Mladí komunisté vyjeli do ulic propagovat třídní boj. A způsobili velký poprask

08.10.2013 11:24

JINÝMA OČIMA Také jste v Praze potkali na silnici otevřený vojenský vůz naložený muži, držícími v rukou transparenty? Pokud ano, ParlamentníListy.cz zajímalo i kvůli vám, co má tato akce znamenat a kdo za ní stojí. Zjistily například, že organizátorem akce, která je však mezinárodní, je u nás Komunistický svaz mládeže (KSM).

Mladí komunisté vyjeli do ulic propagovat třídní boj. A způsobili velký poprask
Foto: ksm.cz
Popisek: Plakát KSM

Mezinárodní protiválečná akce nazvaná „Třídní boj namísto světové války“ začala už 29. září v německém Mnichově, odkud auta vyjížděla. Pokračovala dále městy směrem na Prahu (kde bude ještě v úterý tento týden). Cestou se však musela a zřejmě možná ještě bude muset potýkat s řadou potíží – a to nejen na české straně.

„Již na území Německa konvoji kladlo státní zastupitelství a německá policie výrazné překážky - ohledně přítomnosti účastníků a herců na korbě kamionů a užití symbolů, které jasně představují protiválečné a protifašistické varování. V pondělí 30. září dal ale správní soud v Mnichově za pravdu kampani - jde o svobodu politického a uměleckého vyjádření. Ovšem vliv orgánů německého státu zřejmě sahá i za hranice. V Aši byla kolona výrazně zdržena odporem policie proti těm součástem kampaně, které byly již dříve obhájeny u soudu v Mnichově. Naštěstí po delším vyjednávání kolona mohla pokračovat. V pátek 4. října v Chebu byl pokus policie opakován s daleko větší razancí. Šlo o snahu znemožnit akci v šíření poselství v České republice a ukončit kampaň. Okamžitě byla sepsána stížnost k postupu policie a žádost o zvláštním užívání komunikace. Když konvoj z Chebu přece jen nakonec vyrazil, byla vyslovena pohrůžka, že může být i v dalších dnech a na dalších kilometrech kdykoli zastaven,“ informují mladí komunisté z KSM na svých webových stránkách.

 

 

 

 

 


 

   Foto z akce, které mladí komunisté "nabízejí" na svém webu

Přemysl Sobotka: Zavání to extremismem

Podle senátora Přemysla Sobotky (ODS) však podobná prohlášení zavánějí extremismem. "Víme, že podobné snahy o třídní boj vedly v minulosti nakonec k diktatuře. Proto tyto aktivity podle mne odporují pravidlům demokracie a mladí komunisté by se měli zamystet nad tím, co vůbec dělají," řekl ParlamentnímListům.cz P. Sobotka. 

Starostka Prahy 2 Jana Černochová: Takhle uplatňovat shromažďovací právo je nepřípustné

Akce pořádně rozčílila i starostku Prahy 2 Janu Černochovou (ODS), protože její pondělní průběh měla možnost vidět přímo z okna radnice, které vede na Náměstí Míru. Jak zdůraznila, neřešila ani tak ideologickou stránku celé věci, jako celou plejádu správních přestupků.

"Já vím, že zde funguje ústavní právo shromažďovací. Ale pokud jsou - jako v tomto případě - u toho porušeny správní agendy, je třeba to řešit a také to řešit nadále budu i s magistrátem, který akci vydal povolení již na konci srpna. Vždyť ti organizátoři tady porušili celou řadu zákazů, když svými - jak se o nich vyjádřili - alegorickými, těžkými vozy najeli před kostel. Nejen, že staré lidi, pamatující válku, muselo velice rozrušit, pokud najednou viděli nějakou fašistickou symboliku, z ampliónů slyšeli němčinu a vojenská těžká auta uprostřed Prahy v klidové zóně, která slouží jako park...Ale ty vozy jely přes tramvajové pásy, navíc nevím, zda vůbec někdo zkoumal, jak jsou těžké a zda třeba nemohli narušit podloží - vždyť tam pod těmi místy jezdí metro! To, že byli ohroženi i samotní lidé z té akce, když jezdili na otevřených korbách aut, ani nemluvím a bude mě zajímat, jak to uzavře nakonec policie," reagovala pro ParlamentníListy.cz Černochová.

Předkové přísahali, že nedopustí hrůzy války, tu přísahu musí někdo převzít

Ale zpět k tomu, co akce obnáší. Zajímavý je v této souvislosti i obsah společného prohlášení českých organizací. Mladí komunisté tak připomínají hned několik historických faktů, které aplikují i do současnosti.

„Naši předkové si ve vítězných dnech přísahali, že již nikdy nepřipustí hrůzy války. Tehdy se porážka německého nacismu zdála zárukou mírového rozvoje bez vykořisťování národů a lidí. Tuto přísahu přebíráme i my. Dnes, 75 let od mnichovského diktátu a 68 let od vítězství nad nacismem, žijeme v jiném státě. Československo již neexistuje, bylo obnoveno kapitalistické vykořisťování. Rozhodující část výrobních prostředků je vlastněna zahraničním, zejména německým kapitálem. Výsledky lidské práce zde vytvořené odplývají do zahraničí, naše zemědělství je dále likvidováno a podřízeno vyděračství německých potravinářských řetězců, tištěné informace jsou nám podávány skoro výhradně německým kapitálem vlastněnými médii. Tím, kdo skutečně ovládá Evropskou unii, je německý velkokapitál. Všechny sféry naší ekonomiky jsou anektovány německým kapitálem. Naše země byla přeměněna v závislý protektorát a nikoli bezdůvodně se o ní hovoří jako o ‚17. spolkové zemi‘,“ konstatují mladí komunisté z KSM.

Představitelé vlád jsou komplici válečných zločinů - kvůli NATO 

A připomínají další body své nespokojenosti. Například to, že Armáda České republiky byla prý přeměněna na pomocné sbory NATO nasazované do agresí a okupací po celém světě.

„Tím se vlády České republiky stávají komplicem zodpovědným za válečné zločiny a jejich představitele je třeba hnát k trestní zodpovědnosti,“ míní autoři společného prohlášení a tím s ním rozhodně ještě nejsou hotovi.

Pozor na "potravu pro děla" 

Připomínají, že k tomu všemu přišla ještě krize – což je, jak konstatují, neoddělitelný projev kapitalistické společnosti. „Krize zvyšuje konkurenci a rozpory kapitalistů, kteří bojují o podíl na snižujících se ziscích. To vyvolává podobnou situaci jako před 75 lety s rostoucím nebezpečím velkého konfliktu, kde se naše země stane nástupním prostorem pro cizí zájmy. Kde se český lid a jeho mládež může znovu stát ‚potravou pro děla‘. Kde čeští pracující budou zařazeni do vyzbrojování v zájmu cizích kapitalistů. Podobně jako v době poroby za Protektorátu Čechy a Morava,“ uvádějí mladí komunisté dále v prohlášení.

A upozorňují také na to, že si je vládnoucí třída dobře vědoma, kam národy Evropy směřují. Dokazují to totiž slova bývalého vedoucího představitele eurozóny Jean-Claude Junkera: „Kdokoliv věří, že věčná otázka války a míru v Evropě již neexistuje, se hluboce mýlí. Jak ukázaly války v Bosně a Kosovu, váleční démoni neodešli, pouze spí. Zaráží mě, když si uvědomím, jak podobné jsou okolnosti v Evropě roku 2013 těm, které byly před 100 lety... V roce 1913 mnozí věřili, že válka v Evropě nikdy nevypukne. Velké mocnosti kontinentu byly ekonomicky natolik silně propojeny, až byl rozšířen názor, že by si vojenský střet nemohly dovolit.“

I proto jsou mladí komunisti odhodláni tomuto nebezpečí všemi dostupnými prostředky bránit. „Třídní boj je bojem za vaši práci, bojem za živobytí pro vás a vaše děti,“ apelují.

Co je to Komunistický svaz mládeže?

Komunistický svaz mládeže (KSM) je nezávislá, dobrovolná mládežnická organizace, vycházející z učení Marxe, Engelse, Lenina a dalších významných myslitelů komunistického hnutí a navazující na pokrokové tradice československého a celosvětového mládežnického hnutí.

Jak o sobě prozrazují, jeho členové stojí na straně úsilí o revoluční překonání kapitalismu a o nastolení ekonomických a společenských podmínek pro budování socialismu jako prvního stupně k vytvoření společnosti komunistické, jejíž vybudování je konečným cílem. Tuto snahu vyjadřuje název organizace, kde je pojem komunistický chápán jako označení vize budoucí, vysoce organizované beztřídní společnosti, kde je vláda nad lidmi vystřídána svobodnou správou věcí a řízením výrobních procesů, kde všestranný a svobodný rozvoj každého jednotlivce je základem pro svobodný rozvoj všech.

KSM a její historické kořeny

Komunistický svaz mládeže byl založen v únoru 1921 po porážce takzvané Prosincové stávky, před vznikem Komunistické strany Československa (KSČ). Desítky tisíc členů komunistické mládeže se tehdy stalo členy Komunistické internacionály mládeže a otevřeně se tak přihlásily k aktivnímu boji za svržení kapitalistického řádu. Navzdory své ilegalitě a ostré antikomunistické represi vedl KSM v období první československé republiky řadu rozsáhlých bojů. Podílel se na budování dělnické tělovýchovy, proletářského skautingu, antimilitaristických aktivit, organizování solidarity se Sovětským svazem, mezi studenty působil skrze Komunistickou studentskou frakci - KOSTUFRA, pokoušel se přenést svou činnost do závodních buněk a aktivně se zapojil i do boje za bolševický charakter KSČ, který vyvrcholil nástupem vedení Klementa Gottwalda na 5. sjezdu KSČ v roce 1929.

I přesto, že komunisté v druhé polovině 30. let, v době boje za lidovou frontu proti fašismu upustili od budování samostatné komunistické mládežnické organizace, zůstala tradice prvorepublikového KSM zachována v následně vzniklých organizacích mládeže jako byly Svaz mladých, Národní hnutí pracující mládeže, Komunistický svaz mladé generace, Předvoj, Svaz české mládeže, Československý svaz mládeže, Leninský svaz mladých nebo Socialistický svaz mládeže.

A co po roce 1989?

Tvůrci webu Komunistického svazu mládeže o sobě dále uvádějí, že na jaře 1990, ‚v období porážky socialismu a restaurace kapitalismu v Československu‘ na tradici prvorepublikového KSM navázali tehdejší mladí komunisté a KSM byl po více než půl století obnoven. Mladí komunisté se aktivně zapojili do podpory práce Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM), "byli významnou silou v boji proti členství České republiky v Severoatlantickém paktu NATO a následně i v prvních liniích bojovníků proti zločinné agresi NATO vůči národům tehdejší Jugoslávie v roce 1999".

V roce 2000 komunistická mládež organizovala protesty proti pražskému zasedání imperialistických institucí - Mezinárodního měnového fondu a Světové banky. KSM inicioval vznik studentské iniciativy SOS STUDENT a společně s dalšími svedl úspěšně několik bitev se stoupenci zavedení školného na státních a veřejných školách. Byl jeden z mála, kdo z principiálních pozic vystupoval proti členství České republiky v Evropské unii a s plným nasazením bojoval proti agresím v Afghánistánu a Iráku a účasti České republiky na nich. KSM aktivně vystupuje na obranu sociálních práv mladých pracujících, studentů, učňů a nezaměstnaných. Nekompromisně se KSM staví k fašismu a rasismu.

Za dobu své existence prošel řadou krizí a rozkolů podobně jako celé české komunistické hnutí. V současnosti je KSM jednotnou aktivní organizací.  (Zdroj: www.ksm.cz)

Mladí komunisté s KSČM spokojení nejsou, vadí jim "zpanštění" některých...

Jak ParlamentníListy.cz před časem upozornily, mladým komunistům na jejich dospělejších kolezích, kteří seděli v Poslanecké sněmovně, vadí, že po „dílčím zlepšení charakteru KSČM“ na přelomu tisíciletí dochází prý kvůli nim od roku 2005 k „vytrvalému nárůstu negativních tendencí“. A ty likvidují zbytky její komunistické identity. Tato zhoubná politika je prý představována především současným vedením strany v čele s Vojtěchem Filipem a jeho spojenci mezi stranickým aparátem, poslanci a senátory. Právě kvůli této „sociáldemokratizaci“ prý KSČM trvale ztrácí ve volbách a není schopna zaujmout mládež.

Tato politika se prý projevuje rovněž „zpanštěním“ většiny představitelů strany a jejich neschopností odlišit se od ČSSD.

Nejde o komunismus platónský, ani křesťanský. Ale o nebezpečí, varuje Štětina

Do jaké míry se charakteristika plete či naopak, ukáží výsledky voleb již za pár dnů. Jisté je, že koministický idealismus stále vadí celé řadě lidí.

"Čeští komunisté, včetně mladých komunistů, nevyznávají komunismus křesťanský, platonovský, ale marxisticko-leninský - a ten vychází z násilného přebírání moci a prostředků k dosažení svých cílů. To je nepřípustné nejen pro mě, ale shodl se na tom již v roce 2008 Senát ČR. To usnesení, že by měl podobné aktivity a jejich působení prověřit soud, stále platí," okomentoval stručně ParlamentnímListům.cz výše uvedené snahy senátor Jaroslav Štětina.

 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Alena Hechtová

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

,,Já STANu p*del nenastavím.” Bartoš se rve o křesla a teď tohle: Piráti ničí Němcovou a Drahoše

4:44 ,,Já STANu p*del nenastavím.” Bartoš se rve o křesla a teď tohle: Piráti ničí Němcovou a Drahoše

Volební katastrofa a „domácí zabijačka“ u Pirátů. Po volebním masakru členové Pirátské strany živě n…