Pláč, smích, obojí. Matka oběti z filozofické fakulty dostala „nabídku pomoci“

21.05.2024 4:32 | Kauza

Rodiny obětí z Filozofické fakulty UK dostanou nabídku pomoci od pražského magistrátu. Háček je v příloze, která od nich po všech prožitých útrapách žádá v podstatě finanční striptýz. Navíc může kdykoliv přijít kontrola, která se bude zajímat, jak z penězi naložili a případně je chtít nazpátek.

Pláč, smích, obojí. Matka oběti z filozofické fakulty dostala „nabídku pomoci“
Foto: Hans Štembera
Popisek: Pietní průvod nazvaný Přenesení světla směřující k budově filozofické fakulty, u které vyhasly životy rukou šíleného střelce

„Primátor Bohuslav Svoboda zavádí byrokratický labyrint pro rodiny obětí tragické střelby na Filozofické fakultě UK. Místo citlivého přístupu musejí rodiny prokazovat příjmy, uvádět majetek, a dokonce i dluhy a hypotéky. To není pomoc, jen další zátěž.“

Těmito slovy reagoval pražský opoziční zastupitel Ondřej Prokop (ANO) na článek Lidových novin s názvem „Praha odškodní pozůstalé obětí z fakulty, vyplatí jim až 450 000 korun. Detaily ve formuláři ale překvapily“.

 

Nabízenou pomoc nepřijali ani někteří pozůstalí soudě podle vyjádření, které nám poskytla maminka Elišky Šimůnkové, jedné z prosincových obětí šíleného střelce. Její vyjádření poskytujeme v plném znění:

„Nadační Fond BEZPEČNÁ PRAHA, to zní hrdě. Kde ale byla bezpečnost, když má dcerka šla jen do školy a už se mi z ní nevrátila? Po otevření e-mailu jsem viděla jako první přílohu s názvem – Nabídka pomoci. Dobří lidé chtějí pomoci, pomyslela jsem si, protože jsem netušila, co bude v dalších přílohách. Pak jsem našla Přílohu o prohlášení k majetkovým poměrům. Pláč, smích, kombinace obojího. Nepochopení, jak si někdo mohl vůbec dovolit tohle nám poslat? Sprosté, hanebné, urážející. Řekla bych za sebe, že skandální. A ještě dokládání, jak zaslané peníze využijeme! Opět pláč a smích... Správně bych se, vážený fonde, měla zvednout ze židle a jít Vám říct, že pro bezpečnou Prahu neděláte nic. Prachy si strčte do... A pokud je chcete rozdávat, tak si neklaďte ostudné podmínky. Protože to potom s pomocí nemá již NIC společného!“

Pomoc, kterou nabídl pozůstalým po obětech střelby na Filozofické fakultě UK primátor Bohuslav Svoboda, se tak stala terčem různých výtek a spekulací, které narážejí především na fakt, že příjemci takové podpory musejí vyplnit formuláře, které po nich požadují zveřejnění jejich majetkových a dalších poměrů. S částí názoru paní Šimůnkové jsme se pokusili konfrontovat i primátora Bohuslava Svobodu (ODS) prostřednictvím jeho poradce Petra Peška. Do vydání článku žádná reakce nedorazila.

Je třeba ale říci, že Nadační fond Bezpečná Praha, který by měl peníze pozůstalým vyplácet, má svá pravidla, která mu předepisuje jeho statut. Co se týče žádosti o podporu, jsou jasně daná.

Redakce ParlamentníchListů.cz má k dispozici i formulář o majetkových poměrech, který zmiňoval primátor Svoboda. A je pravda, že některé požadované informace jdou do soukromí pozůstalých poměrně hluboko a požadují zveřejnění velmi citlivých údajů.

Například v odstavci RODINNÉ POMĚRY musí pozůstalý uvést osoby ve společné domácnosti či osoby, na nichž je finančně závislý, a osoby finančně závislé na něm. To ale není všechno.

V části nazvané PŘÍJMY jsou požadovány informace z pracovního poměru pozůstalých, z dohod konaných mimo pracovní poměr, z podnikání a z jiné samostatně výdělečné činnosti, z hmotného a sociálního zbezpečení a z dalších příjmů. Musí tak být třeba vyplněna průměrná čistá měsíční mzda za předcházející kalendářní čtvrtletí nebo výše příjmu z podnikatelské činnosti za poslední zdaňovací období či výše důchodu.

Kolonka OSOBNÍ MAJETEK zase vyžaduje, aby pozůstalý uvedl všechny nemovitosti, byty a nebytové prostory ve vlastnictví, movité věci, například motorová vozidla, cennosti, cenné papíry, úspory apod.

„Žadatel(ka) uvede veškerý majetek větší hodnoty, který mu patří (včetně majetku, jenž má se svým manželem ve společném jmění) v době podání tohoto prohlášení, a uvede rovněž všechny příjmy nebo výnosy (včetně naturálního plnění) z tohoto majetku. Pokud žadatel(ka) příjmy či výnosy majetku nemá, výslovně to uvede,“ píše se doslova ve formuláři.

Pozornosti neujdou ani majetkové poměry manžela či registrovaného partnera pozůstalých. Je požadována i jejich průměrná čistá měsíční mzda za předcházející kalendářní čtvrtletí či jejich důchod a údaje o jejich nemovitostech, bytech a věcech movitých.  

Podělit se pozůstalí, kteří budou chtít „magistrátní peníze“, musejí také o to, kolik případně dluží. Musejí přiznat závazky a výdaje a jejich výši, zejména na vyživovací povinnosti, dluhy a půjčky, daně, sociální pojištění, zdravotní pojištění, místní poplatky, hypotéky či nájemné.

Pojďme se ale podívat, co bude pro příjemce kromě toho, že zveřejní svoje majetkové, ekonomické, rodinné a finanční poměry, znamenat přijetí těchto peněz.

Dle jeho regulí je totiž osoba, které byl poskytnut, povinna použít peníze v souladu s podmínkami stanovenými nadačním fondem. Pokud se tak nestane, je povinna tento nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené nadačním fondem.

Navíc je ale osoba, které byl nadační příspěvek nadačním fondem poskytnut, povinna na požádání nadačního fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl příspěvek užit.

Tedy jinak řečeno si musejí pozůstalí schovávat účtenky, paragony, doklady o zaplacení či faktury a doufat, že peníze, které jim podle primátora Svobody „mají pomoci překlenout zhoršenou sociální situaci“, používají podle regulí fondu a nebudou je následně muset vracet, pokud by je nebyli schopni řádně vyúčtovat.

Zdá se to přehnané? Ne tak docela.

Výroční zpráva Nadačního fondu Bezpečná Praha totiž musí obsahovat přehled o veškeré činnosti nadačního fondu a zhodnocení této činnosti včetně přehledu o osobách, jimž byly poskytnuty nadační příspěvky k účelu, pro který byl nadační fond zřízen. Ty mohou být na vlastní žádost anonymizovány. A pozor, také zhodnocení, zda a jakým způsobem byly nadační příspěvky použity.

Tedy fond má dokonce povinnost doložit, k jakým účelům byly peníze, které poskytl, použity. A v rámci zákonné povinnosti při správě cizího majetku a také v rámci povinností dobrého hospodáře tak evidentně nemůže činit na základě toho, že peníze pouze poskytne a spokojí se s informací, že byly použity tak, jak měly.

Za další, do výroční zprávy fondu má právo nahlížet a činit si z nich opisy a výpisy každý. Tedy údaje z ní jsou veřejné a nahlížet do nich mohou skutečně úplně všichni.

Pomoc může být snížena nebo se nepřizná s přihlédnutím k sociální situaci oběti. Tak to stojí v dokumentu, který podmínky poskytnutí pomoci fondem popisuje. Tedy pokud dotazníky o majetkových poměrech pozůstalých budou signalizovat, že si žijí nadstandardně, nemusejí se požadované podpory ani dočkat.

Navíc také může být pomoc snížena s ohledem na to, zda oběť využila všech zákonných prostředků, aby uplatnila nárok na náhradu škody na pachateli nebo na jiné osobě, která je povinna škodu uhradit.

Pozůstalí se ptají, jak toho mají docílit. Samozřejmě, vrah je mrtvý, ale co třeba případná zodpovědnost jeho blízkých, kteří vzhledem k tomu, že uvádějí, že s ním žili ve společné domácnosti, mohli a měli vědět o jeho psychických problémech i o tom, že vlastní obrovské množství zbraní a jezdí střílet na střelnici.

Co případná zodpovědnost samotné FF UK, jejíž vedení bylo upozorněno na možnou přítomnost ozbrojeného studenta v budově školy a nenařídilo evakuaci? Anebo případná zodpovědnost příslušníků Integrovaného záchranného systému a Policie ČR, kteří nevyhlásili poplach, jak jim ukládá katalogový soubor jejich činností? O tom jsme psali ZDE.

Tento článek je staršího data a je dostupný pouze pro předplatitele. Předplatné můžete vyzkoušet zdarma, nebo zakoupit, zde:

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

reklama

autor: Martin Huml

Mgr. Aleš Dufek byl položen dotaz

Uznáváte, že nedostatečně řešíte problémy, které trápí většinu z nás?

Pane Dufku, teď jsem si přečetl tento váš komentář nebo jak to nazvat - https://www.parlamentnilisty.cz/politika/politici-volicum/Dufek-KDU-CSL-Volici-maji-tendenci-se-vymezovat-proti-vladnouci-garniture-756812. Uvádíte v něm, že úspěšná strana bude ta, která dokáže vyřešit reálné problémy lidí - na...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Uživateli nejlépe hodnocený komentář

Tohle skutečně nemá s pomocí nic společného., Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseOldwin , 21.05.2024 7:42:07
Ta forma získávání vypadá spíše na sociální dávku. Ani Jourová s Parkanovou při přijímání odškodného tohle nevyplňovaly. Navíc k té tragédii nemuslo vůbec dojít, kdyby příslušné orgány nehledaly nebezpečí někde v Kremlu, ale více se staraly o to, co se děje doma. Z Kremlu je "vyšetřen" každý spadlý špendlíček a doma roste počet "pomníčků", jak se říká nevyřešeným případům.

|  17 |  0

Další články z rubriky

„Na to se radši neptejte.“ Maminka oběti střelby na FF UK dostala před návštěvou u Petra Pavla instrukce

15:15 „Na to se radši neptejte.“ Maminka oběti střelby na FF UK dostala před návštěvou u Petra Pavla instrukce

V zájmu státu je držet rodiče obětí střelby na Filozofické fakulty UK oddělené. Zvlášť, když je jasn…