Pastuchová (ANO): Jak budou úřady práce zjišťovat příjmy Ukrajinců ze zahraničí?

07.02.2023 22:02

Projev na 52. schůzi Poslanecké sněmovny dne 7. února 2023 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Pastuchová (ANO): Jak budou úřady práce zjišťovat příjmy Ukrajinců ze zahraničí?
Foto: archiv poslankyně
Popisek: poslankyně Mgr. Jana Pastuchová (ANO)

Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem si tento návrh opravdu pečlivě nastudovala. Dostali jsme ho sice před týdnem, to je pravda, zítra ráno v půl osmé bude zasedat výbor pro sociální politiku a nevím, nechci být osobní, ale vaším prostřednictvím jsem dostala zprávu, že pan ministr Jurečka tu v pátek při druhém čtení snad je omluven. (Ministr reaguje.) Budete, super, tak to je bezva. Já se na spoustu věcí zeptám i zítra na výboru, ale přece jenom chci říct, že za hnutí ANO s tímto návrhem souhlasíme, ale - ale - ještě než abychom schválili dobrý zákon a řekli jsme si to i na výboru pro sociální politiku, že bychom to měli diskutovat třeba všichni dřív, abychom tady nemuseli dávat pozměňovací návrhy, abychom schvalovali, abychom byli ti zákonodárci, kteří se pak nebudou potýkat s otázkami například z úřadů práce, které v tom najdou nějakou chybu, takže já mám pár věcí, to je to "ale".

Já ten zákon mám před sebou vlastně i s těmi přeškrtnutými paragrafy, které jsou nahrazeny něčím jiným. A vezmu to tak trošku popořádku.

V § 6 odst. 1 - nebudu to tady číst, protože to určitě pan ministr i pan zpravodaj zná - bych se chtěla zeptat, jak to bude s cizincem s dočasnou ochranou, který jezdí mezi Českou republikou a Ukrajinou? Já si myslím, že pro ty úřady práce to není ověřitelné. A v tom případě, jestli takto cestují, by asi pod ten institut dočasné ochrany patřit neměl a úřad práce to nepozná. Takže to je ten § 6 odst. 1.

V§ 6 odst. 2 - za příjemce pro účely nároku na dávku atd. Tak příjem z ciziny je neověřitelný. Zatím. Já jsem se na to ptala i pana ministra na výboru pro sociální politiku, pan ministr nám řekl nebo mluvil o propojení s ukrajinským ministerstvem, o kterém se údajně jedná, takže předpokládám, že ještě není dojednáno, natož technicky připraveno. Musím upozornit na to, že ten příjem nemusí být pouze z Ukrajiny, ale i z jiných zemí. V České republice tento příjem bude ověřitelný, ale pouze někdy a určitě ne automaticky tak, jak o tom nadšeně hovořil pan náměstek Trpkoš. Úřady práce budou muset v každém případě oslovit zaměstnavatele a ověřit skutečnosti hlášené žadatelem. Proto upozorňuji zase na velkou administrativní zátěž úřadu práce. Anebo - anebo - to jsem se tam nedočetla, pane ministře - to bude zase na bázi čestného prohlášení a nic se ověřovat nebude? To bych se chtěla zeptat, protože pak si myslím, že celé to administrativní cvičení by bylo zbytečné a navíc trochu nerovné vůči občanům České republiky, kteří svou příjmovou a majetkovou situaci dokládat musí.

V § 6 odst. 3 - nevím, jestli to máte před sebou, kolegové z jiných oblastí si to asi nemusí hledat. Pro úřad budou opět potíže a práce s písemnými výzvami. Kam se například budou posílat, když některá z adres je evidentně špatně, nebo půjdou elektronicky? Jak ji ten žadatel opraví? Když bude chyba třeba v žádosti, tak třeba ano. Ale co když se bude adresa zcela rozcházet?

Další - tak a teď, to je ta věc: budeme zjišťovat příjmy - to je § 6b odstavec... to nebudu číst. Budeme zjišťovat tedy ty příjmy ze zahraničí. Nemusí to být jenom tedy Ukrajina, takže teď nevím, jestli budete jednat se všemi ministerstvy, kde budete spoléhat na to, že vám ten občan Ukrajiny, který zde žije, nahlásí všechny účty po celém světě, kde má třeba? Jak to budete zjišťovat? Mně to přijde, mně to přijde... Pokud bude čestné prohlášení, tak si myslím, že to není spravedlivé, ale bojím se toho, jak ty úřady práce budou ty příjmy zjišťovat.

Já jsem vám říkala konkrétní příklad, mám od 9. března letošního (správně loňského) roku ubytovanou ukrajinskou rodinu, jsou u nás stále, maminka inženýrka kosmonautiky jede pořád své podnikání, platí si zdravotní pojištění, není hlášena na Úřadu práce a vyučuje děti do 10 let on-line výukou programování na počítačích, programové (programovací?) jazyky. Ale je závislá na tom, protože nejvíce dětí má z Ukrajiny, je závislá na tom, jestli na Ukrajině zrovna jde elektrika, zrovna jde internet. A jeden týden třeba učí, druhý týden neučí. A teď jí asi pravděpodobně, na to se jí neptám a nemám právo ani se jí ptát, jí chodí nějaké finance na ukrajinský účet. Tak jako budou tyto OSVČ, které nepodnikají u nás, ale vlastně i daní tam, protože jsme ještě řešili daně zde, takže daní na Ukrajině. Další věc - mám tam babičku, která já nevím, jestli bere důchod na Ukrajině. Já to nevím. A ona vlastně nemůže teď dostat výpis z banky, protože nemá elektronické bankovnictví, protože byla objednána na banku dva dny potom, co museli odjet z Oděsy pryč, protože se tam začalo válčit. Takže jak budeme ověřovat nebo ty naše úřady, že třeba ti senioři ten důchod tam mají? Jestli to bude opět na čestné prohlášení?

Další věc, která mě zarazila, nebo mluvíme pořád o elektronizaci, ale tady bude to podání zase jenom elektronické, ale stejně si myslím, že ty úřady práce to pak budou muset zpracovávat všechno ručně.

Tak a máme tady § 6c, bod g - a to mě hodně zarazilo - prohlášení o majetkových poměrech žadatele a cizinců s dočasnou ochranou, kteří spolu bydlí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Tak jak nám doloží svůj majetek na Ukrajině? Já nevím, jestli když tam mají třeba byt nebo mají dům, a teď jako jestli z katastru nemovitostí, nebo jeho hodnotu? Já nevím. Prohlášení o majetkových poměrech žadatelů u cizinců s dočasnou ochranu. Já tomu rozumím, že pokud mají nějaký majetek, ale asi těžko ho teď, když tam budou mít dům a budou ho chtít prodat, aby měli na život tady u nás v České republice, tak to dost dobře nebude proveditelné. To prostě nejde.

Takže k čemu tohle prohlášení o majetkových poměrech žadatelů budeme chtít? K čemu nám to tady bude? Protože když tam budou mít majetek, tak co, tak jim řekneme, prodejte dům, ať máte peníze a žijete tady za ně v České republice a my vám dávky nedáme. Já nevím. Já opravdu nevím, proč tam ten bod g je.

Další věc § 6d Posuzování zdravotního stavu. Okresní správa sociálního zabezpečení na žádost cizince s dočasnou ochranou posoudí, zda je tento cizinec osobou se zdravotním pojištěním. No, tak víme tady Lékařská posudková služba co prožívá za nedostatek lékařů. A my teď tam ještě tedy já to přeji vím, že pokud chtějí nějaké peníze, tak musí být vyšetřeni, ale oni budou muset doložit ty doklady, proč, abychom jim ta zettépéčka a tyhlety věci zdravotního postižení vydali.

Opět se ptám, kde tyto dokumenty získají? To nevím. A další: jméno a adresu ošetřujícího lékaře nebo lékařů v České republice. Takže zase vím z okolí té komunity; někteří prostě u lékaře ještě ani nebyli a já osobně jsem až desátého lékaře pro naši babičku sehnala, protože nikde nejsou místa. Takže je možné, že tady toho lékaře ani nemají, ale budou muset nahlásit nějakou adresu v České republice.

Já toho mám daleko víc, ale já si myslím, že zítra se pobavíme na výboru. Jedna věc ještě § 23, to se týká Ministerstva zdravotnictví, že jsem si četla v připomínkovém řízení, že vlastně Ministerstvo zdravotnictví to tam chtělo zahrnout, a to se týká odborné způsobilosti k výkonu povolání logopeda ve zdravotnictví. Já to kvituji, protože určitě těch ukrajinských dětí, ale hlavně dětí, kteří tu logopedii budou potřebovat, je to fajn, ale my tady vlastně, oni mají jiné vzdělání než logopedi u nás, kteří musí něčím projít. A já se chci zeptat nebo jsem se aspoň tam nedočetla a ono se to týká pak třeba i těch pozměňovacích návrhů, které bychom chtěli dát nebo o kterých přemýšlíme, jestli tito ukrajinští logopedi, kteří tu budou pracovat, budou pouze pro ukrajinské občany a ukrajinské děti, anebo mohou s tím, že jim vlastně tady škrtnete nebo škrtlo Ministerstvo zdravotnictví kvalifikační kurzy, který je prováděn vysokou školou podle zvláštního předpisu a nemusí mít při absolvování specializačního vzdělávání v trvání třech let. Takže mně jde o to, jestli opravdu tam bude nějaká podmínka toho, že tito ukrajinští logopedi budou tuto svoji praxi moci vykonávat běžně v České republice. Anebo se to bude vztahovat jenom na občany Ukrajiny, kteří tady budou pobývat. Tak to je tato věc.

A já si myslím, že to jsou takové ty nejdůležitější věci, které tady mám. Já jich mám teda daleko víc, ale nechci zdržovat kolegy. Já se určitě zítra na víc věcí budu ptát na výboru pro sociální politiku a připravíme si pozměňovací návrhy s tím, že jsem ráda, že tu tedy v úterý budete, protože nejdříve bude rozprava, (ke stolku zpravodajů) v pátek, pardon, rozprava a pak teprve budeme načítat ty pozměňovací návrhy. Takže pokud nám nějaké ty moje dotazy teď budete umět vysvětlit nebo zítra na výboru, tak podle toho se pak rozhodneme, jestli ty pozměňující návrhy podáme nebo nepodáme.

Říkám, my to za hnutí ANO vítáme, určitě, ale snažíme se, aby odsud vyšel opravdu jednoznačně zákon takový, aby s těmi případnými věcmi, na které jsem se tu teď ptala, které jsou docela zásadní, neměly úřady práce, Česká správa sociálního zabezpečení ještě víc práce a nezahltili jsme jí tím, když ten zákon může přijít tak, že bude úplně všechno jasné. Děkuji.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině)

Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace.

Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.

autor: PV

FactChecking BETA

Faktická chyba ve zpravodajství? Pomozte nám ji opravit.

Přezkoumat
RNDr. Alexandr Vondra byl položen dotaz

spalovací motory

Kéž by se vám podařilo zrušit zákaz spalovacích motorů, ale upřímně, věříte tomu, že se vám to podaří? Jak toho chcete docílit? Zatím to nevypadá, že by EU chtěla zákaz zrušit. Nejsou to z vaší strany jen plané sliby před volbami?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Kubisková (Přísaha): Postavil se supermarketu. Víc takových statečných farmářů

8:04 Kubisková (Přísaha): Postavil se supermarketu. Víc takových statečných farmářů

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k farmě Luční dvůr v Bartošovicích.