Energetický regulační úřad k limitní ceně tepla a kontroly v teplárenství

12.11.2015 15:24 | Zprávy

Limitní cena pro sektor teplárenství byla zavedena energetickým zákonem. ERÚ se musel vypořádat s nejasnými definicemi pojmů, které legislativa pro teplárenství nezná. V rámci kontroly cen v teplárenství ERÚ ověřuje například oprávněnost nákladů.

Energetický regulační úřad k limitní ceně tepla a kontroly v teplárenství
Foto: ERÚ
Popisek: ERÚ

Fakt, že zákon o cenách, dle kterého se mimo jiné stanovují ceny tepelné energie (dále jen „teplo"), pojem „limitní cena" nezná, jsme shledali jako problematický. Je například otázkou, zda lze limitní cenu překročit, protože slovo limitní evokuje, že se jedná o nepřekročitelnou hranici. Problematická je také interpretace energetického zákona ve smyslu počtu limitních cen – nebylo jasné, zda je třeba stanovit jednu, nebo více limitních cen. Pokud by totiž mělo být zohledněno různé palivo, úrovně předání a rozlišení limitních cen dle krajů, bylo by třeba stanovit minimálně 112 limitních cen.

Energetický regulační úřad (ERÚ) nakonec stanovil jednu limitní cenu v rámci návrhu cenového rozhodnutí ve výši 152,86 Kč/GJ bez DPH.

Další nejasné formulace navrhované poslancem Milanem Urbanem se týkají například „úplných nákladů" a „nákladů na cizí a vlastní kapitál", které by umožnily započítávat do cen neoprávněné náklady. A vágní formulace se týká též posuzování dopadu na životní prostředí, jež nespadá do kompetencí ERÚ, ty jsou stanoveny v § 17 energetického zákona (zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), ale v kompetenci jiných orgánů státní správy.

V podáních zákazníků nebo spotřebitelů je nejčastěji poukazováno na postupy dodavatelů při sjednávání smluv nebo při změnách cenových či technických podmínek dodávek tepla. Z těchto důvodů nejčastěji prošetřujeme výši uplatňovaných cen tepla, způsob zabezpečení dodávek tepla, měření spotřeby tepla anebo vyúčtování spotřeby.

Cenové kontroly patří k těm časově i věcně nejnáročnějším. Ročně prověřujeme stovky kalkulací cen tepla, protože někteří dodavatelé do ceny promítají náklady, které nesouvisí s výrobou a rozvodem tepla, nebo nejsou pro provoz tepelných zařízení nezbytné. V roce 2015 ukončujeme významné kontroly v odvětví teplárenství. Zjištění, která nejsou v souladu se závaznými podmínkami věcného usměrňování cen tepla, dosahují téměř 360 mil. Kč. V případech, kdy je kontrolou zjištěno porušení právních předpisů, ERÚ ve správních řízeních ukládá sankce za spáchané správní delikty (včetně přestupků fyzických osob), a dále ukládá opatření k nápravě směřující k odstranění protiprávního stavu vůči odběratelům. To znamená povinnost dodavatelů vrátit odběratelům neoprávněně získaný majetkový prospěch.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Kalousek

Dobrý den, vy na jednu stranu děkujete Kalouskovi, že stranu vybudoval, ale na druhou stranu ho odmítáte dát na kandidátku. Není to od vás tak trochu pokrytecké a neuctivé vůči němu?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

ERÚ: Úřad udělil za protispotřebitelské praktiky pokuty za 12 milionů korun

13:04 ERÚ: Úřad udělil za protispotřebitelské praktiky pokuty za 12 milionů korun

Energetický regulační úřad (ERÚ) tvrdě trestá protispotřebitelské praktiky dodavatelů a zprostředkov…