Česká ženská lobby získala klíčovou podporu z Norských fondů

20.08.2014 18:01 | Zprávy

Realizace druhého ročníku úspěšného Kongresu žen, vytvoření profesní komory genderových expertů/tek a cílené prosazování respektu k reprodukčním právům žen včetně práva na svobodnou volbu podmínek porodu. To je pouze několik bodů z partnerského projektu České ženské lobby s názvem „Hájíme práva žen v České republice", který podpořila nadace Open Society Fund spravující Norské fondy – v současnosti jeden z nejvýznamnějších finančních zdrojů dotující český neziskový sektor.

Česká ženská lobby získala klíčovou podporu z Norských fondů
Foto: Hans Štembera
Popisek: Peníze, ilustrační foto

Česká ženská lobby získala v rámci Norských fondů nejvyšší finanční dotaci v historii organizace a tento krok vnímá především jako výzvu k naplnění svých cílů – tedy prosazování rovných šancí pro ženy a muže na všech úrovních. „Z podpory Norských fondů mám velkou radost. Díky tomu máme jedinečnou možnost nejen zrealizovat druhý ročník Kongresu žen (první ročník byl fenomenální úspěch a pevně věřím, že na něj navážeme!), ale dotáhnout do konce také celou řadu aktivit, které jsme doposud dělaly na dobrovolné bázi," neskrývá své nadšení z podpory projektu místopředsedkyně České ženské lobby Eva Kavková. V následujícím roce a půl se díky zmiňované podpoře zaměří její organizace, která je největší sítí ženských organizací v České republice, na několik stěžejních témat.

PODPORA LEGISLATIVNÍCH OPATŘENÍ

Česká ženská lobby dlouhodobě reflektuje přetrvávající nerovnosti mezi muži a ženami, jako je například nedostatečné zastoupení žen v rozhodovacích pozicích, nevyhovující institucionální zabezpečení agendy rovných příležitosti, nedostatečná nebo špatně aplikovaná legislativa v této oblasti. I proto se díky získané finanční podpoře bude Česká ženská lobby snažit prosadit opatření vedoucí k odstranění těchto deficitů. „Kromě toho chceme vydat aktuální Stínovou zprávu v oblasti rovného zacházení a rovných příležitostí žen a mužů a více spolupracovat s exekutivou i jednotlivými ministerstvy tak, aby opatření na podporu rovných příležitostí žen a mužů nebyla pouhými bezzubými deklaracemi, ale měla opravdový dopad v praxi," upřesňuje Eva Kavková.

PODPORA PORODNÍCH ASISTENTEK A REPRODUKČNÍCH PRÁV ŽEN

V rámci České ženské lobby funguje „porodnická” pracovní skupina, která se kromě vzdělávání členských organizací i veřejnosti v tématice normálního porodu a získávání relevantních dat a odborných stanovisek, účastní i jednání pracovní skupiny při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Eva Kavková upozorňuje na hlavní cíle, kterých chce Česká ženská lobby díky podpoře projektu „Hájíme práva žen v České republice" v této oblasti dosáhnout. „Chceme dokončit návrh legislativních změn, které umožní porodním asistentkám opět legálně vykonávat jejich profesi a také se chceme zasadit o to, aby jejich péče byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění."

Kromě přípravy a aktivního prosazování legislativního návrhu změny Zákona o zdravotních službách, který doposud s dalšími vyhláškami brání v tom, aby porodní asistentky mohly legálně vykonávat svou profesi, patří mezi další aktivity i podpora lidem, kteří se rozhodnou podat žalobu kvůli tomu, že je jim znemožněno svobodně si zvolit místo a způsob porodu.

KOMORA GENDEROVÝCH EXPERTŮ A EXPERTEK

Díky grantové podpoře dojde v následujících měsících k unikátní spolupráci několika významných institucí a vznikne tak doposud chybějící profesní komora, která bude sdružovat kvalifikované genderové experty a expertky s odlišnými specializacemi, z různých vědních a společenských oblastí. Vytvoření této ojedinělé platformy bude koordinovat Sociologický ústav Akademie věd ČR ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a dalšími partnery mimo akademický sektor. Komora bude poskytovat služby v oblasti genderového vzdělávání, poradenství a konzultační činnosti. Komora bude garantovat vysokou expertní znalost v oboru genderových a feministických studií se zaměřením na konkrétní oblasti: různé aspekty fungování trhu práce, kombinace práce a rodiny, genderové násilí a sexuální obtěžování, porodnictví a sexuální práva žen, LGBT, menšiny, genderové aspekty přistěhovalectví a migrace, atd.

KONGRES ŽEN

Po obrovském úspěchu prvního ročníku, který se uskutečnil v roce 2013, proběhne 20. června 2015 další Kongres žen. Cílem této ojedinělé iniciativy organizací, institucí a osobností z neziskového, akademického, uměleckého, veřejného i soukromého sektoru je otevřít diskusi o situaci žen v České republice, poskytnout ženám prostor pro síťování a sdílení zkušeností napříč společenským spektrem, inspirovat je a mobilizovat. Proběhne formou veřejné akce, která kombinuje v jednom dni semináře, workshopy, přednášky a diskuze, spolu s doprovodnými aktivitami. Tématem druhého Kongresu žen pod záštitou České ženské lobby bude „Ženy a ženská témata v médiích – stereotypy, předsudky a sexismus doprovázející mediální zobrazování žen“.

Projekt „Hájíme práva žen v České republice” dává velkou šanci všem ženám a mužům v tom, aby snahy o prosazování rovných šancí mezi oběma pohlavími nezůstaly jen na úrovni ideálů a dlouhodobých přání, ale začaly se realizovat v praxi.

Česká ženská lobby je síť neziskových organizací, která hájí práva žen v České republice. Má 28 členských organizací. Je součástí Evropské ženské lobby, která sdružuje ženské a genderové organizace Evropy a spolupracuje s evropskými institucemi. Česká ženská lobby se hlásí k feministickému přesvědčení, že ženy mají právo na politickou, společenskou a ekonomickou rovnost s muži. Česká ženská lobby lobbuje a prosazuje zájmy všech žen bez ohledu na jejich rasu, etnický původ, zdravotní stav, sexuální orientaci, věk, náboženství či víru. Zároveň ČŽL diverzitu podporuje a uznává a prosazuje rozmanité hodnoty a potřeby žen s ohledem na výše zmíněné charakteristiky. Česká ženská lobby akceptuje různorodost svých organizací a tedy i různorodost feministických směrů, ke kterým se jednotlivé organizace hlásí.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Mgr. Martin Hájek byl položen dotaz

Už jste si vyhodnotili váš neúspěch ve volbách?

Na základě čeho jste čekali větší úspěch ve volbách, když víc než zájmy občanů ČR hájíte ty evropské – např. migrační pakt, grean deal, přijetí Eura atd? Nemyslíte, že je třeba, abyste víc naslouchali tomu, co chce většina lidí v ČR? Nebo čemu přičítáte váš neúspěch? Ještě bych řekl, že si za to můž...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Horská služba pátrala ve spolupráci s Policií ČR

13:04 Horská služba pátrala ve spolupráci s Policií ČR

Spolupráce se složkami IZS je v mezisezónní době jednou z činností, která Horské záchranáře zaměstná…