Úřad vlády: Vláda schválila návrh zákona o požadavcích na přístupnost a novely nařízení o prokazování znalosti českého jazyka

30.08.2023 19:15 | Tisková zpráva

Některé výrobky a služby jsou nedostupné pro osoby s nejrůznějšími zdravotními či jinými omezeními. Na tento stav reaguje návrh zákona o požadavcích na přístupnost některých výrobků a služeb, který ve středu 30. srpna 2023 schválila vláda. Kabinet Petra Fialy přijal také například návrh novely nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu nebo převod nepotřebného majetku, s nímž má právo hospodařit Správa železnic.

Úřad vlády: Vláda schválila návrh zákona o požadavcích na přístupnost a novely nařízení o prokazování znalosti českého jazyka
Foto: Hans Štembera
Popisek: Před Úřadem vlády

Nový zákon o přístupnosti stanovuje požadavky, které budou muset výrobky a služby vstupující na trh od 29. června 2025 splňovat tak, aby byl přístupný co nejširšímu spektru osob, bez ohledu na jejich omezení. Jedná se o transpozici evropské směrnice, do jejíž působnosti spadají služby například v oblasti dopravy, elektronických komunikací či finanční služby. Mezi výrobky se směrnice týká například čteček elektronických knih, počítačů, tabletů, mobilních telefonů nebo některých samoobslužných terminálů.

Vláda také schválila návrh novely nařízení o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu. Cílem novely je snížit administrativní zátěž a finanční prostředky na straně orgánů státní správy i samotných cizinců a zlepšení komfortu cizinců a přístupu lékařů ze zahraničí do českého zdravotnického systému. Novela stanovuje také nejvyšší možnou výši úplaty za zkoušku, a to 3 200 Kč. Navržená úprava zařazuje dvě další zkoušky, které jsou rovnocenné zkoušce pro účely trvalého pobytu.

Anketa

Dovládne Fialova vláda do voleb 2025? Bez ohledu na vaše přání

11%
hlasovalo: 29534 lidí

Konkrétně se jedná o zkoušku znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky, a také aprobační zkoušku o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta. Pokud totiž cizinec složil jednu z těchto zkoušek, prokázal vyšší úroveň znalosti jazyka, než jaká je požadovaná pro prokázání trvalého pobytu.

Kabinet také přijal souhlasné stanovisko k návrhu skupiny poslanců napříč poslaneckými kluby na vydání novely zákona o návykových látkách. Cílem návrhu novely je změna zákona o návykových látkách tak, aby byl zvláštním způsobem vymezen režim psychomodulačních a psychoaktivních látek s nízkým zdravotním a společenským rizikem, které nejsou považovány za omamné a psychotropní. Vláda vnímá pozitivně snahu předkladatelů o právní zakotvení regulace, protože komplexní úprava takové regulace v našem právním řádu chybí.

Členové vlády odsouhlasili také převod nepotřebného majetku, s nímž má právo hospodařit Správa železnic. Celkem se jedná o 18 bezúplatných převodů nepotřebného majetku na kraje a obce v souhrnné zůstatkové hodnotě 815 525 Kč. Rozhodnutí vyplývá z charakteru a rozsahu předávaných nemovitostí, kdy se jedná o sjednocení vlastnictví stavby a pozemků, zejména pozemků, na kterých se nachází pozemní komunikace. Převodem majetku dojde k úsporám v oblasti výdajů na správu a údržbu tohoto majetku.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

Ing. Petr Liška byl položen dotaz

Válka s Ruskem

Pořád slyšíme, jak se máme připravit na válku s Ruskem. Z čeho teze, že nás Rusko napadne pramení? Myslíte, že jsme po Ukrajině druzí na řadě? A nechrání nás naše členství v NATO?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Armáda ČR: Spokojený psí život v Kosovu, na vojenských základnách mají veškerý komfort

22:03 Armáda ČR: Spokojený psí život v Kosovu, na vojenských základnách mají veškerý komfort

V zahraničních operacích slouží kromě vojáků z povolání také jejich čtyřnozí kolegové. V Kosovu to j…