Kdo se ozve, musí z kola ven. Čistky v pravoslavné církvi pokračují

10.07.2013 20:42

Jediná pravda je ta naše a ty, kteří se nám postaví na odpor, tvrdě potrestáme. Tak by se dalo shrnout nynější chování současného vedení Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku k věřícím. V církvi dochází k zastrašování a čistkám nepohodlných duchovních ve snaze zajistit si jejich poslušnost.

Kdo se ozve, musí z kola ven. Čistky v pravoslavné církvi pokračují
Foto: Hans Štembera
Popisek: Zleva Marek Krupica a vedle něj Jaroslav Šuvarský

Poté, co letos 12. 4. rezignoval vladyka Kryštof z pozice pražského arcibiskupa a metropolity českých zemí a Slovenska v důsledku medializace křivých obvinění z toho, že má několik milenek a s nimi děti, ukázalo se, že byla tato nařčení křivá, protože je samotní svědci krátce po jeho abdikaci odvolali. Celá tato akce měla být podle našich zdrojů pečlivě připravena s cílem chopit se moci v církvi a získat kontrolu nad 1,2 miliardami korun z restitucí.

Po Kryštofově rezignaci se stal dočasným správcem pražského arcibiskupství a kupodivu také statutárním zástupcem celé české části církve Marek Krupica. Ten také usiloval o post pražského arcibiskupa, ovšem nebyl při volbě, která se uskutečnila 18. 5. v Praze, zvolen. Právě Marek Krupica je podle důvěryhodných zdrojů ParlamentníchListů.cz spolu s ředitelem pražské eparchiální rady Jaroslavem Šuvarským hlavním strůjcem zastrašování a čistek duchovních v místní pravoslavné církvi.

Zastrašování duchovních

Například ukrajinským duchovním, kterých je v církvi velké množství a kteří mají na základě pracovního poměru v církvi udělené povolení k pobytu, je vyhrožováno, že neuposlechnou-li současné vedení, přijdou o práci a budou tak muset zpět na Ukrajinu (více čtěte zde). Někteří duchovní už museli proto svá místa opustit. Jiní se podřizují a z obav o svoji existenci se Marku Krupicovi omlouvají za podporu petice za vladyku Kryštofa. Vzniká zde podezření, že tak dochází k vydírání, vyhrožování, omezování osobní svobody, narušování osobních práv. Za takovéto trestné činy, pokud jsou prokázány, je sazba 2-8 let odnětí svobody a protože se to v tomto případě zřejmě děje organizovaně, sazba může být i dvojnásobná.

Naše redakce má také k dispozici e-mailovou korespondenci mezi Markem Krupicou a duchovními, která takové vydírání dokazuje. Marek Krupica, přestože sám není biskup, tak mění bez kolektivního rozhodnutí rady příslušné církevní obce obsazení duchovních v chrámech a správu chrámového majetku a údajnou neposlušnost k jeho osobě trestá odnětím práva sloužit. Metropolitní správce arcibiskup Simeon, který by taková rozhodnutí měl jakožto vysvěcený biskup minimálně potvrzovat, o nich neví a naší redakci sdělil, že Praha jedná samostatně bez jeho vědomí.

Případ Slaninka

Marek Krupica také nedávno rozeslal několika arciděkanům, tedy šéfům církevních obcí, dopis, v němž informuje o rozhodnutí posvátného synodu (shromáždění biskupů), který zasedal 3. 7. ve Vilémově u Litovle na Olomoucku, údajně mimo jiné ve věci stížnosti na blíže neurčené skandální chování archimadrity Izaiáše Slaninky z Mostu vůči rumunské velvyslankyni v ČR, která se jmenuje Daniela Anda Grigore Gitman.

Podle informací ParlamentníchListů.cz se měl Slaninka provinit tím, že nechtěl vpustit rumunskou velvyslankyni do areálu pravoslavného chrámu. sv. Valentina v Mostě, kde se chtěla poklonit před památníkem 66 000 rumunských vojáků padlých na českém a slovenském území během druhé světové války. Stavba však není ještě zkolaudovaná, na což se údajně snažil Slaninka velvyslankyni upozornit, aby nedošlo k porušení stavebního zákona. Navíc je kostel umístěn na pozemku města a údajně má ambasáda k dispozici klíče od areálu.

Naše redakce proto oslovila i rumunské velvyslanectví s dotazem, zda takováto stížnost, která vedla k potrestání kněze, skutečně existuje a o co se v ní konkrétně jedná. Rumunská ambasáda v ČR však nepotvrdila ani nevyvrátila, že takováto stížnost skutečně existuje. Ústy svého tajemníka Gabriela Marese odpověděla, že nezastává v této věci žádné stanovisko, jelikož za jakákoli rozhodnutí uvnitř pravoslavné církve jsou zodpovědní pouze její představitelé.

Na základě zmíněné stížnosti má být Slaninka potrestán tak, že bude degradován z pozice archimadrity na igumena, tedy mnicha. Tímto krokem by mu bylo prakticky znemožněno kandidovat na pražského arcibiskupa. Pro výkon této funkce má totiž Slaninka všechny potřebné předpoklady. Kromě toho má Slaninka ztratit rozhodnutím synodu také právo možnosti nosit druhý náprsní kříž, který získal za zásluhy a za svoje vzdělání. Bylo mu také  zakázáno vést monastýr v Mostě s tím, že bude přeložen na jiné místo v ČR.

Záminka k pomstě?

Tímto způsobem bylo rozhodnuto bez účasti Slaninky, který nebyl ani pozván na jednání synodu, jenž to údajně projednával. Jedná se pouze o dopis rozeslaný Markem Krupicou všem arciděkanům, ale ne samotnému Slaninkovi. Krupicovo nestandardní potrestání navíc neprojednávala ani Slaninkova církevní obec v Mostě. ParlamentníListy.cz se proto obrátily na Slaninku. Ten byl v šoku a vůbec nevěděl, že takovýto verdikt padl. „Nevěřím, že je to pravda a věřím, že synod se řídí zdravým rozumem a nedělá protiústavní a protikanonické kroky," řekl redakci Slaninka.

TÉMA: Skandál v pravoslavné církvi 

Údajný konflikt s velvyslankyní je však podle několika zdrojů naší redakce jen záminkou k pomstě za Slaninkův výstup na eparchiálním shromáždění, které se konalo 18. 5. v Praze a kde se volil nový pražský arcibiskup, avšak žádný nebyl zvolen. Slaninka zde jako jediný z delegátů vystoupil s požadavkem na odvolání Marka Krupici z kandidatury na pražského arcibiskupa. Kromě toho Slaninka na tomto shromáždění požadoval ještě možnost, aby byl mezi kandidáty zařazen odstoupivší vladyka Kryštof.

Jeho případ je jedním z více podobných. V této souvislosti je třeba zmínit, že naše redakce obdržela otevřený dopis metropolitního kancléře Jána Nováka, ve kterém si stěžuje synodu na své odvolání z funkce. Celé znění dopisu přinášíme ZDE.

Děje se tak zřejmě i proto, aby byli preventivně zastrašeni ti duchovní, kteří by se mohli postavit na odpor současnému vedení církve. Marek Krupica již dříve ParlamentnímListům.cz sdělil, že se nebude vyjadřovat. Obrátili jsme se tak na olomoucko-brněnského arcibiskupa Simeona a dočasného metropolitního správce. Ten celou záležitost se Slaninkou bagatelizoval a řekl, že se mu po konfliktu s velvyslankyní asi jen ubere kříž, a že je potřeba velvyslankyni uklidnit. Krupicův dopis, který se na rozhodnutí synodu za Simeonovy přítomnosti odvolává, ale zní jinak.

Jedině Šuvarský má pravdu

Ředitel Úřadu eparchiální rady Jaroslav Šuvarský s naší redakcí nekomunikuje. Pražská pravoslavná eparchie však vydala poselství 6. 7. duchovním a věřícím. V něm mimo jiné informuje o tom, že jediná pravdivá stanoviska mohou věřící najít pouze na adrese www.pravoslavnacirkev.cz, což jsou stránky spravované právě Šuvarským. Vše ostatní jsou prý dezinformace, lži a útok proti církvi, které podle Šuvarského možná organizuje odstoupivší vladyka Kryštof.

Rozporuplná tvrzení ohledně DNA

Eparchie se v tomto poselství vyjadřuje také k otázce neviny vladyky Kryštofa. „Zdroje, které haní členy posvátného synodu a pomocí nekalých praktik se snaží o očernění jejich morálního profilu v médiích, jsou přesvědčeny o nevině vladyky Kryštofa, kterou ale chtějí dokázat cestou lží a nenávisti, protože rezignaci vnímají jako výsledek neférového jednání ze strany biskupů. Obviňují je, že vladyka nedostal šanci, aby se očistil jako člověk Radim Pulec. Posvátný synod vyzval vladyku Kryštofa, aby podal důkazy o své nevině, a to prostřednictvím testů DNA. Vladyka odmítl testy podstoupit, i když jsou biskupům známy matka a děti, se kterými měla být DNA emeritního metropolity porovnána. Jako důkazy existují záznamy z jednání synodu, které však synod z úcty k emeritnímu metropolitovi i v zájmu bezpečí dětí a matky chová v tajnosti. Důkazního materiálu má synod dostatek, nebude jej však z uvedených důvodů medializovat," stojí v poselství. Jeho celé znění přinášíme ZDE.

ParlamentníListy.cz však mají k dispozici vyjádření mluvčího posvátného synodu Romana Jurigy ze dne 21. května, které je v rozporu s výše uvedeným. Navíc vladyka Kryštof opakovaně v médiích upozorňoval (poprvé v Pražském expresu již 11. dubna - pozn. red.), že je připraven podstoupit testy DNA.

„Ochota vladyky Kryštofa k tomuto kroku, o kterém informoval Pražský expres, je, myslím, v pravoslavné církvi velmi oceňována,“ napsal naší redakci před měsícem tiskový mluvčí Juriga. A dodává: „Z ryze lidského hlediska a s ohledem na matky a děti, pokud tedy nějaké matky a nějaké děti někde existují, si ale nemyslím, že by kterákoliv matka byla ochotna sebe nebo svoje dítě uvrhnout do soukolí případných dalších obvinění, obhajob, dokazování a mediálních bojů a také asi pomluv a případných vyhrůžek v souvislosti s celým případem rozpoutaným na začátku duchovní dcerou a dobrými přáteli bývalého metropolity. O tom, že celá věc velmi poškodila pravoslavnou církev v Čechách i na Slovensku netřeba vůbec pochybovat,“ uvedl mluvčí.

Sám mluvčí tedy naší redakci vyjádřil pochybnost nad tím, zda nějaké vladykovy milenky a děti vůbec existují, přestože na začátku aféry zprávy, které do médií rozšířil docent Milko, Krupicův kolega z pražské husitské fakulty a spolupracovník Šuvarského, hovořily o třech až deseti dětech a více ženách. Teď se z prohlášení Šuvarského zdá, že hovoří už jen o jedné matce, ale jsou shromažďována další obvinění, která jakoby podporují původní obvinění o vícenásobném Kryštofově porušování mnišských slibů na základě neověřitelných tvrzení další ženské osoby, která naší redakci sdělila, že nechce veřejně vystoupit, ale že na svém obvinění trvá. Vedení církve její svědectví považuje zřejmě účelově za platné.

Že se Kryštof nemodlí? Další lež

Objevilo se také obvinění vladyky Kryštofa z toho, že se nemodlí a že se snaží očistit pouze očerňováním druhých. Takto o tom informuje dokument Eparchiální rady Pražské pravoslavné eparchie sepsaný manželkou Šuvarského Evou Šuvarskou, která je členkou nově vzniklé komise křesťanské etiky osvětového odboru, nad jejíž existencí visí otazníky (více o tom čtěte zde).

Dobře informovaný zdroj zevnitř církve však ParlamentnímListům.cz pod podmínkou anonymity uvedl, že se v případě tvrzení, že se vladyka Kryštof v monastýru nemodlí, jedná o lež, což navíc doložil informacemi o tom, že právě s příchodem Kryštofa do Těšova se zvýšil počet bohoslužeb. Kromě toho v pravoslavné tradici není platnost modlitby vázaná na nějaké přidělené místo. Mimo to, podle usnesení synodu ze dne 14. května 2013 vladyka Kryštof nebyl zbaven svobody pohybu a možnosti učit na bohoslovecké fakultě v Prešově na Slovensku. Proto skutečnost, že někdejší nejvyšší představitel pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku není každý den přítomen v Těšově v západních Čechách, není důkazem, že se nemodlí, jak naznačuje dokument Evy Šuvarské.

Kryštof odmítá, že se snaží očistit očerňováním druhých

Vladyka Kryštof odmítá, že by se snažil očistit očerňováním církevních osob a že by vedl jakousi antikampaň proti církvi. Posvátný synod dostal několik svědectví od různých osob, které svědčí, že Kryštof není organizátorem žádné kampaně a že obvinění, že se nemodlí, je lež a hřích falešného svědectví.

Kdo nesouhlasí, musí z kola ven

„Nové Krupicovo vedení Pražské pravoslavné eparchie teď používá novou taktiku: Kdo s nimi, konkrétně lidmi soustředěnými okolo otce Jaroslava Šuvarského, nesouhlasí a upozorňuje na jakékoliv rozpory a nesrovnalosti, je označen za útočníka proti věčné a svaté pravoslavné církvi. Argumenty žádné nepotřebují, stačí jim, že prohlásí, že všechna slova proti nim jsou jen lži.  Oni svoje osoby ztotožnili s církví samotnou, protože drží moc. Proto nařizují, aby cokoliv, co sami prohlásí, se poslušně přijímalo jako svatá pravda," tvrdí náš zdroj blízký současnému vedení pražské eparchie.

A pokračuje: „Ale tohle je katolicismus a dogma o neomylnosti osoby vůdce, který je skutečnému a upřímnému pravoslaví naprosto cizí. V pravoslavné církvi platí princip symfonie, tedy sborové shody členů obce jejich představitelů. Z podobného důvodu těžkého sporu o neomylnost a slepou poslušnost ke konkrétním osobám se v roce 1054 rozdělila původně jednotná křesťanská církev na západní a východní a ta západní se ještě dále dělila v průběhu středověku na katolickou a protestantskou. Nyní tento duch reformismu a silového vynucování práva samozvaných osob na hlásání jediné pravdy přímo zasáhl naši malou pravoslavnou církev a rozkládá ji zevnitř jako jed. Duchovní, kteří se tomu postaví na odpor, jsou jeden po druhém odstraňováni.“

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Petr Kupka

Ing. Tomáš Czernin byl položen dotaz

Válka na Ukrajině

Pane senátore, opravdu věříte tomu, že má Ukrajina šanci Rusko porazit, a že ji USA a ostatní budou podporovat do nekonečna? Nechápejte mě špatně, přeji si, aby Ukrajina Rusko porazila, ale myslím, že je to dost nereálná vize. A co mě ještě na vašem komentáři zarazilo je, že v něm vůbec nepíšete o m...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Biden třikrát denně pleny. Už aby vyhrál Trump. Rusáci z Ukrajiny neodejdou. Český dvojitý agent promluvil

10:52 Biden třikrát denně pleny. Už aby vyhrál Trump. Rusáci z Ukrajiny neodejdou. Český dvojitý agent promluvil

„Poopravil jsem své názory. Už nejsem tak zapřisáhlý amerikanofil jako v osmdesátých letech. Možná, …