Protonová léčba rakoviny prostaty je prokazatelně efektivnější než klasická léčba fotony

18.12.2015 10:19

Praha, 18.12.2015. Dle posledních dat z analýzy výsledků protonové léčby pacientů PTC se prokázalo, že 95% z nich netrpí komplikacemi, které tak často trápí pacienty, kteří jsou nuceni podstoupit fotonovou léčbu. Jelikož protony nezasáhnou zdravé orgány nemocného, jsou zachovány i erektilní funkce. Oproti tomu fotonová léčba způsobí 30% pacientů výrazné pálení a bolesti při močení, zeslabení močového proudu, časté nucení na stolici, případně i průjmem a bolesti břicha. Protonová léčba však tyto komplikace eliminuje na minimum, což v řeči čísel znamená pouhých 5%. Díky nižším dávkám protonového záření na zdravé orgány se výrazně snižují komplikace po protonové léčbě.

Protonová léčba rakoviny prostaty je prokazatelně efektivnější než klasická léčba fotony
Foto: Archiv PTC
Popisek: Protonové centrum v Praze

MUDr. Jiří Kubeš, PhD., primář PTC: „ Po protonové léčbě je 97% nemocných bez změny sexuálních funkcí. Po fotonové léčbě, ať už IMRT či brachyterapii, postihuje erektilní dysfunkce, tedy impotence až 40% nemocných.“

“Z dlouhodobého hlediska se nejčastěji po léčbě zářením vyskytuje krvácení z konečníku či z močového měchýře. Riziko vzniku takovýchto problémů je po fotonové léčbě 15%, zatímco  po protonové léčbě je toto riziko nejméně poloviční. Mám-li shrnout výsledky dosud dosažené v PTC, tak za  zásadní považuji to, že jsme dokázali pomocí protonů snížit četnost vedlejších účinků na minimum a současně dosahovat vynikajícího léčebného efektu. Zásadní je též skutečnost, že  téměř žádný z našich pacientů netrpí erektilní  dysfunkcí po samotném ozařování. Porovnáme-li tyto výsledky s dosavadními zkušenostmi a odbornými výstupy z  relevantních prací  v případě dnes běžně používané fotonové léčby, tak nezbývá než konstatovat, že v případě fotonové léčby je více jak třetina pacientů postižena závažnou erektilní dysfunkcí“, dodal zdravotní ředitel a primář PTC MUDr. Jiří Kubeš, Ph.D. 

Nižší dávky protonového záření na zdravé orgány ve srovnání s fotony

Neoddiskutovatelným důvodem proč tomu tak je, jsou výrazně nižší dávky protonového záření na zdravé orgány ve srovnání s fotony.  Míra a pravděpodobnost komplikací po radioterapii se určuje především dávkami, které jsou dodány na zdravé orgány nemocného.

Radioterapie je jednou ze základních metod léčby karcinomu prostaty.  Nejmodernější metodou je protonová, resp. částicová radioterapie. V léčbě karcinomu prostaty je její předností výhodnější dávková distribuce záření ve tkáních ve srovnání s technikami fotonové léčby. Tato dozimetrická výhoda se zvyšuje s rostoucí velikostí cílového objem a při složitějších tvarech cílového objemu (například při ozařování semenných váčků nebo mízních uzlin). Pro radioterapii platí obecné pravidlo dávkové závislosti – čím vyšší je dávka na zdravé tkáně, tím vyšší je riziko vzniku nežádoucích účinků.

Protonová radioterapie karcinomu prostaty se provádí ve všech světových protonových centrech

„Protonová terapie je celosvětově uznávanou metodou při léčbě karcinomu prostaty a je pouhou otázkou času, kdy tato fakta přijmou i čeští specialisté v urologii a radioterapii. Pacienti to již chápou, čísla totiž nelžou“, dodává Jiří Kubeš a doplňuje: „Protonová radioterapie karcinomu prostaty se provádí ve všech světových protonových centrech. Všechna centra, a jedná se o leadery světové onkologie, jí mají v základních indikacích”.

I v ČR „proslavené“ mnichovské klinice tvoří pacienti s rakovinou prostaty více než jednu třetinu všech pacientů.

Protonová léčba není dražší než fotonová

“Cena za protonovou léčbu časného stádia karcinomu prostaty hrazená zaměstnaneckými pojišťovnami je téměř totožná s fotonovou léčbou. Včetně diagnostiky a plánování činí 340.000 Kč. Oproti fotonové však studie potvrzují 97% úspěšnost protonové léčby. Běžná léčba trvá u fotonu až 41 dní. Protonová léčba trvá pouhých 5 dní v ambulantním režimu a je tak pro plátce zdravotní péče ekonomičtější, šetří finance systému sociální péče a v neposlední řadě je příjemnější pro pacienta“, dodává Iva Taťounová, ředitelka PTC.

Důvody pro protonovou radioterapii pro odbornou veřejnost:

1.       Protonová radioterapie je vysoce účinnou metodou. Pravděpodobnost vyléčení měřená v 5ti - letém přežití bez PSA relapsu je dle posledních publikovaných dat pro nízce a středně rizikové karcinomy prostaty vyšší než 95%. Takovýchto výsledků obvykle není dosahováno při použití fotonových technik ani operačních zákroků.

2.       Protonová radioterapie má minimální toxicitu. Poslední publikované práce popisují na rozsáhlých souborech nemocných závažnou toxicitu léčby u méně než 1% nemocných. Ve srovnání s publikovanými daty pro fotonovou radioterapii a operačními zákroky je tato toxicita minimální a významně nižší než pro ostatní metody.

3.       Ve srovnání s chirurgickou terapií nevede protonová léčba ke vzniku močové inkontinence a šetří plátcům náklady vynakládané na řešení tohoto problému.

4.       Ve srovnání s chirurgickou terapií nevede protonová radioterapie ke vzniku impotence a významně tak zlepšuje kvalitu života nemocných.

5.       Protonová léčba ve srovnání s brachyterapií má významně nižší riziko vzniku stenos močové trubice a vzniku impotence.

Protonová radioterapie je plně ambulantní léčba, ve většině případů bez nutnosti pracovní neschopnosti. Pro nízce a středně rizikový karcinom prostaty je možné použít stereotaktické ozáření s 5ti dny protonové léčby.

Tyto výsledky jsou lepší než recentní publikované práce pro fotonovou radioterapii. Například Spratt a kol. (4) popisují pro karcinom prostaty středního rizika (intermediate risk) léčený buď zevní radioterapií technikou IMRT nebo kombinací IMRT a brachyterapie 5ti-leté přežití bez biochemického relapsu přibližně 90% pro IMRT (81,4% v 7 letech) a přibližně 95% pro kombinaci IMRT a BRT (92% v 7 letech). Toxicita stupně 2 a vyšší (CTCAE v. 4) byla při hodnocení v 7 letech: GU (genitourinární) – 19,6% pro IMRT a 21,2% pro kombinovanou léčbu; stupeň 3 GU toxicity byl 3,1 a 1,4%; GI (gastrointestinální) – stupeň 2 a vyšší 4,6 a 4,1%, stupeň 3 0,4% a 1,4%.

Odrážka a kol. (5) popisují 5-letou biochemickou kontrolu pro karcinom prostaty léčený IMRT 86%, 89%, 82% pro nízké riziko, střední riziko a vysoké riziko, v příslušném pořadí. Pozdní toxicita (RTOG/FC-LENT) stupně 2 a vyšší byla: GU 17,7% a GI 22,4%.

Publikované výsledky z roku 2015 dokazují, že u protonové radioterapie dosahují pacienti o 5-10% lepšího přežívání bez biochemického relapsu a 3-násobně se snižuje výskyt pozdních nežádoucích účinků. Vzhledem k tomu, že protonová radioterapie je nákladově srovnatelná s moderními fotonovými technikami, jedná se vzhledem k násobně menším nákladům na léčbu komplikací o metodu přinášející úsporu plátcům péče tedy zdravotním pojišťovnám.

Postavení protonové radioterapie karcinomu prostaty ve světě:

Protonová radioterapie je běžnou metodou v protonových centrech ve světě. Její použití v léčbě karcinomu prostaty podpořil výbor ASTRO (American Society for Radiation Oncology) v rámci klinických studií nebo registrů v roce 2013  – „While proton beam therapy is not a new technology, its use in the treatment of prostate cancer is evolving. ASTRO strongly supports allowing for coverage with evidence development for patients treated on clinical trials or within prospective registries. ASTRO believes that collecting data in these settings is essential to informing consensus on the role of proton therapy for prostate cancer, especially insofar as it is important to understand how the effectiveness of proton therapy compares to other radiation therapy modalities such as IMRT and brachytherapy.” (https://www.astro.org/News-and-Media/News-Releases/2013/ASTRO-Board-of-Directors-approves-statement-on-use-of-proton-beam-therapy-for-prostate-cancer.aspx). Totéž výbor ASTRO doporučil ve svém modelu pro úhrady protonové terapie ze zdravotního pojištění v roce 2014 (https://www.astro.org/uploadedFiles/Main_Site/Practice_Management/Reimbursement/ASTRO%20PBT%20Model%20Policy%20FINAL.pdf).

 

Všechna centra (a jedná se leadery světové onkologie) jí mají v základních indikacích. Viz například:

MD Anderson Cancer Center - http://www.mdanderson.org/patient-and-cancer-information/proton-therapy-center/conditions-we-treat/prostate-cancer/index.html

MGH Boston - http://www.massgeneral.org/radiationoncology/research/researchlab.aspx?id=1630

UPENN - http://www.pennprotontherapy.org/cancers-we-treat/

University of Florida - http://www.floridaproton.org/cancers-treated/prostate-cancer

 

Odkazy na literaturu a studie:

1)      Mendenhall NP Five-year outcomes from 3 prospective trials of image-guided proton therapy for prostate cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2014 Mar 1;88(3):596-602

2)      Henderson et al., Five-year outcomes from prospective trial of image-guided accelerated hypofractionated proton therapy for prostate cancer. PTCOG 55, San Diego, USA

3)      Takagi M. et al., Long-term outcome in patients treated with proton therapy for localized prostate cancer. PTCOG 55, San Diego, USA

4)      Spratt et al., Comparison of high-dose (86,4 Gy) IMRT vs combined brachytherapy plus IMRT for intermediate risk prostate cancer

5)      Odražka a kol., Five year results of IMRT for prostate cancer – tumor control. Klin Onkol 2013; 26(6):415-20

6)      Sheets NC, Intensity-modulated radiation therapy, proton therapy, or conformal radiation

therapy and morbidity and disease control in localized prostate cancer. JAMA. 2012 Apr 18;307(15):1611-20.

7)      Kase Y. et al., A treatment planning comparison of passive-scattering and intensity-modulated proton therapy for typical tumor sites. J Radiat Res. 2012;53(2):272-80. Epub 2011 Dec 1.

8)      Hartsell F. et al., Hypofractionated vs Standard Fractionated Proton Beam Therapy for

Early-Stage Prostate Cancer: Interim Results of a Randomized Prospective Trial Oncology (Williston Park). 2015 Apr 21;29(4 Suppl 1).

9)      Chung C. et al., Incidence of second malignancies among patients treated with proton versus photon radiation. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2013 Sep 1;87(1)

10)   FANG, Penny, Rosemarie MICK, Curtiland DEVILLE, et al. A case-matched study of toxicity outcomes after proton therapy and intensity-modulated radiation therapy for prostate cancer. Cancer [online]. 2015, 121(7): 1118-1127 [cit. 2015-12-02]. DOI: 10.1002/cncr.29148. ISSN 0008543x. 

 

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

autor: Proton Therapy Center

Ing. Zdeněk Nekula byl položen dotaz

Co děláte proti zdražování potravin?

A prosím, buďte konkrétní. Zatím jen sledujete marže a cena potravin dál roste. Navíc, jak zjistím, kdo má jak vysokou marži? Vím, že odmítáte plošná opatření, ale podle mě nepřicházíte z žádnými? Proč třeba aspoň nepomůžete zemědělcům a farmářům, aby nemuseli zdražovat a uživili se? Děkuji za konkr...Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Muž přivezl opičí neštovice z „festivalu otroků“. Orgie probíhaly v přísně střeženém prostoru v Antverpách, kde se nesmí fotit

16:00 Muž přivezl opičí neštovice z „festivalu otroků“. Orgie probíhaly v přísně střeženém prostoru v Antverpách, kde se nesmí fotit

EXKLUZIVNĚ Již devět států v Evropě potvrdilo šíření opičích neštovic, které se běžně vyskytují zejm…