DPP: Praha plánuje vybudovat další dvě tramvajové tratě, Dvorce – Budějovická – Michle a Podbaba – Troja – Bohnice

13.09.2023 22:03 | Tisková zpráva

Rada hl. m. Prahy (RHMP) schválila zahájení projektové přípravy dvou nových tratí. Dvorce – Budějovická – Michle tvoří s Dvoreckým mostem jižní část tramvajového okruhu a Podbaba – Troja – Bohnice je součástí severní části tramvajového okruhu. Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v koordinaci s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) zajistí pro prvně jmenovanou trať projektovou dokumentaci a následná povolení pro stavbu.

DPP: Praha plánuje vybudovat další dvě tramvajové tratě, Dvorce – Budějovická – Michle a Podbaba – Troja – Bohnice
Foto: Hans Štembera
Popisek: Logo Dopravního podniku hlavního města Prahy

Pro trať Podbaba – Troja – Bohnice DPP nejdříve vypracuje podrobnou komplexní studii a následně tento investiční záměr projde procesem EIA. Realizací obou projektů se tramvajová síť v Praze prodlouží o zhruba 8 kilometrů. Obě jsou v souladu se Strategií rozvoje tramvajových tratí, kterou RHMP schválila v roce 2017 a aktualizovala před dvěma lety.

Tramvajová trať Dvorce – Budějovická – Michle bude od současných zastávek Dvorce vedena ulicemi Jeremenkova, Olbrachtova, Vyskočilova a V Zápolí do Pekárenské ulice, překříží Ohradní ulici a bude pokračovat k odstavnému nádraží. Po jeho okraji, mimo stávající komunikace, bude dále vedena do ulice U Plynárny, kde se v křižovatce s ulicí Nad Vinným potokem napojí na stávající tramvajovou trať, jak ve směru z centra i do centra. Celková délka tratě je dle existujících studií 4,8 kilometrů a předpokládá se na ní deset párů zastávek. V zastávce Olbrachtova (v současnosti Na Strži) vznikne přestupní vazba na metro D a v dopravním uzlu v zastávce Budějovická přestup na linku C. Odhadované náklady na výstavbu tramvajové tratě Dvorce – Budějovická – Michle jsou cca 1,7 miliardy korun. Samotné zahájení výstavby se předpokládá na začátku roku 2029, zprovoznění pak v roce 2031. DPP se bude snažit na stavbu zajistit spolufinancování z dostupných fondů EU nebo jiných dotačních programů.

„Obě tratě jsou zásadními součástmi jižní a severní části tramvajového okruhu Prahy, který umožní nová atraktivní spojení veřejnou dopravou a rychlejší jízdní doby bez zbytečného zatěžování centra města. Zprovozněním Dvoreckého mostu a vybudováním tramvajové tratě Dvorce – Budějovická – Michle zajistíme výhodné, kapacitní a lokálně bezemisní spojení Prahy 4 a Prahy 5, které v současnosti obsluhují výhradně naftové autobusy. Trať naplňuje všechny strategické cíle Plánu udržitelné mobility HMP – zvýšení výkonnosti a spolehlivosti, jakož i zlepšení dostupnosti veřejné dopravy a snížení emisí a uhlíkové stopy. V konečném důsledku nám to umožní nahradit velmi intenzivní autobusovou dopravu tramvajemi, reorganizovat a optimalizovat provoz v oblasti a zklidnit jej. V neposlední řadě toto spojení významnou měrou přispěje k rozvoji Michle,“ říká Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Anketa

Má Česko pořídit letouny F-35?

3%
96%
hlasovalo: 52380 lidí

„Budoucí potenciál přímého tramvajového spojení mezi Prahou 4 a Prahou 5 již nyní ukazuje vytíženost páteřní autobusové linky č. 118 v úseku Budějovická – Smíchovské nádraží, na kterou ve špičkách v pracovních dnech nasazujeme kloubové autobusy v intervalu 6–8 minut, a k tomu ve vybraném období přidáváme ještě vložené spoje. Na konci příštího roku očekáváme nárůst poptávky po tomto spojení v souvislosti se zkrácením trasy linky č. 118, která bude v úseku Dvorce – Lihovar využívat nový Dvorecký most namísto současné trasy přes Barrandovský most. Se zavedením tramvajové dopravy lze předpokládat opětovný nárůst poptávky díky možnosti přímého trasování tramvajových linek a synergického efektu stávající tramvajové sítě,“ doplňuje Jan Šurovský, člen představenstva a technický ředitel DPP – Povrch.

Tramvajová trať Dvorce – Budějovická – Michle byla prověřována v několika studiích. Úsek Dvorce – Budějovická byl prověřen technickou studií v roce 2007, navazující úsek pak v roce 2013. Část navržené trati vedená v Pekárenské ulici a mimo dnešní komunikace směrem k ulici U Plynárny pak byla prověřena ještě Územní studií Michle v roce 2019, která současně slouží pro změnu územního plánu. Studie potvrdily technickou reálnost vedení tramvajové trati a v lokalitě Michle doložily, že tramvajová doprava umožní vhodně obsloužit novou zástavbu v místě někdejších michelských pekáren.

Tramvajová trať Podbaba – Troja – Bohnice

Nová tramvajová trať spojující městské části Praha 6, Troja a Praha 8 má být vedena z obratiště Nádraží Podbaba na sever Podbabskou ulicí, ve shodné trase s další připravovanou tratí Nádraží Podbaba – Suchdol. Součástí tohoto společného úseku je nová zastávka Hydrologický ústav. Na úrovni severního ostrohu Císařského ostrova se trať do Bohnic bude odpojovat od trati do Suchdola a po novém mostě přes Vltavu, který by se měl dotýkat zmiňovaného ostrohu, bude směřovat do Podhoří. Zde se počítá s párem zastávek sloužících k obsluze plánovaného nového vstupu do Zoo Praha. Z Podhoří bude tramvajová trať pokračovat tunelem do Bohnic, kde se napojí do uliční sítě portálem v Mazurské ulici, a kde také vznikne pár zastávek Poliklinika Mazurská. Tramvajová trať poté odbočí na jih do Lodžské ulice a následně se v ulici K Pazderkám napojí na připravovanou trať Kobylisy – Bohnice. Odhadované náklady na výstavbu tramvajové tratě Podbaba – Troja – Bohnice jsou cca 6,5 miliardy korun. Zahájení výstavby této tramvajové tratě připadá do úvahy nejdříve v roce 2030, její zprovoznění lze očekávat v roce 2034.

„Význam tramvajové tratě Podbaba – Troja – Bohnice je zásadní z hlediska rychlého a kapacitního propojení Prahy 6 a Prahy 8 městskou hromadnou dopravou. Je to preferovaná varianta propojení oproti projektu lanovky, kterou připravujeme, a u které v těchto dnech začal proces posuzování vlivu stavby na životní prostředí. Vzhledem ke komplikovanosti obou projektů je potřebné paralelně zahájit přípravu tramvajové tratě alespoň v rovině zajištění komplexního návrhu jejího technického řešení a získání informací o vlivu záměru na životní prostředí. V návaznosti na výsledky obou materiálů následně Rada HMP zadá DPP samotnou projektovou přípravu výstavy této tratě,“ uzavírá Zdeněk Hřib, 1. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy a předseda dozorčí rady DPP.

Navrhovaná tramvajová trať Podbaba – Troja – Bohnice vychází z usnesení Rady hl. m. Prahy ze 4. května 2020 ke koncepci řešení spojení městských částí Praha 6, Praha – Troja a Praha 8 veřejnou dopravou. Tvoří funkční celek s již připravovanou tramvajovou tratí Kobylisy – Bohnice, jakož i tratí Nádraží Podbaba – Suchdol.

V rámci dosavadní přípravy navrhované tratě Praha nechala zpracovat dílčí samostatné projektové studie pro úsek Podbaba – Troja, kde je hlavním prvkem most přes Vltavu a pro úsek Troja – Bohnice, kde jím je tramvajový tunel. Studie proveditelnosti na mostní objekt byla zpracována v roce 2019. Studie sice uvažuje variantní polohy mostu, v připravovaném projektu se nicméně počítá s jižní polohou mostu vedenou přes ostroh Císařského ostrova, která byla již schválena usnesením Rady hl. m. Prahy 29. srpna 2017 v rámci dokumentu Akční plán a koncepce Císařského ostrova a jeho širšího okolí. Tramvajový tunel Troja – Bohnice byl podrobně prověřen před dvěma lety studií tramvajového propojení Bohnice – Podhoří. V letošním roce na tuto studii navázala další zpřesnění a prověření výškového řešení ve vazbě na aktuálně realizovanou výstavbu nemovitostí v prostoru nad uvažovaným tunelem.

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) je největším dopravcem zajišťujícím městskou hromadnou dopravu v České republice. Obsluhuje celkem 3 linky metra, 148 autobusových, 35 tramvajových (26 denních a 9 nočních) a 1 trolejbusovou linku. K 1. lednu 2023 DPP vlastnil 1 192 autobusů z toho 14 elektrobusů, 146 vlakových souprav metra, 781 tramvajových vozů a 1 trolejbus. Podnik měl k 1. lednu 2023 v evidenčním stavu celkem 11 018 zaměstnanců, z toho 4 319 řidičů a strojvedoucích MHD. Jediným akcionářem DPP je hlavní město Praha. Více informací o DPP naleznete ZDE.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

RNDr. Alexandr Vondra byl položen dotaz

spalovací motory

Kéž by se vám podařilo zrušit zákaz spalovacích motorů, ale upřímně, věříte tomu, že se vám to podaří? Jak toho chcete docílit? Zatím to nevypadá, že by EU chtěla zákaz zrušit. Nejsou to z vaší strany jen plané sliby před volbami?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Ředitelství vodních cest: V Davli byl zahájen provoz nového veřejného přístaviště pro malá plavidla

13:21 Ředitelství vodních cest: V Davli byl zahájen provoz nového veřejného přístaviště pro malá plavidla

Ministr dopravy Martin Kupka, hejtmanka Středočeského kraje Petra Pecková, ředitel Ředitelství vodní…