Česká ženská lobby: Jsme na chvostě, přesto se chystají škrty ve financování genderové rovnosti

21.06.2018 12:18

Social Watch Česká republika a ženská lobby u příležitosti Mezinárodního dne rovnosti žen a mužů vyzývají politickou reprezentaci k ratifikaci Istanbulské úmluvy, ke garanci míst ve školkách pro dvouleté děti od roku 2020 a k zachování financí na podporu genderové rovnosti.

Česká ženská lobby: Jsme na chvostě, přesto se chystají škrty ve financování genderové rovnosti
Foto: Česká ženská lobby
Popisek: Česká ženská lobby, logo.

Česká republika se dlouhodobě umisťuje na nelichotivých pozicích v rámci mezinárodních srovnání zaměřených na rovnost žen a mužů. V rámci globálního indexu genderových nerovností za rok 2017 (Global Gender Gap Report) se ČR umístila na 88. místě ze 144 hodnocených zemí. „V porovnání s rokem 2006, kdy Světové ekonomické fórum začalo index zpracovávat a kdy se Česká republika umístila na 53. místě, jsme se propadli o 35 příček. Celkový špatný výsledek je dán především nerovným postavením žen na pracovním trhu a jejich nízkým zastoupením v politice,“ shrnuje výsledky žebříčku analytička Social Watch Česká republika, Markéta Mottlová. Ženy v ČR vydělávají v průměru o 21,8 % méně než muži (tzv. gender pay gap) což je po Estonsku druhé nejhorší skóre v rámci Evropské unie. Nižší mzdy a nerovnoměrné zapojení žen mužů do neplacené práce v domácnosti a péče o děti se následně promítají do nižších penzí žen většího ohrožení chudobou.

Navzdory těmto statistikám jsou v ohrožení prostředky z Evropského sociálního fondu určené na projekty na podporu rovnosti žen a mužů. Ministerstvo práce sociálních věcí plánuje zrušit výzvy z Operačního programu Zaměstnanost a zdroje přesunout výhradně na financování dětských skupin. Hrozí tak zánik nejrůznějších aktivit na odstraňování nerovností pracovním trhu, které tu léta  fungovaly. Ohrožené jsou například bezplatné právní poradenství v souvislosti s diskriminací na trhu práce na základě pohlaví nebo rodičovství, či podpora znevýhodněných skupin žen na trhu práce (samoživitelky, ženy na rodičovské dovolené, 55+, z etnických menšin). Pokud dojde k těmto realokacím, může to mít podle Social Watch a České ženské lobby velmi negativní vliv na institucionální zabezpečení tématu rovnosti žen a mužů. Přitom Česká republika se zavazuje k naplňování genderové rovnosti v mezinárodních dokumentech a rovnost žen mužů patří mezi jeden z Cílů udržitelného rozvoje (tzv. SDGs) i z nich vyplývající schválené vládní strategie Česká republika 2030.

„Jakkoliv považujeme dětské skupiny za důležité, k odstranění existujících nerovností ve společnosti a na trhu práce samy o sobě nestačí,“ upozorňují organizace. Dětské skupiny totiž podle nich nabídku péče řeší jen částečně. Kvůli financování z ESF není zaručena ani jejich dostupnost všude, kde jsou potřeba, ani jejich dlouhodobá udržitelnost. Proto garance míst v mateřských školách už pro dvouleté děti přinesla naději, že by většina žen mohla nastoupit do zaměstnání v době, kdy to nejvíce potřebují – mezi druhými a třetími narozeninami dítěte. Social Watch a Česká ženská lobby zároveň zdůrazňují, že opatření rozšiřuje rodičům možnost volby, dává jim možnost umístit dítě do školky, nikoli povinnost. Klíčové podle nich je, aby stát zajistil finanční prostředky odpovídající personálním a prostorovým kapacitám mateřských škol tak, aby mohly mateřské školy poskytovat kvalitní péči jak tříletým, tak dvouletým dětem. Znepokojivý je podle obou organizací rovněž sílící odpor konzervativních politiků a některých církevních představitelů proti ratifikaci Istanbulské úmluvy. Tato úmluva Rady Evropy má přitom potenciál zlepšit ochranu obětí násilí na ženách, posílit spolupráci organizací a institucí, které s nimi pracují a zaměřit se také na prevenci násilí. „Zarážející je míra dezinformací, které se o obsahu úmluvy šíří. Počínaje rozpadem tradiční rodiny a zákazem velikonoční pomlázky konče. Pevně doufáme, že přes hlasité hlasy odpůrců Česká republika smlouvu nakonec ratifikuje. Uděláme pro to maximum,“ komentuje situaci předsedkyně České ženské lobby, Jana Smiggels Kavková.

Social Watch je mezinárodní síť občanských organizací usilujících o vymýcení chudoby a jejích příčin, o ukončení všech forem diskriminace a rasismu, o zajištění spravedlivé distribuce bohatství a naplňování lidských práv. Social Watch prosazuje mír, sociální, ekonomickou, environmentální a genderovou spravedlnost a zdůrazňuje právo každého člověka nežít v chudobě. V současnosti jsou členy české koalice: ADEPTTs, Alternativa Zdola, EDUCON, Ekumenická akademie, EUROSOLAR, Fórum 50 %, Nesehnutí, Svět bez válek a násilí a další nezávislí experti a expertky.

Česká ženská lobby je síť neziskových organizací, která hájí práva žen v České republice. Má 33 členských organizací. Je součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi. Česká ženská lobby se hlásí k feministickému přesvědčení, že ženy mají právo na politickou, společenskou a ekonomickou rovnost s muži. Česká ženská lobby lobbuje a prosazuje zájmy všech žen bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, zdravotní stav, sexuální orientaci, věk, náboženství či víru.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Dita Charanzová, Ph.D. byl položen dotaz

Nemyslíte, že je EU úplně mimo?

Uvědomuje si vůbec EU, že je tu krize, že čím dál víc lidí upadá do chudoby? Místo toho, aby třeba nějak pomohla, tak akorát přichází z dalšími nařízeními, na které lidi prostě nemají? Kupovat nová drahá auta, zatepltit baráky. Co se stane, když nezateplím, ne že bych nechtěla, ale prostě na to nem...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Liberecký kraj: Pryšec zapeklitý dorazil do kraje

11:17 Liberecký kraj: Pryšec zapeklitý dorazil do kraje

Řada exponátů se nalézá v herbářích v přírodovědných sbírkách Severočeského muzea v Liberci. Jejich …