ÚZSVM: V katastru nemovitostí je stále téměř 175 tisíc nemovitostí s nejasným vlastníkem

10.09.2020 18:47

V katastru nemovitostí bylo k 1. srpnu 2020 evidováno celkem 369 543 položek s nedostatečně identifikovaným nebo neznámým vlastníkem.

ÚZSVM: V katastru nemovitostí je stále téměř 175 tisíc nemovitostí s nejasným vlastníkem
Foto: ÚZSVM
Popisek: Logo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)
reklama

Jeden nedostatečně identifikovaný vlastník může vlastnit několik různých nemovitostí a jednu nemovitost může spoluvlastnit více nedostatečně identifikovaných vlastníků. Reálně se tak jedná o 174 793 nemovitostí, které nemají správně zapsaného vlastníka. Z toho je 169 624 pozemků a 5 169 staveb. Pokud nebude správný vlastník zapsán do 31. 12. 2023, nemovitosti přejdou ze zákona do vlastnictví státu.

„Jsem velmi ráda, že navzdory časově i odborně náročné práci jsme v dohledávání vlastníků nemovitostí mimořádně úspěšní. Nejčastějším výsledkem našeho šetření je podání podnětu k obnovení dědického řízení. Pomáháme tak nejen občanům dohledat majetek, o kterém vůbec nevěděli, ale také obcím, které mohou na převedených nemovitostech například stavět volnočasové areály pro své občany,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu s tím, že ÚZSVM ve spolupráci s Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním dvakrát ročně zveřejňuje seznam těchto nedostatečně identifikovaných vlastníků na svých webových stránkách. „Doporučuji proto každému podívat se na tento seznam, zda náhodou jemu nebo jeho předkům nepatří nějaká nemovitost, o které dosud nevěděli,“ dodala generální ředitelka.

ÚZSVM za osm měsíců letošního roku dokázal vyřešit 4 234 případů a zároveň zahájit šetření u 6 438 nemovitostí. Od roku 2014 ÚZSVM začal prošetřovat 69 382 nemovitostí s nejasným vlastníkem, z nichž se podařilo vyřešit již 35 896.

graf

V 60 % případů, což je nejčastější výsledek šetření, byl podán podnět k zahájení dědického řízení. V 10 % případů se stal vlastníkem nemovitostí stát a například v 7 % případů vlastník sám doložil své vlastnictví a doplnil chybějící údaje do katastru nemovitostí.

graf

*Jiný – například se jedná o neexistující budovu stále vedenou v katastru nemovitostí, chybný zápis v katastru nemovitostí,
vlastníka nalezl sám katastrální úřad nebo v registrech ani archivech nebyly dohledány žádné relevantní listiny.

Příklady úspěšně vyřešených nemovitostí s nejasnými vlastníky v letošním roce:

  • ÚZSVM vyřešil pozemek o výměře 7 840 m2 v blízkosti silnice za obcí Malín na Kutnohorsku, jehož část je potřebná pro plánovanou stavbu silnice I/38 Malín – Kuchyňka. Na základě dohledaných dokladů bylo zjištěno, že původní majitel zemřel již v roce 1991, a proto ÚZSVM požádal o dodatečné projednání dědictví. Pozemek následně připadl dědici, s nímž nyní může ŘSD uzavřít smlouvu pro převod pozemku na stavbu silnice.
  • Město Brandýs nad Labem se obrátilo na ÚZSVM s žádostí o dohledání vlastníka pozemku uprostřed zámeckého parku. Šetřením bylo zjištěno, že jeho původní majitelka se narodila v roce 1898 a zemřela v roce 1967. Přes dohledání jejího manžela, který již také zemřel, byly úspěšně dopátrány její dvě děti. Na základě provedeného šetření byla informace postoupena příslušnému okresnímu soudu se žádostí o doprojednání dědického řízení.
  • Prošetřováním orné půdy na Českobudějovicku s výměrou přesahující jeden hektar ÚZSVM zjistil, že jeho původními vlastníky byli manželé narození v posledním desetiletí 19. století. Oba manželé zemřeli v domově důchodců v 70. letech 20. století a původní dědictví bylo projednáno, ovšem bez tohoto pozemku. ÚZSVM tak podal podnět k dodatečnému projednání dědictví a výsledkem bylo vydané usnesení o připadnutí majetku státu jako odúmrť. Pozemková parcela bude převedena Státnímu pozemkovému úřadu.
  • ÚZSVM v Rychnově nad Kněžnou pomohl vyřešit pozemek o výměře 6 947 m2 vedený jako trvalý travní porost. O prošetření pozemku požádala ÚZSVM firma zabývající se projektováním, výstavbou a rekonstrukcí distribučních sítí elektrického proudu, která v souvislosti s umístěním nového kabelového vedení chtěla uzavřít s vlastníkem nemovitosti smlouvu o zřízení věcného břemene. Pracovníci ÚZSVM dohledali údaje potřebné pro podání žádosti o projednání dědictví u okresního soudu v Náchodě. Pozemek má dnes již nového vlastníka.
  • Státu připadl v dodatečném dědickém řízení pozemek o celkové výměře 6 214 m2 u obce Mrsklesy na Olomoucku. Pozemek bude nejprve nabídnut státním institucím a v případě jejich nezájmu bude nabídnut veřejnosti k prodeji.

Nedostatečně identifikovaného vlastníka má nemovitost buď v případě, že nemá zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví), nebo vlastníka v katastru sice zapsaného má, ale zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci. Většina zápisů tohoto druhu v katastru nemovitostí pramení ze situace před rokem 1989, kdy se katastr nemovitostí neudržoval řádně a v určitém období dokonce nebyl veden vůbec. Aktuální seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků je zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM společně s často kladenými dotazy k této problematice na adrese www.uzsvm.cz/niv. Další informace včetně návodu, jak postupovat, jsou k nalezení také v informačním materiálu Nedostatečně identifikovaní vlastníci.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Český statistický úřad: Více narozených dětí, zejména druhorozených

15:02 Český statistický úřad: Více narozených dětí, zejména druhorozených

Počet obyvatel České republiky se v průběhu prvního čtvrtletí roku vrátil pod hranici 10,7 milionu, …