Úřad vlády: RVVI navrhla na Cenu vlády nadanému studentovi Barboru Šmahlíkovou

28.01.2023 12:58 | Tisková zpráva

V pátek 27. ledna 2023 se v sídle vlády ČR uskutečnilo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), které předsedá ministryně Helena Langšádlová.

Úřad vlády: RVVI navrhla na Cenu vlády nadanému studentovi Barboru Šmahlíkovou
Foto: Hans Štembera
Popisek: Před Úřadem vlády

K hlavním bodům jednání patřila volba laureátky či laureáta Ceny vlády nadanému studentovi za rok 2022. RVVI dále projednala návrh programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2 a také Analýzu stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2021. 

Anketa

Kdo víc rozděluje společnost?

hlasovalo: 42161 lidí

Úvod jednání byl věnován návrhu na udělení Ceny vlády nadanému studentovi. RVVI konstatovala, že se sešlo mnoho kvalitních návrhů a ocenila, že se řada mladých lidí věnuje vědecké práci už v době studia. Z celkem 20 doručených nominací navrhli členové Rady vládě jmenovat nositelkou ceny Bc. Barboru Šmahlíkovou, studentku Fakulty informačních technologií Vysokého učení technického v Brně.

„Jsem potěšena, že mohu nyní vedle nejlepších českých vědců tradičně oceňovaných národní cenou vlády přivítat v řadách laureátů také nejmladší talenty. Jednou z ambicí nové vládní ceny je získat právě mladé nadějné adepty pro budoucí kariéru vědkyň a vědců,“ sdělila k výsledku volby ministryně pro vědu, výzkum a inovace a předsedkyně RVVI Helena Langšádlová.

Ocenění za rok 2022 bude uděleno historicky poprvé, a to díky rozhodnutí vlády, která tak dává příležitost ocenit každoročně nadaného studenta či studentku střední nebo vysoké školy, kteří projevili mimořádný talent a zájem o výzkumnou či vědeckou práci. O udělení ceny rozhoduje vláda na návrh RVVI. S oceněním je spojena odměna ve výši 50 tisíc Kč.

Za účasti předsedy Technologické agentury ČR prof. Petra Konvalinky Rada dále projednala návrh Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2. Program je orientovaný na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v energetice a bezprostředně navazuje na program THÉTA. Zaměřuje se na všechny oblasti a relevantní druhy energií v energetických sektorech. THÉTA2 reaguje na potřebu zásadní transformace energetiky v příštích letech s cílem relativně významného snížení emisí skleníkových plynů, a následného dosažení klimatické neutrality na úrovni EU. Realizace Programu THÉTA 2 se předpokládá v letech 2024–2031 s celkovými výdaji ve výši do 10 621,7 mil. Kč.

RVVI schválila materiál Analýza stavu výzkumu, vývoje a inovací v ČR a jejich srovnání se zahraničím v roce 2021. Analýza, kterou Rada každoročně zpracovává, poskytuje přehled o nejdůležitějších aspektech prostředí výzkumu, vývoje a inovací v České republice. Publikace obsahuje aktuální pohled na systém VaVaI a v maximální možné míře využívá unikátní data z Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (IS VaVaI), které má RVVI k dispozici.

Analýza bude po schválení vládou uveřejněna ZDE.

Členové RVVI také schválili zřízení pracovní skupiny Lidé ve vědě, která naváže na působnost dosavadní PS pro rovnost žen a mužů ve výzkumu, vývoji a inovacích. Záměrem nově ustavené skupiny je vedle metodických doporučení a sdílení dobré praxe zejm. pojetí agendy z perspektivy obecnějšího sledování podmínek vědců a vědkyň. Snahou je, aby byly v internacionalizované výzkumné praxi odstraňovány překážky pro mobilitu vědců, byly nadále podporovány rovné příležitosti a rozvíjeno slaďování profesního a rodinného života vědkyň a vědců.

Dle vyjádření Heleny Langšádlové je nezbytné více podporovat lidi ve vědě a výzkumu ve všech zmíněných aspektech. „Lidé jsou stavebním článkem systému, zásadním způsobem určují kvalitu vědy a výzkumu,“ doplnila ministryně.

V průběhu jednání členové RVVI schválili Plán činnosti Rady pro výzkum, vývoj a inovace na rok 2023 a text Výzvy k podávání návrhů kandidátů na 2 členky / členy výzkumné rady Technologické agentury ČR, která bude zveřejněna ZDE.

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Patrik Nacher byl položen dotaz

Párování.

Probíhá párování koalice a opozice? Pokud ano, nejsou potom "obstrukce" jen divadlem pro voliče a opozice to koalici hodně usnadňuje?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

CzechTourism: Lázně loni přivítaly téměř milion hostů, letošní sezóna se právě rozjíždí

22:08 CzechTourism: Lázně loni přivítaly téměř milion hostů, letošní sezóna se právě rozjíždí

Celkem 926 tis. hostů loni zamířilo do některého z tuzemských lázeňských ubytovacích zařízení (LUZ).…