci roku 2020, příchod velkého množství uprchlíků z Ukrajiny na Slovensko po zahájení ruské agrese v tomto roce, pronikání velkého počtu nelegálních migrantů z Běloruska do Polska na konci roku 2021. (V sále je velký hluk.)

Aby Česká republika mohla v takových případech rychle a hlavně účinně reagovat, je předkládanou novelou navrhováno změnit článek 43 Ústavy tak, aby vláda mohla rozhodnout o vyslání či přijetí ozbrojených sil, jde-li o ochranu života a zdraví, ohrožení majetkových hodnot nebo ohrožení bezpečnosti České republiky. Tato změna reflektuje ústavní zákon číslo 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, který stanoví, že základními povinnostmi státu jsou zajištění svrchovanosti a územní celistvosti České republiky, ochrana jejích demokratických základů, ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot.

Další navrhovanou změnou je úprava ustanovení článku 43 Ústavy, která se týká průjezdů a přeletů ozbrojených sil jiných států přes území České republiky. Tato změna reaguje na dlouhodobou praxi vlády, která nemůže rozhodovat o každém konkrétním průjezdu či přeletu, například v roce 2020 se uskutečnilo 255 průjezdů a 6829 přeletů, a která proto svým rozhodnutím povoluje průjezdy a přelety cizích ozbrojených sil vždy na celý kalendářní rok. Je třeba zdůraznit, že tato praxe je ze strany Parlamentu České republiky dlouhodobě akceptována.

V rámci novely je dále navrhováno provedení legislativně technických změn v článku 43 Ústavy a též článku 11 ústavního zákona číslo 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Účelem těchto změn je jednoznačně vyjádřit princip dělby moci mezi vládou a Parlamentem, kdy o vysílání a pobytu ozbrojených sil vždy rozhoduje vláda, zatímco Parlament dává souhlas k implementaci takových rozhodnutí a má právo taková rozhodnutí vlády zrušit.

Závěrem chci uvést, že podobné návrhy novel Ústavy, které měly zajistit potřebnou operativnost vysílání a přijímání ozbrojených sil, byly předloženy již ve dvou předchozích volebních obdobích Poslanecké sněmovny formou poslaneckých návrhů, přičemž někteří z vás byli spolu se mnou jejich spolupředkladateli a ten návrh jsme vždy předkládali napříč politickým spektrem. Možná pro zajímavost stojí za to zmínit, že pod tento návrh se mi podepsal i předseda hnutí ANO pan Andrej Babiš, takže očekávám, že bude vlastně kontinuálně ta podpora zachována, protože se jedná o Ústavu a samozřejmě je zapotřebí ústavní většina. Ačkoliv měly tyto poslanecké návrhy vždy podporu velkého množství poslanců napříč politickým spektrem, jejich projednání se nepodařilo bohužel dokončit. Pevně věřím, že nynější třetí pokus bude konečně úspěšný a já některým z vás děkuji za pozornost a těším se, že budu děkovat i za podporu. Díky.

reklama

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
Ing. Jozef Síkela byl položen dotaz

ceny energií

Můžete už konečně jasně říci, o kolik nejen příští rok, ale i do budoucna, porostou ceny energií. Vy totiž stále tvrdíte, že to bude maximálně v řádu jednotek procent, ale kdykoliv není spřízněn z vládou, a tím nemyslím jen opozici, ale třeba i odborníky, energetický úřad tvrdí, že to bude řádově ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Vích (SPD) Obrana nakupuje kulomety MINIMI za cenu tří automobilů

8:24 Vích (SPD) Obrana nakupuje kulomety MINIMI za cenu tří automobilů

Kulomety FN MINIMI pro Armádu ČR jsou víc a víc předražené při každé další objednávce. Aktuálně více…