Peake: Vláda plní svou novou protikorupční strategii

22.05.2013 12:00

Materiál informuje o plnění jednotlivých úkolů nové vládní protikorupční strategie za první čtvrtletí její platnosti.

Peake: Vláda plní svou novou protikorupční strategii
Foto: Hans Štembera
Popisek: Karolína Peake
reklama

 

U jednotlivých úkolů je zaznamenán stav a způsob jejich plnění. Strategie na dvouleté období stanovila 10 priorit a dalších 39 protikorupčních opatření, které jsou členěny na dílčí úkoly. Celkově je sledováno 74 úkolů. Z nich:
 
a) 12 je již zcela nebo částečně splněno (16 %)
b) 57 je plněno v řádných termínech (77 %)
c) 5 nebylo splněno (7 %)
 
Mezi úkoly, které byly již splněny (což u návrhů zákonů znamená, že byly předloženy vládě k projednání), patří:
 
Zákon o státních úřednících – Návrh zákona upravuje postavení státních úředníků (výběrová řízení, vznik a zánik pracovního místa atd.) a systém jejích vzdělávání. Zákon má za úkol omezit nežádoucí politické vlivy na rozhodování úředníků, zvýšit profesionalitu a stabilitu veřejné správy. Návrh zákona byl vládě zaslán dne 16. 4. 2013 a nyní jej projednává Legislativní rada vlády.
 
Zákon o státním zastupitelství – Cílem nového zákona je posílení nezávislosti soustavy státního zastupitelství a boj s korupcí. Návrh obsahuje zřízení Úřadu pro potírání korupce jako součást Nejvyššího státního zastupitelství. Návrh zákona byl vládě zaslán dne 28. 3. 2013 a dne 16. 5. 2013 jej projednala a vládě doporučila ke schválení Legislativní rada vlády.
 
Zákon o svobodném přístupu k informacím – Novela zákona obsahuje tzv. informační příkaz, tedy možnosti nadřízeného orgánu přikázat povinnému subjektu přímé poskytnutí informace, dále povinnost publikovat interní předpisy, které upravují činnosti povinných subjektů navenek atd. Novela byla vládě zaslána dne 16. 4. 2013 a nyní ji projednává Legislativní rada vlády.
 
Přehledný státní rozpočet – Zveřejňování státního rozpočtu po jednotlivých kapitolách a položkách bylo realizováno v rámci základní verze publikačního portálu MONITOR, který byl spuštěn 1. 5. 2013.
 
Ochrana oznamovatelů – Změny některých zákonů související s řešením ochrany oznamovatelů byly vládě zaslány dne 6. 5. 2013. Tyto změny znamenají pro osoby, které oznamují orgánům činným v trestním řízení trestnou činnost, vyšší osobní ochranu, resp. možnost se lépe domáhat svých práv v pracovněprávním vztahu nebo služebním poměru u soudu.
 
„S plněním nové vládní protikorupční strategie jsem v zásadě spokojena. Zákon o státních úřednících a zákon o státním zastupitelství jsme sice zdědili ze strategie předchozí, ale konečně se podařilo většinu zásadních připomínek vypořádat a zákony může projednat vláda. Právě tyto zákony spolu s úpravou financování politických stran a zavedení registru smluv považuji za naprosté priority tohoto volebního období a doufám, že vzhledem k času, který nám v legislativním procesu zbývá, nebudou ostatní politici jejich přijetí účelově oddalovat či bránit," řekla Karolína Peake.
 
Některé úkoly, které měly být v 1. čtvrtletí 2013 splněny, se zrealizovat nepodařilo. Zpoždění v plnění úkolů je u většiny z nich způsobeno rozdílnými názory jednotlivých rezortů či odborníků nad podobou řešení daného úkolu. To je případ nedořešené otázky dotační politiky pro nestátní neziskové organizace, které se zabývají bojem s korupcí. Také nebyly dokončeny práce na zveřejňování jednotlivých fází legislativního procesu vlády.
 
Aktuální Informace o stavu a způsobu plnění úkolů obsažených ve Strategii vlády v boji s korupcí na období let 2012 a 2013 za období 1. čtvrtletí 2013, ale i aktuální informace o činnosti Sekce pro koordinaci boje s korupcí, můžete najít na stránkách www.korupce.cz.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.
Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama
autor: Vlada.cz
reklama


Tento článek je již staršího data a diskuse k němu byla uzavřena. Děkujeme za pochopení.

Další články z rubriky

Ministr Brabec: My říkáme Evropě: Nechte na nás naši technologickou neutralitu

21:32 Ministr Brabec: My říkáme Evropě: Nechte na nás naši technologickou neutralitu

Odpověď na interpelaci Jana Zahradníka na 49. schůzi Poslanecké sněmovny 28. května 2020 ve věci Zel…