ÚZSVM snížil počet bezprizorních státních nemovitostí o 71 procent

06.03.2020 12:49

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dokázal do konce roku 2019 snížit počet bezprizorních nemovitostí zapsaných na zaniklé a nedohledané státní subjekty již o 71 % (tj. o 6 551 nemovitostí). Zároveň se podařilo o 62 % (tj. o 801 subjektů) snížit počet nedohledaných a zaniklých státních subjektů. Údaje vychází z aktualizovaného materiálu Mapa majetku státu, kterou ÚZSVM vytvořil vlastními silami.

ÚZSVM snížil počet bezprizorních státních nemovitostí o 71 procent
Foto: ÚZSVM
Popisek: Logo Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)

„Díky projektu Mapa majetku státu, který jsme vytvořili vlastními silami v roce 2015, se nám postupně daří redukovat bezprizorní státní nemovitosti i počet subjektů, na které jsou zapsány. Za čtyři roky jsme dokázali snížit počet těchto nemovitostí o 71 %, což považuji za velký úspěch. Dohledat vlastnická práva k bezprizornímu státnímu majetku je často mimořádně časově i odborně náročné. Údaje musíme vyhledávat i v archivech nebo pozemkových knihách,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.

Od roku 2015 do konce roku 2019 se ÚZSVM podařilo snížit počet nedohledaných a zaniklých státních subjektů o 801 (tj. o 62,2 %) a nemovitostí na ně zapsaných o 6 551 (tj. o 71,4 %). U zaniklých vlastníků bezprizorních nemovitostí ÚZSVM aktivně prověřuje jejich právní nástupce, které pak vyzývá ke zjednání nápravy. V případě, že právní nástupce neexistuje, ÚZSVM přepisuje tyto nemovitosti v souladu se zákonem do svého vlastnictví. K výraznému poklesu došlo také u nemovitostí zapsaných na státní podniky v konkurzu či likvidaci, a to o 7 544 položek (tj. o 46,1 %).   I v tomto případě se ÚZSVM aktivně podílí na snižování počtu těchto položek, ovšem primárně je podstatná aktivita správce konkursní podstaty nebo likvidátora. Jen za rok 2019 ÚZSVM snížil počet nemovitostí zapsaných na zaniklé a nedohledané státní podniky o 731 položek a počet nemovitostí, které patřily subjektům v konkurzu a likvidaci, klesl dokonce o 1 696.

Úspěšné příklady dohledaného majetku v roce 2019:

 • ÚZSVM na Rychnovsku bezúplatně převedl obci Skuhrov nad Bělou v podhůří Orlických hor dva pozemky pod místní komunikací v hodnotě téměř čtvrt milionu korun. Obec tak získala do svého vlastnictví cca půl kilometru dlouhou cestu. Pozemky byly v katastru nemovitostí zapsané na zaniklý subjekt Orlické strojírny. ÚZSVM pomohl převodem obci k realizaci investiční akce modernizace sběrného dvora.
   
 • ÚZSVM rovněž zdarma převedl obci Baška pozemek o výměře 39 m2, který byl dříve majetkem národního podniku Moravskoslezské cihelny a následně jej spravoval Okresní národní výbor Frýdek-Místek. Obec plánuje na tomto pozemku vybudovat chodník.
   
 • Liberecké pracoviště ÚZSVM bezúplatně převedlo Nové Vsi u Chrastavy pozemek o rozloze 25 m2, který se nachází v okrajové části obce a poblíž říčního koryta řeky Jeřice. Pozemek byl dříve v katastru nemovitostí zapsán na již neexistující národní podnik Bytex n. p., Vratislavice nad Nisou.
   
 • ÚZSVM v Jindřichově Hradci dohledal a následně převzal stavební pozemek o výměře 311 m2 a na něm stojící zemědělskou stavbu v obci Staré Hobzí. Majetek byl v katastru nemovitostí zapsán na neexistující státní podnik - Zemědělské zásobování a nákup, který zanikl v roce 1991.
   
 • ÚZSVM se také prodejem pozemků podařilo scelit zemědělský areál v Jetěticích na Písecku, který v minulosti sloužil jako výkrmna prasat. Pozemky byly dříve zapsány na zaniklý Státní statek n. p. Milevsko.

Mapa majetku státu také ukázala strukturu vlastnictví státního majetku. K 1. lednu 2020 bylo v katastru nemovitostí vedeno celkem 1 007 subjektů hospodařících s přibližně 1,52 miliony státních nemovitostí. Jedná se o 1 476 646 pozemků, 41 096 staveb a 800 jednotek. Nejvíce nemovitostí, a to celkem 480 045 (téměř 32% podíl na státních nemovitostech), spravuje Státní pozemkový úřad. Následuje státní podnik Lesy ČR s 476 316 nemovitostmi a více než 31% podílem na státních nemovitostech. Třetí nejvyšší počet nemovitostí pak evidují státní podniky Povodí, které společně hospodaří se 145 371 nemovitostmi, což představuje podíl na státních nemovitostech 9,5 %. ÚZSVM spravuje 100 110 nemovitostí (97 988 pozemků, 1 818 staveb a 304 jednotek) a má tak 6,5% podíl na státním majetku.

Vývoj počtu státních nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí

Vývoj počtu státních subjektů evidovaných v katastru nemovitostí

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Český statistický úřad: V červnu byla míra nezaměstnanosti na 2,9 %

10:39 Český statistický úřad: V červnu byla míra nezaměstnanosti na 2,9 %

Míra zaměstnanosti 15–64letých (podíl zaměstnaných k populaci v této věkové skupině) očištěná od sez…