Senátor Cieńciała: To není jednorázová akce, kampaň, která se řeší a uzavře se

17. 5. 2018 15:37

Projev na 15. schůzi Senátu k situaci ve strukturálně postižených regionech dne 17. 5. 2018

Senátor Cieńciała: To není jednorázová akce, kampaň, která se řeší a uzavře se
Foto: archiv
Popisek: Jiří Cienciala, vládní zmocněnec pro Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj a poradce prezidenta Miloše Zemana

Pane předsedo, předsedající, paní ministryně, především, která odvedla velký kus práce, a pane kolego Zbyňku, se kterým jsme začali velmi intenzivně pracovat v posledních dnech, škoda, že ne dříve, ale kolega Zbyněk to v podstatě tady vystihl, že víceméně analýzy, které udělal on a jeho kolegové, se absolutně překrývají s těmi našimi výsledky. Na těchto analýzách nejvíce pracovalo ministerstvo pro místní rozvoj a celá skupina dobrovolných ne hasičů, ale dobrovolných expertů, resp. fakt lidí, kteří tomu rozumí. Dospěli jsme k tomu. Chtěl bych nejdřív zareagovat na výzvu a prosbu kolegů z Jesenicka, Šumperska. Myslím si, že cílem tohoto projektu je ověřit si některé postupy a přístupy vlády k řešení problému, který ještě máme v nás v ČR. A výsledkem a ze zkušenosti, které vyplynuly ze řízení ten problém a projekt je absolutně otevřený. To není jednorázová akce, kampaň, která se řeší a uzavře se. I to řízení a systém řízení je otevřený. To znamená, každoročně vláda – tady jsem si to vzal pro ukázku – dostává dva dokumenty, teď jsou v připomínkovém řízení, a to končí v pondělí, a to je zprávu o realizaci akčního plánu od momentu, kdy se tím vláda zabývala, a to je myslím někdy od července minulého roku doteď, do konce dubna, ano, a samozřejmě je tu další dokument, aktualizace toho, co nás čeká na nejbližší období, na rok, dva, tři. Tam kam dohlédneme v této míře podrobnosti. Čili tady když se dejme tomu něco zapomene, v uvozovkách řečeno, tak automaticky se to může dostat, jestli uznáme za vhodné, do další iterace, či do dalšího kroku řešení tady tohoto projektu.

Omlouvám se za to, že jsem udělal trochu zmatky v přípravě tohoto jednání, ale jsem si to nepředstavil, že v podstatě se nevyužívá komunikační digitální technika, která tady je, a myslím si, že je to velká škoda. Ale to záleží na tom, jestli se to posoudí jako racionalizace nebo neracionalizace. Ba naopak. Tato technika zkracuje jednání o komunikaci. Také jsme rozeslali vám všem tuto prezentaci, čili nebudu se tomu věnovat. Tam jsou všechny etapy, struktury, kontrolní body atd., atd., atd., čili to vynechám.

Akorát vám řeknu, co se nám, dejme tomu, z těch projektů a opaření jakžtakž za tu dobu krátkou podařilo, např. program na regeneraci a podnikatelské využití brownfieldu. Ministerstvo průmyslu a obchodu celkově 2 mld. První výzva už byla v roce 2017 ve výši 100 mil. Kč. Teď jde jen o to, jestli obce a města budou mít chuť a náladu a odhodlání a odvahu se do toho přihlásit a do toho něco investovat. Dále podpora bilaterální a multilaterální spolupráce v aplikovaném výzkumu. Čili ten program Epsilon, gesce technologická agentura, celková alokace 300 mil. Kč to první výzvy, která bude v roce 2018. Dále testování autonomních silničních vozidel v téměř reálném čase v silničním provozu v Ústí nad Labem, v tzv. uSmart Zone. Gesce ministerstva dopravy, rozpočet státního fondu dopravní infrastruktury, nositelem je město Ústí nad Labem v začátečních fázích dostanou na projektovou přípravu 2 mil. Kč. Dále cílené komplementární výzvy z operačního výzkumu, vývoj vzdělávání pro vysoké školy ve strukturálně postižených krajích. Gesce ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 2,2 mld. Kč. Díky tomu se okamžitě nastartovala akce v Severočeském kraji a příprava nového oboru vzdělávání vysokoškolského v Ostravě včetně výstavby příslušné infrastruktury, čili budov. A to je něco, co si myslím, kdyby mě ten restart, kdybychom do toho nešlapali s pomocí celé řady z vás, tak by k tomu nedošlo.

Za další, akcelerace a urychlení čerpání, alokace programového řešení ekologických škod, dle usnesení vlády 50/2002 Sb., na území Ústeckého a Karlovarského kraje. Gestor: ministerstvo financí. Podařilo se to navýšit, tento fond, o tři miliardy korun. O tři miliardy korun tento fond pro tento kraj Ústecký a Karlovarský je navýšen. Může se pracovat a z něho čerpat. Dále pro příklad programové regenerace podnikatelského využití brownfieldů, včetně navýšení alokace tohoto programu. Víceméně je to v gesci průmyslu a obchodu. Vyhlášení druhé výzvy bude teď v květnu v roce 2018. V neposlední řadě jako příklad se podařilo, je to program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA. Má to na starosti Technologická agentura. Vyhlášení druhé veřejné výzvy bude v letošním roce. To jsou jenom příklady toho, co se v tomto čase, pro někoho dlouhém, pro někoho krátkém, podařilo.

Jak se daří zabezpečovat finanční prostředky? To znamená, jaký je plán, kolik finančních prostředků se podařilo alokovat, to znamená dát těm příslušným ministerstvům, které za to nesou odpovědnost, kolik tam ještě zbývá. Ty plánované v akčním plánu, o kterých se tady bavíme, v roce 2017, 2018, čili v roce 2017 se podařilo alokovat z té částky plánované 6 miliard 90 milionů korun, alokovat 5 miliard 716 korun, čili já nevím, kolik to je, 90 %, nebo 85 %. V roce 2018 alokované podle plánu, potřebovali bychom podle těch projektů 11 miliard 680. Podařilo se alokovat 10 miliard 97 milionů. Částka na rok 2019 samozřejmě je obrovská, poněvadž zahrnuje 19 a výhled do roku 30, kde by to mělo plus minus skončit, ta realizace toho restartu, tak se podařilo alokovat do tohoto období 4 miliardy 670, čili obrovská částka ještě zbývá, asi 25 miliard 483 milionů. Čili myslím si, že i toto je dobrá vlaštovka, životaschopná, a když potom půjdeme všichni včetně tohoto podpůrného usnesení a včetně nás všech, kteří jednáme každou chvíli s nějakým kompetentním ministrem, budeme to opakovat, tak tomu i uvěřím. Budu to realizovat. Myslím si, že i ty návštěvy, spanilé jízdy po našich krajích svědčí o tom, že někteří lidé, jak ti krajští, tak i ti ministerští, dokonce pan předseda vlády toto zmiňuje, zejména jak se pohyboval po severočeském kraji.

Já se omlouvám... Ta omluva za to, co jsem dělal, ten zmatek s těmi papíry a podklady, to beru na sebe. Platím to všechno, co se tady navíc tisklo, z vlastní kapsy, nechám si to stáhnout z finančních prostředků, těch, které tady máme k dispozici nebo to zaplatím cash, z kapsy. Neznalost neomlouvá. Já jsem z praxe. Tam žádné pardon neexistuje. To vám žádný akcionář neodpustí, takové plýtvání materiálem, resp. plýtvání finančními prostředky, to je jedno a totéž.

Čili tolik k tomu. Vidíte, že se podařilo už nějaké finanční prostředky na ministerstva alokovat. A teď záleží jenom na těch ministerských úřednících a ministrech a na těch krajích. Také na přístupu klíčových designmakerů, jako předsedy vlády a předsedy ministrů, jakým způsobem se to, jak rychle se celý tento proces rozjede. Já chápu všechny připomínky a námitky, které tady zazněly a ještě budou zaznívat. Ale ujišťuji všechny, že ten systém byl proto tak nastaven, aby to, co se tam zapomene nebo se neuzná za dostatečně důležité a nutné, aby se to okamžitě v tom dalším kole tam dostalo.

To je ten základní rozdíl mezi těmi ostatními strategiemi, za posledních 30 let jsem se zúčastňoval na tvorbě každé, jak celostátní, tak krajské, samozřejmě i firemní a podnikové, tam si to člověk ohlídá. To je zásadní rozdíl mezi těmi ostatními. Poučili jsme se, že pokud sice řešíme strategické dlouhodobé úkoly a projekty, tak se musí koučovat. Koučování, to je každodenní práce tady s těmi nástroji, prostředky a hlavně s lidmi. Čili tolik k tomu.

Já bych vám ještě například zdůraznil, podle čeho, jaké otázky při hodnocení a při vybírání těchto problémů do těch jednotlivých projektů, resp. při hodnocení si klademe. Je to 6 takových základních otázek. Jak se daří měnit strukturu hospodářství, strukturálně v postižených krajích, těmi našimi opatřeními? Jak jednotlivá opatření přispívají ke strategickým cílům. Ty strategické cíle, to je stabilizace těchto krajů, image těchto krajů, zamezení odlivu zaměstnanců a obyvatel z těchto krajů. Tady se uváděla nějaká čísla. Já vám řeknu za Moravskoslezský kraj, to jsou 4000 lidí ročně. Jestli budeme takovým tempem pokračovat, tak z toho kraje... A podobné je to na Ústeckém kraji, v kraji Karlovarském. Jaké změny jednotlivá opatření působí? Čili ty dopady, ty dopadové studie. Jak jednotlivá opatření spolu působí k naplnění strategických cílů? Jak se daří koordinovat realizaci jednotlivých opatření? Jak se daří spolupracovat na různých úrovních a různých aktérů při realizaci akčního plánu? A další. To jsou, myslím si, otázky na tělo. Ty otázky jsou exaktně, explicitně zodpovídané. Pak se dostávají do toho materiálu vyhodnocení, co se daří a co se nedaří. Na základě tohoto rozdílu se přijímají nebo se budou přijímat další opatření, která budou funkční.

Já plně souhlasím s těmi z vás, kteří chtějí vedle těch dlouhodobých cílů, které jsou nadefinované v těchto programech, aby se tam objevily i finanční prostředky a možnosti na krátkodobé akce, například spadne most, víte všichni, že se připravuje velký program mostů ministerstvem dopravy. Než se to začne realizovat, myslím si, že bychom do tohoto mohli menší část dostat. Ale jak to bude... Tak jako v případě některých cest tady mělo natéct už v letošním roce, nebo mělo být alokováno 500 milionů na cesty okresního charakteru a krajského charakteru. Bohužel, chyběl státní rozpočet, chyběly peníze ze státního rozpočtu, ty peníze se tam nedostaly.

Čili to byly příklady toho, co se podařilo udělat, co se plní, příklady toho řízení, které jsem tady zdůrazňoval, že to řízení opravdu je takového charakteru, že vláda každoročně by měla vyhodnotit, jak se daří plnit nebo neplnit, a přijmout okamžitě opatření nápravná, aby k tomu nedocházelo, aby se ty cíle, které tady byly stanoveny a schváleny vládou, důsledně plnily. Já k tomu mám všechno. Děkuji.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Munzar (ODS): "Deštníkáři" z Prahy kvůli přijetí nějakého zákona nezmizí

21:47 Munzar (ODS): "Deštníkáři" z Prahy kvůli přijetí nějakého zákona nezmizí

Komentář na facebookovém profilu k návrhu novely živnostenského zákona