Ministryně Němcová: Ta situace nenastala teď, nenastala včera, nenastala ani minulý měsíc, je tu léta

14.06.2018 14:00

Projev na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny k připravovaným omezením podpory bydlení ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí dne 14. 6. 2018

Ministryně Němcová: Ta situace nenastala teď, nenastala včera, nenastala ani minulý měsíc, je tu léta
Foto: Hans Štembera
Popisek: Ministryně práce a sociálních věcí v demisi Jaroslava Němcová

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vám také popřála krásné dopoledne.

Téma, ke kterému se svolala dnes nebo byla svolána dnešní mimořádná schůze, je určitě velmi důležité a já jsem strašně moc ráda, že se na tom shodneme úplně všichni. Já se tímto tématem spolu s kolegy na Ministerstvu práce a sociálních věcí velmi intenzívně, tak jako mnoha jiným oblastem, věnuji od 13. prosince. A jedná se, a na tom shodneme všichni, o velmi důležitou oblast, o pomoc lidem, kteří pomoc potřebují, pokud se o tuto pomoc postará a musí se postarat stát.

Nevím, jestli tady budu ještě za Ministerstvo práce a sociálních věcí za 14 dnů nebo za měsíc. Ale moc bych si přála jednu věc, aby vás to téma, tak jak aktivně vystupujete, je vidět, že máte snahu uvedené věci řešit, aby vás zajímalo také po volbách, po komunálních volbách. Protože situace, která tady je, tak nenastala teď, nenastala včera, nenastala ani minulý měsíc, je tady léta. Byl nastavován systém dávek státní sociální podpory, dávek v hmotné nouzi, které dospěly do toho stadia, že lidem se opravdu vyplatí být doma, nechodit do práce a nepracovat. Obcím se vyplatilo, a mohly si dovolit prodat kapacity bydlení, které měly pro potřebné. Protože prostě potřební jsou na systému dávek státní sociální podpory, na systému dávek hmotné nouze. A dávky jsou tak dobře nastavené, že se dokonce vyplatí a vyplatilo v těch minulých, zejména posledních letech, vstoupit i do tohoto, a já to řeknu, byznysu soukromým skupinám, soukromým majitelům, kteří skupovali od obcí byty, skupovali ubytovny a dále rozjeli svůj byznys za peníze státu. Protože dávky, které vyplácíme, vyplácíme z veřejného rozpočtu, vyplácíme ze společných peněz. Takže pomáháme lidem, ale zejména pomáháme byznysu a obchodu soukromým podnikatelům v této oblasti.

Já jsem ráda, že ta debata, i když dnes jsme se sešli nad návrhy novel dvou zákonů, které jsou rozpracované, které ještě neprošly vládou, jsou před legislativní radou vlády, neprošly vládou, nedostaly se k vám ještě ani do Sněmovny k projednání. Nicméně pokud máte chuť diskutovat, tak jsem opravdu připravená a jsem strašně moc za to ráda, že ta diskuse proběhne ještě předtím, kdy uvedené novely přijdou k vám do Sněmovny k projednání.

Já jsem od ledna spolu s kolegy objížděla lokality, které mají největší problémy. Objíždíme ubytovny, objíždíme rodiny. Posbírali jsme nesčetně smluv, návodů k tomu, jak ten obchod běží, jak běží vlastně ta pomoc státu konkrétně. Nevím kdo z politiků i v povolebním období, nejenom před volbami, se na uvedené lokality skutečně podíval, mluvil s lidmi, byl v domácnostech a ptal se, o co se vlastně ve skutečnosti jedná, když hovoříme o tom, že pomáháme z veřejných peněz lidem, kteří pomoc potřebují.

Mluví se mnoho let o sociálním bydlení, o systému sociálního bydlení. Připraven jeden zákon, druhý zákon. Opět spadl pod stůl. My jsme si sedli a řekli jsme: určitě je správné, pokud se sociální bydlení má řešit. Já dnes nejsem přesvědčena a myslím si, že někdy to je trošku mantra, zákon o sociálním bydlení, nejsem přesvědčena a s kolegy jsme o tom hovořili, jestli to stoprocentně musí být jeden zákon. Je to velmi komplikovaná oblast, do které určitě mají co hovořit a mají být na to navázány další novely a další oblasti. Proto máme mezirezortní skupinu, proto konzultujeme další postup a nastavení celého toho systému jak Ministerstvo práce a sociálních věcí tu dávkovou část, tak Ministerstvo pro místní rozvoj, tak samozřejmě Ministerstvo financí. Základem všeho ale je to, že prvotní zodpovědnost postarat se o lidi, kteří žijí na daném území, v dané obci, v daném městě, musí mít obec nebo město, potažmo kraj.

Za poslední roky pomoc ze strany státu, když to shrnu, vypadala přesně tak, že od roku 2014 do roku 2017 jsme zdvojnásobili miliardy, které posíláme do sociálních služeb. Místo sedmi je to v letošním roce 14 miliard 600 milionů korun. Není to málo. Další miliardy posíláme na veřejně prospěšné práce. Další miliardy posíláme na aktivní politiku zaměstnanosti, na sociální práci. A výsledek je ten, který jsme se dozvěděli, když jsme provedli analýzu, nevím, jestli byla provedena někdy předtím, analýzu, kdo vůbec dávky, příspěvky na bydlení a doplatky na bydlení u nás dostává. Zda jsou to pouze lidé, kterým měly být původně, když byly koncipovány oba dva zákony, určeny. Anebo jsou to lidé, kteří už dnes dávky vůbec nepotřebují. Je to prostě 12,5 miliardy korun. A já, jako hospodář, pokud budu zodpovídat a zodpovídám za kapitolu, tak je zcela logické a mně to přijde logické, že se i na těch 12,5 miliardy prostě podívám. A tak jsme se podívali.

Je velmi důležité, abychom si řekli, že hovoříme o dvou úpravách, o dvou dávkách. Hovoříme o příspěvku na bydlení, to je dávka státní sociální podpory, kam dnes poskytujeme z veřejných peněz asi 9,5 miliardy korun. Ta druhá dávka je doplatek na bydlení. Tady hovoříme asi o dvou miliardách korun, ale to jsou dávky, které se týkají, je to dávka hmotné nouze. Jsou to peníze, které se týkají opravdu bydlení, které je velmi často z 80 % v nestandardních podmínkách. Nejedná se o byty, jedná se o ubytovny a místa, která sice schválila hygiena, hygienická norma, ale často v nich lidé bydlí naprosto v otřesných podmínkách, když je projdete.

Pokud jste četli, a omlouvám se strašně moc, mnozí z vás určitě ne, protože byste nemohli předstoupit před kamery a říkat, že se příspěvek na bydlení dotkne samoživitelek, důchodců, seniorů, lidí, kteří peníze potřebují a kteří si nebudou moci dovolit bydlení. Tak pokud byste četli návrh velmi podrobně a pozorně, návrh novely zákona o státní sociální podpoře číslo 117, tak byste zjistili, že to, co navrhujeme my, je pouze v dané novele zatím, protože ještě neprošla ani vládou a neprošla ani vámi, Sněmovnou, to, co navrhujeme my, je pouze to, že se absolutně nemění parametry. Nemění se výše. To, co chceme upravit, protože jsme prostě jenom jednoduše přišli, je zabránit nadužívání a zneužívání dávek. To znamená ve stručnosti podívat se na okruh lidí, kteří opravdu dávky pobírají, a vymezit přesnější pravidla proto, aby i nadále ti potřební peníze mohli dostávat a mohli si dovolit nájemné, družstevní nebo osobní bydlení tak, aby se nemuseli stěhovat, ale aby dávky nebyly zneužívány. 

Když jenom ve stručnosti projdu návrhem uvedené novely proto, abych potvrdila, co jsem říkala, tak čeho se novela bude týkat nebo chceme, aby se dotkla? Určitě se dotkne posuzování osob, které mají na dávku nárok. Dnes je běžné - a to zůstane - že nárok nebo o dávku, o příspěvek na bydlení bude moci požádat každý, kdo se ocitne v nepříznivé životní situaci a náklady na bydlení měsíčně představují více než 30 a v Praze 35 % celkových příjmů domácnosti. To zůstává. Tak to je a tak to i bude. Dnes se neposuzuje to, kolik lidem, když uhradí, dostanou příspěvek a uhradí nájemné, kolik jim zbude. Zavádíme test, nebo chtěli bychom, rádi bychom, a na tom nevidíme nic špatného. Pokud jsou případy, že poté, co uhradí takto drahé byty lidé, kteří žijí v domácnosti, zůstávají jim mnohdy desítky tisíc korun na živobytí, a to si myslíme, že není málo. V tom případě jsou vedle lidé, kteří platí hypotéky, žádné dávky nedostávají, a lidé, kteří jsou schopni si uhradit ostatní svoje životní potřeby, tam si myslím, že ty peníze ze sociálního rozpočtu, z rozpočtu sociálních věcí by putovat neměly. Ty potřebujeme pro zdravotně postižené, pro důchodce, pro lidi, kteří si opravdu nemohou pomoci sami.

Ten test, který chceme zavést, se týká toho, že pokud odečtete náklady na bydlení měsíčně, zůstane lidem víc než dvojnásobek životního minima, ti nebudou mít nárok.

Jestli jste dobře pozorně poslouchali, když pan předřečník říkal, že nemá rád čísla, hovoříme o tom, že všechny samoživitelky, důchodci, senioři, zdravotně postižení, těch se tento test absolutně netýká. Ta analýza je jasná, ta čísla jsou bohužel jasná, když je vytáhnete ze systému.

To, co chceme a co myslím, že je velmi logické, tak budeme určitě posuzovat okruh společně žijících osob v jedné domácnosti. Pokud projdete lokality, o kterých jsme se bavili, kde jsou největší problémy, je velmi běžné, že v jedné domácnosti žijí lidé společně, ale pokud jsou dávky nastaveny pouze na osoby, které mají, a ten disponibilní příjem domácnosti se počítá pouze u osob, které mají společné trvalé bydliště, tak je velmi jasné a velmi časté, že osoba, která, jedna nebo dvě z domácnosti pracuje, tak trvalé bydliště má většinou nahlášeno někde jinde, i když trvale žije v domácnosti s ostatními členy. Proto jsme řekli, bude fajn, pokud teče devět, deset miliard do těchto dávek, proběhne na místě sociální šetření. Co jiného? Jenom se přesvědčíme, jestli opravdu ta situace je taková, jak ji deklarují lidé dnes pouze na formulářích, které přinesou na úřad práce.

Velmi často přinášejí lidé na úřady práce smlouvy, ve kterých je nájem i energie a náklady spojené s užíváním bytu v jedné částce. Velmi často, těch smluv máme velmi mnoho, velmi často platí za jednopokojový byt 12, 13, 14, 15 tisíc korun. Víte proč mají uvedenu paušální částku ve smlouvě? Náklady, které budou hradit? Z prostého důvodu. Ten normativ, který je nastaven, byl dosud nastaven jednou částkou. Podle domácnosti, podle počtu osob, podle města, ve kterém se daný byt nachází, a podle toho, kolik lidí společně v domácnosti žije. Velmi často poté, když hovoříte s lidmi a ukážou vám vyúčtování, tak v tom nájmu nebo v té komplexní částce, paušální částce mají uvedeno, že nájem je 1 000 nebo 2 000 korun. A zbytek velmi běžně 6,5 tis., 7 tis. korun v jednopokojovém bytě nebo v garsonce za plyn, 3,5 tis., 4 tis. za energie. Jsou to zálohy, které spadají do celkové částky, ale na konci roku nebo v půlce dalšího roku, kdy dochází, a čerpají se na ně příspěvky, tak v půlce následujícího roku, kdy dochází k zúčtování zálohových plateb za energie, velmi málo lidí přinese zpátky přeplatek. A pokud se dostanete do jejich domácností, mnohdy se dozvíte, že od majitelů nedostanou ani rozpis. A mnohdy i na takto vysoké zálohy platí doplatky.

To, co jsme navrhli a navrhujeme v novele, je opět jenom logická věc. Zastropujeme výši nájemného a výši energií a nákladů, které jsou spojeny s bydlením. Ta čísla nejsou vymyšlena, ta čísla jsou průměrná, jsou ze Statistického úřadu a odpovídají běžným nákladům jak na bydlení, na nájemné, tak na energie a na náklady spojené s užíváním bytů.

Pokud lidé budou chtít dostávat příspěvky na bydlení, tak je logické, že to přinesou v této podobě. A řeknou: Toto platím za nájem, toto platím za energie a za náklady spojené s užíváním bytu. A pokud majitelé bytů budou chtít pronajímat svoje byty jako řádní podnikatelé, zcela jistě s tím nemají problém. Mnozí z nás pronajímáme byty, já taky. A nemám problém s tím rozepsat výši nájemného a výši energií, protože to nájemné zdaním. Protože je to můj příjem. Ale pokud gros částky, kterou dostanu, budu mít rozepsáno jako energie, tak ty nám samozřejmě nespadají do daňového základu. Takže to je k rozdělení normativu.

Ještě jednou upozorňuji, a já bych strašně moc ráda, abyste zejména vy, veřejnost nedezinformovali, nepodávali zavádějící, pak to vypadá, dokonce lživé informace o tom, co se připravuje. Normativy, výše zůstává stejná. Pokud v České televizi ve Zprávách v pátek večer slyšíte, že maminka, která má dvě děti, je samoživitelka, zůstávalo jí na živobytí 7 000 korun a dnes po úpravě jí zůstanou 4 000 a je ve velmi těžké situaci, prosím vás pěkně, je to lež!

Mám tady, vážené dámy, vážení pánové, připraveno asi 16 příkladů na A3, na A4, tak abyste viděli. (Ukazuje papíry.) Mám tady dokonce i ze zmíněné Prahy 7 maminku samoživitelku, příklad, která má pronajatý byt dokonce za 17 000 korun, má pouze rodičovský příspěvek, tak jak bylo uvedeno ve zprávách, asi 6 000 korun. Má pouze přídavky na děti, takže její celkový příjem je 7 110 korun. I tato maminka samoživitelka, pokud uhradí nájem, přesně pronájem bytu z realitní kanceláře, vybrané, Sreality, za 57 metrů čtverečních 17 000 korun - i tato maminka dostane příspěvek na bydlení. A k tomu dostane doplatek na bydlení. I této mamince zůstane minimálně i po této úpravě jako před úpravou 7 200 korun. To prostě tak je, protože to jsou jasná čísla a tady je algorytmus. (Ukazuje výpočet.)

Další oblast, kterou určitě nám přijde logické, aby nedocházelo k nadužívání dávek, anebo jejich zneužívání, je to, že se podíváme, jestli lidé, kteří dostávají příspěvky na bydlení, vedle toho, což je také velmi ne vzácné, ale časté, vedle toho vlastní sami nemovitosti k bydlení, vlastní byty, vlastní domy, vlastní dokonce domy, ve kterých je několik dalších bytových jednotek, které pronajímají a sami čerpají příspěvky na bydlení. Myslíte, že v tom je opravdu něco špatného? A to opravdu ohrozí tyto lidi, když si nevyzvednou příspěvek na bydlení v řádech tisíců korun měsíčně? To je ta další úprava, která je navržena. A opět nám přijde velmi logická.

Takže, hovořila jsem o těch základních oblastech, které chceme v příspěvku na bydlení upravit. Ještě jednou, nejedná se o změnu parametrů. Jedná se o úpravu okruhu lidí, kteří o dávky budou žádat.

Předpokládáme, že k nadužívání dávek dochází. Máme ta čísla, máme ty analýzy. Je to vesměs o hodně víc ve velkých městech než v malých městech a obcích. A o ty lidi půjde, o ty úspory případně půjde. Ty peníze nepoputují dál do státního rozpočtu, do jiných kapitol. Předpokládám, i pokud já budu mít nástupce, tak s těmi penězi naloží velmi zodpovědně.

Já už dneska mám na stole - s paní ministryní financí jsem konzultovala dvě varianty možného navýšení příspěvku na péči u zdravotně postižených, u těch, kteří to potřebují. Takže budu velmi ráda za každých 100 tis., 100 mil. korun, které se ušetří, a předpokládám, že by mohlo jít tím nadužíváním až o 1,5 až 2 mld. korun, které poputují opravdu těm potřebným.

Druhá novela, kterou jsme připravili a kterou máme opět v Legislativní radě vlády připravenou, je novela zákona 111, tzn. novela zákona o hmotné nouzi, která se týká doplatků na bydlení. Doplatky na bydlení jsou dnes dávkou v hmotné nouzi. Můžou o ně žádat pouze osoby, které jsou na hmotné nouzi, pobírají příspěvek na živobytí a žijí buď v bytě, ale velmi často z 80 % žijí v těch nestandardních formách bydlení - to jsou ubytovny a další zařízení. U těch dávek na rozdíl od příspěvku na bydlení, který se týká 200 tis. domácností, hovoříme o 45 tis. domácnostech. Z těch všech je 80 % v ubytovnách... (Hledá v materiálech.) Já si jen připravím podklad tady... 8,5 tis. dávek je v ubytovnách. Když si vezmete číslo, že je asi 250 tis. dávek měsíčně a to číslo je teď z března, tak 8,5 tis. dávek je v ubytovnách. Celkem se jedná o 13,5 tis. lidí, které vyplácíme do asi tisícovky ubytoven. Jsou to lidé, kteří jsou v hmotné nouzi, mají problém a stát jim pomáhá. Berou krom příspěvku na živobytí další dávky, další podporu ze systému státní sociální podpory. A pokud jim nestačí příspěvek na bydlení, který dostanou ve státní sociální podpoře, pokud jsou v bytě, dočerpají si ještě doplatek na bydlení tak, aby se nedostali pod hranici životního minima. Lidé, kteří jsou v bytech. Lidé, kteří jsou v ubytovnách, čerpají pouze doplatek na bydlení. To je tato dávka, o které hovoříme. Ta se taky odvíjí od normativů, které jsou stanoveny v dávkách, ve státní sociální podpoře, v příspěvku na bydlení. Bylo tomu tak, že to bylo do výše 80 %, a teď hovoříme - a zase je to posléze, poté, kdy jsme vyhodnotili to, kolik opravdu ta dávka činí, kolik je to na metr čtvereční, kolik to je na jednu postel v ubytovně. Pokud se sníží z 80 na 60 %, hovoříme asi o 1 100 korunách pro jednotlivce. Pokud je to vícečlenná rodina, je to 700 korun. Pokud hovoříme o 1 100 korunách, o kterou dostanou méně, tak vám k tomu řeknu druhý fakt. 95 % lidí, kteří žijí na ubytovně, dnes nevykonají ani 20 hodin veřejných prací. Všichni nebo velká většina z nich jsou vedeni na úřadu práce a podstatná většina z nich - 85 % má výjimku - má malé dítě, zrovna je nemocen, dlouhodobě nemocen, nemůže z nějakého důvodu pracovat. Nepracují vůbec. Jenom veřejné práce - a to jsou statistiky, jasná čísla a jsou to informace z lokalit, jako je Ústí, Karlovarský kraj, Moravskoslezský kraj - z nich odpracují celá 3 %. A vůbec jim nevadí, že z částky životního minima, které je 3 410 korun, spadnou na 2 200. Spadnou na existenční minimum.

Tito lidé pobírají existenční minimum a velmi lehce by mohli sáhnout na 3 410 korun. Nepotřebují. Víte proč? Mám tady jednu ubytovnu za mnohé ubytovny a zrovna to je ta, o které se dnes hovoří v Ústí. Ty ceníky služeb, které mají ubytovny, ale jsou velmi tajné a dostanete se k nim, jenom když vás pozvou dál. Čaj byste si nevypili, ale pokud to projdete, vidíte ty otřesné podmínky, ve kterých žijí - otřesné (ukazuje obrázek), plné štěnic, jiných zvířat a jsou to místnosti 12metrové, ve kterých žijí tři, čtyři, pěti lidí. Velmi tajný ceník, který visí a který jenom náhodou moje asistentka vyfotila, protože nemohl přijít do ubytovny nikdo, kdo by jenom zaváněl tím, že je novinář, tak tady se hovoří 5 860 korun za takovouto postel hradí lidé v ubytovnách. Ale hradí to lidé, kteří jsou na hmotné nouzi.

Když si vyjedete tuto konkrétní ubytovnu a jednotlivé lidi, kteří v ubytovně žijí, přijdete na zajímavou věc. Oni čerpají plnou výši, ale ta zdaleka neodpovídá výši, kterou ve skutečnosti hradí. My se snažíme - stát se snaží a je to fajn, pokud za čtyři roky zdvojnásobí miliardy do sociálních služeb, je velmi důležité, aby se postaral kraj, aby se postarala obec, aby se postaralo město.

Nevím proč - možná je to jenom shoda náhod a je to opět možná jenom proto, že to je před volbami, ale já věřím tomu, že se tomu všichni takto intenzivně budete věnovat i po komunálních volbách a strašně moc bych si to přála a věřte, přáli by si to i ti lidé, protože o co jde? Jde o to, abychom je z těch ubytoven a z těch nestandardních bydlení vytáhli a opravdu jim pomohli, dostali je do standardních bytů, do lepších podmínek, kde budou moci čerpat příspěvek na bydlení.

Velmi často zmiňovaná situace v Ústí. Já jsem samozřejmě v úzkém kontaktu i proto, že jsem přišla ze Středočeského kraje, možná proto k těm radním nemám daleko. Velmi často konzultujeme. A já bych vám chtěla říct, že podmínky jak jedné novely, tak druhé jsou velmi pravidelně diskutovány se všemi radními přes sociální věci, zejména s Ústím, Karlovarským krajem a Moravskoslezským krajem. A pokud v kolečku meziresortního připomínkového řízení kraje vložily připomínky, tak jste si také možná všimli, že je minulý týden - nebo to bylo možná už předminulý týden - všichni stáhli. Jenom proto, že jsme si sedli a řekli jsme - parametry jsou ty, o kterých jsme hovořili. Ještě jsme normativ z 50 původně navrhovaných procent navýšili na 60 procent, takže všechny kraje odsouhlasily tyto podmínky. A odsouhlasili to sociální radní. A odsouhlasili to vedoucí odborů sociálních služeb. To jsou lidé, kteří přesně pracují s lidmi v tom daném regionu. To jsou ti, kteří to dnes řeší. To jsou ti, kteří mně dnes ráno volali, jako pan náměstek Klika z Ústeckého kraje, protože včera měli koordinační výbor a byl minulý týden a bude v pondělí koordinační výbor a bude se to řešit. V pondělí na koordinačním výboru budu asi s nimi. Ale oni se z toho opravdu nehroutí. To, že údajně pan Brož dneska připravuje - a teď si představte - paradoxně demonstraci těch lidí z těch dvou ubytoven, protože chtějí zůstat v těch ubytovnách... No kdo to asi zorganizoval? Pokud na tuto ubytovnu, kterou jsem vám ukazovala, ročně majitel dostane 4,5 mil. korun, kdo ty protesty asi, kdo těm lidem asi radí? Víte, jsou mnozí z nich, kteří vám řeknou - nechceme vám říct, kdo je majitelem, možná byste byli sami překvapeni. Je to mnoho politiků, kteří jsou majiteli bytů, majiteli ubytoven, majiteli těchto podmínek, na které pomáhá stát. (Potlesk z řad ANO.) 

Já děkuji, ale je to velmi smutné, protože pokud vám tady ukážu obrázky, nebudu jmenovat, tak možná mnozí z vás jste tady a nebo možná dnes chybí kolegové, kteří taky některé nemovitosti vlastní. A pokud opravdu chceme řešit a chceme pomáhat, tak si myslím, že stát je tady od toho, pokud miliardy vynaloží, aby peníze opravdu šly těm, kteří to potřebují, nikoliv těm, kteří obchodují a kteří na tom založili svůj byznys. Pokud obce a města prodaly kapacity, které měly takto určeny a mohly plnit tuto funkci, nezbývá nic jiného, než pokud to zkonzultujeme a vytvoříme podmínky s Ministerstvem pro místní rozvoj, s Ministerstvem financí, pomůžeme obcím tyto kapacity vybudovat, protože jiná možnost není. Jiná možnost není. Ty lidi někde ubytovat musíme, ale na druhou stranu, a moc se omlouvám, těch 14 mld. v sociálních službách je i proto, abychom s lidmi pracovali a pokud berou desítky tisíc a vedle nich žijí lidé, kteří si platí hypotéky, chodí do práce, desítky tisíc postižených lidí, kteří chodí do práce, aby se jim taky vyplatilo pracovat a aby byli nuceni ukázat vůli, že chtějí bydlet tak, aby se jim bydlelo lépe.

Co říct závěrem? Mám tady, a můžu mluvit asi do odpoledne, pan kolega se mě ptal, jak nadlouho to je, asi dvacet příkladů spočtených na konkrétních číslech (ukazuje). Ty příklady se týkají nároku před dávkou a nároku na dávku po případném přijetí těchto novel. Pokud, jak bylo avizováno, pan nástupce, nový ministr uvedené novely stáhne, bude mít na to právo - samozřejmě. A budeme pokračovat dál, jak jsme pokračovali posledních pět, šest let, kdy se obcím vyplatilo prodat nemovitosti, nebo s lehkým srdcem prodali a majitelům, soukromým majitelům, soukromým firmám, které určitě neprovádějí tuto službu bez zisku, se vyplatilo ten byznys rozjet.

Já bych si strašně moc přála, abyste se tomu věnovali nejenom před volbami, ale také po volbách. Věřte tomu, že tak činíme poslední měsíce, od prvního dne, kdy jsem na ministerstvu seděla, protože tuto situaci znám i z úrovně kraje a města. Moc bych si přála, aby opravdu, pokud novely doputují sem, protože je to zcela výjimečné, že se věnujete, dle mého, jsem tady krátkou dobu, novelám, které někdo připravil a jsou v připomínkovém kolečku, pokud uvedené novely přijdou sem, tak věřte tomu, že jsou zpracovány dle mého názoru velmi zodpovědně. A to, k čemu mají přispět, je pouze zabránění nebo omezení zneužívání a nadužívání dávek, to znamená peněz, které můžou pomoct někde jinde do doby, než vyjde nový zákon o sociálním bydlení a nebo vyjde několik novel, které budou vzájemně provázány. Ale to určitě zcela jistě cítíte a vy jste tady odborníci a máte velké zkušenosti, že to není běh na jeden, dva, tři měsíce, ani běh na jeden rok. Ale pokud vím, že už teď můžu provést něco s tím, že peníze jsou zneužívány, jsou to veřejné peníze, možná mě odsoudíte a možná dál budete vykládat v médiích velmi zavádějící informace, klidně, je před volbami, je potřeba se zviditelnit, ale věřte tomu, že návrhy, které jsou připraveny dnes a jsou v kolečku, byly připraveny s tím nejlepším úmyslem jenom zabránit zneužívání bez toho, abychom omezili, naopak abychom mohli někde jinde pomoct těm potřebným, kteří tu pomoc potřebují mnohem více.

Děkuji mockrát. (Potlesk z řad poslanců ANO.)

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ministr Hamáček: Prosadili jsme zvýšení platů příslušníků bezpečnostních sborů

15:01 Ministr Hamáček: Prosadili jsme zvýšení platů příslušníků bezpečnostních sborů

Vláda minulý týden schválila materiál Ministerstva vnitra, který upravuje navýšení základních tarifů…