SŽDC: Revitalizace tratě z Rokycan do Nezvěstic výrazně zlepšila její parametry

25.01.2018 13:18

Správa železniční dopravní cesty slavnostně ukončila revitalizaci tratě Rokycany – Nezvěstice v úseku z Rokycan do Příkosic. Hlavním přínosem projektu je zvýšení traťové rychlosti a zkrácení jízdních dob. Stavba dále přispěla ke zvýšení bezpečnosti, jízdního komfortu a provozní spolehlivosti tratě.

SŽDC: Revitalizace tratě z Rokycan do Nezvěstic výrazně zlepšila její parametry
Foto: szdc.cz
Popisek: Správa železniční dopravní cesty
reklama

V rámci stavby došlo na jednokolejné regionální trati v úseku Rokycany – Příkosice k výměně železničního svršku. V souvislosti s tímto opatřením byla provedena výměna či recyklace kolejového lože, byla zřízena bezstyková kolej a upravena její geometrická poloha pro účely zvýšení traťové rychlosti.

Stavbaři zrekonstruovali všechny mostní objekty, tj. 3 mosty a 33 propustků. Ve všech stanicích a zastávkách v úseku Rokycany – Příkosice zřídili nová nástupiště s nástupní hranou ve výši 550 mm nad temenem kolejnice. Nástupiště byla vybavena bezbariérovým přístupem, vodicími a varovnými pásy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Ve stanicích Příkosice, Mirošov a v zastávce Kamenný Újezd u Rokycan byly vybudovány nové přístřešky pro cestující.

„Pro cestující jsou největší odměnou zejména nově vybudovaná nástupiště s bezbariérovým přístupem a zrychlení dopravy na trati. Například v úseku Rokycany – Mirošov město bylo možné díky stavebním úpravám zvýšit traťovou rychlost na 80 km/h a v úseku Mirošov město – Příkosice na 60 km/h,“ uvedl Lubor Hrubeš, ředitel Stavební správy západ SŽDC.

„Největší nároky na koordinaci všech účastníků výstavby přinesla velice krátká nepřetržitá výluka v náročných povětrnostních podmínkách v závěru roku 2015, kdy bylo nutné z důvodu čerpání prostředků programu OPD 1 stavbu neprodleně zahájit,“ připomněl ředitel divize 5 Metrostavu Roman Fuksa.

Součástí revitalizace byla rovněž úprava celkem 24 úrovňových přejezdů, kde byly vloženy nové přejezdové konstrukce. Na celé trati Rokycany – Nezvěstice bylo modernizováno traťové i staniční zabezpečovací zařízení do úrovně 3. kategorie. V rámci sdělovacího zařízení byla vložena nová kabelizace a zřízen informační systém pro cestující. Pro zjišťování volnosti kolejí a výhybek jsou použity počítače náprav.

V souladu s globálním cílem prioritní osy 3 Operačního programu Doprava, jímž je zlepšení železniční dopravy mimo transevropskou síť TEN-T, bylo dosaženo zvýšení dopravní dostupnosti, zajištění kapacity dráhy a kvality železničního provozu pro výhledový rozsah dopravy. Dalším pozitivním dopadem projektu je zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech.

Projekt s názvem Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice byl výrazně podpořen finančními prostředky z Evropské unie. Jednalo se o fázovaný projekt, kdy I. fáze projektu byla spolufinancována v rámci OPD 2007–2013 a fáze II v rámci OPD 2014–2020. Celkové náklady projektu (I. i II. fáze) činily 884 004 416 Kč bez DPH. Plánovaný příspěvek Evropské unie z Fondu soudržnosti pro celou stavbu byl až do výše 649 069 831 Kč. Národní financování zajistil Státní fond dopravní infrastruktury. Zhotoviteli prací byly společnosti Metrostav, Chládek & Tintěra, EDIKT a METROPROJEKT Praha.

Název stavby

Revitalizace trati Rokycany – Nezvěstice

Investor stavby

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Zhotovitelé

Metrostav a.s.

Chládek & Tintěra, a.s.
EDIKT a.s.
METROPROJEKT Praha a.s.

Termín zahájení

09/2015

Termín dokončení

05/2017

Celkové náklady stavby

884 004 416 Kč bez DPH

Schválený příspěvek EU

649 069 831 Kč

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

AČCKA vítá zjednodušení vstupu turistů do Chorvatska

18:44 AČCKA vítá zjednodušení vstupu turistů do Chorvatska

Nejoblíbenější letní destinace je na semaforu MZV ČR zařazena mezi země se středním rizikem nákazy C…