Rozklad a zkáza Evropy. Černá invaze. EU bude do ČR imigranty umisťovat přednostně. Keller, Robejšek, Hampl a Kuras hovořili o střetu s islámskou civilizací v Evropě

10.04.2018 15:58

REPORTÁŽ V pondělí proběhla v Evropském domě konference na téma „10 let od smrti Samuela Huntingtona. Opravdu žijeme v éře střetu civilizací?“, která se konala pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana a europoslance Jana Kellera.

Rozklad a zkáza Evropy. Černá invaze. EU bude do ČR imigranty umisťovat přednostně. Keller, Robejšek, Hampl a Kuras hovořili o střetu s islámskou civilizací v Evropě
Foto: Jan Rychetský
Popisek: Ilegální tábor zvaný "džungle" opouštějí jeho obyvatelé

Na setkání promluvili spisovatel Jozef Banáš, sociolog Petr Hampl, sociolog Jan Keller, spisovatel Benjamin Kuras, politolog Petr Robejšek a ředitel Institutu Václava Klause a arabista Jiří Weigl. Moderátorem byl mediální expert Petr Žantovský.

Sociolog Jan Keller hovořil o strategii pokojného ovládnutí Evropy islamisty. Média a elity dle něho zastávají postoj, že „je lépe mýlit se s Fukuyamou než mít pravdu s Huntigtonem“. Huntigton je podle něj blíže pravdě, jde o cennou pracovní hypotézu použitelnou pro analýzu a navazuje na Maxe Webera a jeho pojednání o civilizacích, dle něhož jsou civilizace určeny náboženstvím.  

Černá invaze a kulomety

Pojem střet civilizací dle Kellera použil již v roce 1957 historik Bernard Lewis. Již v roce 1894 napsal francouzský důstojník knihu s názvem Černá invaze s předmluvou Julese Verna, v níž se píše o tom, že muslimové z Afriky se spojují a obsazují Evropu.

V diskusi k tomu Václav Vlk starší dodal, že v této knize se psalo, že „nájezdníky budeme střílet kulomety“.

Dle Kellera platí několik tezí: 1) ne všichni muslimové jsou islamisty a ne všichni Evropané chtějí bránit svou civilizaci, nedochází tedy ke střetu všech příslušníků obou civilizací, 2) evropské náboženství je odzbrojeno a místo něj vládne iracionální dogma multikulturalismu, 3) podrobení Evropy islámem není primárně vojenské.

Pokud jde o bod 1), Institut Montaigne zveřejnil studii, dle níž 40-45 procent francouzských muslimů chce ctít zákony Francouzské republiky před islámem, 25 procent muslimů preferuje islám, ale je ochotno tolerovat bezvěrce a jedna třetina preferuje islám nad zákony republiky. Stále více se radikalizují mladí muslimové. Radikální muslimové jsou buď pragmatičtí, nebo radikální. Islamizaci islámských zemí pomohly dle Kellera invaze USA a Západu. Radikální islamisté páchají terorismus, pragmatičtí islamisté chtějí nadvládu islámu nastolit postupně a nenásilně. Cílem je dobýt území, kde vládl dříve islám, jako například Španělsko, Sicílii či Balkán a potom dobýt celý svět. Podle Kellera jsou nábožensky vlažní muslimové nejohroženější částí populace.

Pokud jde o tezi číslo 2), tak teorie modernizace tvrdící, že dojde k „odkouzlení“ světa, tedy k sekularismu, mimo Evropu byla vyvrácena. V Evropě se střetává islám s Evropou stále více potlačující křesťanské kořeny a nahrazuje je iracionálním dogmatem postmodernismu a multikulturalismu. Keller řekl, že ačkoli je ateista, tak fakt, že Evropa potlačuje své křesťanské hodnoty, konstatuje s lítostí.

Nová levice – Málokdy byly rozhlad a zkáza chváleny tak vznešenými slovy

Anketa

Koho byste vybrali do čela KSČM?

hlasovalo: 8328 lidí
Vrcholem naší kultury dnes je nechat si obsadit své území cizinci, což je nazýváno „tolerancí“. Multikulturalismus je dle Kellera útokem na evropskou civilizaci zevnitř a je dílem nové levice. Keller se považuje za příslušníka staré levice, která se hlásí k evropské civilizaci. Nová levice nenávidí evropskou civilizaci a všechny tradice, autoritu a řád považuje za útlak. Cílem nové levice je dokonale rozložit společnost. „Málokdy byly rozklad a zkáza chváleny tak vznešenými slovy,“ řekl na adresu neomarxistů Keller.

Neomarxistům jsou imigranti sympatičtí, protože nemají vztah ke kořenům naší civilizace. Jsou nástrojem pro rozklad západní civilizace. Dělníci nerozložili západní kulturu, takže imigranti jsou novým revolučním faktorem, který ji má rozložit. „Dělníci nejsou tak hloupí jako teoretici nové levice, tak přestali novou levici podporovat,“ řekl Keller.

Dle nových levičáků je na straně pokroku cizince vítat a kdo říká opak, ten je fašista, islamofob, rasista a xenofob. Takovéto nálepky vůči odpůrcům komunismu již používala Kominterna za J. V. Stalina.

Diktatura menšin

Dle nové levice má být společenská různost demonstrována veřejně a každá menšina má požadovat svá práva na úkor většiny. Přechodná diktatura má nastolit svobodnou společnost stejně jako diktatura proletariátu. Má existovat diktatura menšin nad většinou, většina nejenže musí tolerovat, musí milovat jinakost. Tyto věci chce nová levice udělat za pomoci tvrdých státních opatření.

Evropská unie v tom též hraje roli. Evropa nemá chránit své dědictví. Projekt EU je založen na distanci od minulosti a tradic a potírání národních zájmů. Muslimové v Evropě nemají národní stát, ke kterému by byli loajální, proto jsou ideálními „euroobčany“. Obrana národní suverenity je neomarxisty označována za národní patologii.

Pokud jde o třetí tezi, tak střet civilizací neprobíhá vojensky. Islamisté mají strategii, kdy používají a) role oběti, kdy se staví do role slabších a ublížených, b) strategii dílčích požadavků, kdy nepoužívají atentáty, ale pokojnou islamizaci (Vyžadování modliteb na pracovišti, trestání kritiky islámu, kvóty pro muslimy v médiích, veřejné správě, politice. Někteří francouzští policisté muslimové dokonce bojovali za ISIS), c) pokojné ovdlánutí a budování paralelní společnosti.

Pokojná islamizace

K největší islamizaci dle Kellera dochází posledních sedm až 15 let. Například na pařížských předměstích vládly imigrantské gangy. Proti nim vystoupili imámové a nabídli francouzské policii islámské bojůvky, které se s nimi vypořádají. Kolem mešit vznikají muslimské instituce, které se označují za mluvčí všech muslimů v oblasti, aniž by o to všichni muslimové stáli. Státní orgány potom berou tyto instituce za reprezentanty všech muslimů a ustupují jejich požadavkům. Tyto instituce požadují od státu příspěvky na „osvětovou činnost“. Umírnění muslimové se stěhují pryč ze čtvrtí ovládnutých islamisty.

Islamisté požadují kurzy islámu v prostorách budov města s poukázáním, že v jiných prostorách se konají kurzy jógy a podobně. Imám a muslimské nadace fakticky řeší problémy místo sociálních pracovníků, se kterými muslimové nekomunikují a považují je za agenty nenáviděného franouzského státu. Sociální pracovníci, aby vyšli muslimům vstříc, tak jim dávají potvrzení na sociální dávky, na které nemají nárok.

Vzniká paralelní společnost a muslimové odhlašují děti ze státních škol a dávají je do soukromých muslimských, které jsou sponzorovány islámskými zeměmi. Policisté byli lynčováni, když požadovali zákaz zahalování daný zákonem. Dostali tedy příkaz, aby nevyžadovali dodržování zákona. Toleruje se polygamie i to, že muslimové nemají řidičské průkazy. Kázání v mešitách nikdo nekontroluje. Vysoký důstojník četníků, když na to poukazoval, byl vyhozen.

Dublin IV bude další pokrok k pokojnému ovládnutí Evropy islámem. ČR bude mít přednost

Islamizace nesouvisí dle Kellera se sociální otázkou. Bojovníci ISIS byli z dobře situovaných rodin. „Takže taková situace je nyní, než nám bude za dva měsíce vnucen Dublin IV, což bude další pokrok k pokojnému ovládnutí Evropy islámem,“ řekl Keller.

Keller zmínil výzkum, z něhož vyplývá, že multikulturalismus nejvíc podporují lidé, kteří s imigranty nežijí. Žijí v bohatých čtvrtích, kde byt stojí tolik, že dělník by na něj musel šetřit sto let. Tito lidé posílají děti do škol, kde imigranti nejsou.

Mladá generace muslimů je dle Kellera frustrovaná na rozdíl od starší. Starší zažila sociální vzestup oproti svým původním zemím. Mladí muslimové přes veškerá opatření státu zažívají sociální sestup.

Keller zmínil, že nařízení Evropské unie Dublin IV počítá s pokutou 250 tisíc eur za nepřijetí imigranta za rok. Po roce ale imigranti stejně musí být přijati. ČR bude dostávat migranty přednostně, protože je dosud odmítala přijímat. Imigranti budou muset u nás zůstat pět let, protože dle Dublinu jim jiná země než ta, kam byli umístěni, dávky nevyplatí. Dle něho nová levice ovládla v EU lidovce, liberály, komunisty, socialisty i zelené. Ve Francii od roku 2002 dělníci nevolí levici, ale Národní frontu. 

Též připomněl, že jen Nigérie bude mít v roce 2070 více obyvatel než Evropa, tedy 500 milionů lidí.

Střet uvnitř naší civilizace. Nová levice chce rozbít evropské národy

Jiří Weigl ocenil, že Huntington se postavil proti utopické tezi Fukuamy o „konci dějin“ v době západního triumfalismu a lidskoprávního fundamentalismu. Weigl si ale myslí, že hlavním problémem není střet civilizací, ale že hlavní střet probíhá v naší civilizaci. Krize civilizace je vnitřní.

Islámský svět byl v historii vědomým agresivním vyzyvatelem křesťanské civilizace, od 13. století je ale islám v civilizačním, technologickém a myšlenkovém úpadku. Islámské státy jsou v rozkladu a je tam nestabilita. Islám jako civilizace není schopen nám konkurovat. Problémem tedy není islám v islámských zemích, ale muslimská imigrace u nás.

Muslimská imigrace je vědomě způsobena evropskými elitami. Nová levice a evropské elity chtějí rozbít tradiční struktury: národy a národní státy, rodinu. Multikulturalismus se má aplikovat pouze na Západě. Na mezinárodní scéně ale dochází k lidskoprávnímu aktivismu a intervencím, které rozvrací muslimské země.

Weigl řekl, že nepodceňuje specifika islámu, jeho nároky na dominanci a netoleranci a že islám upravuje především pozemský život, je to politická doktrína řídící všechny aspekty života ve společnosti. Migrace z muslimského světa je dovozem problematických komunit, které se nechtějí asimilovat a přizpůsobit, a dovážejí si své hodnoty, které nám chtějí vnutit.

Nemáme bojovat proti islámu v islámských zemích, ale nemáme si nechat islámem rozbít naši vlastní společnost. Dle něj se dnes lidskoprávní aktivisté podobají islamistům a proti nepohodlným lidem též vyhlašují „fatwy“.

Muslimové na Západě jsou dnes frustrováni. Byli učeni k tomu, že Alláh jim dává dominanci nad světem a že jsou všem nadřazení, ale sociálně jsou na tom hůře než nevěřící, kterým by měli dle islámu vládnout. Z této disproporce plyne jejich nenávist k nám a pocit ponížení. Zaostalost islámských zemí dle něj není vlivem kolonizátorů, ale vlivem islámu. Dle něho imigrace z Afriky není spontánní. V Africe byly již horší hladomory, ale k imigraci do Evropy nedošlo.

Weigl považuje za ještě větší hrozbu než kvóty jednotnou azylovou politiku, kdy budou imigranti dostávat jednotné sociální dávky. Keller k tomu připomněl, že komisař Oettinger zmínil, že kvóty nemusí být, pokud budou jednotné sociální dávky. V Německu by to bylo měsíčně minimálně 400 eur, což je například pětkrát víc, než má mzdu většina Bulharů a u nás takovou částku nemá ani velká část důchodců. Petr Hampl řekl, že imigranti z Německa a Rakouska díky tomu, že je u nás levněji, žijí zde a jezdí si do Německa a Rakouska jen pro dávky.

Krvavé hranice islámu

Sociolog Petr Hampl zmínil knihu Erika Taberyho Zapomenutá společnost, v níž Tabery tvrdí, že si západní společnosti vedou skvěle a víceméně neexistují žádné významné ekonomické, sociální či bezpečnostní problémy, přesto roste mezi občany kritika systému. Dle Taberyho je to dílem ruské progandy. Podle něho boj proti údajnému ruskému zasahování v lecčems připomíná boj proti čarodějnicím.

Dle něho nyní existují tři faktory, se kterými Huntingon nepočítal: 1) narůstající opozice lidí, 2) iracionalismus elit, 3) změna způsobu vedení válek. Dnes se například používají NGOs jako nástroj k ovládnutí státu či migrace jako zbraň.

Dle Hampla jsou Huntingtonovy čtyři základní teze Střetu civilizací tyto: 1) konflikty mezi civilizačními bloky (či státy z různých civilizačních bloků), 2) nezápadní civilizace sdílejí západní technologie, ale ne hodnoty, 3) krvavé hranice islámu, 4) tendence neevropských civilizací se spojovat proti Západu.

Pokud jde o bod 1), tak dle Hampla od roku 2000 proběhlo 22 válek mezi subjekty z různých civilizačních okruhů a 11 konfliktů uvnitř civilizací (i když mnohdy za vměšování jiných civilizací). Tato teze se dle něj víceméně potvrdila.

Co se týče teze číslo 2), tak ostatní civilizace nejsou tolik protizápadní, křesťanství se šíří v Africe a Číně, Indie není protievropská. Protievropská je pouze islámská civilizace. Teze 3) o krvavých hranicích islámu se dle něj jednoznačně potvrdila. Teze 4) ne celkově, i když existuje účelové spojenectví Ruska a Číny. Huntigton je podle něj dobré výchozí paradigma, ale je čas na určité přehodnocení a na „neo-huntigtonovství“.

Jozef Banáš se velice kriticky vyjadřoval k „dogmatickému křesťanství“ a křesťanské civilizaci. Zpochybnil božství Ježíše Krista. Měli bychom se dle něj inspirovat u východních civilizací buddhismu a hinduismu, kde je dle něj zvykem více „dávat“ a kdy tyto civilizace nejsou materialistické jako civilizace západní. Hovořil i o tom, že ve 20. století konflikty většinou začínaly Spojené státy a USA vznikly na násilí. Ptal se, proč jsou USA tolik nenáviděné. „Když budeme zasívat nenávist, budeme ji sklízet. Více buddhismu a hinduismu dle něj znamená více lásky. Ocenil vzestup ezoteriky na Západě.

Invaze a okupace cizí mocí

Podle Petra Robejška nyní na Západě převláda doktrína alternativní k rozumu a pravdě – postmodernismus. Přínos sociálních věd pro společnost je nízký. Věda má dle něj sloužit lidem. Teorie neoliberalismu a multikulturalismu jsou nástroji vládnoucích tříd.

Radikální relativismus a postmodernismus, které hovoří o rovnosti všeho, blokují možnost pojmenovat problém a jednat. Tyto neblahé ideologie ovládly pojmy, kdy invazi nazývají útěkem před násilím a obranu domorodců nazývají rasismem. „Kdo říká, že Říp je nížina, narazí obrazně i ve skutečnosti,“ řekl Robejšek na adresu popíračů pravdy.

Samozvané elity nás poučují a vnucují nám svůj pohled. Dle něho je nutné vrátit slovům jejich pravý význam. Dle něho je podstatné, že hodnoty imigrantů jsou v naprostém rozporu s hodnotami evropských domorodců a imigranté nám chtějí své hodnoty vnutit a žít dle svých pravidel, nikoli dle našich.

Podle něj je třeba pojmenovat současnou situaci správnými pojmy. Jde o obranu území před cizí mocí, jde o nenásilnou invazi, kdy vlády cílových zemí se nebrání a dochází k okupaci. Časem ale noví vlastníci území násílí začnou používat. „Ano, zažíváme střet civilizací,“ řekl Robejšek s tím, že Huntigton byl jedním z mála sociálních vědců, kteří byli přínosem pro společnost.

Nechme se vyloučit z EU

Benjamin Kuras řekl, že Huntington ve své knize nenapsal o střetu uvnitř západní civilizace, kterou si podrobují neomarxisté. Ti podporují ztrátu pudu sebezáchovy a sebenenávist Západu. Politická korektnost a multikulturalismus považují západní civilizaci za rasistické. Dochází k totální dekonstrukci tradic a vládne relativismus.

Politická korektnost je myšlenková tyranie. Připomněl, že britská vláda se pokusila dosáhnout toho, aby menšiny dle svého poměru v populaci navštěvovaly galerie veřejného umění. Podle Kurase v případě Dublinu IV bude nejlépe ho ignorovat a nechat se vyloučit z EU, bude to rychlejší než referendum.

Petr Žantovský připomněl, že díky Lisabonské smlouvě a ODS jsme se dostali do pozice bezprávné kolonie, která musí poslouchat a přijmout i kvóty.

reklama

autor: Lukáš Petřík

Mgr. Marek Novák, MBA byl položen dotaz

Úsporný balíček

Co přesně chcete napadnout u ÚS? A myslíte, že máte šanci? A rozhodl už soud o vašich předchozích žalobách? Třeba ohledně valorizace důchodů? A ještě jedna všc, kdybyste byly po volbách u vlády. Co byste změnili nebo zrušili?

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Mrznou bez jídla a vody. Ukrajina nařídila evakuaci. To není bojiště, jenom Poláci už mají dost

16:50 Mrznou bez jídla a vody. Ukrajina nařídila evakuaci. To není bojiště, jenom Poláci už mají dost

Polští řidiči kamionů nadále protestují proti neomezenému přístupu ukrajinských dopravců na polské ú…