Motivujte děti k třídění odpadů, interaktivně a zábavně

09.04.2013 9:20

Správným tříděním odpadů zajišťujeme sobě i svým dětem čistší životní prostředí, redukujeme množství odpadů na skládkách a umožňujeme jejich opětovné využití. Zároveň šetříme přírodní zdroje surovin a energie. S významem třídění odpadu bychom měli seznámit i ty mladší z nás. Právě v raném věku se totiž formují životní návyky a postoje. Jak motivovat děti k třídění odpadu vám prozradíme v následujícím článku.

Motivujte děti k třídění odpadů, interaktivně a zábavně
Foto: tan
Popisek: Skládka, ilustarční foto

Interaktivní způsob výuky

 

Na socializaci jedince má podle odborníků největší vliv rodina a škola. Obě instituce by se proto měly ve výchově dětí k ochraně životního prostředí doplňovat. Ekologická výchova by měla být součástí běžné výuky na školách. Jednotvárné informativní přednášky však žáky pro recyklaci obvykle příliš nenadchnou.

Informace by proto měly být dětem předány interaktivně, s možností aktivně se zapojit. „V rámci výukového programu necháme děti popsat životní cestu mobilu, souvislosti, které jsou spojeny s jeho výrobou i dopravou. Prozkoumají si, z čeho se mobil skládá a kde jsou součástky vyrobeny. Dokáží pak vyhodnotit, jaké jsou dopady výroby elektrospotřebičů na životní prostředí. Na konci se pak aktivně zapojí do Velké sběrové akce,“ popsal způsob interaktivní výuky k třídění elektroodpadu Petr Kubernát ze společnosti REMA Systém, která realizuje program pro děti Zelená škola zaměřený na vzdělávání a sběr baterií a drobného elektroodpadu ve školách.

Recyklace jako hra

Ekologická výchova by měla být podle odborníků pestrá. Měla by tedy obsahovat část vzdělávací, pohybovou, hravou, soutěživou a přemýšlivou. Neměla by chybět ani týmová práce, která učí toleranci. Zvláště menší děti pak může k třídění odpadků motivovat to, že je celá činnost koncipována jako společná hra.

Podpořit touhu vyhrát je možné i zajímavými cenami pro výherce. Děti si mohou zahrát pexeso či vybarvit omalovánky s tématem recyklace. Různých možností ekoher je celá řada, stačí jen zapojit fantazii. Na konci každé hry je pak vždy dobré s dětmi rozebrat, proč je třídění odpadu důležité.

Jděte příkladem

 

Už od raného věku je dítě obklopeno různými autoritami, které více či méně napodobuje. Ať už jde o školu nebo rodiče, může tento vliv pozitivně utvářet vztah dítěte k životnímu prostředí. Je proto vhodné jít dětem v třídění odpadu dobrým příkladem. Rodiče mohou doma vymezit prostor, kde se budou zvlášť třídit jednotlivé druhy odpadů, a potomkům ukázat, kam který odpad patří. S menšími dětmi mohou odpadky vynášet společně a při procházce jim vysvětlit, jaký odpad patří do kterého kontejneru či kam jinam mohou odnést různé druhy odpadů. Ideální je pojmout třídění jako zábavu a vymýšlet s dětmi, co všechno se dá z recyklovaného odpadu vyrobit.

Obdobně mohou žáky motivovat také učitelé. Krom toho, že jim budou v třídění odpadu vzorem, umístí do tříd několik barevných košů na různé druhy odpadů. „Základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí je podpora uvědomělého chování učitelů. Proto pedagogům nabízíme nové a překvapivé informace o ochraně životního prostředí a také kvalitně zpracované výukové podklady. Umožňujeme tak, aby žáky učili v širších souvislostech a aktivně děti motivovali k ochraně přírody,“ vysvětlil Petr Kubernát ze společnosti REMA Systém, která v rámci programu Zelená škola vzdělává žáky i pedagogy v tématu recyklace elektroodpadu.

Názorná výchova k třídění elektroodpadu může probíhat třeba i v zoologické zahradě. Při prohlídce zvířat lze děti seznámit s tím, jaké pozitivní dopady má třídění odpadu na jejich život v divočině. Například gorily nížinné jsou v pralesích ohrožovány těžbou coltanu, z něhož se získává látka, která se používá k výrobě miniaturních kondenzátorů v telefonech. Recyklací mobilních telefonů je umožněno tuto látku znovu využít.

O výukovém programu v rámci projektu Zelená škola

Vzdělávací program zaměřený na téma recyklace cílem tohoto programu je vzdělat žáky a poskytnou pedagogům ucelené informace k tématu elektroodpadu a zároveň předat k ekologické likvidaci elektroodpad ze škol a rodin žáků projekt zahrnuje 8 vzdělávacích aktivit a zakončen je sběrnou akcí a reflexí celého programu jednotlivé aktivity mají časovou náročnost cca 20 minut, lze je realizovat samostatně nebo je sloučit tak, aby dohromady tvořily 1 výukovou hodinu pro učitele jsou připraveny přehledně zpracované výukové podklady a nové zajímavé informace z oboru žáci se v rámci programu učí o životní cestě mobilu, seznamují se se souvislostmi, které jsou spojeny s jeho výrobou a dopravou ke spotřebiteli, a prozkoumávají, z čeho se mobil skládá závěrečná sběrová akce je obvykle naplánována na Den Země 22. dubna k programu jsou připraveny také omalovánky a pexeso s tématikou recyklace vyřazených elektrozařízení a baterií.

O projektu Zelená škola

Projekt je zaměřen na sběr baterií a drobného elektroodpadu ve školách. Jeho cílem je vzdělávat žáky a poskytovat pedagogům ucelené informace o problematice třídění odpadu. Škola, která se do projektu zapojí, má svoz a ekologické zpracování veškerého elektroodpadu zcela zdarma. Zároveň získá možnost využívat při styku s veřejností logo Zelená škola, informační letáky i plakát k označení sběrného místa. V současnosti je do projektu zapojeno více než 240 škol z České republiky. O zapojení do projektu Zelená škola je možné zažádat přes registrační formulář na webových stránkách.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém, a.s., která se zabývá ochranou životního prostředí prostřednictvím efektivní recyklace odpadů i elektronických zařízení. Zajišťuje organizaci sběru, třídění i nakládání a recyklaci v celé České republice. 

reklama

autor: Tisková zpráva

pojištění

Kdo rozhoduje o tom, co pojišťovny proplatí, a co už ne? Nejde jen o běžné věci, ale třeba i o to, když někdo potřebuje nějakou mimořádnou léčbu, která by mu zachránila život. Pak místo pojišťoven musí pomáhat ostatní – neříkám, že solidarita není správná, ale jde mi o princip, proč to nehradí pojiš...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

BESIP: Česká republika získala na evropském finále dopravní soutěže bronz

7:14 BESIP: Česká republika získala na evropském finále dopravní soutěže bronz

Česká republika dosáhla i letos na mezinárodní úrovni dalšího velkého úspěchu – na evropském finále …