Strach o kariéru, rodinu, svobodu, život... Klaus na konferenci v Rakousku. Nejen o ČR

23.10.2023 22:42 | Monitoring

Exprezident Václav Klaus tvrdí, že současnost v západních zemích se podobá době končícího komunismu. I dnes je podle něj omezena svoboda slova a názorová pluralita a je vynucována vláda jedné ideologie, kterou je progresivistická liberální doktrína. „Jsme svědky brutálního útoku nejen na minulost, ale i na přítomnost a budoucnost západní společnosti. Jsme svědky arogance a elitářství politiků, byrokratů, intelektuálů a technokratů, kteří se snaží ovládnout naši společnost, a tím i nás všechny,“ tvrdí Klaus s tím, že je třeba masové vzpoury proti těmto pořádkům.

Strach o kariéru, rodinu, svobodu, život... Klaus na konferenci v Rakousku. Nejen o ČR
Foto: Hana Brožková
Popisek: Exprezident Václav Klaus

Klaus na konferenci v rakouském Anifu hovořil na téma „Svobodná Evropa“ a zopakoval některé svoje zásadní teze o aktuálním neutěšeném stavu západní společnosti. A jsou to podle něj právě lidé jako on a další z postkomunistických zemí, kteří si aktuální nesvobodu díky svým zkušenostem z minula uvědomují dříve než lidé na Západě.

„Dlouhou dobu po pádu komunismu jsme my, myslím tím nás ve střední a východní Evropě, měli pocit, že – díky našim zkušenostem a dobrodružstvím z dob komunismu – rozumíme světu, a zejména úzkým místům moderní společnosti, lépe než Západoevropané, kteří takové tragické zkušenosti neměli. Víme a věděli jsme, že jsme během komunistického období mnoho ztratili a promeškali. Zároveň jsme přesvědčeni, že jsme se tehdy naučili i něco důležitého a neopakovatelného, co se lidé v západní Evropě přímo naučit nemohli. Podstatu debaty o svobodě a nesvobodě jsme prožívali, ne jen teoreticky studovali, a proto jsme nebyli připraveni spokojit se s jednoduchými hesly z učebnic. Náš postoj k dnešnímu západnímu světu je proto kritičtější a odmítavější a dnešní situaci vnímáme jako civilizační krizi celého Západu,“ uvedl v úvodu svého projevu Klaus.

Anketa

Hrozí Evropě akutní nebezpečí islámského terorismu?

97%
hlasovalo: 29382 lidí
Právě díky zkušenostem s totalitou prý může zodpovědně říci, že existují paralely mezi dnešním světem a světem pozdního komunismu. „Tyto podobnosti jsou již viditelné všem, kdo je chtějí vidět. Dnešní zásahy do svobody projevu jsou srovnatelné s těmi, které jsme zažívali tehdy. Dnes nemůžete mluvit svobodně, musíte se bát o svou kariéru, rodinu, svobodu, dokonce i o život. Stejně jako tehdy,“ prohlásil Klaus na přednášce, jejíž přepis je k dispozici na stránkách IVK.

Shoda s totalitními praktikami se podle něj netýká jen evidentního omezování svobody slova, ale i přijetí vlády jedné ideologie. „Nyní jsme se vrátili do éry intelektuálního konformismu. Nejde jen o evidentní omezování svobody projevu, ale také o přijetí vlády jedné ideologie, což mi připomíná totalitní povahu komunismu. Ukazuje se, že globalistická, progresivistická doktrína není pokrokem, ale evidentním regresem,“ má jasno Klaus.

„Po pádu komunismu jsme nejenže nečekali tak masivní, tak nepřátelské a tak arogantní prosazování takových tendencí a vývoje, ale ani jsme si něco podobného nedokázali představit. Měli jsme úplně jiné plány a sny než vytvořit takovou postdemokratickou společnost, jakou máme dnes. Chtěli jsme volné tržní hospodářství a chtěli jsme klasickou parlamentní demokracii s ideologicky jasně vymezenými politickými stranami. Přinejmenším ne dnešní postdemokratické uspořádání EU. Již dlouho je zřejmé, že náš sen z roku 1989 má k dnešní realitě velmi daleko. Žijeme v politicky korektním, stále více monoideologickém světě liberální demokracie, kde svoboda není na prvním místě,“ mrzí Klause.

Ten hovoří o jakési dedemokratizaci Evropy a celého Západu, který se vydal směrem k progresivismu, environmentalismu, genderismu, multikulturalismu a dalších současných ideologických ambicí. Zabrzdit tento vývoj je podle něj nejdůležitější výzvou současnosti. „Jsme svědky brutálního útoku nejen na minulost, ale i na přítomnost a budoucnost západní společnosti. Jsme svědky arogance a elitářství politiků, byrokratů, intelektuálů a technokratů, kteří se snaží ovládnout naši společnost, a tím i nás všechny. Potřebujeme to, co velký španělský filozof Ortega y Gasset téměř před sto lety nazval vzpourou mas,“ burcoval český exprezident.

Problém je podle Klause v tom, že neexistuje konkrétní a ucelený nepřítel. „Existující nejednoznačnost a nejasnost nám komplikuje analýzu a kritiku. Pokrokáři a globalisté nemají v hlavě žádnou ucelenou doktrínu. Nepřítel zůstává rozptýlený. Bojujeme jako v mlze. Komunismus byl v tomto ohledu jednoduchým nepřítelem. Nyní mu chybí jasné jméno, heslo, které by vše prozradilo. Neexistuje autor této ideologie, který by to vše ztělesňoval v celé šíři. George Soros, Bill Gates, Klaus Schwab, Greta Thunbergová atd. se s Karlem Marxem nebo Leninem nedají srovnávat,“ vysvětloval Klaus a jmenoval další vadné ideologie jako environmentalismus, genderismus, multikulturalismus a další.

„Tyto doktríny jdou ruku v ruce, někdy spolu, někdy navzájem, ale paralelně a současně, což má důležitý synergický efekt zahrnující dekonstrukci dnešního světa. Jdou společně proti dnešnímu světu,“ varoval Klaus a hledal důvody, proč se tyto doktríny zrodily a proč mají dnes takový vliv.

Jedním z faktorů je podle Klause to, že lidé v západních společnostech si nechtějí připustit dobu blahobytu, který pro ně nastal po druhé světové válce. „Lidé na Západě jsou po dlouhé éře klidu a blahobytu v podstatě spokojeni a nechtějí si představit nebo připustit její konec. Věří, že tato éra – jen s malými, krátkodobými a dočasnými výkyvy – potrvá trvale. Křehkost výjimečné éry posledních sedmdesáti let nevnímají. Její skutečné příčiny nejsou pochopeny a víra v trvalý pokrok je téměř nezničitelná,“ uvedl exprezident.

Anketa

Má smysl pořádat v nejbližší době další demonstrace proti vládě?

93%
5%
hlasovalo: 34085 lidí
Další problém je prý ten, že lidé věří v automatické fungování demokracie a nijak o ni nepečují. „Lidé věří v trvalost demokracie a v její výhradně pozitivní důsledky. Věří, že demokracie je automat, který funguje sám od sebe. Bohužel, jak nyní vidíme, není tomu tak. O svobodu musí každá generace znovu a znovu bojovat a bránit ji. Dnešní generace tuto pravdu a moudrost nechtějí slyšet,“ pokračoval Klaus s tím, že demokracii dnes nechrání a nehlídá téměř nikdo.

Demokracie se navíc podle něj vyprázdnila oslabením politických stran. „Nevládní organizace, mocné zájmové skupiny jsou dnes silnější než politické strany a požadují výsledky přímo, tedy bez pomalosti a opatrnosti demokracie,“ řekl Klaus na konferenci a dodal, že současná liberální demokracie ve skutečnosti demokracií není.

„Prosazování tzv. liberální demokracie v posledních desetiletích v Americe a Evropě znamená likvidaci původního obsahu slova demokracie. Vychvalovaná liberální demokracie je pouze variantou postdemokracie. Je to pokus definovat pravdu a spravedlnost pod praporem myšlenky univerzálních lidských práv. To vede k liberalismu bez demokracie,“ prohlásil bývalý český prezident.

Lidé prý také stále více zapomínají na význam svobody a svodného myšlení. „Existují statistiky, které ukazují, že dnešní politici slovo svoboda používají jen zřídka. Zejména politici EU. Víte, proč. Ve slovníku dnešních generací se slovo svoboda téměř nevyskytuje,“ uvedl Klaus, jaké příčiny podle něj vedly ke vzniku současné situace. „Je to naše spokojenost se současným světem a jeho prosperitou. Míra skutečné nespokojenosti či autentického odporu je poměrně malá. Můžeme toho hodně ztratit a jen malá menšina je ochotna riskovat,“ dodal Klaus, že jediným řešením je nyní návrat k ideologické politice, k fungujícímu stranickému systému, k mechanismům parlamentního systému, který existoval v minulosti.  

reklama

autor: Jakub Makarovič

Mgr. Karel Krejza byl položen dotaz

obrana

Dobrý den, sám tvrdíte, že je naše vojenská technika zastaralá a nedostatečná. Jak pak ale vysvětlíte, že jsme zbraně, munici a další věci vyváželi na Ukrajinu? Nemám nic proti podpoře Ukrajiny, ale teď to vypadá, že jsme to dělali na náš úkor. Je to tak? Nedávno se také hodně mluvilo o regulaci zbr...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

Co jste dohodli v Paříži, půjdou vojáci na Ukrajinu? Dostal jsem dlouhý proslov, ale odpověď ne, říká pro PL poslanec

22:31 Co jste dohodli v Paříži, půjdou vojáci na Ukrajinu? Dostal jsem dlouhý proslov, ale odpověď ne, říká pro PL poslanec

Prohlášení slovenského premiéra Roberta Fica (SMĚR-SD) o posílání vojáků na Ukrajinu vyvolalo rozruc…