Zprostředkovatelé úvěrů i věřitelé spotřebitele stále klamou

20.12.2014 17:47

Nejen před Vánocemi se nejrůznější nebankovní subjekty snaží nalákat spotřebitele na nabídku zprostředkování nebo poskytnutí úvěru za tzv. výhodných podmínek k uzavření smlouvy, což se jim i díky nedostatečné finanční gramotnosti zájemců o získání úvěru daří.

Zprostředkovatelé úvěrů i věřitelé spotřebitele stále klamou
Foto: Česká televize
Popisek: ČOI

Spotřebitel ve finanční tísni často podepíše, vzhledem k neznalosti zákonů, úvěrovou smlouvu s velmi nevýhodnými podmínkami. Inspektoři ČOI při kontrolách ověřovali, zda spotřebitelé dostávají všechny povinné informace k tomu, aby se mohli rozhodnout odpovědně, u koho, za jakých podmínek a zda se vůbec zadluží. Ve vytipovaných smlouvách na spotřebitelský úvěr pak kontrolovali správnost uváděných údajů, a to včetně RPSN na spotřebitelský úvěr. Výsledky kontrol jsou alarmující – celkově zákony v kontrolní pravomoci ČOI nedodrželo 85 % kontrolovaných subjektů, zákon o spotřebitelském úvěru porušila více než polovina z nich. „Kontroly zaměřené na zprostředkovatele a poskytovatele spotřebitelského úvěru či na samotné úvěrové smlouvy jsou pro kontrolní pracovníky časově velmi náročné, takže kromě nových šetření pokračovali v kontrolách zahájených v předcházejících obdobích a souběžně prověřovali podněty spotřebitelů, kteří se v průběhu 3. čtvrtletí na ČOI obrátili s celkem 121 podáními, týkajícími se spotřebitelských úvěrů. Mezi nejzávažnější zjištění patří použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou při nabídce zprostředkování spotřebitelského úvěru,“ upřesnil výsledky kontrol Mojmír Bezecný, ústřední ředitel ČOI.

V období od 1. 7. do 30. 9. 2014 bylo v rámci kontrolní akce zaměřené na dodržování podmínek vyplývajících poskytovatelům a zprostředkovatelům spotřebitelských úvěrů ze zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, provedeno celkem 54 kontrol. Právnické osoby byly kontrolovány v 39 případech a v 15 případech osoby fyzické. Z celkového počtu působilo 38 osob jako zprostředkovatelé spotřebitelského úvěru, 12 osob jako věřitelé (poskytovatelé spotřebitelského úvěru) a 4 kontrolované osoby se zprostředkování popřípadě poskytování spotřebitelského úvěru přímo neúčastnily, pouze poskytovaly služby.

Středočeský a Hl. město Praha

10

8

3

80,0 %

30,0 %

Jihočeský a Vysočina

3

3

3

100,0 %

100,0 %

Kontroly spotřebitelských úvěrů – 3. čtvrtletí 2014

Inspektorát

počet kontrol

kontroly se zjištěním

zjištěná porušení v %

celkem

145/2010

celkem

145/2010

Královéhradecký a Pardubický

15

14

10

93,3 %

66,7 %

Jihomoravský a Zlínský

10

9

9

90,0 %

90,0 %

Moravskoslezský a Olomoucký

9

6

4

66,7 %

44,4 %

Celkem*)

54

46

31

85,2 %

57,4 %

Plzeňský a Karlovarský

4

4

1

100,0 %

25,0 %

Ústecký a Liberecký

3

2

1

66,7 %

33,3 %

Počet 46 kontrol, při nichž bylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů, představuje 85,2 % z celkového počtu kontrol, což je o téměř 20 % více nedostatků než v předchozím čtvrtletí. Poměr porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, se zvýšil v hodnoceném období na 57,4 % (o 3 %), nedostatky zjistili inspektoři při 31 kontrolách.

Ve 3. čtvrtletí se na Českou obchodní inspekci obraceli průběžně spotřebitelé s dotazy a podezřeními ohledně již uzavřených smluv. Ve sledovaném období bylo přijato celkem 121 podání, týkajících se spotřebitelských úvěrů. Nedostatky, na něž spotřebitelé upozorňovali, nebo jiná porušení právních předpisů v dozorové pravomoci ČOI prokázali kontrolní pracovníci v cca 13 % šetřených případů. Většina těchto podání však byly nejrůznější dotazy, na které bylo průběžně odpovídáno, případně stížnosti spotřebitelů mimo kontrolní oprávnění ČOI.

Zjištěná porušení a sankce

Porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru:

- nejčastěji bylo porušováno ustanovení týkající se obsahových náležitostí reklamy spotřebitelského úvěru (§ 4) – celkem ve 14 případech

- povinnost zprostředkovatele, uvést v reklamě a dokumentaci určené pro spotřebitele údaje o rozsahu svých oprávnění, zejména pro kolik věřitelů vykonává zprostředkovatelskou činnost, nebo že tuto činnost nevykonává pro žádného věřitele (§ 17 odst. 1) - porušilo 9 kontrolovaných subjektů

- nedostatky v poskytování informací ve smlouvách sjednávajících spotřebitelský úvěr (ustanovení § 6 odst. 1) – zjištěny v 5 případech

- předsmluvní informace a jejich náležité vysvětlení (§ 5) neposkytly spotřebitelům 4 kontrolované subjekty

- nedostatky týkající zprostředkování spotřebitelských úvěrů, tj. případů, kdy má spotřebitel platit zprostředkovateli spotřebitelského úvěru za jeho služby odměnu a zprostředkovatel nesmí požadovat její zaplacení dříve, než spotřebitele vyrozumí v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat o výsledku zprostředkovatelské činnosti, zejména o vyjádření všech věřitelů, které při zprostředkovatelské činnosti oslovil (§ 17 odst. 2) – zjištěny ve 4 případech

- zákaz použití při nabídce zprostředkování spotřebitelského úvěru telefonního číslo s vyšší než běžnou cenou (§ 18b) porušila jedna kontrolovaná společnost.

Další porušení obecně závazných právních předpisů:

V průběhu 3. čtvrtletí prokázali inspektoři v 18 případech také porušení jiných právních předpisů: v 10 případech porušení zákazu používání klamavých obchodních praktik (dle ust. § 5 zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele) a v dalších 3 případech porušení informační povinnosti o ceně prodávaných výrobků nebo poskytovaných služeb (§ 12 zák. č. 634/1992 Sb.). V 5 případech neposkytly kontrolované osoby potřebnou součinnost (porušení ust. § 10 odst. 2 zák. č. 255/2010 Sb., o kontrole).

Na základě zjištěných porušení obecně závazných právních předpisů v dozorové působnosti České obchodní inspekce bylo od 1. 7. do 30. 9. 2014 v rámci kontrol zaměřených na zprostředkování a poskytování spotřebitelských úvěrů pravomocně uloženo celkem 30 pokut v souhrnné výši 1 410 000 Kč. Pro porušení zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru, 21 pokut v celkové výši 1 096 000 Kč; pro porušení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, 7 pokut ve výši 254 000 Kč a pro porušení zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, byly uloženy 2 pokuty ve výši 60 000 Kč. Další správní řízení nebyla v hodnoceném období pravomocně ukončena.

Závěr

Ve 3. čtvrtletí roku 2014 inspektoři zjišťovali opět četné nedostatky v plnění povinnost, vyplývajících poskytovatelům a zprostředkovatelům spotřebitelských úvěrů ze zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru. V případě kontrol spotřebitelského úvěru pokračovali pracovníci ČOI, kromě nově zahájených kontrol, zejména v kontrolních úkonech a správních řízeních zahájených v předcházejících obdobích. Posuzovali a prověřovali také desítky podnětů spotřebitelů a jimi uzavřených úvěrových smluv, které ne vždy spadaly do dozorové pravomoci ČOI (například smlouvy uzavřené mezi podnikatelskými subjekty). K nejzávažnějším kontrolním zjištěním v hodnoceném období patří použití telefonního čísla s vyšší než běžnou cenou při nabídce zprostředkování spotřebitelského úvěru. Vzhledem ke značnému navýšení celkového poměru porušení obecně závazných právních předpisů (o 18,5 %) a také zvýšení počtu porušení zákona o spotřebitelském úvěru (o 3 % oproti minulému čtvrtletí), budou kontroly České obchodní inspekce u subjektů, zprostředkujících nebo poskytujících spotřebitelský úvěr mimo bankovní sektor, pokračovat i v následujícím období.


 

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tisková zpráva

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

Bety.cz TESTOVÁNÍ - Testujte s námi nové produkty či služby a o své názory a doporučení se podělte s ostatními čtenářkami Bety.cz.

Prostřeno.cz - recepty on-line - vaření, recepty, gastronomie

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Armáda ČR: Generál Opata se v Bruselu zúčastnil jednání vojenských výborů EU a NATO

22:22 Armáda ČR: Generál Opata se v Bruselu zúčastnil jednání vojenských výborů EU a NATO

Ve dnech 21. a 22. května se náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata zúčastnil v B…