Brutální zvěrstva, smrtelné nebezpečí, davová nenávist, zvěř, pseudohumanismus. Schwarzenberg označil odpůrce islámu a přistěhovalectví za fašisty a začaly se dít věci...

11.11.2015 15:52

ANKETA Předseda TOP 09 a poslanec Karel Schwarzenberg uvedl, že koncem třicátých let u nás byla fašistická hnutí varující před židovským nebezpečím a světovým spiknutím. Nyní prý obdobné skupiny (například Marek Černoch, Martin Konvička a další) vyzývají k boji proti islámu a varují před příchodem muslimů, kážou nenávist a strach před čímkoli cizím – ale nenazývají sami sebe fašisty.

Brutální zvěrstva, smrtelné nebezpečí, davová nenávist, zvěř, pseudohumanismus. Schwarzenberg označil odpůrce islámu a přistěhovalectví za fašisty a začaly se dít věci...
Foto: Hans Štembera
Popisek: Demonstrace proti islámu a uprchlíkům na Palackého náměstí

„Koncem třicátých let u nás existovala různá hnutí, která burcovala národ a varovala před židovským nebezpečím a světovým spiknutím. Dnes se neburcuje proti Židům... Nyní zase obdobné skupiny vystupují a vyzývají k boji proti islámu a varují před příchodem muslimů. Ovšem ve třicátých letech se tací alespoň poctivě jmenovali fašisté. Dnes, ze vcelku pochopitelných důvodů, užívají jiné názvy. Ale kázání nenávisti a vylučování skupin obyvatelstva, strach před čímkoliv cizím a jiným spojuje pány Konvičku, Černocha a další s jejich předchůdci o osmdesát let dříve,“ uvedl na Facebooku Schwarzenberg.

Brutální zvěrstva a terorismus

ParlamentníListy.cz se dotázaly politiků, co si o tomto prohlášení Karla Schwarzenberga myslí. Někteří z politiků poukázali na to, že to je prý přesně naopak – že řadu shodných myšlenek a principů mají nacismus a islám, tedy nenávist, násilí, vyvražďování svých odpůrců, totalitní uspořádání společnosti, agresivitu, expanzi či nenávist vůči židům a pohrdání těmi, kdo muslimskou víru nesdílí. Tyto hodnoty prý šířil zakladatel islámu, prorok Mohamed.

K věci se vyjádřil i Schwarzenbergem uvedený předseda poslaneckého klubu Úsvitu Marek Černoch. „Vyjádření pana Schwarzenberga mě hluboce uráží! Nebojuji proti něčemu neznámému, ale proti brutálním zvěrstvům a terorismu, které radikální islamisté páchají a kterým denně přihlížíme v médiích. Bojuji za bezpečnost našich občanů ve světle obrovských vln ilegálních imigrantů, kteří do Evropy proudí a dál proudit budou. A bojuji proti nebezpečím s tím spojeným, jako jsou sociální, zdravotní a bezpečnostní rizika. Pan Schwarzenberg svým prohlášením schvaluje a obhajuje radikální islám, protože to je to, proti čemu se vymezuji,“ uvedl pro ParlamentníListy.cz Černoch.  

„Toto historické srovnání poněkud kulhá. Nerad bych srovnával fašistické hnutí se současným populismem, který zneužívá současné migrační krize a strachu občanů. V současné době našim občanům nic nehrozí. Problémem těchto populistů je zneužívání strachu občanů k politickým cílům bez toho, že by navrhovali konkrétní a reálná řešení. Prostě zodpovědnost svazuje na rozdíl od nezodpovědnosti opozice,“ míní místopředseda poslaneckého klubu ČSSD Antonín Seďa.

„Kolega Karel zapomněl, že tu byly také skupiny varující před nacismem – tedy ideologií, která má daleko blíže k islámu. Přičemž v antisemitismu se muslimové po celém světě hlásí k nacistům – a i čeští muslimové se denně modlí za zničení státu Izrael. Takže souhlas – pozor na ty, kdo zcela záměrně mlží a zakrývají smrtelné nebezpečí, kterým hrozí totalitní islamismus a jeho krystalický a prokazatelný antisemitismus,“ uvedl předseda SPD a poslanec Tomio Okamura.

Tomio Okamura

  • SPD
  • Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD)
  • poslanec

„Pan Schwarzenberg už je starý pán; a v intervalech, kdy je v bdělém stavu, tak už nemá takovou schopnost vyhodnocovat rychle se valící události. A už vůbec ne migranty, kterých se den co den valí do Evropy několik tisíc. To on už zřejmě není schopen vstřebat a vyhodnotit,“ uvedl předseda SPO a senátor Jan Veleba.

Doba Havlova pseudohumanismu. Sympatie Hitlera a Himmlera k islámu, muslimové fandili nacistům

„V první části má pan Schwarzenberg pravdu, ale jeho nevhodná komparace a pokus o analogii s dnešní dobou kulhá na obě nohy. Lidé, jako je on, které aktuální společenský vývoj stále více upozaďuje, se snaží prakticky čímkoliv tento stav změnit. Vyvolávání vnitrostátních rozporů mezi skupinami obyvatel státu nepochybně součástí této nevkusné taktiky je. Věřím, že doba Havlova pseudohumanismu i s jeho selektivně pokryteckými aktéry již naštěstí pominula a lidé těmto antivlasteneckým jedovatostem již nebudou dále naslouchat. Tím ovšem netvrdím, že se některé skupiny s narůstajícím nebezpečím v souvislosti s migrací neradikalizují. Za tento stav lze poděkovat politickým reprezentacím, které nás již dříve ‚ochránily‘ ztrátou státní suverenity, a také politikům dnešním, patologicky servilním k EU,“ říká poslanec KSČM Jiří Valenta.

„Na rozdíl od Karla Schwarzenberga jsem vystudoval historii, takže vím, jak ošidné bývají historické paralely. Tím spíše, dopustí-li se jich někdo, kdo je v oboru diletant. Nemusím být stoupencem pana Konvičky, abych viděl rizika neřízené migrace. Rád bych věděl, co si na Karlu Schwarzenbergovi vezmu, pokud se jen část těch rizik potvrdí,“ říká europoslanec ČSSD Jan Keller.  

„Myslím, že Schwarzenberg, nemýlím-li se, hlásící se ke křesťanským hodnotám, by měl svého Pána Boha poprosit, aby trochu osvítil jeho mozek. Proč? Snad by pochopil, před čím všichni varujeme. Možná by si uvědomil, co vše způsobila ta fašistická hnutí. Jaká zvěrstva páchali v koncentračních táborech, ale i ty miliony mrtvých na frontách jimi rozpoutané války. Před podstatně horšími zvěrstvy páchanými islámskými radikály varujeme a vystupujeme my všichni, kdo jsme schopni si to vše uvědomit. Pan Schwarzenberg asi nikdy neviděl videa o vraždění křesťanů a všech lidí jiných vyznání, podle islámu bezvěrců, které musí vyhubit. Nevidí, nebo nechce vidět, jakou cenu pro vyznavače islámu má žena, jak s ní zachází, a tak bych mohl pokračovat. Ale to bych jen opakoval skutečnosti, které ten, kdo chce, vidí, skutečnosti, proti kterým vystupujeme. Ano, všichni imigranti nejsou stejní. Kdo a jak ale vyloučí ty, pro které je výše uvedené normální? Všichni víme o sympatiích Hitlera a Himmlera k islámu a jak naopak muslimové fandili nacistům. To my tady bojujeme proti ideologii podobné nacismu. Pokud má Karel Schwarzenberg rád historická přirovnání, tak těm, kteří podporovali nepřítele, se říkalo kolaboranti,“ uvedl senátor Jaroslav Doubrava.

Evropa se brání proti islamofašismu

„Karel Schwarzenberg se snaží srovnávat nesrovnatelné. Jak je mi často politika TOP 09 blízká, v pohledu na imigrační politiku se zcela rozcházíme,“ uvedl poslanec ODS Petr Bendl.    

„Je vidět, že Karel Schwarzenberg je mimo reálné problémy této země. Kritika islámu a imigrace nemá s fašismem nic společného. Naopak, jestli bych někde hledal fašismus, tak je to právě v oblasti islámu. Evropa se brání proti islamofašismu,“ řekl redakci europoslanec KSČM Miloslav Ransdorf.

„Fašismus ve 30. letech a následně i komunismus v 50. letech bojoval proti takzvanému vnitřnímu nepříteli, ať už to byli židé před válkou a během ní, nebo takzvaná buržoazie a kulaci po válce. Oba režimy si potřebovaly upevnit moc a rozpoutat boj proti těm, kteří jim stáli v cestě. Byl to brutální boj o moc uvnitř zemí, proti vlastním lidem, a k tomu jim sloužily jimi podporované skupiny, jako byla například nacistická hnutí a různé takzvané národnostní skupiny s rasistickým programem, později v komunistickém režimu i plně vyzbrojené Lidové milice. Dnes je situace jiná, nebojujeme s vnitřním nepřítelem, ale máme velké obavy a cítíme se ohroženi zvenčí. Bohužel toho využívají různá hnutí a lidé, které pan Schwarzenberg jmenuje. Je to ale i proto, že se někteří politici ze standardních stran v rámci politické korektnosti tváří a chovají tak, jako by se nic nedělo, a tím jim dávají prostor. Něco se opravdu děje a bude dít, to už dnes vědí snad všichni. A ti, kdo to nevidí, by se měli rychle probudit a přestat v rámci pseudohumanity moralizovat a mluvit o xenofobii. Jde o přirozený princip sebezáchovy, ochrany kultury a dodržování práva všemi – i těmi, kdo k nám přicházejí,“ upozorňuje poslanec ANO Pavel Šrámek.

„V Česku máme rádi, když všechny onálepkujeme. Když o někom budeme tvrdit, že je fašista, tak z něj bude fašista. Proč nevede pan Schwarzenberg s pány Konvičkou a Černochem dialog? Proč neboříme mýty a strach, které mají? Moje rodina má osobní zkušenost s nacisty a myslím, že všechny příměry kulhají,“ myslí si europoslanec KDU-ČSL Tomáš Zdechovský.

Pokud existuje nějaká forma paralely k nacismu, je ji třeba hledat v čisté formě islámské ideologie

„Je třeba pojmenovat rozdíl mezi vlastenectvím či patriotismem a fašismem či nacismem. První hlásá hrdost na vlast a je schopen rodnou hroudu bránit, ale nad nikoho se nepovyšuje a druhé nezotročuje a toleruje. Ten druhý si o sobě myslí, že je něco více než ostatní, které chce dobýt a podmanit. Pokládám si v této chvíli otázku, kam patří islám. Odpověď na ni je důležitější, než kam patří Konvička,“ řekl poslanec ČSSD Stanislav Huml.

„Je to přesně naopak, než říká Karel Schwarzenberg. Pokud existuje nějaká forma paralely k nacismu, tak je ji třeba hledat v čisté formě islámské ideologie. Pan kolega Schwarzenberg by mohl vědět, že právě nacistům byl islám sympatický – a obráceně. Zejména v postoji vůči Židům. Pokud vím, Hitler měl dokonce čistě muslimské jednotky. Takže ze strany kritiků islámu nejde o šíření nenávisti, ale naopak o varování před ideologií, která je sama k evropským hodnotám silně nenávistná a je jednoznačně v rozporu s naší Ústavou a Listinou základních práv a svobod. A nejde ani o šíření strachu před čímkoli cizím – je to naprosto racionální varování před riziky, která s sebou radikální islám přináší. Jinak cizinci nikomu nevadí, ostatně ani jejich kultura a zvyky, pokud je nikomu nebudou nutit a budou respektovat tu naši. Jestli to někdo není schopen rozlišit, tato rizika chce zlehčovat, nebo snad dokonce popírat, je mi ho líto,“ vysvětluje poslanec Úsvitu Martin Lank.

„Ty pány neznám (míněn Černoch a Konvička – pozn. red.), ale pan Schwarzenberg může několik stovek islámských běženců ubytovat ve svých nemovitostech a jít tak ostatním občanům příkladem,“ reagoval senátor ODS Jaroslav Zeman.

Paralela dnešní islamofobie a s ní spojené xenofobie a předválečného antisemitismu je dost přesná. Připomenout si lze i lidovou a dosti masovou nenávist vůči Masarykovi z doby hilsneriády. Z doby nacistického Německa si lze vzít i příklad toho, kam povzbuzování této iracionální davové nenávisti může vést, i toho, jak lehce se lidé mohou měnit ve zvěř,“ myslí si poslanec ANO Jiří Zlatuška.

Když chybí argumenty, nastupuje demagogie se slovy fašismus, nacionalismus, rasismus...

„Pan Karel toho přece jenom pamatuje více. Ale i on byl na konci třicátých let jen malý prcek. To znamená, že i on to zná ‚jen‘ z vyprávění. Možná je to pro něj i tak lepší. Já jsem na tom z tohoto pohledu ještě hůře. Ale cítím, že situace je přece jenom odlišná. Nejen proto, že naopak Židé dnes mají svůj stát, válčí se sousedy, staví zdi a tu a tam i vyhání původní obyvatelstvo. Tím se nezastávám teroristů, ale připomenout se to v rámci objektivity sluší. Nejen díky tomu pak Evropa čelí jisté ‚invazi‘. I když slovo ‚čelí‘ není to pravé. EU většinou jen tupě zírá; a když koná, tak trapně. Oprávněným obavám části lidí se nelze divit. Já sám sice se zvolenou cestou a hlavně stylem docenta Konvičky nesouhlasím. Je to populista a islám rovnou zaměňuje za radikální islamisty. Pravdu má spíše pan prezident, který pravil, že zdaleka ne každý vyznavač islámu je terorista. Ale, bohužel, takřka každý terorista je islamista. Jestliže EU však nebude rychle jednat a efektivně s rostoucí nelegální migrací něco neudělá, pak by se neměla ani ‚Jeho Jasnost‘ divit, zvláště jako letitý ministr zahraničí, že porostou preference radikálům. Bohužel. Jinak – jsme prý právní stát. A totalitní ideologie jsou zakázány zákonem. Je-li tedy kdy a kde podezření přímo na fašismus či nespornou rasovou nenávist, měly by konat orgány činné v trestním řízení. Je to jejich práce a v Rumburku jim to za předminulé vlády šlo. Snad to i kolegu Schwarzenberga uklidní,“ uvedl poslanec ČSSD Jiří Koskuba.

„To jsou naprosto nesrovnatelné identity, jak z hlediska času, příslušnosti k lidské rase, ale zejména náboženství, které u muslimů není vhodné a akceptovatelné pro Evropany. Toto srovnání by mě nikdy nenapadlo a divím se, že si toho pan kníže, kterého si jinak vážím, myslí. Je to, bohužel, politika: když chybí argumenty, nastupuje demagogie se slovy fašismus, nacionalismus, rasismus a všechny další -ismy. Marek Černoch je velmi slušný a citlivý člověk, který jenom vyjadřuje obavy a strach většiny občanů naší země. Podle Wikipedie jsou Arabové etnická skupina semitského původu rozšířená především v severní Africe a na Blízkém východě. Kdyby si dokázali vyřešit svoje zásadní náboženské rozpory, nemuseli by ‚řízeně migrovat‘. Tedy suma sumárum – srovnávat antisemitismus z třicátých let s dneškem se absolutně nedá,“ říká poslanec Úsvitu Jiří Štětina.

Bude hrozit radikalizace politické scény a nárůst vlivu některých krajně pravicových a rasistických hnutí

„Myslím, že je velmi snadné nacházet paralely mezi situací ze 30. let a dneškem, ale domnívám se, že je nutné uvědomovat si specifika. Historie se neopakuje. Pokud budeme současnou situaci nahlížet optikou z minulého století, nijak to nepomůže hledání řešení situace a o to by nám mělo jít především. Osobně bych preferovala, kdybychom toto téma nebrali jako téma, které chceme politicky zneužít, ale jako problém, který chceme vyřešit. To moc nevidím a považuji to za chybu politických elit,“ uvedla europoslankyně KSČM Kateřina Konečná.

„Samozřejmě, je pravděpodobné, že díky invazi nelegálních islámských uprchlíků do zemí EU bude hrozit radikalizace politické scény a nárůst vlivu některých krajně pravicových a rasistických hnutí. Tomu se však musí zabránit, a to pouze realistickou politikou zdravého rozumu. Německá kancléřka a její spojenci v EU však jdou opačným směrem – a to se musí změnit. Pozvánky pro uprchlíky a kvóty nic nevyřeší. Pokud demokratičtí lídři zemí EU nebudou efektivně uprchlické vlně čelit, tak může část zemí EU pouze zhnědnout. To je pochopitelně velké nebezpečí pro demokracii, svobodu, a také pro ekonomickou, sociální a bezpečnostní stabilitu v Evropě,“ uvedl poslanec ČSSD Richard Dolejš.

„Jedinou cestou je aktivně migrační krizi řešit, a to především v zemích jejího zárodku. Prostě řešit její příčiny. To se však bez změny politiky a pragmatické spolupráce EU, USA a Ruska neobejde. Do řešení krize je třeba také vtáhnout ekonomicky silné arabské země. Pokud však EU bude i nadále impotentní a bude před reálným řešením uprchlické invaze nepochopitelně strkat hlavu do písku, tak současný problém všem přeroste přes hlavu. A to jak z hlediska negativních dopadů migrace jako takové, tak z hlediska posílení vlivu krajně pravicových radikálních politických uskupení, parazitujících na prohlubující se krizi. Evropa se může dostat do patové situace a rozkladu jak vnitřních demokratických hodnot, tak sociálního a ekonomického systému. Proto jednoznačně doporučuji přejít k ofenzivnímu a promyšlenému řešení současné kritické situace,“ dodal Dolejš.

Islám a nacismus

V České republice mají strach z uprchlíků dvě třetiny obyvatel a ještě více lidí, přes 80 procent, se bojí rozšíření islámu v zemi. Vyplývá to ze zářijového průzkumu agentury STEM.

Židovský intelektuál Martin Janeček, který má české, izraelské i francouzské občanství, pro ParlamentníListy.cz uvedl, že Hitler islám obdivoval pro jeho výbojnost a muslimové s nacisty spolupracovali. Obdiv mezi nacisty a muslimy byl vzájemný.

„Víme, že Rudolf Hess, jeden z prvních spolupracovníků Hitlera, později jeho ministr a zástupce ve vedení nacistické strany, se narodil a vyrostl v Egyptě. Mnoho autorů zvažovalo, do jaké míry islám se svou dobyvačností a kultem násilí ovlivnil Hessův pohled na svět. Heinrich Himmler, šéf SS a Gestapa, v dětství katolický ministrant, v dospělosti pravidelně četl Korán... Mnoho muslimů – jako budoucí egyptský prezident Anvar Sádát, nebo tuniský prezident Habíb Burgiba – spolupracovalo s nacisty. Irák se za války postavil na stranu nacistického Německa a v Bagdádu došlo k velkému masakru Židů. Po dobytí země Brity a jejich spojenci irácký ministerský předseda Rašíd Ali al-Gajlani uprchl do Berlína spolu s velkým jeruzalémským muftím Hadž Amínem al-Husajním. Ten byl přijat Hitlerem a pak organizoval muslimské divize SS v okupované Jugoslávii. V roce 1948 se stal hlavním vůdcem arabské správy pásma Gazy,“ řekl Martin Janeček.

„Víme, že Adolf Hitler v rozhovorech se svým ministrem Speerem litoval porážky muslimů u Poitiers ve Francii v roce 732. Řekl: ‚Kdyby byli bývali tuto válku vyhráli, byl by dnes svět muslimský. Neboť Arabové by germánským kmenům vnutili svou víru. Šíří ji mečem a všechny národy obrací na svou víru – to je Germánům šité jak na tělo. V důsledku vlastní rasové podřízenosti by se ale arabští dobyvatelé nemohli trvale prosadit proti silnějším domácím obyvatelům vyrostlým v drsném kraji. Takže v čele islámské světové říše by nestáli nakonec Arabové, nýbrž islamizovaní Germáni.‘ Víme také, že na konci svého života vůdce trpce litoval, že nerozvinul radikálnější spolupráci s muslimským světem,“ dodal Janeček.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Lukáš Petřík

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Boj o Lipovskou ve Sněmovně. Volný burácel: Marný boj s mafií. Těch sedm miliard z ČT se prostě musí rozkrást!

12:50 Boj o Lipovskou ve Sněmovně. Volný burácel: Marný boj s mafií. Těch sedm miliard z ČT se prostě musí rozkrást!

Hnutí ANO nakonec umožnilo ve Sněmovně spustit debatu o odvolání ekonomky Hany Lipovské z Rady ČT. O…