58 stížností na Kliniku za hluk a ohně! „Klinikáře“ sleduje elitní útvar. Máme slib od Babiše, dává naštvaná radnice na stůl fakta

10. 3. 2016 4:43

Zástupci Autonomního sociálního centra Klinika se na sociálních sítích rozhořčují, že na Praze 3 selhal pokus o demokracii, obviňují koaliční zastupitele z arogance moci a stěžují si na to, že byli natáčeni sledovacím policejním vozem. Zároveň se ale chválí za správné rozhodnutí sáhnout k občanské neposlušnosti spočívající v protiprávním obsazení budovy. Představitelé Městské části Praha 3 však tvrdí, že jim jde o dodržování práva, a naopak druhé straně vyčítají aroganci k právu, pořádku a dodržování zákonů.

58 stížností na Kliniku za hluk a ohně! „Klinikáře“ sleduje elitní útvar. Máme slib od Babiše, dává naštvaná radnice na stůl fakta
Foto: Facebook ASC Klinika
Popisek: Z jednání zastupitelstva MČ Praha 3

Když po skončení úterního mimořádného jednání zastupitelstva Městské části Praha 3 začali zklamaní uživatelé a příznivci Autonomního sociálního centra Klinika na protest proti neschválenému programu hromově skandovat „Klinika žije, boj pokračuje!“, nebylo pochyb, že budou mít vlastní interpretaci toho, co se ve velké zasedací síni radnice odehrávalo. Svůj pohled nabídli na sociálních sítích a pod názvem „Pokus o demokracii na Praze 3 nevyšel“ uveřejnili text, v němž obviňují koaliční zastupitele z arogance moci, stěžují si na to, že byli natáčeni sledovacím policejním vozem a v závěru se utvrzují v tom, že jejich rozhodnutí pro občanskou neposlušnost spočívající v protiprávním obsazení budovy bylo – vzhledem k neochotě zastupitelů o budoucnosti Kliniky jednat – legitimní.

„Přes hojnou účast občanů a občanek i úředníků z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových zastupitelstvo odmítlo schválit program. Snahou radniční koalice bylo jednoznačně umlčet pro ni nepříjemnou diskusi. Stále znovu jsme napomínáni, abychom naše zájmy prosazovali v zavedených procedurách zastupitelské demokracie, když se o to ale snažíme, nikdo nám nedá slovo a pouze si nás natočí sledovací policejní auto. Celé zastupitelstvo tak bylo tragikomickou demonstrací arogance moci a nedemokratických postupů ze strany politiků,“ píší rozhořčení zástupci Autonomního sociálního centra Klinika.

Spíš jde o aroganci k právu, pořádku a dodržování zákonů

„Rozhodně to arogance moci nebyla. Tématem jednání zastupitelstva byla budoucnost Autonomního sociálního centra Klinika a potom návaznost na usnesení č. 113 Rady MČ Praha 3 z února letošního roku. Pokud by tématem byla pouze budoucnost Autonomního sociálního centra Klinika, tak bych ho vůbec nesvolávala. Ale šlo o ten dovětek, který se vztahoval k incidentu, k němuž došlo právě v tom objektu Jeseniova 60. K nedemokratickým postupům, o nichž to vyjádření hovoří, jen dodám, že výsostně politický projekt, kterým podle mě autonomní centrum Klinika je, se má v systému zastupitelské demokracie ucházet o svou přízeň ve volbách, a ne před pětatřiceti zastupiteli městské části,“ říká pro ParlamentníListy.cz starostka Městské části Praha 3 Vladislava Hujová z TOP 09.

„To je typické prohlášení zástupců Kliniky. To se dá otočit a hovořit o aroganci k právu, k pořádku a k dodržování zákonů z jejich strany. Ale nemyslím si, že z naší strany šlo o aroganci, ale opravdu o to, že chceme dodržovat zákony a nemůžeme se vyjadřovat k věcem, které nám nepřísluší,“ vysvětluje pro ParlamentníListy.cz zástupce starostky Ivan Holeček z ČSSD. „Účelově bylo svoláno zastupitelstvo, když sama Praha 3 není vlastníkem pozemku ani budovy. Ta skupina nemůže požadovat po radních a zastupitelích, aby podporovali nelegální chování, kterého se dopouští Klinika tím, že tam i po uplynutí smlouvy o výpůjčce zůstává,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz zástupce starostky Alexander Bellu z ODS.

Je svébytným právem každého zastupitele, zda program podpoří, či ne

Také on se ohrazuje proti tomu, že by šlo ze strany koaličních zastupitelů o aroganci moci. „Ale někteří ti přihlížející v zasedací síni to nemuseli chápat, protože třeba neznají jednací řád. Ale my jsme se v podstatě pohybovali v těch mezích, že bylo řádně svolané zastupitelstvo Městské části a byli jsme u projednávání programu. A tam se, bohužel, situace zvrhla v to, co se stalo, že zaznívala různá vyjádření, jako by už byl bod schválen. Ale pokud program není schválen, tak nemůže k projednávání vůbec dojít. A je svébytným právem každého zastupitele z těch třiceti pěti, které máme zde na Praze 3, se rozhodnout, zda program podpoří, nebo ne, a v jakém rozsahu,“ zdůrazňuje Alexander Bellu.

Tvrzením o aroganci moci však výtky zástupců Autonomního sociálního centra Klinika vůči nevstřícným zastupitelům nekončí. „Na naprosto zásadní bod ale upozornil Matěj Stropnický, který informoval, že žádné kolaudační rozhodnutí k objektu v Jeseniově 60 velmi pravděpodobně neexistuje a nikdy neexistovalo. Objekt více než šedesát let fungoval bez něj. Žádáme stavební úřad, aby urychleně prokázal opak, jinak se jednoznačně potvrzuje, že argumenty k neprodloužení smlouvy byly lživé a Kliniky se snaží úřady i politici zbavit z politických důvodů. Dnešek nás přesvědčil, že naše rozhodnutí pro občanskou neposlušnost bylo legitimní,“ uvádějí na sociálních sítích.

Vyprší-li někomu nájemní smlouva, má dodržovat zákon a objekt opustit

„Myslím, že to není o politických důvodech. Jde o to, že existuje spousta jiných organizací, které se zabývají toutéž činností a musí splňovat určité podmínky a kritéria a dodržovat zákony. To se tady neděje. O tom kolaudačním rozhodnutí nevím. Ale pro hlasování o programu nemohlo hrát roli, protože nám opravdu nepřísluší rozhodovat o tom objektu. Ať by bylo, nebo nebylo, tak bychom stejně nemohli jednak jinak. To je na rozhodnoutí ÚZSVM, to spadá pod něj, ne pod nás. Ať by kolaudace byla, nebo nebyla, tak bychom o tom nemohli jednat ani ´v dobrém´, ani ´ve špatném´. Protože to tam nepatřilo. To byl ten důvod, proč se program neschválil, protože my o tom navrženém bodu nemůžeme z naší pozice jednat,“ tvrdí Ivan Holeček.

Sám naopak celý rozruch přičítá demagogii, kterou v této záležitosti šíří zastupitelé klubu Žižkov (nejen) sobě. „Právě oni Klininiku a obdobné projekty využívají k politické propagandě. Není to v souladu se zákonem a je to legitimizace porušování zákona, kterou pan Rut na úterním mimořádném zastupitelstvu deklaroval svým prohlášením. Vyprší-li někomu nájemní smlouva, tak má dodržovat zákon a objekt opustit. Měli rok na to se v tom objektu nějak legitimizovat, vyřídit si registraci a třeba zažádat o nějakou formu prodloužení nájmu. Ale mám obavu, je to spekulace samozřejmě, že už v den podpisu té smlouvy věděli, že nic takového podnikat nebudou a že to povedou do těchto krajností,“ myslí si Ivan Holeček.

Žádat o dotaci jim filozofie nedovoluje, ale zdarma užívat objekt státu ano

„Můžu naprosto odmítnout, že by to bylo z politických důvodů. Nechápu, proč a z jakých politických důvodů bychom jim měli škodit. Pokud stavební úřad dokumentaci má, tak svéprávně komunikuje s Úřadem pro zastupování státu jako majitelem a dává mu najevo nějaké stanovisko. I naši občané vědí, že ta budova byla vždy využívaná jako budova zdravotnického typu, je tomu tak cca třicet let, takže to takové všeobecné překvapení není. Nedokážu si představit, jakým způsobem bychom ovlivňovali nebo tlačili na kohokoli, aby se rozhodoval podle našeho přání. A ani to není naším zájmem. Naším zájmem – a to se snažíme i sdělovat našim občanům, ale zároveň veřejnosti – je pouze to, aby se dodržovaly zákony České republiky a řád naší společnosti. To je všechno, bez emocí, bez ohledu na to, zda ti lidé jsou dobří, špatní. Prostě mají se dodržovat zákony,“ míní Alexander Bellu.

Podle Vladislavy Hujové tuto argumentaci používá Klinika věčně. „Musím říct, že jako starostka Městské části Praha 3 i vedení městské části jsme téměř mediálně šikanováni ze strany Kliniky z politických důvodů. Městská část se do jejich činnosti vůbec nepletla. Bylo za mnou několikrát několik lidí, vždy někdo jiný, a žádali o podporu městské části. Já jsem jasně deklarovala, že nemůžu zvýhodňovat jakoukoli skupinu lidí nad rámec legislativních možností. Neziskovému sektoru – i když Klinika není neziskový sektor, protože nemají registraci na žádnou svoji činnost, ale přesto jako jednotlivci se mohli zapojit do dotační politiky městské části – poskytujeme dotace. To se prý neslučuje s jejich filozofií. Připadá mi to poměrně podivné, když podle té jejich filozofie chtějí zdarma užívat objekt státu,“ podotýká pro ParlamentníListy.cz starostka Vladislava Hujová.

Strana zelených se snaží vyvolávat strach, agresi, nebo enormní emoce

Představitelka městské části byla lidmi z Kliniky také osočována, že stála za stížností, která vedla k neprodloužení smlouvy o výpůjčce objektu pro Autonomní sociální centrum. „Na stavební úřadu přišla stížnost 58 občanů poté, co si už v létě loňského roku stěžovali u Hygienické stanice hlavního města Prahy. Tam jim bylo řečeno, že oni hluk, ohně a různé další záležitosti, na něž si lidé stěžovali, nemohou řešit, protože mají tento objekt vedený jako zdravotnické zařízení. A odkázali je právě na stavební úřad, já tu stížnost nevyřizovala. Stavební úřad pak ze zákona jen oznámil vlastníkovi, že ten objekt je zdravotnické zařízení a ať to dá do pořádku. Takže to je věc vlastníka a přípravy privatizace. Ministr financí pan Babiš nám v pondělí poslal na radnici dopis, v němž nás ubezpečuje, že se příští týden bude konat mimořádná dislokační komise vlády, kde se opět nabídne tento objekt některé organizační složce státu. Pokud to žádná nepřijme, pak připraví vše na veřejnou soutěž,“ líčí Vladislava Hujová předpokládaný průběh.

Zda tedy bude Klinika žít a boj pokračovat, jak skandovali po jednání zastupitelstva zástupci Autonomního sociálního centra, není tedy vůbec jisté, i když odhodlání nedat se z nich v úterý na radnici doslova sálalo. „Ta situace se opakuje, protože – já jsem to psal na Facebooku předsedovi klubu Zelených panu Rutovi – Strana zelených na Praze 3 podle mě tuhle strategii poněkolikáté opakuje. Snaží se vyvolávat buď strach, nebo agresi, nebo enormní emoce tak, aby mediálně byla ta problematika pro veřejnost zajímavá, čemuž rozumím. Ale pak se děje to, co bylo k vidění v úterý na zastupitelstvu a co se opakuje už poněkolikáté, že nedochází k dialogu, ale, bohužel, už jen k překřikování jak z jedné, tak z druhé strany,“ poukazuje zástupce starostky Alexander Bellu na to, jak si Strana zelených jako součást klubu Žižkov (nejen) sobě na radnici počíná.

Mezi klinikáři jsou lidé, které sleduje ÚOOZ a bezpečnostní složky

Ani přes vyhrocenou atmosféru při úterním zasedání zastupitelstva však podle něj nebyl žádný důvod k obavám. „Městská část je na takovou situaci připravena, jsou pověření úředníci, kteří se snaží chránit prostor pro jednání. Navíc tentokrát podle mých informací bylo jednání monitorováno Policií České republiky. Ta přes ÚOOZ označuje, že mezi klinikáři jsou někteří lidé, kteří jsou sledováni právě ÚOOZ a bezpečnostními složkami. Já jsem pocit bezpečí měl, myslím, že snad i všichni účastníci. Na druhou stranu to k samotnému jednání a k dosažení nějakého kloudného výsledku nepřispěje. Beru to jako klasický styl burcování a vytváření mediálního problému, který by se dal řešit normální cestou. Ale stále se bavíme o tom, že Praha 3 toho moc v tuto chvíli opravdu udělat nemohla a nemůže,“ dodává pro ParlamentníListy.cz Alexander Bellu.

Budovu s adresou Jeseniova 60, Praha 3 obsadili squatteři koncem roku 2014, po několika měsících a svolení vlády se jim podařilo objekt si vypůjčit. Smlouva s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jim ale vypršela 2. března o půlnoci, přesto objekt odmítají opustit. Podle ředitelky ÚZSVM Kateřiny Arajmu musí potřebnost budovy pro stát projednat vládní dislokační komise. Pokud o ni neprojeví zájem nějaká organizační složka státu, kterou ale samosprávy nejsou, bude prodána. Koncem minulého týdne úřad požádal policii, aby prošetřila, jestli nelegálním obýváním Kliniky není porušován zákon. Naopak uživatelé Kliniky berou neprodloužení smlouvy o výpůjčce jako neochotu úřadů.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Jiří Hroník

Bety.cz - magazín nejen pro mámy - horoskopy, recepty, diskuse, soutěže

reklama
Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Nečas byl obětí dominy a slaboch! A paní Talmanová by měla dokázat své závažné obvinění, nebo se omluvit. Topolánek s manželkou vytáhli na světlo kauzy Nečase a Dalíka. A je zle

20:25 Nečas byl obětí dominy a slaboch! A paní Talmanová by měla dokázat své závažné obvinění, nebo se omluvit. Topolánek s manželkou vytáhli na světlo kauzy Nečase a Dalíka. A je zle

ANKETA Je Petr Nečas oběť? Ano. Na tom se s kandidátem na prezidenta Mirkem Topolánkem řada poslanců…