Velká debata vlivných osobností z českého sportu. Řeč byla o novém ministerstvu či ministrovi

05.06.2015 6:10

„Sportovci potřebují především stabilitu a dlouholetou předvídatelnost finančních prostředků,“ prohlásil ve čtvrtek na akci kulatý stůl na téma „Kam kráčí český sport“ senátor Ivo Valenta. Kromě něho zde bylo přítomno mnoho vlivných osob z oblasti sportu a někteří zástupci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Kulatý stůl se shodl na tom, že je potřeba, aby sport v České republice měl jakéhosi lídra, nejlépe ministerstvo sportu, nebo alespoň ministra sportu. Kulatý stůl se pořádal pod záštitou předsedy Výboru pro sport Senátu ČR Jozefa Regece a místopředsedy téhož výboru senátora Ivo Valenty.

Velká debata vlivných osobností z českého sportu. Řeč byla o novém ministerstvu či ministrovi
Foto: Marián Stepanović
Popisek: Kulatý stůl - "Kam kráčí český sport"

Josef Regec na začátek akce neskrýval své potěšení a prohlásil, že je velice rád, že se celé akce zúčastnil takový počet osobností.

Senátor Valenta následně uvedl, že je nezbytné stanovit dlouhodobé priority pro sport v České republice. Podle jeho názoru je podstatná koncepce podpory sportu v ČR, kterou je nutné neustále aktualizovat. Podotkl, že by chtěl vytvořit registr skutečně aktivních sportovců. Registrace sportovců by pak měla být transparentní a měla by probíhat jednoduše.

Ministerstvo sportu

Za prioritu funkčního modelu sportu považuje Valenta podporu dětí a mládeže ke sportovní činnosti. Chce tedy provázat školní zákon, který by více řešil tělesnou výchovu na školách.

Slovácký senátor míní, že nyní nadešla historická chvíle k tomu, aby vzniklo nové a transparentní ministerstvo sportu. V jiných zemích prý již podobná ministerstva fungují. Uvedl, že se poprvé o vzniku takovéhoto ministerstva hovořilo již za dob první republiky v roce 1918. V Česku je prý podle analýzy KPMG registrováno více než 35 tisíc sportovních klubů a zhruba tři miliony sportovců.

Nové ministerstvo by podle Valenty motivovalo nové, ale i stávající sportovce. Zvýšil by se tím počet sportovců, ale i zdravých dětí a mládeže.

Na stávajícím ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy je podle něj velice málo úředníků, kteří se problematikou sportu zabývají, proto by mělo vzniknout samostatné ministerstvo sportu, které by mělo svůj hlas ve vládě. Zásluhy sportu podle senátora vydělávají státnímu rozpočtu padesát dva miliard ročně.

Valenta by chtěl zavést konstantně minimálně jedno procento ze státního rozpočtu, což by znamela zhruba 12 miliardám korun, které by šly ročně na podporu sportu. Padesát procent peněz přidělených na podporu sportu by mělo putovat přímo do rozpočtů měst a obcí, které by potom samy peníze adekvátně přerozdělovaly dále.

Je nutné podporovat i "vesnický" sport, říká Valenta

Chtěl by také podporovat sport na vesnicích a investovat do jeho zázemí. Sportovní kluby v malých obcích a na vesnicích si prý vystačí i s velice malou finanční pomocí, ale přece nějakou. „Sportovci potřebují především stabilitu a dlouholetou předvídatelnost finančních prostředků, na které se od státu nebo obce mohou spolehnout. Nejde jen o vrcholové sportovce, ale obzvláště o ,vesnický´ sport," prohlásil Valenta s tím, že ten je hlavní pro to, aby děti a mládež opět aktivně sportovaly.

Jako velmi důležitou vyzdvihl senátor podporu handicapovaných lidí, aby mohli také aktivně sportovat, nyní je podle jeho slov velmi malá podpora pro tuto část našich občanů a chtěl by to proto změnit.

Slovácký senátor podporuje i zavedení daňové asignace. Daňový poplatník by tak měl mít možnost vybrat, kam se odvedená daň přesune. „Chceme se bavit o zavedení daňové asignace jako obecného daňového principu, kdy poplatník daně bude mít autonomní možnost rozhodnout, že na základě stanovených pravidel může ze své vypočtené daňové povinnosti poukázat finanční prostředky přímo do příslušného speciálního, státem garantovaného fondu,“ řekl Valenta s tím, že daně z loterií a sázkových kanceláří by měly jít přímo na sport.

Ministerstvo školství by pak podle představ senátora - v případě svého zřízení - mělo každý rok vytvářet výroční zprávu, která by dokazovala jeho funkčnost a přínosnost. Chtěl by vytvořit zároveň komplexní systém lékařské péče pro sportovce všech věkových kategorií. Považuje za jakousi prevenci proti nepříjemným úrazům, protože by se sportovcům včas věnovali odborníci.

Huinský: Peníze pro sport budou včas

Náměstek ministra školství Petr Hulinský (ČSSD) shrnul změny v oblasti sportu, které provedlo ministerstvo v posledním roce. Zmínil ovšem hned na úvod, že letošní tříměsíční zpoždění financí pro sport bylo jen unikátní situací. Slíbil, že pro příště budou finance pro sport uvolněny již v únoru, a to v plném rozsahu, aby pokryly celý rok.

Hulinský následně uvedl, že se svaz sportovců stal plnohodnotným partnerem pro ministerstvo školství. Další zájemci z řad sportovních svazů pak mohou využít elektronické žádosti. Co se týče registru aktivních sportovců, o kterém mluvil senátor Valenta, podle náměstka se ministerstvo pokusí o zavedení zákona, který by ho umožňoval. I v otázce zavedení ministerstva sportu se Hulinský částečně přiklonil k Valentovi. „Jestli si položíme otázku, co je víc, jestli kultura nebo sport, já říkám, že sport, protože sport slouží k tomu, že vychovává vzory pro děti,“ řekl Hulinský s tím, že je ale pro to, aby byl zaveden jen ministr sportu, nikoliv celé ministerstvo.

Je čas o novém ministerstvu jednat, prohlásil Pelta

Předseda fotbalové asociace ČR Miroslav Pelta uvedl, že byl dříve odpůrcem zřízení nového ministerstva sportu. Nyní by pro zřízení nového resortu ruku zvedl, nicméně ne jako samostatného ministerstva, ale spojeného s ministerstvem školství, kde je více peněz, a tedy i více možností. "V případě, že ministerstvo školství neutratí včas peníze dané z rozpočtu, byly by umožněny na sport, a to v relativně krátké době," uvedl Pelta s tím, že by mohlo jít i o stovky milionů. „Za tu dobu se to nějak vykrystalizovalo, nějak se to změnilo. Umřela Sazka, dostali jsme se všichni na dno a začali jsme přemýšlet, že jsme všichni společně. Pak bylo chvíli napětí mezi pár lidmi ve sportu, to už taky pominulo, je dobojováno. Teď začínáme a říkám si, teď je pravá chvíle z mého pohledu, abychom o tom ministerstvu sportu jednali,“ vrátil se ještě šéf fotbalové asociace k důvodu, proč změnil názor na zřízení ministerstva sportu.

Ředitel Asociace krajů České republiky Radek Polma řekl za všechny kraje, že podporují každé rozhodnutí, které by finančně zajišťovalo podporu sportu. Měl by prý být vytvořen spravedlivý model, který by přerozděloval peníze jednotlivým krajům. Uvedl, že alokace pěti procent z rozpočtu tvořeného výběrem daní z krajů pro sport, by prý nemohla projít. „Jenom avizuji dopředu, že tato varianta je pro kraje absolutně nepřijatelná,“ řekl Polma. Je však pro jedno procento z rozpočtu na celostátní úrovni, které by pak v rámci krajů bylo přerozdělováno na podporu sportu.

Poslanec Jiří Holeček (ANO), předseda sněmovního podvýboru pro sport, si je jist, že tato debata vznikla z důvodu špatně financovaného sportu v ČR. „Je špatné to, že nemáme registr sportovců a sportovišť,“ řekl Holeček a zároveň dodal, že je také žalostné, že se nepodporují trenéři. „Nefunguje to pod ministerstvem školství,“ řekl poslanec a dodal, že „sport se stává jakýmsi apendixem ministerstva školství“. „Dře držkou po zemi,“ nebral si už servítky Holeček.

Chládek prý vyhrožoval

Podle jeho názoru má resort školství právo rozhodovat, kam půjdou peníze ze státního rozpočtu, přidělené právě školství. Může se tak tedy i stát, že peníze na sport půjdou jen minimálně. Holeček pak přidal zážitek, kdy měl v současné době končící ministr školství Marcel Chládek (ČSSD) vyhrožovat, že peníze na sport nemusí dávat vůbec, protože půjdou na platy učitelů.

Marcela Štiková, předsedkyně školské komise Svazu měst a obcí, je přesvědčena, že už jenom možnost hovořit o této problematice je dobrý náboj k tomu, aby byl sport lépe financován a podporován. Štiková je pro alokaci daní na sport. Je prý důležité, aby se motivovaly děti a mládež a vytvářely se i sportovní třídy. Podporou sportu by se zvýšila i úroveň zdraví u dětí.

Na základě analýzy jsou prý zdravější a sportovnější děti z velkých měst než z vesnic. Je tomu právě kvůli špatnému přerozdělování peněz, kdy malé vesnice a malé obce mají velmi slabé finance a tak nemohou adekvátně podporovat sport.

Předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval považuje za hlavní problém v oblasti sportu jeho celkový stav. Mohlo by se prý pomocí financí výrazně zvýšit procento dětí a mládeže, které by mělo zájem o sport a staly by se i členy nějakého sportovního klubu. Do toho vstoupil znovu poslanec Hudeček, který se oproti Kejvalovi ohradil. Podle jeho názoru má totiž největší podíl na podpoře sportu u dětí rodina, až potom finance.

Předseda České unie sportu Miroslav Jansta považuje stát za toho, kdo nese hlavní zodpovědnost za sport u nás, nikoliv sportovce a funkcionáře. Stát by prý měl hlavně myslet na zdraví a sportování u dětí. Podotkl, že za bývalého režimu existovalo ČSTV, které bylo napojeno přímo na rozpočet a dokázalo tak efektivně financovat sport. Dnes je sport jednou částí MŠMT a to prý již není tak efektivní. Zmínil Polsko a Maďarsko, které nás prý předběhly na úrovni podpory sportu, dříve byly v tomto ohledu za námi..

„Registr sportovců nic nevyřeší, to je zase nějaká mantra,“ řekl pak Jansta s tím, že se financování beztak nebude odvíjet od počtu sportovců. Peníze se prý mají přerozdělovat do krajů a ty pak dále. Stát by se měl prý věnovat například reprezentaci.

Šéf unie sportu následně uvedl, že nepamatuje dobu, kdy by někdo z ministrů ve vládě byl pro sport a otevřeně pro něj hovořil, i proto by mělo být zřízeno samostatné ministerstvo školství.

Ministerstvo sportu ano, ale musí mít peníze, myslí si Lomecký

Za Českou obec sokolskou pak promluvil Oldřich Lomecký (TOP 09). Podle jeho názoru není zásadní mít registr sportovců k tomu, aby byly adekvátně přerozdělovány finance.Důležitější je navýšení procenta přidělovaných peněz na sport. Míní však, že přerozdělování peněz nebude nikdy spravedlivé. „Myšlenka ministerstva sportu je dobrá, ale pokud tam dostaneme ty peníze,“ řekl Lomecký.

Pro vznik samostatného ministerstva sportu je i generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Martin Urban. Přiznal však, že jednotliví zástupci různých sportů nejsou jednotní, každý chce, aby byl právě jeho sport financován, ale tentokrát by prý měli být všichni zástupci jednotní a společně „tlačit“ na politiky, aby bylo zřízeno nové ministerstvo.

Předseda ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda je na základě argumentů, které padly během debaty, pro zřízení nového ministerstva sportu, jelikož by tím měl sport silného zástupce ve vládě a dokázal by hájit jeho zájmy efektivněji. 

Vrchní ředitel sekce sportu a mládeže na MŠMT Pavel Šulc zdůraznil slovo “tělovýchova“ v názvu ministerstva školství. Jsou prý výhody, ale i nevýhod, proč vytvořit nezávislé ministerstvo sportu v České republice. V Evropské unii jsou ale prý jen tři státy, které mají nezávislé ministerstvo sportu.

„Děti jsou nezdravé, děti nezdravě žijí,“ řekl Šulc s tím, že je potřeba podporovat sport hlavně kvůli dětem a mládeži. Zavést třetí hodinu tělocviku v týdnu se prý nepodařilo kvůli potřebné jedné miliardě navíc, kterou bohužel prý ministerstvo momentálně nemá. Šulc se vyslovil také pro zavedení registru aktivních sportovců, abychom „věděli, kolik nás je“.

Náměstek za hnutí ANO Robert Plaga z ministerstva školství a tělovýchovy míní, že v prvé řadě se musí určit priority, tedy prioritní sporty, kam a kolik se má peněz následně přesně posílat. To, že by se zřídilo ministerstvo sportu, by v případě nejednoty a nezadaných jasných priorit prý nic nevyřešilo.

Senátor Ivo Valenta na závěr shrnul, že je jasné, že se všichni shodli na tom, aby existoval „lídr“, který by vedl celý sport za všechny. Někdo však požaduje utvoření samostatného ministerstva sportu, někomu by stačil jen ministr školství.

Pozn. redakce: 79,920 % podíl ve společnosti OUR MEDIA a.s., provozující server Parlamentní listy vlastnila do 5.6.2023 společnost SYNOT INVEST LIMITED podnikatele a bývalého senátora Iva Valenty.

reklama

Ivo Valenta

79,920 % podíl ve společnosti OUR MEDIA a.s., provozovatele www.parlamentnilisty.cz vlastnila do 5.6.2023 společnost SYNOT INVEST LIMITED podnikatele a bývalého senátora Iva Valenty. Dalšími vlastníky společnosti OUR MEDIA a.s. jsou Michal Voráček, Jan Holoubek a Jiří Čermák.

autor: Marián Stepanović

Ing. Petr Bendl byl položen dotaz

Diskuze

Dobrý den, pane Bendle. Hned na začátku říkám, že podle mě nemají zemědělci k demonstracím důvod. Vždyť jejich zisky rostou, tak na co si stěžují? Ale proč vás oslovuji je kvůli vašemu komentáři. Tvrdíte, že protest pokus nelegitimních osob o destabilizaci. Proč myslíte, že by se o to někdo snažil? ...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:


Tato diskuse je již dostupná pouze pro předplatitele.

Další články z rubriky

„Stranický dorost“ chce do Bruselu. Novinářka zhrozena, co o některých našla

6:53 „Stranický dorost“ chce do Bruselu. Novinářka zhrozena, co o některých našla

Jaké mladé tváře kandidují do europarlamentu z vládní koalice Spolu? Dle moderátorky Jany Bobošíkové…