Značení hraček nevěnují prodávající náležitou pozornost

02.10.2014 13:34

Výsledky kontrol hraček ve 2. čtvrtletí 2014 potvrdily, že se opakují stále stejné nedostatky. Na trhu jsou v nabídce hračky bez označení CE nebo hračky anonymní, tj. bez uvedení identifikačních údajů o jejich výrobci či dovozci, bez povinných označení a varování, i hračky, které díky různým nedostatkům či vadám mohou ohrozit zdraví nebo dokonce život dětí.

Značení hraček nevěnují prodávající náležitou pozornost
Foto: Česká televize
Popisek: ČOI
reklama

Při kontrolách zjišťovali inspektoři nejen porušení povinností stanovených právními předpisy pro uvádění hraček na trh a jejich distribuci, ale také četná porušení zákona o ochraně spotřebitele. V rámci kontrolní akce byly vydány zákazy prodeje na 1343 kusů hraček v prodejní ceně 82 664 Kč a právní moci nabylo ve sledovaném období 174 pokut v celkové hodnotě 926 500 Kč. „Nechceme se spokojit s tím, že se situace na trhu s hračkami, které jsou určeny dětem, tj. nejvíce zranitelné a bezbranné skupině uživatelů, nelepší. Proto se při dalších kontrolách zaměříme na dohledávání obchodních subjektů, které zodpovídají za distribuci hraček z ostatních členských států EU do České republiky, a také na dovozce hraček ze třetích zemí,“ řekl Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

Průběžně prováděný dohled České obchodní inspekce nad sortimentem hraček uvedených na český trh byl zaměřen i ve 2. čtvrtletí 2014 na dodržování požadavků zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, příslušného nařízení vlády (č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky) a řady harmonizovaných norem, specifikujících technické a bezpečnostní požadavky na tyto výrobky
(ČSN EN 71 a ČSN EN 62115).

Inspektoři při dozoru nad trhem ověřovali, zda jsou hračky nabízené k prodeji vybaveny potřebnými náležitostmi dle požadavků nařízení vlády a zda nejsou v nabídce hračky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost dětí, vzhledem k nevhodným mechanickým a fyzikálním vlastnostem, vadné konstrukci hraček či z důvodu nedostatečných nebo nesprávných varování a dalších informací nezbytných pro splnění základních požadavků na bezpečnost.

V období od 1. dubna do 30. června 2014 bylo zkontrolováno celkem 397 provozoven a prodejních míst se sortimentem hraček, a to jak specializovaných na hračky, tak i prodejny se smíšeným sortimentem, kde byly hračky jedním z druhů výrobků.

Výsledky kontrol hraček – 2. čtvrtletí 2014

Inspektorát

počet kontrol

kontroly se zjištěním

zjištěná porušení v %

Středočeský a Hl. m. Praha

46

24

52,2 %

Jihočeský a Vysočina

23

14

60,9 %

Plzeňský a Karlovarský

95

70

73,7 %

Ústecký a Liberecký

109

72

66,1 %

Královéhradecký a Pardubický

43

23

53,5 %

Jihomoravský a Zlínský

25

10

41,7 %

Moravskoslezský a Olomoucký

56

36

64,3 %

Celkem

397

249

62,7 %

Z celkového počtu 397 kontrol proběhlo 393 kontrol u distributorů, 1 u dovozce a 3 u výrobců hraček. Ve 249 případech (tj. 62,7 %) zjistili inspektoři porušení jedné či více povinností stanovených právními předpisy v kontrolní pravomoci ČOI. 

Kontroly průvodní dokumentace a informací pro spotřebitele

Při těchto kontrolách inspektoři zjišťovali původ hraček (tj. dostupnost informací o výrobci či dovozci), vybavení výrobků dalšími povinnými informacemi a v případě, že tyto informace obsahovaly nějaká omezení (např. piktogram nevhodné pro děti do tří let), následovalo ověření, zda byly spotřebiteli sděleny důvody tohoto omezení.

Nedostatky zjištěné v povinném značení shody dle požadavků příslušných nařízení vlády:

- prodej hraček bez označení shody CE (porušení povinností výrobce stanovené § 4 odst. 1 v NV č. 86/2011 Sb.)

- prodej hraček, pro které dovozce nepředložil ES prohlášení o shodě

- porušení povinnosti distributora zabránit distribuci výrobků nesplňujících technické požadavky stanovené nařízením vlády na hračky

- prodej hraček pracujících na nepovolené frekvenci (porušení nařízení vlády č. 426/2000 Sb., specifikujícího technické požadavky na rádiová a telekomunikační koncová zařízení).

Nedostatky v dalším povinném značení hraček

Při kontrolách bylo zjištěno, že hračky nejsou označeny věkovou kategorií, pro kterou jsou určeny ani odůvodněním tohoto omezení. Varování pro uživatele bylo cizojazyčné. Některé hračky byly zcela anonymní – bez identifikace výrobce, dovozce popř. distributora.

Nedostatky stanovených výrobků – hraček

Při kontrolách prováděných dle zákona č. 22/1992 Sb., o technických požadavcích na výrobky a souvisejících nařízení vlády (NV č. 86/2011 Sb. a NV č. 426/2000 Sb.), byly zjištěny tyto nedostatky:

- distribuce výrobků, u nichž distributor nebyl schopen doložit údaje, potřebné k identifikaci subjektů, které mu dodaly stanovený výrobek

- distribuce výrobků, které zjevně (na základě vizuální kontroly) nesplňovaly požadavky stanovené zákonem a příslušným NV (chyběly informace o výrobci či dovozci hračky, nebyly uvedeny informace pro spotřebitele či důvody pro případná omezení u hraček nevhodné pro určitou skupinu dětí, případně tyto informace nebyly v českém jazyce, hračky nastavené na provoz na nepovolené frekvenci)

- distribuce hračky, u které byl rozborem prokázán nesoulad s mechanickými a fyzikálními požadavky příslušné technické normy (ČSN EN 71-1). 

Hračky odebrané k ověření bezpečnosti

V průběhu 2. čtvrtletí roku 2014 byly v tuzemských obchodech odebrány k ověření bezpečnosti 4 různé druhy hraček. Tři z nich na základě podání spotřebitelů, jeden druh hračky na základě podezření inspektora, že výrobek není pro děti bezpečný. Jednalo se o tyto výrobky:

- Pianko LITTLE SONG MARKET

- Fix do vody 00960723, EAN 7 313460 607 232

- Balónky nafukovací HD 0177

- Stavebnice dřevěná ITEM No. CZ 709, EAN 6 911690 007 092

Dle dosavadních výsledků odborného posouzení technickým požadavkům na bezpečnost vyhověla hračka Pianko. Důvodem nebezpečnosti dřevěné stavebnice jsou její příliš malé části, které mohou pro děti mladší 3 let představovat bezpečnostní riziko zablokování dýchacích cest nebo udušení. U této hračky lze předpokládat, že je určena pro děti do tří let věku, neboť není označena žádnou věkovou kategorií. ČOI u koncového distributora nabídku a další prodej tohoto výrobku zakázala. Výrobky Fix do vody a nafukovací balónky jsou dosud v šetření.

Uložená opatření a sankce

V hodnoceném období byly uloženy zákazy dalšího prodeje celkem 1343 kusů hraček v prodejní ceně 82 664 Kč. V rámci této kontrolní nabylo právní moci také 174 pokut v celkové hodnotě 926 500 Kč.

Závěr

Výsledky kontrolní akce ve 2. čtvrtletí 2014 potvrdily, že se u hraček na trhu opakují stále stejné nedostatky. Z formálních (administrativních) závad se jedná hlavně o nabídku hraček bez označení CE či o nabídku a prodej anonymních hraček, tj. bez uvedení identifikačních údajů o jejich výrobci či dovozci. Na řadě výrobků také chybí varovná upozornění či zdůvodnění, za jakých okolností je konkrétní hračka pro určitou skupinu dětí nevhodná, případně jsou tyto informace uvedeny pouze v cizím jazyce. Tato skutečnost svědčí o tom, že podnikatelské subjekty v rámci celého distribučního řetězce stále porušují povinnost řádně a v plném rozsahu poskytnout spotřebiteli veškeré informace a bezpečnostní upozornění, které na hračkách cizojazyčně uvádí jejich výrobce.

Z porovnání výsledků kontrol hraček v předcházejících obdobích, a kontrol provedených v 1. čtvrtletí vyplývá, že se situace, zejména v plnění informačních povinností a identifikace hraček nelepší. Problémem zůstává dohledávání obchodních subjektů, které zodpovídají za distribuci hraček z ostatních členských států EU do České republiky a zejména dovozců anonymních hraček ze třetích zemí. To jsou úkoly, které si stanovila Česká obchodní inspekce pro další období kontrol širokého sortimentu hraček.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Tisková zpráva

reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Asociace malých a středních podniků a živnostníků: Studuj gastro zná své vítěze

15:13 Asociace malých a středních podniků a živnostníků: Studuj gastro zná své vítěze

Asociaci malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) již několik let sdružuje desítky gast…