ČSSZ: Zrušení důchodového spoření mění sazby důchodového pojištění

04.01.2016 9:16

K 31. 12. 2015 dochází k ukončení účasti na důchodovém spoření všech účastníků tzv. II. pilíře důchodového systému. V jeho důsledku dojde s účinností od 1. ledna 2016 u účastníků důchodového spoření k vypuštění zvláštních sazeb pojistného a k návratu ke stavu před zavedením druhého důchodového pilíře.

ČSSZ: Zrušení důchodového spoření mění sazby důchodového pojištění
Foto: ČSSZ
Popisek: Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Změny sazeb pojistného

Od 1. ledna 2016 budou sazby pojistného upraveny stejným způsobem jako před zavedením důchodového spoření. U všech zaměstnanců účastných pojištění bude sazba pojistného opět činit 6,5 % z vyměřovacího základu. Sazba pojistného u zaměstnavatele se nemění.

Pro osoby dobrovolně důchodově pojištěné bude pro placení pojistného v roce 2016 platit pouze jediná sazba ve výši 28 % z měsíčního vyměřovacího základu. V roce 2016 činí jeho minimální výše 6 752 Kč a minimální výše pojistného 1 891 Kč.

Pro osoby samostatně výdělečně činné, které byly do 31. 12. 2015 účastné důchodového spoření, bude platná pouze sazba ve výši 29,2 % z měsíčního vyměřovacího základu záloh na pojistné na důchodové pojištění. Roční pojistné za rok 2015 bude však ještě stanoveno ve výši 26,2 % z vyměřovacího základu uvedeného na Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2015. Pro osoby samostatně výdělečně činné, které nebyly účastné důchodového spoření, nedochází k žádným změnám, sazba pojistného je i nadále 29,2 % z vyměřovacího základu. Nový interaktivní tiskopis „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2015“ je k dispozici na webu ČSSZ, resp. ePortálu ČSSZ.

Účastníkům důchodového spoření bude umožněno získat vyšší procentní výměru starobního důchodu (za každý celý rok doby důchodového pojištění se započítává pro výpočet procentní výměry starobního důchodu 1,5 % výpočtového základu, zatímco za dobu účasti na důchodovém spoření se započítává pouze 1,2 % výpočtového základu). Podmínkou bude, že ve stanovené lhůtě doplatí rozdíl mezi nižším pojistným na důchodové pojištění, které platili jako účastníci důchodového spoření, a pojistným stanoveným pro pojištěnce, kteří nebyli účastníky důchodového spoření. Pojistné však budou moci doplatit až v roce 2017 v souladu se zákonem o zrušení důchodového spoření.

Změny pro zaměstnavatele

V návaznosti na ukončení důchodového spoření a změny v sazbách pojistného byl upraven tiskopis „Přehled o výši pojistného“, který klienti na webu ČSSZ budou mít k dispozici v polovině ledna. Nový tiskopis zaměstnavatelé použijí poprvé pro vykázání vyměřovacích základů a pojistného za měsíc leden 2016, tedy v období od 1. do 20. února 2016. Za prosinec 2015 je potřeba podat do 20. ledna 2016 tiskopis platný do 31. 12. 2015. Definici nové datové věty mají softwaroví vývojáři a programátoři zveřejněnou na webu ČSSZ od listopadu, aby mohli provést úpravu mzdových/ekonomických/personálních programů.

Kdo má v roce 2016 nárok na starobní důchod

Nárok na důchod budou mít v roce 2016 pojištěnci, kteří v něm dosáhnou důchodového věku a zároveň získají potřebnou dobu pojištění alespoň 32 let.

Níže uvádíme podrobný přehled důležitých údajů včetně vysvětlení některých pojmů.

Podrobný přehled důležitých údajů pro rok 2016
1) vyměřovací základ = zjednodušeně jde o úhrn příjmů (hrubých výdělků) z výdělečné činnosti za kalendářní měsíc; u OSVČ za daný kalendářní rok; u zaměstnavatele jde o úhrn všech příjmů, které na mzdách (platech) zúčtoval svým zaměstnancům za daný měsíc, u osob dobrovolně účastných důchodového pojištění měsíční částka, kterou si určí, nejméně však ve výši ¼ průměrné mzdy

2) měsíční záloha OSVČ = vypočítává se z vyměřovacího základu, který si OSVČ stanovuje, nejvýše však z 1/12 maximálního vyměřovacího základu stanoveného pro kalendářní rok

3) vyměřovací základ OSVČ = jde o částku vypočtenou z určeného vyměřovacího základu, která v průměru připadá na jeden měsíc výkonu činnosti na naposledy podaném Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ, není-li starší tří let. Je-li takto stanovená částka nižší než zákonem stanovený nejnižší vyměřovací základ, odvádí OSVČ pojistné z nejnižšího vyměřovacího základu. Pokud není možné určit maximální měsíční vyměřovací základ z Přehledu, činí zpravidla ½ průměrné mzdy platné v kalendářním roce, ve kterém se pojistné platí

4) osobní vyměřovací základ = měsíční průměr úhrnu ročních vyměřovacích základů (hrubých výdělků) pojištěnce za rozhodné období

5) výpočtový základ = z něj se vypočítává výše důchodu; určí se redukcí osobního vyměřovacího základu

6) procentní výměra = stanovuje se individuálně procentní sazbou z výpočtového základu podle získané doby pojištění

7) základní výměra = stanovuje ji zákon a je jednotná pro všechny druhy důchodů

8) rozhodný příjem = minimální výše sjednaného příjmu za měsíc, která dle zákona může založit účast na nemocenském pojištění

9) denní vyměřovací základ = zjednodušeně jde o průměrný denní příjem za rozhodné období – zpravidla 12 kalendářních měsíců před měsícem, ve kterém vznikla sociální událost (např. dočasná pracovní neschopnost, potřeba ošetřování, apod.)

10) redukovaný denní vyměřovací základ = z něj se vypočítává výše dávky; určí se redukcí denního vyměřovacího základu 

Přehled údajů, které platily pro rok 2015 – viz: www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskovezpravy/tiskove-zpravy-2015/2015-01-07-rok-2015-zasadne-nemeni-oblast-socialniho-zabezpecenisverenou do-kompetence-cssz.htm

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

ČEZ zasadí vlastními silami strom za každého zaměstnance v ČR

11:44 ČEZ zasadí vlastními silami strom za každého zaměstnance v ČR

Téměř 23 000 stromů vysadí postupně ČEZ po celé České republice. Svůj vlastní „stroj na kyslík“ tak …