Řev na Křečka za porody: Vy*ebává! I Anna Geislerová se zapojila. Ale on se nedá, toto rozeslal

15.04.2020 8:42

Jsou omezení kvůli koronaviru dostatečným důvodem, aby otec nebyl přítomen u porodu? A má se tím zabývat ombudsman? Podle Stanislava Křečka nikoliv, podle řady lidí vzdělaných v právu by se tím ale ombudsman zabývat měl. A sepsali dopis, ve kterém mu to říkají, je pod ním celkem 325 podpisů, od soudců a docentů až po studenty práv. Matěj Hollan z Žít Brno dokonce považuje Křečkovo jednání za trestné. A advokátka Klára Samková vyzývá, aby se lidé na celou záležitost nedívali ideologicky.

Řev na Křečka za porody: Vy*ebává! I Anna Geislerová se zapojila. Ale on se nedá, toto rozeslal
Foto: Repro ČT
Popisek: Ombudsman Stanislav Křeček

Na pozadí koronavirové krize probíhá další spor marginálně spojený s nemocí COVID-19. V rámci krizových opatření vlády byla zakázána i přítomnost otců u porodu. Což vyvolalo v jistých kruzích pobouření a jako podnět k prošetření se dostalo na úřad ombudsmana.{

Anketa

Jak zatím hodnotíte výkon Stanislava Křečka jako ombudsmana? (Ptáme se od 15.4.2020)

95%
hlasovalo: 19083 lidí

Nicméně Stanislav Křeček tuto záležitost údajně prošetřovat odmítá. A agendu odebral i své zástupkyni Šimůnkové. Ta se jí podle Respektu chtěla zabývat a údajně i musela podle zákona. Křeček však v rozhovoru pro Seznam Zprávy přítomnost otce u porodu označil „lehce pejorativně“ za módní záležitost. „I když toto právo omezíme, tak rozhodně nemůžeme hovořit o tom, že by základní lidská práva byla za současného stavu omezena,“ řekl a vysvětlil, že lidskými právy se jeho úřad zabývá, jen pokud jde o diskriminaci, jinak se jedná o agendu Ústavního soudu.

Své stanovisko vysvětloval i na Facebooku: „Pěkná hloupost. Jako by ombudsman něco rozhodoval a záleželo na něm, zda bude zákaz přítomnosti zrušen, či nikoliv. To může napsat jen hlupák. A jestliže má porodnice sama rozhodnout o tom, zda otec může, nebo nemůže být u porodu, pak se zjevně nejedná o vymahatelné právo, ale o možnost, přání, které porodnice umožní, nebo neumožní. Redaktoři, myslete trochu!“

S tím se však někteří právníci a advokáti nehodlají spokojit a v úterý zaslali Křečkovi otevřený a veřejný apel. Podepsáni jsou např. profesoři Jan Kuklík, Jan Kysela či Marek Antoš z Právnické fakulty Univerzity Karlovy, David Kosař z Ústavu pro otázky soudnictví z Právnické fakulty Masarykovy univerzity, ústavní právník Ladislav Vyhnánek rovněž z MU či emeritní místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová. Svůj podpis připojili i studenti práv, advokátní koncipienti, doktorandi nebo např. ředitelka Sdružení pro integraci a imigraci Magda Faltová. Dohromady se podpisů sešlo 325.

Podepsaní vyvracejí Křečkovu argumentaci, že by se stížností neměl úřad ombudsmana zabývat. „Dokonce ani za nouzového stavu nelze vycházet z předpokladu, že co stát činí, vždy moudře činí. Nouzový stav neznamená, že by si právo a rozum měly vzít dovolenou,“ tvrdí. Obviňují Křečka, že své funkce využívá k tomu, aby šířil své dojmy. „Postupujete přitom arbitrárně, bez řádného šetření, neprojevujete respekt k základním stavebním kamenům právního řádu a své kroky uspokojivě nevysvětlujete. Tvrzení typu stanovisko ‚ombudsmana je to, co já si pomyslím‘, totiž uspokojivým vysvětlením nejsou,“ míní právní experti. Jak Respekt píše, Křečkovi kritici doufají, že se nad svým chováním a působením zamyslí.

Do Křečka se pustil také Matěj Hollan, bývalý zastupitel hnutí Žít Brno. Ten na Křečka hodlá za neplnění povinností podat trestní oznámení. Křeček prý „vyjebává s právy potenciálně desítek tisíc lidí ročně“, je „parodií na ombudsmana“ a podle Hollana nemá na své jednání právo. „Když Křečka Sněmovna zvolila do funkce, tak jsem si o tom myslel své, ale bral jsem jeho předchozí vyjadřování jako politiku, jako sport a měl jsem za to, že bude tu funkci vykonávat, jak zákon káže. Tedy řešit podněty a zaujímat k nim stanoviska,“ uvedl Hollan s tím, že se mýlil.

Že nemá Křeček pravdu, dokládal Hollan zákonem § 28, odst. 3, písm. e): „Pacient má při poskytování zdravotních služeb dále právo na

1. nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce, popřípadě osoby určené zákonným zástupcem, pěstouna nebo jiné osoby, do jejíž péče byl pacient na základě rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu svěřen, je-li nezletilou osobou,

3. přítomnost osoby blízké nebo osoby určené pacientem,

a to v souladu s jinými právními předpisy a vnitřním řádem, a nenaruší-li přítomnost těchto osob poskytnutí zdravotních služeb.“

Anketa

Zeman by si přál, aby vládní koalice ANO a ČSSD pokračovala i po volbách. Souhlasíte?

hlasovalo: 16306 lidí
Hollan tedy argumentuje, že se jedná o porušení práva v nemocnici a nemocnice spadají pod instituce, kterými se ombudsman má zabývat, pokud porušují práva občanů. „Ochránce nemá nikde v zákoně uvedené, že podnět může zahodit, protože se mu tím nechce zabývat nebo protože nesouhlasí s naším právním řádem, který v tomto případě v rámci zákona o zdravotních službách vyjmenovává PRÁVA pacientů. Není to jeho libovůle, stejně jako nemůže soudce říct, že se nebude zabývat žalobou, protože jeho názor na svět je, že by se spory měly řešit rukama, ne v soudní síni,“ argumentuje Hollan a připomíná, že za vykonávání svých povinností bere Stanislav Křeček poměrně slušný plat.

Ombudsman podle Hollana porušuje zákon o veřejném ochránci práv, čímž se údajně dopouští trestného činu. „Jsem přesvědčený, že ombudsman Křeček porušuje práva občanů a že svou nečinností a deklarovanou neochotou dodržovat zákon překračuje zvlášť závažným způsobem svoje pravomoci, a tím se dopouští trestného činu. Ombudsman není borec z hospody, co může vykládat svoje rozumy na potkání, ale je orgánem veřejné moci, kdy postup jeho konání striktně upravuje zákon. Nepředjímám přitom, jak by skončilo jeho šetření, ale to, že odmítá nechat naplnit PRÁVO každého občana obracet se na ombudsmana,“ tvrdí.

A na závěr přidal Hollan myšlenku, že když veřejný ochránce práv porušuje právo lidí domáhat se ochrany od veřejného ochránce práv, spadá to ironicky pod agendu veřejného ochránce práv.

Své k apelujícímu dopisu dodala i advokátka Klára Samková: „Nerada to říkám... ale já jsem některé své přátele varovala: pan Křeček je obrácená paní Šabatová. Nepomohli jste si...“

Dodala, že při porodu je žena nejzranitelnější. „A je často nejenom dobré, je přímo nutné, aby se o ni jmenovitě a osobně staral někdo, komu 100% důvěřuje. Totiž otec jejího dítěte...,“ míní Samková, matka jedné dcery.

Stanislav Křeček podle ní nezasahuje do práva mužů, ale do práva žen. „Opět muž rozhoduje o tom, jak má žena rodit! S kým, jak a pod čím dohledem a péčí. To je skutečně nechutné...,“ pravila a přála si, aby se na věc nenahlíželo ideologicky, jak to údajně činí Stanislav Křeček, ale z pozice rodičky.

Vyjádřila se i herečka Aňa Geislerová: „Křeček... je to jméno odvozeno od krečovitosti nebo podle tupého hlodavce... toť otázka. Podle té argumentace v rozhovoru a v úsečnosti podobné dětskému vzdoru to bude asi kombinace obojího,“ odhadla.

Křeček se k právům vyjádřil i včera, a to v příspěvku zabývajícím se otázkou, zda je krize „promrhanou příležitostí“. „Zřetelně se, podle mého názoru, ukázalo, že naše představa o tom, na co máme skutečné a vymahatelné právo a co jsou jen naše zbožná a jistě i oprávněná přání, se často až nebezpečně rozchází se stavem, ve kterém se společnost nachází. Britský filozof Mark Fischer kdysi napsal, že být o něčem přesvědčen je forma útlaku a končívá to gulagy. Zdál se mi tento výrok příliš přísný, ale jen do doby, kdy jsem se setkal s reakcí sice menšinové, ale hlasité části společnosti na některá současná mimořádná vládní opatření. Představou o svých individuálních právech jsme si totiž příliš jisti,“ tvrdí

„Považujeme právě toto za projev demokracie a právního státu, ale je otázkou, zda nejde ve skutečnosti o tikající časovanou bombu, která se nám
jako celému lidskému rodu nemusí vyplatit. Lidé na této zemi tisíce let přežili jen proto, že vždy, když bylo zapotřebí, dali přednost společným zájmům skupiny, rodu, před zájmy individuálními. A naše dnešní krize
myslím, ukázala, že si situaci, ve které se nacházíme, tak zcela neuvědomujeme,“ dodal s tím, že neustálá varování o „probuzení v diktatuře“ a dotčenost některých občanů ohledně soukromých práv neodpovídají době.

„Budeme-li při výkladu práva a dalším ‚pohráváním si‘ s kdejakými dokumenty tvrdit, že sice každý má téměř na všechno právo, ale tato práva lze omezovat „testy proporcionality“ a dalším kritériem, nebude mít nikdo jistotu, jak to s jeho právy vlastně je, a právo se tak stane nikoliv pouze složitě seznatelné, jako je tomu dnes, ale zcela nesrozumitelné. Není to pouhé slovíčkaření, ale jen důsledek dlouhodobě pociťované inflace lidských práv, kterou se takto pokoušíme, v době nejméně vhodné, řešit,“ říká ombudsman.

„Rozhodně a priori a nekriticky nefandím vládě. Aktuálně ji nyní upozorňuji např. na to, že její příprava stavebního zákona je téměř skandální, ale jsem přesvědčen, že její ‚složitě obhajitelná‘ opatření byla a jsou namístě. Když jsem odmítl ‚šetřit‘ ministra zdravotnictví a položit mu otázky, proč přijal některá opatření ohledně přítomnosti otců u porodu, zda předtím provedl ‚test přiměřenosti‘ a nezvažoval i jiné možnosti, protože odpovědi na tyto otázky jsem znal už předem, projevila část veřejnosti svůj nesouhlas způsobem, který lze směle nazvat nenávistným. Zdaleka se sice nevyčerpala moje trpělivost a respekt k odlišným názorům, nicméně s odpovědí na otázku, zda současná krize je, či není promarněnou příležitostí k občanskému sebeuvědomění, bych zatím posečkal,“ prohlásil závěrem.

Také poskytl oficiální vyjádření k dopisu podepsanému více než 300 signatáři.

Celý text vyjádření ombudsmana:

V otevřeném dopise, který mi byl doručen, více než 300 signatářů z řad právnické veřejnosti vyjadřuje nesouhlas s mými názory jak na některá přijatá opatření vlády v rámci nouzového stavu, tak s některými mými právními názory publikovanými v poslední době.

Jsem nemile překvapen zjištěním, že pochybnosti vážených signatářů vycházejí pouze ze zkreslených a nepravdivých sdělení ochotně šířených některými médii. Se skutečným stavem věci nemají nic společného. Nikdy se nestalo, a v žádném případě se ani v budoucnu nestane, aby se doručeným podnětem ochránce nezabýval, aby byl nějaký podnět bez dalšího odložen. Tvrzení o opaku jsou zcela lživá. Ve věci týkající se problematiky přítomnosti otců u porodu jsem již odeslal dopis ministrovy zdravotnictví a postupně odpovídám i občanům, kteří se v této věci na mne obrátili.

Jsem se signatáři zcela zajedno, že úkolem ombudsmana je postupovat v rámci zákonných kompetencí a zastávat se běžných lidí proti úřadům, preventivně působit proti špatnému zacházení s lidmi omezenými na svobodě, zastávat se lidí diskriminovaných a monitorovat práva lidí s postižením. Věřte mi, že tak činím.

Chtěl bych nejen signatáře dopisu, ale i veřejnost ujistit, že k funkci veřejného ochránce práv přistupuji vážně a naprosto zodpovědně, tak jsem tuto práci vykonával i ve funkci zástupce veřejného ochránce práv. Nikoliv aktivistické konání, ale podněty lidí, kteří se na mne obracejí se svými problémy, byly a jsou pro mne na prvním místě.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

koronavirus

Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

Zcela jiné informace o COVID-19 poskytuje například Přehled mýtů o COVID-19 zpracovaný týmem Iniciativy 21, nebo přehled Covid z druhé strany zpacovaný studentskou iniciativou Změna Matrixu, nebo výstupy Sdružení mikrobiologů, imunologů a statistiků.

autor: kas

Mgr. Bc. Vít Rakušan byl položen dotaz

předsednictví

Pro naše předsednictví byli přijati administrativní pracovníci. Kolik jich už bylo propuštěno a kolik jich ještě zbývá? K jakému datu budou všichni odejiti

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:
Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

339 Kč za Persil, jako v ČR... A pak se podívala pořádně

10:45 339 Kč za Persil, jako v ČR... A pak se podívala pořádně

Prací gel Persil za skoro stejnou cenu jako v Česku, řekl by si návštěvník polského nákupního řetězc…