Státní zemědělský intervenční fond začíná vydávat rozhodnutí na ekologické zemědělství a na chov bahnic a koz

02.03.2017 17:38

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který administruje zemědělské dotace, začal vydávat rozhodnutí na podporu Ekologického zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova 2014–2020. Zároveň SZIF vydává rozhodnutí na již zmíněný dotační titul, jímž je podpora chovu dvou živočišných komodit, a to bahnic a koz.

Státní zemědělský intervenční fond začíná vydávat rozhodnutí na ekologické zemědělství a na chov bahnic a koz
Foto: SZIF
Popisek: Státní zemědělský intervenční fond, logo

Na Ekologické zemědělství by mělo být vyplaceno přibližně 1,3 miliardy korun, na bahnice a kozy bylo vyčleněno přes 76 milionů korun. Cílem opatření Ekologické zemědělství, které spadá do Programu  rozvoje  venkova  (PRV), je podporovat systémy hospodaření šetrné k životnímu prostředí – posílit prevenci degradace půdy, zachovat a obnovit cenná stanoviště na zemědělské půdě z hlediska druhové různorodosti a zvýšit ekologickou stabilitu a estetickou hodnotu krajiny. Opatření je směřováno pouze pro ekofarmy, které nehospodaří souběžně v režimu konvenční produkce na zemědělské půdě v případě kultur, které jsou způsobilé pro dotaci na ekologické zemědělství. O tuto dotaci zažádalo celkem 3861 zemědělců, mezi něž bude rozděleno přibližně 1,3 miliardy korun.

Cílem dalšího dotačního opatření, které patří do Dobrovolných podpor vázaných na produkci (VCS), je  podpora  chovu  bahnic,  popřípadě  chovu  koz  pasených  na  travních  porostech evidovaných na žadatele v LPIS v období nejméně od 15. května do 11. září 2016. O podporu na chov bahnic a koz zažádalo v rámci Jednotné žádosti 2016 celkem 2 856 zemědělců, mezi ně bude rozděleno 76,26 milionu korun. Pro  výplatu  této podpory je  nezbytné,  aby  rozhodnutí  nabylo  právní  moci.  Doporučujeme žadatelům, aby pro urychlení výplat využili možnosti vzdání se práva na odvolání.Díky tomuto kroku platbu uspíší. 

Upozorňujeme žadatele, že vzdání se odvolání je nutné podat až po obdržení rozhodnutí.

Formulář  „Prohlášení  o  vzdání  se  práva  odvolání“  je  k  dispozici  na  webových stránkách www.szif.cz/JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci „Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.

Tento formulář lze podat nejdříve po doručení rozhodnutí jedním z následujících způsobů:
1. prostřednictvím Portálu farmáře
2. přes datovou schránku
3. osobně na místně příslušném regionálním pracovišti SZIF 
4. poštou 
5. e-mailem, ale pouze s uznávaným elektronickým podpisem.

V případě dotazů se žadatelé mohou obrátit na infolinku SZIF prostřednictvím telefonní čísla: 222 871 871 nebo e-mailu: info@szif.cz.

Státní  zemědělský  intervenční  fond  je  akreditovanou  platební  agenturou  pro  provádění  opatření  Společné  zemědělské  politiky financovaných z Evropského  zemědělského  záručního  fondu,  Evropského  zemědělského  fondu  pro  rozvoj  venkova  a  Evropského námořního a rybářského fondu. Je zprostředkovatelem finanční podpory z Evropské unie a národních zdrojů. V současné době SZIF administruje režimy podpo r 1. a 2. pilíře Společné zemědělské politiky. Konkrétně se jedná o přímé platby, tržní opatření a Program rozvoje venkova. SZIF rovněž administruje národní značky kvalitních potravin KLASA a Regionální potravina.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo dostavbu mimoúrovňové křižovatky Palackého na silnici I/37

22:30 Ředitelství silnic a dálnic zprovoznilo dostavbu mimoúrovňové křižovatky Palackého na silnici I/37

Ředitelství silnic a dálnic dnes slavnostně uvedlo do provozu dostavbu mimoúrovňové křižovatky Palac…